M/S Estonia
vetenskaplig rapport visar hur JAIC:s antaganden är fel

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Vetenskaplig rapport visar hur JAIC:s antaganden är fel

I en rapport av SSPA Marine AB 27 mars 2007 visar modellprov att inflödet genom en öppen bog ramp 2000-2500 tons/min är förväntat. Om länken ej fungerar beror det på att SSPA Marin AB, helägt av stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, inte vill ha med mig att göra 2015!

Enbart ett prov i närheten av Estonias verkliga fart (14.5 knop) gjordes med 11.36 knops fart, när inflödet var 1108.9 ton/min. Prover med högre hastighet kunde inte göras eftersom modellen fylldes med för mycket vatten! Genom enkel extrapolering är det emellertid klart att inflödet vid 14.5 knop är >1800 ton/min. Det vattnet trimmar fartyget på fören och slutsatsen är helt korrekt; inflödet ökar till 2000-2500 tons/min! Enkla beräkningar 1999 av Heiwa Co visade samma sak. Med ett så stort inflöde stannar, kapsejsar och flyter upp och ned Estonia efter en minut!

JAIC föreslår (figur 12.16 i slutrapporten) att inflödet vid 15 knop bara var 315 ton/min vilket ökar till 580 ton/min, när 1000 ton vatten lastats. Det är uppenbart att JAIC felräknade inflödet med faktor 6, vilket naturligtvis gör hela JAIC-rapporten och dess slutsatser värdelösa. Men SSPA:s forskare skall fortfarande förklara sjunkförloppet enligt JAIC:s uppgifter. Eftersom det numera är omöjligt, antyder SSPA att fartyget kanske sjönk, pga läckage under vattenlinjen. Media reagerar inte. Har media inte lust att meddela att svenska folket lurades 1994-1997-2007 med medvetet falska uppgifter om hur Estonia sjönk 1994?

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida