Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


Appendix 7

Utdrag av utfrågning av N&T's inspektör Ulf Hobro 941117 (band D6c i SHK-arkivet)

Den 17 november 1994 utfrågades N&T's inspektör Ulf Hobro (UH) av svenska medlemmar ur Kommissionen (Rosengren, Forssberg, Schager, Sten Andersson m.fl.). Nedan följer valda delar av frågor (F) och Hobro's svar:

Om säkerhetssystemen ombord på 'Estonia'

...

UH. Vi började planera upplägget hur vi skulle få 'Estonia' i drift (under hösten 1992) ... först placerade vi ombord en maskingubbe och en däcksgubbe ... svenskar ... två till två och en halv månad innan övertagandet. ... Då började vi titta på hur vi skulle anpassa ... säkerhetssystemen med safety plans och sånt för att passa den nya verksamheten ... översättning och omarbetning av manualer och larmlistor, anpassning till det nya ... det höll de på med. Vi sände också upp ett antal ester ...

F. Var hela upplägget klart ... ?

UH. Vi (dvs N&T) skulle dra igång det ...

UH. Sedan gick fartyget till Åbo för leveransdockning (januari 1993). Under den tiden kom (den estniska) besättningen ombord och då började intrimningen med övningar ... och då tillämpades de nya larmlistorna och safety planen och training manuals och sånt ... som var färdigt. ...

UH. Jag kontaktade (svenska) sjöfartsverket för att, innan fartyget sattes i drift, skulle man göra en 'två.nittio' - '2.90' test. Vi kom överens om att den skulle göras i Tallinn. Fyra man från (svenska) Sjöfartsverket kom över.

F. Vem var med från rederiet?

UH. Jag, Tomas Rasmusson, Anders Andersson.

F. Vad var skälet att göra övningen i Tallinn?

UH. Rent praktiskt.

F. Det var innan hon sattes i drift?

UH. Ja.

F. Esterna (dvs representanter från N&T's estniska partredare eller estniska sjöfartsverket) var inte med?

UH. Nej - de representerades av Bureau Veritas ... Anders Wirstam.

F. Säkerhetsplaner och manualer ... ?

UH. De översattes av de estniska befälhavarna med hjälp av styrmän, etc. ...Vi hade ingen möjlighet att kontrollera översättningarna ... 160

F. Hur gick '2.90'-övningen (i januari 1993 i Tallinn)?

UH. Den gick bra. ... Man övade brand, en utrymning och övergivande av fartyget ... en totalövning. ... (svenska) Sjöfartsverket var med. ... Besättningen hade övat det hela två-tre veckor. ... Jag hade tipsat hur det gick till.

F. Visste de vad som skulle ha hänt om proven misslyckades?

UH. Ja - inget trafiktillstånd. ...

F. Hade Du ansvaret för säkerheten?

UH. Ja - med hjälp av Tomas Rasmusson och Anders Andersson ... De senare gjorde alla säkerhetsplaner, etc. De översattes senare till estniska. ...

F. Ni hade övat besättningen i två veckor?

UH. Ja. ...

F. Du var ansvarig för säkerheten?

UH. Ja. ...

F. Ingen konflikt mellan säkerhet och driftsbudget?

UH. Nej. ... Båten blev hela tiden bättre och bättre.

F. Var Du med om övningar - brand, etc.? ...

UH. Jag var med på RITS-övningen.

F. Utrymning, damage control ...?

UH. Ja, de gjordes.

F. Damage control planen - har Du kopia på den?161

UH. ... (Nej).

Om rampen.

F. Har Du uppfattning att rampen inte låste om fartyget hade slagsida (i hamn)? ... att den inte gick att låsa? ... att den inte krokade i?

UH. Det var inte känt för mig.

F. Har Du hört om några problem med rampen eller visiret?

UH. Nej.

Diverse.

F. Hur ofta hade ni problem med fartyget?

UH. Stora eller små?

F. Stora!

UH. Sällan. ...

F. Svetsade ni ombord? Det finns en uppgift att rampen fick öppnas med skärbrännare turen innan olycksresan.

UH. Har ej hört om. Nej.

F. Ni (dvs N&T) skulle bara ha (drifts- och säkerhetsansvar) en kort tid. Men sedan förlängdes det?162

UH. Ja. (först ett år, sedan blev det förlängt tills olyckan skedde).

 ---

160 Inga säkerhetsdokument på estniska finns i slutrapporten (5) och dess supplement.

161 Inga frågor ställdes om intakt- och skadestabilitet och lastmanualer på estniska 2.17.

162 Inga frågor ställdes om ombyggnaden i januari 1994 2.23.

 

Appendix 8 Index