SSPA har förklarat M/S Estonias sjunkförlopp 2008

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


SSPA har förklarat M/V Estonias sjunkförlopp (3 april 2008)

"I SSPA:s stora bassäng som kan simulera vind och får modellen av Estonia gå mot vind och vågor som simulerar katastrofnattens väder till bogrampen öppnas och släpper in vatten på bildäck: 

- Det åstadkommer en slagsida som i sig gör att skeppet girar så det ligger 90 grader mot vågorna. Motorerna stannar och slagsidan ökar. När fönster kommer under vatten trycks de in och vatten strömmar ner i skrovet via ventilationstrummor och annat. Sedan går fartyget runt helt och sjunker, berättar SSPA:s forskningschef Claes Källström.

I verkligheten tog det en knapp timma för Estonia att gå till botten. I den skala det utspelar sig i SSPA:s bassäng tar det omkring åtta minuter innan aktern sjunker, fören sticker upp en kort stund medan den sista luften bubblar ut genom den öppna bogen.

- Vi har gjort det här försöket om och om igen med litet olika antaganden om hur det såg ut inne i Estonia. Först i datorerna och sedan med modellen i bassängen. Resultaten är stabila och det förlopp vi får fram stämmer med den samlade bild vittnena ger, säger Claes Källström."

Det är en sak att visa modellförsök för okritisk publik.

Ett foto av modellen utan däckshus visas t.v. Däckshuset spänns senare fast ovanpå däck 4, som är översta delen av överbyggnaden med bildäcket, däck 2.

Själva skrovet är under däck 2 (tredje linjen markerad i sidan under däck 4).

Nu skall databeräkningar och modellprov beskrivas, dokumenteras och förklaras, t.ex. fart (hastighet), kurs, deplacement, flytläge (djupgående), krängvinkel, trim, lastade vikter, p.g.a. inflöde, och deras lägen, mängd vatten i däckshuset, mm, vid varje tidpunkt t under hela förloppet, dvs från t = 0 (när förloppet startar) till t = när Estonia ligger på botten.

Av stort intresse är hur snabbt krängning mellan 0 och 45° uppstår, pga vatten lastat på bildäcket och vad som händer sedan. Hur snabbt vattenfylls däckshuset som nu är under vatten?

Under provet rullar modellen plöstligt runt med kölen upp ... och flyter på instängd luft i det oskadade skrovet

Efter detta kan inget mer vatten rinna in i skrovet - luften i skrovet kan enbart komprimeras och det sker momentant. Antingen flyter modellen för gott eller sjunker direkt.

Om modellen först flyter upp och ner ... och sedan akterskeppet börjar sjunka är det något som inte stämmer. Släpps luft ut där?

Heiwa Co har analyserat rapporten när den blev tillgänglig.

SSPA fuskade! Man släppte ut luften genom en dold ventil i skrovet.

 oo0oo

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida