Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


2.7 Dålig säkerhetskultur - inte sjövärdig!

Vid Nordiska Transportarbetarfederationens (NTF) möte i Arlanda den 18 november 1998, där NTF och Svenska Sjöbefälsförbundet helt underkände slutrapporten (5) om 'Estonia's förlisning och krävde ny sjöförklaring och olycksutredning 1.21, och där företrädare för den internationella utredningskommissionen för första gången, efter att ha publicerat sin slutrapport 11 månader tidigare, uppträdde för att förklara uppenbara brister och helt omöjliga påståenden i slutrapporten, framkom att kommissionen inte hade elementära kunskaper om fartygs sjövärdighet och varför de flyter och sjunker. Kommissionens ordförande esten Uno Laur och svenska gruppchefen, SHKs generaldirektör Ann-Louise Eksborg 4.5 trodde, att ett fartyg var sjövärdigt om det kunde uppvisa certifikat (sic) om den saken och att det sedan inte fanns någon anledning att utreda mera - att certifikaten kunde vara fel eller förfalskat hade de aldrig tänkt på 1.33.

Sjövärdighet definieras i den svenska fartygssäkerhetslagen (SFS 1988:49) den 28 januari 1988 - 2 kap 1§:

"Ett fartyg är sjövärdigt bara om det är så konstruerat, byggt, utrustat och hållet i stånd att det med hänsyn till sitt ändamål och den fart som det används i erbjuder betryggande säkerhet mot sjöolyckor".

Naturligtvis var inte 'Estonia' sjövärdig, bl.a. var den vattentäta indelningen fel 1.23 och livräddningsutrustningen var inte komplett 1.33.

Den finske ledamoten och stabilitetsexperten Tuomo Karppinen kunde sedan inte förklara hur påstått vatten ovanpå bildäcket, som först tydligen skulle ha krängt 'Estonia' genom att samlas i sidan ovanpå däcket, sedan skulle ha sänkt hela fartyget och vattenfyllt flera utrymmen under bildäcket, utan att färjan slog runt. Karppinen meddelade att vatten alltid, på något sätt, kunde ha runnit igenom flera helt vattentäta barriärer typ ståldäck och vattentäta skott och sänkt fartyget. De församlade vid mötet häpnade över Karppinens ovetenskapliga sludder.

Slutrapporten (5) hade aldrig förklarat hur 'Estonia' sjönk och då, fyra år efter olyckan kunde Kommissionen inte heller förklara hur 'Estonia' hade sjunkit 1.9!

Sjösäkerhetsdirektör Franson hade i ett tidigare sammanhang meddelat att slutrapporten var komplett och tillförlitlig.

Emellertid Karppinen och Huss beslöt sedan - den 22 februari 1999 (TT-telegram) - att göra en fristående undersökning av varför fartyget sjönk så snabbt vilket meddelades i Svenska Dagbladet dagen därpå. Det bekräftade att slutrapporten (5) var ofullständig. Något resultat har inte presenterats. Mona Sahlin har sedan anlitat Huss som expert 2001 vid sammanträffanden med riksdagspartier, m.fl.

---

2.8 Index