Ny rapport 27 november 2007: Bogvisiret sänkte Estonia
Anders Björkman, Heiwa Co, kommenterar:

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Ny rapport: Bogvisiret sänkte Estonia (TT 27 nov 2007)

Det var det förlorade bogvisiret som orsakade Estoniakatastrofen och inget annat, hävdar en forskargrupp i en kommande rapport. Den officiella beskrivningen av Estonias förlisning bekräftas till stora delar i rapporten.

Regeringen beställde hösten 2005 två parallella utredningar om hur Estonia sjönk. Det ena beställningen gick till ett konsortium med bland andra svenska SSPA vid Chalmers, före detta Statens Skeppsprovningsanstalt, och det andra till ett konsortium bestående av tyska forskare.

För SSPA-konsortiet återstår en del modellförsök och prov innan slutrapporten ska överlämnas i mars nästa år, men redan nu vågar forskarna slå fast att resultatet på avgörande punkter inte hamnar så långt ifrån den internationella haverikommissionens slutsatser, skriver Nautisk Tidskrift.

(Heiwa Co kommentar: Internationella haverikommissionen lyckades aldrig beskriva varför Estonia sjönk, pga förlorat bogvisir, vilket är SSPA-konsortiets uppgift att beskriva och förklara.)

Tio minuter tidigare

De största skillnaderna är att SSPA till skillnad från kommissionen pekar på Estonias hastighet som en faktor bakom haveriet. SSPA har också kommit fram till att sjunkförloppet inleddes klockan 01, vilket är tio minuter tidigare än i kommissionens slutrapport.

- Tio minuter kan låta som kort tid, men i de här sammanhangen är det mycket, säger Claes Källström, forskningschef vid SSPA, till TT.

Däremot råder ingen oenighet om att det var bogvisiret som spelade huvudrollen vid haveriet.

- Allt tyder på att det är som man beskriver i slutrapporten: bogvisiret föll av, rampen öppnade sig och åtminstone under en period var den helt öppen. När tillräckligt mycket vatten hade strömmat in på bildäck lade fartyget sig på sidan.

Snabbt sjunkförlopp

I det läget hade Estonia 45 graders slagsida åt styrbord och vatten hade börjat strömma ner till de undre däcken. När slagsidan ökade ytterligare pressades fönstren ovanför bildäcket in av trycket och vatten började även strömma in på de övre däcken. Det är den här delen av sjunkförloppet som förbryllat många och som fått en del forskare att rikta kritik mot haverikommissionen: Varför finns det ingen förklaring till varför Estonia sjönk så snabbt?

Jag är rätt övertygad om att det går att visa och det kommer vi att göra med modellförsöken i januari. Skälet är att det fanns fler luftkanaler där vattnet kunde strömma in och på andra sidan fartyget fanns det kanaler där luften kunde pressas ut. Det här har aldrig undersökts tidigare, säger Claes Källström.

(Heiwa Co kommentar: Enligt tidigare modellförsök av SSPA (se nedan) var flytläget med 45 graders slagsida efter 3, 4 minuter, pga vatten lastat på bildäcket stabilt, medan internationell expertis anser att läget är instabilt och färjan omedelbart slår runt och sedan flyter upp och ned. Sjunkförloppet tar alltså slut innan det startar! Varför undersöks inte det? OK, överlevande hann se att visiret var borta!)

Inget stöd för hål

De alternativa teorierna om Estonias förlisning som förts fram de senaste decenniet, bland annat om spränghål i skrovet, får inte mycket stöd av SSPA.

- Det är viktigt att vi i vår tekniska utredning jämför våra slutsatser med vad vittnena säger och med det scenario vi jobbar med nu så stämmer flertalet vittnesmål från överlevande och andra. Därför finns det ingen anledning för oss att spekulera om hål under vattenlinjen, säger Claes Källström.

(Heiwa Co kommentar: Det finns inga teorier om spränghål i skrovet, däremot om ett spränghål i överbyggnaden 6-8 meter över vattenlinjen som visas på filmer av vraket trots att internationella haverikommissionen uppger att det inte existerar. Heiwa Co:s teori är som bekant att sjunkförloppet orsakades av läckage, en spricka, under vattenlinjen - en vanlig sjunkorsak - och Heiwa Co är fortfarande nyfiken varför den inte undersöks i SSPA-konsortiets utredning. Vittnena säger ju att det var vatten till knäna i maskinrummet, sex meter under bildäcket innan slagsidan uppstod, länspumpar startades och att bogrampen i överbyggnaden sågs stängd efter slagsidan uppstod.

Spränghålet i överbyggnaden torde ha uppkommit när visiret sprängdes loss från vraket under vatten efter olyckan! En typisk läcka i Estonias skrov under vattenlinjen visas på bilden t.v. från en video av skrovet.

Bottenfärgen har skrapats bort och plåten är intryckt och riven itu, pga kollision. Enligt JAIC och SSPA/Källström är skrovet oskadat utan läckor.)

---

Ovan TT-meddelande får anses vara ett inslag av fortsatt vilseledning av den svenska allmänheten och man undrar vem som tog initiativet till det? TT meddelandet rapporterades senare i flera tidningar och TV-kanaler.

Claes Källström avled sedan plötsligt och kunde ej förklara mera.

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida