Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


3.11 Kommissionens skadeuppskattning - innerrampens öppnande och förlusten av visiret - krängning med vatten på bildäck i överbyggnaden

Efter att rampen hade ryckts loss från sina krokar och lås, påstår Kommissionen att rampen flyttades fram till ett delvis öppet läge, när vattnet (cirka 50 - 100 ton) i visiret började strömma in på bildäck.

Rampens nedre del befann sig fortfarande inne i 'tunneln' in till bildäck 3.4 och öppningarna mellan ramp och karm var blockerade av långskeppsskotten. Se figur 3.11 nedan. Tiden för denna händelse är kl. 01.15, då Treu ser det hela på monitorn i kontrollrummet - stängd ramp och vatten som sprutar in. Sillaste ser det kl. 01.17 efter att ha sprungit upp från däck 0 under kontrollrummet 1.3 1.9 efter att ha upplevt den kraftiga krängningen. Eventuellt har ännu ej visirets lyfthydraulik rivit upp frontskottet styrbord och babord 3.10. Kommissionen har producerat en video MS Windows MediaPlayer v.7 CIF 352x288, 256 Kbps, 6,9 Mt av förloppet. Treu och Sillaste ser alltså en uppfälld ramp, dvs visiret har fortfarande inte trillat av enligt Kommissionen.

Treu säger att slagsidan snabbt blev 3-4 grader (sic - han noterade tydligen aldrig den stora plötsliga rullningen >30 grader som alla passagerare vittnat om och att slagsidan sedan minskade). Hans kollegor Sillaste och Kadak har avgivit motsägelsfulla vittnesmål 1.10, 1.48. Sillaste uppger dock att han upplevde den stora krängningen på däck 0 och Kadak var i verkstaden, dvs krängningen uppstod innan visiret skulle ha fallit av. Men Treu upplevde ingen krängning - enligt Kommissionen!

När Sillaste och Kadak rusade in i kontrollrummet, hade skeppet redan haft kraftigt slagsida (>30 grader?) och sedan rätat upp sig och hamnat med cirka 15 graders slagsida. Treu säger i (5), att strax innan han såg vatten strömma in vid rampen, så var det två kraftiga vågsmällar. Men dessförinnan var allt normalt, dvs Treu hade inte hört Atlantlåset brytas upp 3.7 kl. 00.55, sidolåsen brytas upp kl. 01.05 3.8 och att visiret stötte upp och ned under tio minuter kring gångjärnen 3.9, innan de gick sönder och lyftcylindrarna rycktes loss och däcksplåten började rivas upp. I delrapporten (16) säger Treu att han först såg vatten komma in längst bogrampens sidor och att rampen föreföll vara i stängt läge. Men ...

"Ytterligare något senare hördes kraftigare metalliska ljud och strax därpå började fartyget att rulla kraftigare och fick slagsida åt styrbord".

Treu - Kommissionens stjärnvittne - noterade alltså inte officiellt den plötsliga slagsidan och att skeppet rätade upp sig, utan det var kraftig rullning och sedan slagsida. Tidigare - före kl. 01.15 - var allt helt normalt i maskinrummet. Inga problem alls. Men vad hörde Treu?

Vad Treu eventuellt kunde ha hört i det ljudisolerade kontrollrummet var att rampen bröts upp 3.10 kl. 01.13, men det berodde ju inte på några vågor - det var ju visirets vikt som nu bröt upp rampen som en konservburk och det måste ha skett innan slagsidan.119

Det är mycket enkelt att testa hur mycket man kan höra i 'Estonia's kontrollrum - mät på systerfartyget! Sillaste på däck 0 och Kadak i verkstaden i maskinrummet däck 1 hörde några smällar, trots att det var bullrigt.

Strax därpå drogs rampen ut helt och hållet enligt Kommissionen, säg kl. 01.14-01.16, och visiret förlorades. Det kunde naturligtvis eventuellt Treu ha hört - rampen slår i förpiksdäcket och visiret förloras. Då borde visirets lyftcylindrar ha dragits ut antingen genom den normala däcksöppningen eller genom uppriven däcksplåt och det upprivna frontskottet, men några kraftiga skrapmärken som tyder på detta finns ej på lyftcylindrarna.

Men Treu såg ingen öppen ramp på sin monitor kl. 01.15. Och när Sillaste kom dit kl. 01.17 var rampen fortfarande stängd.

Om visiret hade dragit ut rampen, så skulle rampen ha slagit i förpiksdäcket vid denna tidpunkt med 1,8 MNm rörelseenergi.

Figur 3.11.0
Visiret borde ha hängt kvar på rampen i utfällt läge av vågkrafterna. Rampen borde sedan ha fått sig en ordentlig knäck neråt, gångjärnen borde ha knäckts, sidoräckena kunde eventuellt skadats och knäckts utåt 3.10, stoppkablarna120 och ramplyfthydrauliken skulle ha dragits av och det borde ha varit omöjligt att senare stänga rampen 1.8. Styrbords avslitna ramphydraulik borde ha hängt ut neråt och blockerat rampstängningen, när slagsidan var >90 grader.

Förpiksdäcket borde också ha krossats (det är oskadat).

Det är nu som visiret har förlorats 'under väg' mellan Tallinn och Stockholm 1.14 vid oförändrad hastighet 14-15 knop!

Senast strax innan dess borde skadorna på frontskottet 3.10 i överbyggnaden ha uppstått. De borde ha varit symmetriska styrbord och babord, men som visats är de helt olika - på styrbordsskottet finns en stor öppning strax ovan sidolåsets hydraulik - tre meter under det övre back(väder)däcket! - som Kommissionen aldrig behagat förklara. I princip borde lyfthydrauliken, som hela tiden satt fast under visirlyftarmarna, ha kunnat slinka ut ur däcksöppningarna utan att riva upp däck och förskott, men nu existerar bevisligen en stor öppning i styrbords frontskott tre meter under backdäck - när och hur uppstod det?

Kommissionen uppger att visiret trillade av och kolliderar med bulben varvid en stor buckla uppstod i visiret - figur t.h. Bucklan existerar men den kan ej ha orsakats av kollision med bulben, eftersom det krävs mer energi att deformera stålplåt och spant i visirkonstruktionen än den energi som lörgörs när visiret faller av. Visirbucklans form överenstämmer ej heller med bulbens! Visirbucklan är skarp i intryckningen.Vidare är bulben oskadad. Kommissionen anger att färgprover tagits i visirbucklan som överenstämmer med bulbens färg, men det är ytterligare en uppfinning som del av desinformationskampanjen. Inga färgprover har tagits från bulben! Bucklan har sannolikt uppstått vid en kollision med okänt föremål vid lägre fart en 14-15 knop med visiret fortfarande fäst vid överbyggnaden. Det är möjligt att beräkna den energi som behövs för att buckla visiret i det fallet och därmed fastställa fartygets hastighet. Visirbucklan är ett utmärkt bevis för att visiret inte trillade av fartyget!

Figur 3.11.1 - Buckla i visiret
Kommissionen påstår vidare att rampen nu kl. 01.16 var vidöppen, trots att Treu och Sillaste såg en stängd ramp, och att vatten strömmade in i överbyggnaden på bildäck (250 ton/min enligt Kommissionen 1.9, >1 800/3 600 ton/min enligt författaren Appendix 4), skeppet krängde, men sambandet mellan vatten i överbyggnaden och krängvinkel är helt oklart. Nu borde 'Estonia' ha slagit runt efter ett par minuter!

Rampen borde ha setts helt öppen

Eftersom maskinrumsbesättningen fortfarande befann sig i kontrollrummet vid denna tidpunkt och ytterligare 5-10 minuter, borde de ha sett den vidöppna rampen på monitorn och havet utanför och hur vågorna vällde in på bildäck var sjätte sekund när fartyget stampade ner, men de såg enligt sina utsagor enbart en stängd ramp. Naturligtvis skulle alla lastbilar, etc. ha kastats eller tryckts bakåt av det stora vattentrycket - 100-tals ton vatten som trycks in med en hastighet av 7,5 m/s - och ett enorm dån skulle ha uppstått under den minut som 'Estonia' fortsatte framåt, men inte en enda person hörde det, eftersom ett annat dån uppstod ombord när saker och ting välte inne i däckshuset vid ungefär samma tidpunkt. Kameran på bildäck borde ha slagits sönder. 'Estonia' borde, precis som 'Herald of Free Enterprise' 1987, nu ha slagit runt på en minut! Men istället girar 'Estonia' 180° babord ca 1 000 meter väster om det förlorade visiret, en massa 'fragment' trillar av och sedan driver 'Estonia' ostvart under mer än 30 minuter.

Expert Huss anser att det tog hela 28 minuter att fylla överbyggnaden med 2 000 ton eller 71.4 ton/min 1.9, medan Kommissionen säger nu i (5) att det tog sju, åtta minuter, att skeppet inte kapsejsade eller slog runt, vilket Kommissionen inte kan förklara (så det nämns inte), att skeppet girade 180°, så att skeppet stävade tillbaka mot Tallinn (obevisat), att slagsidan ökade utan att skeppet slog runt, att Mayday sändes kl. 01.24, att däckshuset började vattenfyllas senast kl. 01.28, att assisterande fartyg såg 'Estonia' stilla i vattnet, medan Kommissionen säger att det sjunkande skeppet med slagsida 60-110 grader förflyttade sig med 2.2 knops fart österut under 20 minuter - >1 200 meter - innan det sjönk. Det tog Kommissionen över tre år att fastställa ovan beskrivna otroliga förlopp, som naturligtvis är helt obevisat. Det är lögn alltsammans!

Att skeppet sjönk är sant, men berodde det på eventuellt vatten på bildäck i överbyggnaden? Naturligtvis inte! Alla vittnen i maskinkontrollrummet och hela Kommissionen ljög naturligtvis om rampen/visiret - inget stämmer ju enligt ovan. 'Estonia' var helt enkelt läck i skrovet under vattenlinjen. Och det utredde Kommissionen aldrig under tre år!

Kommissionen hade ju istället stora problem att enbart förklara hur visiret längst fram i överbyggnaden hade lossnat - och att dölja det stora hålet i styrbords frontskott som sannolikt uppstod under vatten i ett försök att lossa visiret.

---

119 Författaren anser att Treu helt enkelt ljuger på befallning av sin arbetsgivare! Författaren tror Treu inte hörde ett skvatt, eftersom han befann sig längst ner i skeppet i det ljudisolerade maskinkontrollrummet med bullriga maskinrum utanför och under. Var Treu ens i kontrollrummet när slagsidan uppstod?

120 Videofilmer visar att en stoppkabel är intakt med schackel och stoppbult ihopskruvade, dvs stoppkabeln var tydligen inte fäst i rampen.

3.12 Index