Sjösäkerhet - Safety at Sea

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Home page
Introduction
Services provided by Heiwa Co
M/S Estonia
The Coulombi Egg oil tanker
Order books here
Miscellaneous

Sjösäkerhet - personligt

Safety at sea - personal

 

 

Anders Björkman

Sjösäkerhetsexpert/Safety at sea expert 

Vad är viktigast med sjösäkerhet?

What is the most important aspect of safety at sea?

Att det inte bara är viktigt och intressant utan upplevs som roligt - kul!

That it is not only important and interesting, but that everyone involved enjoys it - thinks it is fun!.

Hur uppnår man det på konstruktionsstadiet?

How do you achieve that on the design level?

Att hela tiden ha säkerheten i bakhuvudet. Vad händer om denna detalj eller procedur inte fungerar?

Always to consider the safety - what happens, if this detail or system does not function?

Och ombord ?

And on the ship ?

Besättningen måste tycka att sjösäkerhet är kul - och att det är roligt att träna alla system och öva med all utrustning. Ofta!

The crew must think that safety at sea is fun - and must enjoy testing all systems and practising with the equipment. Regularly!

Vad tror Du resultatet blir?

What do you think is the result?

Att besättningen inte drabbas av panik, när olyckan sker ! Det som var kul blir plötsligt allvar - men de kan klara situationen.

That the crew does not panic, when the accident occurs ! What was fun is suddenly serious trouble - but they know how to manage it.

Vad är en största fara mot sjösäkerheten ?

What is a great danger for safety at sea ?

Att olyckor inte utreds ordentligt. Att okunniga utredare hittar på bortförklaringar. Det är tråkigt.

That accidents are not investigated properly. That stupid investigators ignore the facts. It is dull.

Mera, more