Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


Del 5. Referenser

(1) 'Lies and Truths about the M/V Estonia accident' av Anders Björkman, 128 sidor, Editions EGC, Monaco 1998 ISBN 2-911469-09-7. Pris FF 100:- inkl. porto (mot postförskott till Anders Björkman, 6 rue Victor Hugo, F 06240 Beausoleil, Frankrike)

(2) Polisförhör 940928, Åbo, Finland (akt D23 i SHK's Estoniaarkiv).

(3) Press Release, Foreign Ministry of Estonia, 10 oktober, 1994, kl. 17.00.

(4) Notes by 'Gg' at Polishuset, Åbo, 29 september, 1994. (Akt A2 i SHK's Estoniaarkiv)

(5) 'Final Report about the M/V Estonia accident'. ISBN 951-53-1611-1

(6) Press Release, Foreign Ministry of Estonia, 10 oktober, 1994, kl. 17.30.

(7) Second Interim Report of the Commission, Tallinn, 17 oktober, 1994.

(8) Förhör med S. Linde och M. Treu, 941017, Tallinn - Tape D1a hos SHK, Stockholm.

(9) E-mail till Anders Björkman från Tuomo Karppinen, VTT, Finland, 980506.

(10) Stern Magazine, Tyskland, 18/1996.

(11) Fax från B. Stenström till SHK, 941026 (akt A32 i SHK's Estoniarakiv)

(12) Rapport om stabilitet av M. Huss, 950104 (akt B55 i SHK's Estoniaarkiv)

(13) Press Release by the Commission (un-signed), Stockholm, 15 december,1994.

(14) Brev från SHK till Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 19 december, 1994.

(15) Brev till SHK från VTT, Finland, 29 november, 1994.

(16) 'Delrapport om tekniska frågor i samband med förlisningen i Östersjön den 28 september 1994 av passagerarfärjan MV ESTONIA', JAIC, Stockholm, April 1995.

(17) Brev från JAIC till tyska expertgruppen, 951221 (akt B130a i SHK's Estoniarkiv)

(18) Brev från tyska expertgruppen till JAIC, 960122 (akt B137 i SHK's Estoniaarkiv) Sekretess enligt SL 8:6 hävd 980306.

(19) Brev från Tyska expertgruppen till JAIC, 960726 (akt B155 i SHK's Estoniaarkiv) Sekretess enligt SL 8:6 hävd 980306.

(20) 'Katastrofkurs', Jörle/Hellberg, mars 1996, ISBN 91- 27-05715-1.

(21) Expressen, Stockholm, 971016.

(22) TT-telegram, Stockholm, 960815.

(23) Brev från SHK (A-L Eksborg) till Rechtsanwalt Henning Witte, Stockholm, 980102.

(24) Tysk rapport - Stockholm, december 1997.

(25) 'En granskning av Estoniakatastrofen och dess följder'. SOU 1998:132

(26) 'Lära av Estonia'. SOU 1999:48

(27) Memorandum September 24 1999 av The Finnish Group of the Former JAIC, Helsingfors, Finland

(28) 'Sänktes Estonia?' - av Henning Witte. Bok utlagd på internet.

(29) 'Nya fakta om Estonia' av Anders Björkman - mars 1999 (eget förlag) - SEK 120:-

(30) Brev från Tarja Halonen till författaren februari 2000.

(31) Stenberg/Ridderstolple, 'Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet', juni 1999, ISBN 91-630-8637-9

(32) Prof. Dr.-Ing. H. Petershagen & Dipl.Ing. A. Krohn - Report of systematic fracture tests with Atlantic Lock mok-ups of MS "Estonia", Institut für Schiffbau, Hamburg 1996

(33) Estoniakatastrofen - M/S Estonias förlisning i Östersjön den 28 september 1994, Socialstyrelsen, 1997. 216 sidor. ISBN 91-7201-195-5, (SoS-rapport 1997:15) (KAMEDO 68).

 

Appendix 1 Index