En ny rapport om M/V Estonias sjunkförlopp - 2007

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


En ny rapport om MV Estonias sjunkförlopp (del av Vinnovaprojektet 2006-2008) har publicerats 2007 av Institute of Ship Design and Ship Safety vid TU-Hamburg-Harburg

"Research Study of Sinking Sequence of MV Estonia "Accident Scenario"

av Prof. Dr.-Ing. Stefan Krüger och Dipl.-Ing. Felix-Ingo Kehren

Rapporten är mycket svag! De grundläggande antaganden är felaktiga (sid 66): 

"Note, that the superstructure (sic) of MV Estonia is assumed as watertight - in the beginning of this investigation. This has the consequence, that the superstructure gives a supporting buoyancy. All calculations carried out in the scenarios in Chapter 7 consequently express the lowest possible heeling angle - in other words the scenarios are calculated in a conservative way (sic). The lever arm in Figure 5.7 shows this distinctively.", dvs färjan är vattentät upp till skorstenen!

Krüger och Kehren känner inte till skillnaden mellan en verklig överbyggnad (ett vädertätt utrymme mellan huvuddäck (däck nr 2) och fribordsdäck (däck nr 4) ovanpå det vattentäta skrovet högt ovanför vattenlinjen) och ett icke vädertätt däckshus ovanpå fribordsdäcket.

De tror att däckshuset är vattentätt till skorstenen! Det innebär att färjan varken kapsejsar eller sjunker och att man kan lasta 16 000 ton vatten i överbyggnaden utan att färjan sjunker i deras huvudscenario 1! (sid 79):

"8.3 Scenario 1

In scenario No.1 the investigation is focused on the heeling behaviour with water on Main Car Deck, Deck 4 (sic)

A pre-heel of MV Estonia assumed to 1.22° to Starboard-Side - a heel of 1° to 3° is mentioned in several testimonies. The calculation carried out containing water on Main Car Deck in 50t steps up to 2000t, in 100t steps to 3000t, 250t steps to 10000t and up to 16000t in 1000t steps.", dvs man kan lasta 16 000 ton i överbyggnaden.

De tyska experterna vet inte att fartyg kapsejsar (flyter upp och ned) när man lastar 2 000 ton på bildäcket, CD, i MV Estonias överbyggnad. Då är den rätande hävarmen GZ<0 vid alla krängvinklar vilket framgår av nedan figur (där vattnet ej antas trimma fartyget i långskeppsled.

Intakt färja med vädertät överbyggnad har positiv GZ till 60° krängning. Det är inte helt sant eftersom ventilationsöppningar på däck 4 kommer under vatten vid 38° slagsida och då börjar överbyggnaden vattenfyllas vilket minskar GZ. 500 ton vatten på CD kränger färjan 13° men sedan är GZ>0 till 37° slagsida och då börjar överbyggnaden vattenfyllas vilket minskar GZ. 1 000 ton vatten på CD kränger färjan 23° men sedan är GZ>0 till 36° slagsida och då börjar överbyggnaden vattenfyllas vilket minskar GZ. 2 000 ton vatten på CD  kränger färjan 36° men då är GZ<0 så krängningen fortsätter till 180° = kapsejsning!

(GZ på vertikal axel, krängvinkel på horisontal axel)

Fritt vatten som tvingas in genom bogporten pga framfarten trimmar även färjan (den kapsejsar då redan när 1 900 ton lastats!) men rinner naturligtvis ut när färjan stannar med bogöppningen i lä, om inte färjan kapsejat innan dess! Krüger och Kehren förhindrar kapsejsning genom att anta att däckshuset är helt vattentätt och att vattnet på däck nr 2 inte trimmar fartyget (vattnets LCG är hela tiden 59 meter från aktra perpendikeln och flyttar sig aldrig även om däcket lutar i långskeppsled)!

Så Krüger och Kehren (sid 103) lastar 16 000 ton på huvuddäcket och djupgåendet blir 10.12 meter ... och slagsidan är bara 9.59°!

Krüger och Kehren undviker noga att studera det enklaste sjunkförloppet = fartygets skrov läcker under vattenlinjen, vattentäta dörrar är öppna = plötsligt uppstår slagsida med 600 ton vatten på däck nr 0, som observeras av besättningen. Stabil slagsida <12° uppstår som tillåter utrymning under 10 minuter. Slagsidan ökar när den läckande akterrampen kommer under vatten och vatten tränger in i överbyggnaden. Krüger and Kehren struntar i alla uppgifter och vittnesmål att MV Estonia läckte under vattenlinjen!

Rapporten är av litet värde för seriös forskning om MV Estonias sjunkförlopp och för bättre sjösäkerhet överhuvud taget.

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida