Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


1.20 Förändringar i Kommissionen. Bara 61.5% av alla fartyg gick till undsättning! Nödtrafiken

Enn Neidre avsattes i april 1996 (men fortsatte som expert i Kommissionen) och ersattes av Priit Männik, en hög säkerhetspolischef i Estland.

Priit Männik - estniska säkerhetspolisen 'utreder' Estoniaolyckan

Männik hade lett utfrågningen av den estniska besättningen och de estniska överlevande 1994. Männik tvingades avgå i sin tur hösten 1997 och ersattes med en av de estniska experterna i Kommissionen - hållfasthetsprofessor Jan Metsaveer. Eller var Männiks avgång planerad och det hela var en charad? När Männik var medlem av Kommission manipulerades vittnesmålen, så de skulle passa, och estnisk säkerhetspolis hotade de fyra huvudvittnena (besättningsmän) att ändra sina uttalanden så att det skulle passa det senast överenskomna 'händelseförloppet' och Männik var de facto chef för estniska säkerhetspolisen. Det hade ju inte sett bra ut om Männik hade signerat slutrapporten - Metsaveer fick göra det rutinjobbet. En användbar tekniker.

Andi Meister

Andi Meister avgick från Kommissionen i juli 1996 och ersattes av Heino Levald, skeppsbyggnadsingenjör, professor och expert i Kommissionen. Meister meddelade att svenskarna manipulerade arbetet, speciellt videofilmerna från dykningen. I efterhand (1999) kan man konstatera att Meister hade rätt 3.10. Dykarna var inne på bildäck och filmade, men den svenska dykledningen meddelade tydligen Meister och Kommissionen, att man inte gjorde det, etc. Meister har senare skrivit en bok om sina observationer under utredningen, men den boken har författaren inte lyckats få tag på. Kommissionen var sedan utan ordförande. Under hösten 1996 utsågs Uno Laur till ordförande av Estlands president Lennart Meri.

Dödsfall och avgångar

Finska experten Simo Aarnio avled plötsligt i januari 1996. Börje Stenström avled i februari 1997 och ersattes av en av de svenska experterna i Kommissionen - sjökapten Olle Noord. Olof Forssberg avskedades av svenska regeringen i maj 1997, efter att slutrapporten, enligt uppgift, var klar den 12 mars 1997 (men ej diarieförd i mars eller senare!), men fick ett nytt jobb på kommunikationsdepartementet och blev sedan hovrättslagman i Svea Hovrätt i februari 1998, dvs Olof Forssberg slapp skriva under den slutrapport han godkänt den 12 mars 1997 men som inte publicerades förrän den 3 december 1997.

Under de sex månaderna mellan sista mötet och publiceringen 'redigerades' enligt uppgift det överenskomna manuskriptet. Olof Forssberg ersattes i maj 1997 av Ann-Louise Eksborg*,63 en person utan några som helst kunskaper om sjöhaveriutredningar 4.5. Hon meddelade att hon skulle sätta sig in i utredningen - som var avslutad den 12 mars 1997 - och det är Eksborg som signerade slutrapporten som publicerades den 3 december 1997. En rapport om en olycka som Eksborg aldrig var med att utreda! Den svenske psykologen Schager avgick som expert i september 1997, dvs långt efter slutrapporten var avslutad den 12 mars 1997.64 Experterna signerade inte slutrapporten och det finns i princip inga bevis att experternas orginalutsagor och rapporter använts i slutrapporten.

Det var alltså ganska kaotiskt i Kommissionen under utredningen (historieförfalskningen), men förändringarna har en viss logik. De personer som på ett tidigt stadium initierade historieförfalskningen försvann alla från utredningen och tvingade nya, oerfarna personer att ta hand om smörjan. Dessa trodde väl inte att alla väsentliga uppgifter var medvetet förfalskade utan försökte sedan göra det bästa möjliga av alla motsägelsefulla uppgifter. Det intressanta är att de tre finska ledamöterna följde utredningen från början till slut. Om Lehtola och Karppinens insatser efter slutrapporten publicerades finns att läsa i del 4. Amiral Heimo Iivonens insats i Kommissionen är ganska diffus. Han var med om att lokalisera visiret 1.4 och sabotera rapporteringen om sjöräddningen.

Amiral Iivonen

Iivonen förekommer bara två gånger i de tjugo mötesprotokollen. Första gången i januari 1996. Enligt protokoll A93a* 25/26 januari 1995 meddelade amiral Iivonen då i para. 6 att

"The Mayday ... was received by ... six ... vessels ... and five land-based stations"

(nödsignalen mottogs av sex fartyg och fem landstationer). Enligt slutrapporten (5) var det emellertid åtta fartyg som hörde Mayday, varav fem som gick till undsättning, och ett som ej hörde Mayday men gick till undsättning via meddelande från annat fartyg - tre av fartygen räddade 33 personer (eller fler 1.41). Tre fartyg gick ej till undsättning! Saken har aldrig utretts. Två andra fartyg gick till undsättning senare. Två okända fartyg i närheten gick ej till undsättning. Ett fartyg anlände långt senare och räddade en person. Alla uppgifter är från slutrapporten (5).

Bara 61.5% av alla fartyg gick till undsättning!

Tabell 1.20.1 sammanfattar vilka åtta fartyg hörde Mayday. Av åtta fartyg som hörde Mayday deltog tre ej i räddningen - ANETTE, ANTARES och GARDEN. Det är anmärkningsvärt.

Fartyg

Tid för Mayday

Tid för kursändring

Tid för Ankomst tabell 7.6

Tid för Ankomst fig. 17.1

Kommentar

Räddade

SILJA EUROPA

01.20

01.40

02.30

03.00

Var 5 NM från olycksplatsen kl. 02.30 enl. fig. 17.1.

1 + 5 från helikopter

ANETTE

01.20

-

-

-

Deltog ej i räddningen!

-

ANTARES

01.20

-

-

-

Deltog ej i räddningen!

-

SILJA SYMPHONY

01.22

01.50

02.40

03.02

Var 4 NM från olycksplatsen kl. 02.40 enl. fig. 17.1.

20 från helikopter

FINNJET

?

01.33

03.20

Ej känt

-

0

FINNMERCHANT

?

?

03.25

Ej känt

-

0

MARIELLA

01.26 ?

01.32

02.12 ?

02.16

Vet precis var 'Estonia' sjönk! Anlände redan 02.00!

15 + 11 från helikopter65

GARDEN

?

-

-

-

Deltog ej i räddningen!

-

ISABELLA

hörde ej

01.51

02.52

02.59

Larmades av Silja Europa!

17

FINNHANSA

02.45

02.45

04.30

-

-

0

MINISTAR

hörde ej

-

04.30

-

-

0 eller 1

Okänd

?

03.00

-

03.37

Kunde varit på plats kl. 03.37. Deltog ej i räddningen!

-

Okänd

?

03.03

-

?

Kunde varit på plats kl. 04.00. Deltog ej i räddningen!

-

TURSAS

hörde ej

01.30

05.00

-

Var i hamn vid Mayday.

1

Tabell 1.20.1 - Fartyg som undsatte eller kunde ha undsatt 'Estonia' 1994

Enbart två fartyg ändrade genast kurs vid slutet av Mayday mot 'Estonia' - FINNJET och MARIELLA. SILJA EUROPA dröjde 10 minuter, SILJA SYMPHONY och ISABELLA 20 minuter, även om de hela tiden rörde sig närmare mot haveristen.

'Estonia' låg stilla

Ankomsttider till förlisningsplatsen enligt tabell 7.6 och figur 17.1 i (5) är olika. Fig. 17.1 i (5) visas nedan.

Fig. 17.1 i (5)

Notera att 'Estonia's position - en svart punkt - är 1.5 NM eller 2.800 m söder om vrakpositionen, som visas med ett kors. Om ett radareko försvann vid den svarta punkten kl. 01.50, var det inte 'Estonia', som sannolikt sjönk redan kl. 01.32-01.36. MARIELLA hade både visuell och radarkontakt med 'Estonia' kl. 01.30, då 'Estonia' sågs stillaliggande - troligtvis strax väster om vrakplatsen - korset - för att försvinna kl. 01.36.

MARIELLA befann sig 8 distansminuter från Estonia kl. 01.30. Med oförändrad fart borde hon ha anlänt till vrakplatsen kl. 02.00.

På vilka uppgifter figur 17.1 i (5) är baserad är ett mysterium - varför visas en felaktig position för 'Estonia'? Är figur 17.1 baserad på den famösa Utö-plotten - plotten som försvann? 1.13.

Att MARIELLA anlände först torde vara klart - cirka kl. 02.00 enligt nödtrafiken. Om SILJA EUROPA anlände kl. 02.30 är oklart - enligt figur 17.1 i slutrapporten (5) hade hon 5 NM kvar till olycksplatsen och anlände kl. 03.00. Liknande slutsats kan dras för SILJA SYMPHONY - ankomst kl. 02.40 är oklar - enligt figur 17.1 hade hon 4 NM kvar till olycksplatsen och anlände kl. 03.02 med >20 knops fart. ISABELLA anlände ungefär samtidigt kl. 02.52/9 med >20 knops fart. Man kan dra slutsatsen att MARIELLA kom först cirka kl 02.00 och de tre andra fartygen ungefär samtidigt 45 minuter senare strax före kl. 03.00. FINNJET och FINNMERCHANT anlände 30 minuter senare, dvs sex fartyg var på plats kl. 03.30, då de nödställda varit två timmar i det 12-13 gradiga vattnet.66

En annan plott är följande (gjord av den tyska expertgruppen 3.13 för kapitel 24 i den tyska slutrapporten. SILJA SYMPHONY verkar ha anlänt 45 minuter (!) före SILJA EUROPA och ISABELLA.

Fig. 17.2 - Tyska expertgruppens plott.

 

Nödtrafiken

Den verkliga nödtrafiken emellan assisterande fartyg blev offentligt tillgänglig 2004. Utdrag:

Lokal tid 01.23-01.25

Estonia: Europa Estonia, Silja Europa Estonia

Silja Europa: Estonia, this is Silja Europe replying on channel sixteen.

Estonia: Silja Europa

Silja Europa: Estonia, this is Silja Europe on channel sixteen.

Estonia: Silja Europa, Viking Estonia

Silja Europa: Estonia Estonia

Estonia: Mayday mayday…Silja Europa Estonia

Silja Europa: Estonia Silja Europa, are you repl… calling mayday Estonia what's going on, can you reply?

Estonia: This is Estonia. God morgon. Talar du finska?

Silja Europa: Ja, jag talar finska.

Estonia: Vi har problem här nu. Vi har svår styrbords slagsida, troligen redan 20-30 grader. Kan du komma och hjälpa och också be Viking Line om hjälp?

Silja Europa: Ja, Viking Line är här bakom oss och de fick säkert informationen. Kan du ange din position?

Estonia: Vi har blackout och jag kan inte ange den.

Silja Europa: OK, uppfattat. Vi vidtar åtgärder.

Mariella: Silja Europa Mariella

Silja Europa: Mariella, här var Europa, sexton.

Mariella: Hördu, fick du klart för dig deras position? Är det de som är här till babord om oss?

Silja Europa: Nej jag fick ingen position av dem men de måste vara här i närheten. De har 20-30 graders styrbords slagsida och blackout.

Mariella: Jag tror att det är de som är på vår babords sida, ungefär 45 grader.

Silja Europa: Okej, jag purrar skepparn, just.

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 01.26-01.29

Estonia: Silja Europa Estonia

Silja Europa: Estonia Silja Europa

Estonia: Är ni på väg till vår hjälp?

Silja Europa: Ja. Kan ni ange exakt position?

Estonia: Jag kan inte säga det eftersom vi har blackout här.

Silja Europa: Ser ni oss?

Estonia: Jag hör nog.

Silja Europa: Okej, vi börjar reda ut er position nu, ett ögonblick. Det är klart att vi kommer till hjälp, självklart, men vi måste bestämma er position nu.

Helsinki radio, Helsinki radio Kallar kanal sexton Helsinki

Silja Europa: Mariella Silja Europa

Mariella: Här var Mariella

Silja Europa: Har du fått någon synkontakt till Estonia?

Mariella: Nej. (Märkligt - Mariellas styrman Eklund ser Estonias ljus och på radarn)

Silja Europa: Vi måste börja försöka hitta någonstans. Det är litet svårt att när de inte angav någon position.

Estonia: Silja Europa Estonia, Silja Europa Estonia.

Silja Europa: Estonia Silja Europa.

Estonia: Nu ger jag dig positionen.

Silja Europa: Låt höra.

Estonia: 58 latitud, ett ögonblick, 22 grader.

Silja Europa: Okej, 22 grader. Uppfattat, vi åker dit.

Estonia: Alltså 59 latitud och 22 minuter.

Silja Europa: 59.22 minuter longitud.

Estonia: 21.40 ost.

Silja Europa: 21.40 ost, okej.

Estonia: Det ser verkligt illa ut här nu.

Silja Europa: Och det ser illa ut. Vi är på väg. Och det var 21.40.

Estonia????? *

Silja Europa: 48 okej.

*M/S Estonias tredjestyrman Andres Tammes sista ord är på estniska och osäkerhet råder om vad han egentligen sade. I boken Katastrofkurs - Estonias väg mot undergång - har Anders Jörle och Anders Hellberg försökt ta reda på vad Tammes egentligen sade. En tolkning är att han frågar "hur långt borta är ni?" Att Silja Europas överstyrman Teijo Seppelin missförstod Tammes kan kanske förklaras med att Tammes sista ord "saanat" kan ha blandats ihop med det finska ordet "kahdeksan" (betoning på första stavelsen) som betyder åtta. Sedan bryts kontakten. Sannolikt sjönk 'Estonia' strax därefter. Enligt slutrapporten skulle 'Estonia' ha drivit en sjömil österut för att sjunka först kl. 01.52 men det är knappast sannolikt.

Vrakets verkliga position är N59°23', E21°41'.

 

Teijo Sepplin kände "Estonia" väl som överstyrman ombord när "Estonia' hette "Wasa King" (fotot ovan).

Kl. 01.30 är sannolikt också den tidpunkt då alla personer på 'Estonia' har hoppat i sjön för att simma till flottar. Sedan sjunker 'Estonia' sannolikt kl. 01.36 men 'Silja Europa' och 'Mariella' har ännu inte förstått allvaret!

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 01.30-01.32

Silja Europa: Estonia Estonia

Mariella: Europa Mariella

Silja Europa: Mariella här är Europa

Mariella: Hör du, vi borde ha ungefär nio (sic) mil till Estonia. Vi har svängt redan och är på väg dit.

Silja Europa: Jaha, okej, vi kommer efter då.

Anette: Silja Europa Anette på sexton.

Silja Europa: Ja, här är Silja Europa.

Anette: Hejsan, det här är Anette, vi är i närheten av Finska Lejonet. Jag hörde nödtrafiken. Kan det vara här i närheten?

Silja Europa: Vi har inte fått reda på ännu men vi tittar.

Anette: Jag såg något ljus mellan Bogskär och Finska Lejonet. Vi passerade för en halvtimme sedan men det är kanske inte den.

Silja Europa: Vi måste ta reda på litet mer.

Anette: Okej, jag lyssnar.

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 01.33-01.35

North bound vessel 4,3 miles south of lighthouse Flöjan, Finnish coast guard channel sixteen.

(jfr kapitel 1.14 - Den 24 oktober 1994 intervjuades ett ögonvittne, som hade sett 'Estonia' kl. 01.30 och sjunka kl. 01.36, av finska polisen (akt A93c). Uppgifterna diskuterades dock inte förrän Kommissionens möte den 26-27 januari 1995, dvs långt efter man redan meddelat olycksförloppet med tider. Det var styrman Ingemar Eklunds på 'Mariella' uppgifter. Hans vakt hade börjat kl. 22.00 och han hade hela tiden sett 'Estonia'. Han säger:

"Klockan 22.00 såg jag 'Estonia' snett framför oss, omkring 30°, på babordssidan (plott dvs 'Estonia' seglade inte alls utefter Estlands kust som Kommissionen anger). ... Hennes kurs kl. 22.00 var nästan västlig och hon höll sig rätt stadigt bredvid oss. ... Jag såg 'Estonia' hela tiden på radarn. ... Kl. 01.30 ... hörde jag på kanal 16 hur 'Estonia' sade en gång Mayday. ... Jag svarade 'Estonia' omedelbart men de svarade inte tillbaka. ... Under tiden jag försökte få kontakt så tog jag ut hennes position från radarn. Från det vi hörde Mayday-anropet och fram till ekot av 'Estonia' försvann så tror jag att det tog bara cirka sex minuter. Tiderna framgår av protokollet som jag förde under nattens lopp. ... Efter att vi hör Mayday anropet så såg vi ljusen från 'Estonia'. ... Under vår färd fram mot 'Estonia's position så försvann ljuset från henne och på radarn. Strax innan hon försvann från radarn så uppfattade jag att hon girade babord ... detta skedde mycket hastigt ... eftersom vektorn försvann så misstänkte jag att 'Estonia' sjönk. ... Vi hade all tre radarna igång. ...Under färden fram till 'Estonia's position så manövrerade jag fartyget ... Jag höll även protokoll. ... I protokollet jag skrev är tiderna exakta emedan de är tagna från GPS-navigatorn". )

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 01.36-01.39

Finnjet: Silja Europa Finnjet

Finnjet: Silja Europa Finnjet

Silja Europa: Här är Silja Europa

Finnjet: Ska vi ta 69?

Silja Europa: Jepp!

Silja Europa: Hör du mig?

Finnjet: Silja Europa Finnjet

Finnjet: Silja Europa Finnjet

Silja Europa: Här är vi på sexton.*

Finnjet: Vilken kanal ska vi ta?

Silja Europa: Ska vi ta sex?

Finnjet: Sexan.

Silja Europa: Estonia Silja Europa

*Kanal 16 är en nödkanal. Det gör att man vid samtal mellan fartygen byter till annan kanal om man bedömer att samtalet inte är av direkt nödkaraktär. På så sätt undviks blockering av kanal 16.

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 1.40-01.42

Finnmerchant: Finnhansa Finnmerchant nej Finnjet Finnmerchant

Mariella: Silja Europa Mariella sexton.

Silja Europa: Mariella, Europa här.

Mariella: God morgon. Vi fick kontakt med Helsinki radio via NMT* [*mobiltelefon]. Från andra apparater vill det inte riktigt lyckas.

Silja Europa: Vi hade också kontakt och fick iväg ett meddelande till Helsinki radio. Jag hann undra om man borde skicka DSC, men eftersom meddelandet gick fram så är det antagligen onödigt att börja reläa nåt vidare.

Mariella: Så tänkte vi också. Helsinki radio vet ju om det nu. Vi kör ditåt och följer med vad som händer.

Silja Europa: Samma här och jag lyssnar på 2182, att de kommer dit, de försöker då antagligen från Helsinki radio ta kontakt via sexton och 2182.

Mariella: Jag försökte ropa till det, er hörde jag, men inget annat

Silja Europa: Av någon orsak har det inte gått fram, men nu har informationen i alla fall gått dit, så att man vidtar åtgärder. Vi passar DSC här nu, kanske går det till HF sedan. Jag vet inte men det kommer nog information därifrån.

Mariella: Vi passar också alla. Okej vi lyssnar.

Silja Europa: Vi lyssnar.

Helsinki Radio: Silja Europa Helsinki Radio

Silja Europa: Helsinki Radio, här är Silja Europa, sexton.

Helsinki Radio: Var positionen E 21, 48?

Silja Europa: Ja, Estonia lämnade en sådan position.

Helsinki Radio: Här har hela natten varit dessa sexton. Någon har på bärvågen här och man hör just inte någonting här. Nu hör jag dig nog bra.

Silja Europa: Okej, det är bra. Och vi är faktiskt själva på väg dit nu och Mariella också.

Helsinki Radio: Okej, jag gör pan-pan* och ropar ut så låt oss lyssna.

Silja Europa: Okej, uppfattat, tack. Sexton.

* Helsinki Radio väntar sedan till 01.50 innan pap-pan verkligen sänds.

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 01.43-01.46

Silja Symphony: Isabella Silja Symphony

Isabella: Här är Isabella

Silja Symphony: Sexan

Isabella: Sexan

Sjöräddningscentralen i Åbo: Mayday Helsinki radio Åbo sjöräddningscentral sexton

Helsinki radio: Mayday Åbo sjöräddningscentral Helsinki radio svarar

Sjöräddningscentralen, i Åbo: Mayday Åbo sjöräddningscentral. Sätter du igång ett mayday relay-meddelande om Estonia-fallet?

Helsinki radio: Ja, jag håller just på att göra det. Det är ju den här, är det nu den här estniska echo, sierra tango, echo.

Sjöräddningscentralen i Åbo: Echo sierra tango echo. Precis.

Helsinki Radio: Okej, saken är klar.

Silja Symphony: Silja Europa Silja Symphony

Silja Symphony: Okej, sex.

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 01.47-01.49

Silja Europa: Mariella Silja Europa

Mariella: Mariella här

Silja Europa: Hej, hör du, ser du Estonia?

Mariella: Nej, men jag ser en röd raket nu

Silja Europa: Ja, det är väl något bloss. Vi ser den på vår styrbords sida. Okej, vi stävar ditåt.

Mariella: Jag har ett eko på radarn på fem (sjö)mil/distansminuter ungefär, nästan rätt syd om mig.*

(*kan inte vara 'Estonia' som redan sjunkit. Är sannolikt det fartyg som Estonia har kollderat med! Men detta radar eko glöms sedan bort! Mariella är vid denna tidpunkt bara två distansminuter från 'vrakpositionen' - se nedan kl. 01.57-02.00. Enligt slutrapporten driver 'vraket' med 2.2 knop i nordostligt riktning vid denna tidpunkt och sjunker strax därpå).

Silja Europa: Okej.

Mariella: Det är där raketen är. Vi har fem (sic) mil kvar.

Silja Europa: Saken är klar.

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 01.50-01.53

Helsinki radio: Pan-pan, Pan-pan all stations, all stations, Pan-pan all stations, all stations Helsinki radio calling, Helsinki radio calling, Pan-pan, calling mayday 27th of September at two-three two-four GMT on two-one S two from passenger ship Estonia echo, sierra, tango, echo in position 59.22 north, 21.48 east. List of 20-30 degrees. All ships in vicinity should look out and inform coast guard on channel sixteen. Pan-pan Helsinki Radio.

(Vrakets verkliga position är N59°23', E21°41' - Helsinki radio uppger helt felaktig position för Estonia).

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 01.54-01.56

Silja Europa: Silja Symphony Silja Europa

Silja Symphony: Här är vi

Silja Europa: Ja, det är väl inte så mycket annat att göra än att vi startar strålkastarna och försöker titta.

Silja Symphony: Okej, vi startar och söker, vad håller ni för fart just nu?

Silja Europa: Vår fart är tio knop.

Silja Symphony: Okej, vi går ner på samma då så vi inte kör för nära varandra

Silja Europa: Kanske ni skulle söka er på vår babordssida och gå där bredvid så att vi skulle få ett bredare område här.

Silja Symphony: Vi söker oss akterut kommer sedan upp på er babordssida.

Finnmerchant: Silja Europa Finnmerchant

Silja Europa: Mersu Silja Europa

Finnmerchant: Vi är 18 natusika mil ostvart och det skulle ta en timme och 45 minuter för oss.

Silja Europa: Vi vet inte riktigt situationen. Här syns ingenting för tillfället, så det är väl bäst att för säkerhets skull komma hitåt.

Finnmerchant: Okej, vi kommer ditåt.

Silja Europa: Det finns inte någon annan möjlighet än att börja finkamma det här området.

Finnmerchant: Allright, vi vänder.

Antares: Finnmerchant Antares

Finnmerchant: Antares Finnmerchant

Antares: Tio

Finnmerchant: Tio

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 01.57-02.00 Mariella anländer till positionen där överlevande är i vattnet kl. 02.00

Mariella: Mayday Silja Europa

Silja Europa: Vem kallade på Silja Europa?

Mariella: Mariella

Silja Europa: Hej

Mariella: Hej, hör du, vi såg några blinkande ljus här på vår babordssida. Här är massor med ljus på vår… som blinkar

Silja Europa: Jaha, okej, vi kommer ditåt

Silja Europa: Meddelande till alla fartyg. Mariella har sett massor med ljus alldeles nära dom, på babordssidan från dom sett

Finnjet: Finnjet kvitterar

Silja Europa: Finnjet kvitterat

Isabella: Mayday Isabella kvitterar

Silja Europa: Isabella okej

Silja Symphony: Symphony dito

Silja Europa: Symphony okej Vi får väl alla börja söka oss ditåt och kolla läget

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella

Silja Europa: Silja Europa

Mariella: Hör du, vi… Vi saktar ner nu här.

Silja Europa: Mariella saktar ner, ni sa någonting, jag uppfattade inte vad du sa.

Mariella: Att vi är riktigt nära nu här. Det är precis fullt med ljus, det verkar precis som om det är en massa livbojar och bojsljus här runt ikring.

Silja Europa: Dom är i sjön! Mayday alla fartyg nära Estonia. Mariella har uppfattat mycket ljus i sjön och det är möjligt att där finns människor och att fartyget har sjunkit.

Silja Symphony: Kvitterat Symphony.

Silja Europa: *Mayday Mariellas position är latitud 59.23, longitud 21.42 ost. Alla fartyg bör sakta komma närmare.

(*Vrakets verkliga position på havsbotten är N59°23', E21°41', dvs Mariella befinner sig kl. 01.59 på samma latitud som vraket men en bit öster om det. Enligt slutrapporten, där många tidsangivelser förskjuts 15 minuter, anländer Mariella till denna position inte förrän kl. 02.16).

Isabella: Isabella kvitterar.

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella.

Silja Europa: Mayday Mariella Silja Europa.

Mariella: Nu ser vi reflexer här i vattnet framför oss - ser ut som så i alla fall.

Silja Europa: Saken är klar. Men ni ser inte själva Estonia någonstans?

Mariella: Nej här finns inga ekon alls vad vi kan se.

(Men vad hände med 'ekot' som angavs kl. 1.47-01.49, dvs 10 minuter tidigare - 5 sjömil söderut?)

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 02.01-02.03

Mastera: …som har diskuterat sinsemellan nu det här Estonia-fallet. Här skulle Mastera vara. Hör ni? Mastera kallar på fartyg som diskuterar Estonia-fallet

Finnmerchant: Mayday Mastera Finnmerchant Silja Europa leder trafiken

Silja Europa: Mayday Mariella Silja Europa

Mariella: Här är Mariella

Silja Europa: Ja, har du något nytt att berätta?

Mariella: Nej, bara…

Silja Europa: Mariella Silja Europa.

Mariella: Silja Europa Mariella.

Silja Europa: Jag hörde ingenting av vad du sade.

Mariella: Jo, jag sade att vi ser bara ljus och litet reflexer.

Silja Europa: Okej, vi kommer sakta närmare.Men ni ser inte Estonia i alla fall?

Mariella: Nej, någon båt finns inte här.

Silja Europa: Nej, okej.

Mastera: Silja Europa Mastera kanal sexton.

Silja Europa: Mastera Silja Europa.

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 02.04-02.06 Mariella har stoppat - (enligt slutrapporten seglar Mariella fortfarande söderut)

Mastera: Silja Europa, Silja Europa Mastera på kanal sexton

Silja Europa: Mastera Silja Europa

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella

Silja Europa: Mariella Silja Europa

Mastera: Mastera, Nestes tankfartyg Mastera

Mariella: *Vi har stoppat här nu och vi är riktigt, riktigt nära.

Silja Europa: Det är bara sånt som finns i sjön? Ni ser inte Estonia?

Mariella: Vi ser ingenting av Estonia, bara sånt som är i sjön

Silja Europa: Okej. Det är ett eko där nära separationsområdet. Kan det vara så långt?

Mariella: Nej det tror jag inte för att vi har ljus i sjön nu här och vi såg en nödraket.

Silja Europa: Ja, det stämmer. Hur bedömer du läget. Tror du att du kan lägga ner några båtar?

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella.

Silja Europa: Ja, Europa.

Mariella: Vi gör som så nu att vi blåser upp ett par flottar och släpper ner dem ifall det finns någon som lyckas få tag i...

Silja Europa: Ja, det är väl enda möjligheten. Jag bedömer att vädret är så hårt.

Mariella: Ja, jag gör samma bedömning.

Silja Europa: Ja, det är bra

* Enligt slutrapporten stannar 'Mariella' inte förrän kl. 02.16

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 02.07-02.10

Silja Europa: Sjöräddningscentralen Silja Europa här

Sjöräddningscentralen: Silja Europa Sjöräddningscentralen

Silja Europa: Vi tänkte att ni säkert lyssnar på denna trafik, eller?

Sjöräddningscentralen: Ja, hela tiden

Silja Europa: Här är ganska hård sjögång och Mariella har upptäckt någonting i vattnet, men inte människor. Det har inte kommit någon rapport, men några lösa föremål och ljus, men nog finns där också en del människor eftersom där allt emellanåt syns röda raketer

Sjöräddningscentralen: Uppfattat och ni har inte fått någon kontakt med Estonia efter den där första kontakten?

Silja Europa: Inget slags.

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Vi fortsätter. Hur långt har ni till den första positionen som de uppgav?

Silja Europa: Mariella är precis där, ett ögonblick. Mariella är just nu på den plats där det synts lösa föremål och vi är mycket nära platsen

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Det är en helikopter på väg från oss här i Åbo dit och vi har kommit överens om att de hämtar till ert däck, Förbered däcket för helikoptern. Det kommer också två helikoptrar från Sverige.

Silja Europa: Saken är klar, vi förbereder vårt helikopterdäck.

Sjöräddningscentralen: Kontaktar du också Mariella och ber dem att också förbereda däcket?

Silja Europa: Ja, jag meddelar dem.

Sjöräddningscentralen: Uppfattat, hej.

Silja Europa: Mariella Silja Europa

Mariella: Jo, här svarar Mariella

Silja Europa: Ja, du hörde väl diskussionen. De vill att ni ska göra helikopterdäcket färdigt om något behöver lyftas dit.

Mariella: Okej, Vi ska göra helikopterdäcket färdigt.

Silja Europa: Samma sak gäller väl Symphony om du lyssnar.

Silja Symphony: Vi kvitterar och ställer i ordning helikopterdäcket.

Isabella: Silja Europa Isabella. Vi ska också klargöra helikopterdäcket.

Silja Europa: Ja, jag tror att det är rätt.

Finnjet: Silja Europa Finnjet. Vi ska också ställa i ordning vårt helikopterdäck.

Silja Europa: Finemang.

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 02.11-02.13

Silja Europa: Sjöräddningscentralen Silja Europa

Sjöräddningscentralen: Mayday Silja Europa Sjöräddningscentralen

Silja Europa: Av allt att döma verkar det som om Estonia antingen skulle ha kantrat eller sjunkit, för här finns bara föremål i sjön och ingen av oss har ännu sett några ekon och vi är nu här på stället och det syns säkert bra från helikoptern, här skiner månen emellanåt och vinden är lite under tjugofem meter i sekunden

Sjöräddningscentralen: Mayday, här är sjöräddningscentralen. Har Mariella eller ni sett några människor eller räddningsflottar ännu?

Silja Europa: Mayday, nej vi har inte sett några räddningsflottar men Mariella meddelade nyss att de sjösätter sina egna flottar.

Sjöräddningscentralen: Mayday, sjöräddningscentralen här. Uppfattat. Rapportera sedan hit när du får veta något mer konkret. *Den första helikoptern från Sverige torde vara där om ca 10 minuter.

Silja Europa: Bra, tack.

Sjöräddningscentralen: Och efter det kommer ganska snart två helikoptrar till i vågor. Allt som allt är det efter en stund tre helikoptrar.

Silja Europa: Uppfattat.

* Det torde röra sig om svenska helikoptern Y64 från Berga. Enligt slutrapporten startade dock Y64 inte förrän kl. 04.45, men enligt andra uppgifter gjorde Y64 en flygning Berga-Estonia-Huddinge innan dess - eller var helikoptern redan ute och övade?

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 02.14-02.16

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella

Silja Europa: Mariella Europa

Mariella: Hör du, vi har nu sjösatt några flottar här och vi har flera människor i vattnet. Vi såg åtminstone … som flöt runt ett ljus här precis just

Silja Europa: Aha, okej. *Helikoptrarna är här först om ungefär tie minuter

Mariella: Okej, men hur bedömer du risken? Risken är ju nämligen den nu när vi ligger så att säga här inne i… att vi kör över en massa människor. Borde vi kanske gå på sidan om?

Silja Europa: Ja, eller åtminstone ligga stilla och gå med vinden

Mariella: Ja, det gör vi ju nu. Vi ligger precis stilla här och driver. Och nu ser jag… bälte…

Silja Europa: Ja, jag vet inte, det är väl svårt att se vart man ska köra i så fall. Det är väl lika bra att stanna kvar i händelsernas mitt och driva iväg bara.

Mariella: Och vi har förberett oss för att ta emot människor nu. Hela konferensavdelningen är förberedd.

Silja Europa: Ja, det är bra.

Silja Europa: Mayday Sjöräddningscentralen Silja Europa.

Sjöräddningscentralen: Mayday Silja Europa.

Silja Europa: Nu har Mariella sett människor i sjön.

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Ner med flottar bara.

Silja Europa: Jo vi har sjösatt flottar och väntar nu här. Alla fartygen är klara att ta emot om det kommer människor ur sjön.

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Vi fortsätter.

Silja Europa: Så gör vi.

* Enligt slutrapporten anlände den första svenska helikoptern (från Visby) inte förrän kl. 03.50.

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 02.17-02.21

Silja Europa: Mayday Silja Symphony Silja Europa

Mariella: Mayday

Mariella: Här är vi på Mariella

Silja Europa: Jaha, här är Europa, hej

Mariella: Det är precis fullt med folk i sjön här runt oss...en liten.. full med vatten, med en människa i, ser vi..

Silja Europa: Aha, okej

Mariella: Och vi lägger ut flottar så mycket vi hinner här

Silja Europa: Okej, bra. Är dom liksom på, under vinden från er sett?

Mariella: Jo

Silja Europa: Okej

Mariella: Vi har stoppat nu här och stoppat propellrarna, så att vi ligger och driver med sidan mot vinden

Silja Europa: Okej

Silja Europa: Silja Symphony Silja Europa

Silja Symphony: Europa, här är vi

Silja Europa: Ja, du hörde vad Mariella sa?

Silja Symphony: Jo, vi håller på och aktiverar lite grupper. Vi smyger oss ner efter er så att vi inte alla blir precis i vägen för varandra

Silja Europa: Jo precis. Kanske det skulle vara bättre om ni skulle söka er mera under vinden och liksom gå på andra sidan av Mariella, för det är ju dit dom driver i alla fall

Silja Symphony: Okej, vi håller lite babord. Om vi ser den där framme, så kör vi ner och girar runt och försöker komma upp sen där

Silja Europa: Ja, just det.

Silja Europa: Mayday Sjöräddningscentralen Silja Europa

Sjöräddningscentralen: Mayday Silja Europa Sjöräddningscentralen

Silja Europa: Mariella meddelade nyss att där är fullt av människor överallt i sjön och åtminstone en räddningsbåt, som är full med vatten och som det bara fanns en människa i, och de sätter hela tiden flera flottar i vattnet

Sjöräddningscentralen: Detta är uppfattat. *Vår helikopter tar precis kontakt här nu…

Silja Europa: Okej, Mariellas position är för närvarande 59.23 latitud och longitud 21.42.

Sjöräddningscentralen: Upprepar du positionen?

Silja Europa: Mariellas position är 59 grader 23 norr och longituden var 21.42.

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Vi förmedlar detta till helikoptern. Helikoptern kommer ditåt och vi evakuerar först människor till ert däck.

Silja Europa: Okej. Vi har ännu fem nautiska mil dit.

Sjöräddningscentralen: Uppfattat. Nå de ser där på platsen. Ni är ledare.

Silja Europa: De kan ta vilket fartyg som helst. Allas helikopterdäck är klara.

Sjöräddningscentralen: Saken är klar.

Isabella: Mayday Silja Europa Isabella.

Silja Europa: Isabella Europa

Isabella: Jo, hördu, vart vill du att vi ska gå? Ska vi fortsätta så här eller ska vi ta någon annan plats?

Silja Europa: Var är du?

Isabella: Vi är på din styrbords sida.

Silja Europa: Jaha, Okej, jag tror att det är lika bra att du håller dig på den sidan ... kanske skulle du köra runt Mariella på andra sidan. Men var försiktig - om det är något i sjön.

Isabella: Vi tar det försiktigt.

Silja Europa: Mayday Isabella Europa

Isabella: Ja, här är Isabella

Silja Europa: Helikoptrarna är på väg. Vi har bedömt läget så att vi inte kan lägga ut båtarna. Vi får vara beredda att ta emot folk.

Isabella: All right

* Enligt slutrapporten kapitel 7.5.4 hade inga helikoptrar ens startat vid denna tidpunkt.

------------------------------------------------------------------------------------

Lokal tid 02.22-02.24

Silja Europa: Mayday Finnjet Silja Europa

Finnjet: Silja Europa här är Finnjet

Silja Europa: Morjens, var är ni?

Finnjet: Hör du, vi har åtta och en halv mil kvar till Mariella

Silja Europa: Ni kommer från ost?

Finnjet: Vi kommer från ost, det är rätt ost ju

Silja Europa: Det är bra. Ni kommer från en bra position, men sen när ni kommer närmare Mariella, så kan ni väl styra ungefär lite norr om Mariella, men var försiktig och titta i sjön

Finnjet: Jo, vi gör det, för vi tänkte att flottarna driver ju hitåt och därför har vi tagit kurs mera norrut

Silja Europa: Ja precis, bra

Finnjet: Hejhej

Silja Europa: Mayday Finnjet Silja Europa

Finnjet: Mayday Silja Europa Finnjet

Silja Europa: Det har ju varit flera röda raketer och flottar. Det är möjligt att de är ganska nära framför er.

Finnjet: Jo, vi har sett så vi håller skarp utkik.

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella.

Mariella: Mayday Silja Europa Mariella.

Silja Europa: Mayday Mariella Silja Europa.

Mariella: *Vi är klara att ta emot helikoptrar om det behövs.

Silja Europa: Det är bra

 ----

* Inga helikoptrar hade ens startat vid denna tidpunkt enligt slutrapporten.

Enligt ovan nödtrafik skulle en finsk och två svenska helikoptrar (de senare sannolikt från Berga) ha startat till olycksplatsen redan ca kl. 02.10. Slutrapporten ger helt andra uppgifter. Kanske senare radiotrafik mellan assisterande fartyg nämner dessa helikoptrar när de anländer ... för tidigt?

Inga livbåtar sjösattes

Inte ett enda av alla fartyg som assisterade sjösatte en enda av sina liv- eller räddningsbåtar för att rädda nödlidande i vattnet! Man skyllde på det hårda vädret - jfr 1.33 - men kanske hade man inte besättningsmän som kunde sköta båtarna, eller båtarna fungerade inte. Vädret var inte märkvärdigt. Se filmer tagna av FINNMERCHANT part 1, part 2 och part3!

Enligt figur 17.1 i slutrapporten (5) var två okända fartyg 7-8 NM rakt öster om vrakplatsen cirka kl. 03.00 (alltså inte FINNJET, FINNMERCHANT, FINNHANSA eller MINI STAR - se nedan - och var dessa okända fartyg befann sig kl. 01.20 är oklart. Dök de bara upp plötsligt kl. 03.00?) och dessa två fartyg skulle kunna ha varit på plats före kl. 04.00. Dessa fartyg plottades av Utö (på plotten som sedan försvann). Det visar att plotten existerade. Överlevande såg fartyg i närheten, som tydligen inte assisterade, vilket kunde bero på att de inte visste vad som pågick. Det andra fartyget ändrade kurs österut och försvann. Notera än en gång att 'Estonia's position på Figur 17.1 i slutrapporten (5) - den svarta punkten - är ca 1.5 sjömil (NM) rakt söder om den officiella vrakplatsen (korset).

Rykten cirkulerar om andra fartyg kring 'Estonia' t.ex. att ett estniskt fartyg, BALANGA QUEEN, befann sig i närheten och gick mot olycksplatsen, men fick order från Tallinn att gå direkt till hamn. BALANGA QUEEN lämnade sedan hamnen och ankom kl. 14.31 till olycksplatsen (sid 107 i (5)), men då var det naturligtvis för sent.

Enligt tabell 7.5 i (5) var åtta fartyg på plats kl. 04.50 - ovan sex angivna + FINNHANSA och MINISTAR. MINISTAR var lika långt från vrakplatsen som ANETTE (men utanför figur 7.1 i (5)) kl. 01.20, FINNHANSA längre bort. Det visar att ANETTE, ANTARES och GARDEN hade kunnat vara på plats vid ungefär samma tid enligt nedan. TURSAS kom fram kl. 05.00 enligt (5) och räddade en person. MINISTAR kom fram vid samma tid och räddade enligt uppgift en person ... som sedan försvann! Kommissionen har aldrig meddelat att MINISTAR räddade en person.

'Tursas' anländer med 28 knops fart

TURSAS befann sig enl. fig. 17.1 ovan kl. 04.22 ca 15 sjömil från vrakplatsen. För att anlända kl. 05.00 vid vrakplatsen måste hon ha gjort >28 knop, vilket hon naturligtvis inte gjorde. TURSAS rörelser innan olyckan borde undersökas!

ANETTE befann sig ca 35 NM från 'Estonia' kl. 01.20 och kunde ha varit på plats senast cirka kl. 05.00. Befälhavaren JO-anmälde sig själv för brott mot sjölagen, pga detta, redan den 17 oktober 1994. ANETTE hörde Maydaykonversation på kanal 16 f.o.m kl. 01.20. Sedan var ANETTE i kontakt med SILJA EUROPA kl. 01.31, vilket ej framgår av tabell 7.5 i (5), och ombads vara stand-by på kanal 16. Sedan hördes ingenting på kanal 16, trots att enligt tabell 7.5 i (5) det var en massa konversation på den kanalen. ANETTE uppfattade aldrig något Mayday från 'Estonia' som borde ha sänts på nödfrekvensen 2182 kHz inlett med en larmsignal.

Konstig radiotrafik

Alla fartyg som hör Mayday skall sedan sända ett s.k. Mayday relay, vilket varken ANETTE eller något annat fartyg gjorde. Enligt sid. 100 i (5) - tabell 7.5 - anmodade MRCC Åbo kl. 01.45 Helsingfors Radio att sända ett Mayday relay på kanal 16. Varför inte MRCC Åbo själv sände ett Mayday relay - på 2182 kHz - och om Helsingfors Radio i sin tur sände något Mayday relay framgår ej av (5).

Istället sände Helsingfors Radio ett Pan-Pan meddelande men det hördes aldrig av t.ex. ANETTE. Befälhavaren undrade om andra fartyg också kunde ha begått fel. Finska JO delegerade anmälan till finska Teleförvaltningscentralen, som angav att besked skulle ges när slutrapporten (5) publicerats. När (5) publicerades hade naturligtvis ärendet glömts bort. ANETTE hade lågt fribord och borde eventuellt ha kunnat plockat upp överlevande i 2, 3 timmar. Det är värt att notera att ANETTE plottade 'Estonia' kl. 01.20 0.5 NM öster om vrakplatsen! ('Estonia' kunde mycket väl ha varit där - och sjunkit 15 minuter senare 900 meter västerut).

ANTARES och GARDEN befann sig båda bara 25 NM från 'Estonia' och kunde ha varit på plats cirka kl. 04.00. Författaren har inga fler uppgifter om dessa fartyg. ANTARES verkar haft lågt fribord som skulle underlättat upplockande av överlevande. GARDEN är en stor färja som nog inte kunde plocka upp folk ur vattnet.

Stort antal fartyg undsatte ej

Enligt (5) (sid 103) fanns det ett stort antal andra fartyg i närheten som ej gick till undsättning: tolv statsägda fartyg befann sig vid Pärnäinen cirka 60 NM bort - ingen gick till undsättning. Flera fartyg fanns i Hangö, bl.a. räddningskryssaren RUSSARÖ - specialbyggd att ta upp överlevande i hög sjö, men RUSSARÖ låg kvar i hamn. En, säger en, minutläggare i Hangö gick ut och var på plats kl. 07.00. Överlevande fiskades ändå upp ända tills åttatiden på morgon.

Slutsatsen är att slutrapporten inte är komplett med avseende på fartyg som kunde ha assisterat och hur. Just det faktum att tre av åtta kända fartyg inte reagerade och att två helt okända fartyg inte reagerade alls är besynnerligt. Minst 13 men totalt mer än 20 fartyg kunde vara på plats men bara åtta - 61.5% - kom till undsättning (TURSAS oräknad som, enligt uppgift, låg i hamn).

Det torde vara självklart att Slutrapportens beskrivning av undsättande fartyg är ofullständig och sannolikt manipulerad. Det skulle ha varit en bagatell för IIvonen att kopiera loggböcker och intervjua vakthavande befäl på fartygen om händelserna mellan säg kl. 01.00 och 04.00 för att dokumentera en korrekt bild. Den i slutrapporten givna bilden stämmer ju inte.

Andra gången Iivonen figurerar i protokollen var den 17/18 december 1996 (A208*) då han meddelar att

"Still some confusion about the number of people rescued"

(Fortfarande en del förvirring om antalet räddade) - två år och två månader efter olyckan. Iivonens ansvarsområde var livräddning!

Finska sjöräddningen, som bar ansvaret (och där amiral Iivonen har en hög ställning), kunde alltså bara larma lite mer än hälften av de fartyg som befann sig nära 'Estonia' och som kunde vara på plats inom 3-4 timmar och visste inte flera år efter olyckan hur många som hade räddats 1.46. Det hela noteras inte med ett ord i slutrapporten (5). Det var naturligtvis inte amiral Iivonens fel att assisterande fartyg inte kunde sjösätta sin egen livräddningsutrustning för att rädda nödlidande från 'Estonia', men det borde ha nämnts i slutrapporten och ordentliga rekommendationer för riktiga förbättringar skulle ha angivits. Vi måste lära oss av våra misstag helt enkelt!

Ovan är bara ett litet exempel på hur en rörig och jävig Kommission producerade en slutrapport som är ren historieförfalskning också med avseende på undsättning efter olyckan.

---

63 Eksborg är medlem i MAIIF och borde ha följt FNs resolutioner om haveriutredningar 4.5.

64 Schager avgick i protest mot Kommissionen han arbetat i under mer än tre år och dess slutrapport. I Svenska Dagbladet 970922 sade Schager "Jag tror inte längre på Kommissionen. - man (har) inte agerat med fullt civilkurage. ... Jag tycker inte det är bra kvalitetet på den här rapporten ... det har ju faktiskt varit en massa brister ombord. Det finns saker och ting som borde ha funnits med i rapporten, men som inte finns med. ... Man borde ha varit noggrannare och haft bättre fördjupning"., etc. etc. Bengt Schager menar att Kommissionen skulle ha tllåtit sig att utreda saker och ting ordentligt. I Hallands Nyheter 990217 sade Schager följande om esterna i Kommissionen: "Deras kompetens var inte tillräcklig för att deltaga i en så här utredning. De hade aldrig varit med om det tidigare…". Om besättningen sade psykolog Schager "Vi vet att flera i besättningen ljög…".: Denna sista uppgift finns ej med i slutrapporten (5). Notera att det var Schager som skrev vittnessammandragen 2.1 där flera i besättningen ljög.

65 18 personer räddades till Mariella enligt (20) 1.41.

66 Författaren har uppgift att ytterligare ett (norskt) fartyg, HENRIETTE, hörde Mayday men ej deltog i räddningen. Hon var långt söderut. Kontakt med den norska redaren har inte besvarats.

1.21 Index