Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


3.3 Visirets funktion

Visirets funktion i överbyggnaden är mycket enkel. De hydrauliska låsen öppnas och visiret självt öppnas genom att två hydraulcylindrar trycker mot gångjärnsarmarna. Sedan kan man fälla ner rampen och lasta och lossa färjan. Se figur 3.3 nedan.

För att trycka upp visiret behövs en total hydraulkraft på cirka 293 ton (147 ton per cylinder). Dragkraften i varje däcksgångjärn är då cirka 119 ton, även om varje gångjärn tydligen var konstruerade att överföra mer än 350 ton. En beskrivning av gångjärnen ges i 3.9. När visiret trycks upp, minskar kraften i gångjärnet,eftersom det böjande momentet i gångjärnsarmen minskar.

Den största kraft som verkar på gångjärnet är 119 ton, just när visiret öppnas och stängs.

Precis innan visiret stängs/öppnas utsätts gångjärnsarmen för den största böj- och skjuvbelastningen. Sedan blir belastningen på gångjärnet noll, när visiret vilar på sina stöd. När de tre visirlåsen stängs genom att låsbultarna skjuts in, skall visiret teoretiskt trycka in gummipackningen mellan visir och överbyggnad och det skall i princip inte vara något större glapp i låsen. Hela vertikalkraften som verkar uppåt på visiret till sjöss skall överföras till överbyggnaden och däck 2 enbart via de tre låsen och friktion i gummilisterna.

Gångjärn skall naturligtvis inte vara belastade av vågkrafter.

Sidovågkrafter på visiret överförs till överbyggnaden via styrkonerna och långskeppsvågkrafterna via kontakt mellan visir och förskeppsskott och låsen.

Notera rampen i figur 3.3. I maximalt nerfällt läge är rampens övre/främre ända nere i vattenlinjen och Kommissionen har meddelat att rampen var helt nerfälld under olyckan - utdragen av visiret - när farten var 14-15 knop och sjögången var svår.

Fartyget stampade upp och ner och rampens främre ända var sex meter under vatten. Den 5,4 meter breda rampen borde då fungera som en plog som plogade upp vatten rätt in i överbyggnaden. Resultatet skulle ha blivit omedelbar kapsejsning 3.11, Appendix 4. Alternativt kunde vattnet under och utanför rampen trycka rampen i stängt läge.

Figur 3.3

Figur 3.3.2 - Färja med likartat visir och ramp som 'Estonia's - strax efter avfärd och innan visiret stängts

 ---

3.4 Index