e
Chalmers Tekniska Högskola/SSPA:s kriminellt, oredliga forskning 2008-2015-2021-2023

Arkimedes princip gäller ej längre i Göteborg!

Klas Brännström, Karin Andersson, Angela Hillemyr, Mats Viberg, Charlotte Wiberg, Fredrik Hörstedt, Anna Karlsson-Bengtsson, Anders Palmqvist, Svetlana Adamovic, Jonas Ringsberg, Per Hogström, Stefan Bengtsson, m.fl, är bakom Chalmers TH:s oredliga forskning 2006-2021. Chalmers bekräftade 2015 - Arkimedes gäller ej i Sverige 2015 och 2021, och

"Chalmers goda rykte (sic) bibehålls genom att inte samarbeta med dig"
Vad kan rektorn Stefan Bengtsson & Co. säga om det?
19 februari 2016, 23 oktober 2021 eller 22 februari 2023 - ingenting!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Chalmers Tekniska Högskola fick ny rektor 1 augusti 2015 - Stefan Bengtsson.

22 februari 2023 är Stefan fortfarande rektor eller faktiskt verkställande direktör. Chalmers är nämligen ett aktiebolag idag. Sedan 2011 har Stefan inte producerat mycket utom en massa struntprat om kompetensbrist, mm. Därför har Stefan en massa inkompetenta medhjälpere, t.ex. Charlotte Wiberg som sedan april 2021 är Chalmers prorektor och vice VD. Sedan finns Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande, mm och Anders Palmqvist som är vicerektor för forskning och Chalmers' "Area of Advance", vad nu det kan vara. Utbildning i skeppsbyggnadsteknik har lagts ner.

Jag gratulerade Stefan till jobbet redan 6 april 2015:

Från: Anders BJORKMAN [mailto:anders.bjorkman@wanadoo.fr]

Skickat: den 6 april 2015 08:39

Till: Rektor - Malmö högskola

Ämne: Nya jobbet som rektor CTH - oredlig forskning

Prioritet: Hög

 

Hej Stefan, 

grattis till nya jobbet pà CTH, min gamla högskola där jag studerade 1965/9. Tyvärr är det nya tider pà CTH idag, där fusk och oredlig forskning tillàts. Jag beskriver eländet pà http://heiwaco.com/brannstrom.htm och andra mina webbsidor.  

Det är ju rätt allvarligt att CTH anger att Arkimedes princip inte gäller pà CTH. Men det var ju ett 100% statligt uppdrag där resultatet redan var klart innan pengarna förskingrades, sà det är kanske bästa att tiga?

 mvh 

Anders Björkman

Och Stefan svarade samma dag:

Hej Anders

Tack! Och tack för infon!

Bästa hälsningar

Stefan

Jag har sedan bett Stefan rätta till nedan (och aldrig fått ett svar):

Detta är en märklig webbsida. Den startade med ett försök att få ordning på Chalmersforskningen om Estoniaolyckan. Och den slutar med beskedet att

"Chalmers goda rykte bibehålls genom att inte samarbeta med dig"

Man undrar ju vad för insatta personer som efter att ha bollat saken kan skriva sådant. Jag tror att de har haft en svår barndom och blivit slagna, när det inte lytt och skött sig. Och sedan har de anställts på Chalmers som gillar folk som inte kan tänka själva utan bara göra vad de blir tillsagda. Chalmers får ny rektor i april 2015 (tillträder 1 augusti) och jag skall naturligtvis fråga honom om det. Tills dess får ni nöja er med nedan:

 

Klas Brännström var from 1 december 2010 prefekt för Institution sjöfart och marin teknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Klas Brännströms ambition var att bidra till att göra Chalmers världskänt. Han har tel.nr. +46 31 772 36 06. Klas Brännström tog över efter Olle Rutgersson som var med att fuska till M/S Estonias sjunkförlopp 2006/8.

Svenska regeringen hade via Vinnova beställt ett forskningsuppdrag hos Chalmers/SSPA 2005 att förklara M/S Estonias sjunkförlopp 1994 baserat på haverikommissionens vittnesuppgifter, Tysta Leken, mm. Regeringen genom Statsminister GÖRAN PERSSON (s) hade i det sammanhanget förvirrat meddelat 27 april 2006 om Vinnovas forskning:

Fru talman! Jag har inte sagt någonting om kompletterande utredning. Jag säger att vi förhåller oss ödmjukt och prövande. Det är som alla vet en lång historia med ganska många påståenden av detta slag. Jag har med åren blivit försiktig, både med att avvisa och att snabbt ansluta mig till dessa påståenden. Låt oss pröva, och om det nu sker en granskning i Estland låt oss avvakta och se vad esterna kommer fram till. Sedan kan vi aktualisera frågan i Sverige.

Resultatet av Chalmers utredning var klart 2008. Det är mycket märkligt. De flesta officiella uppgifter meddelade tidigare, alla obevisade, är falska enligt Chalmers & Co och andra, obevisade uppgifter gäller. Det är vetenskap!

Chalmers/SSPA:s modellförsök 2008 var 100% fusk!

Klas hade den 15 februari 2011 ombetts av mig att rätta till alla tidigare felaktigheter meddelade av CTH/SSPA via dess oredliga forskning.

Institutionen, som skulle kontrollera alla vittnesuppgifter, mm, förlorade mycket med förfalskningarna att ett kapsejsat fartyg som flyter (!) och driver med hög fart (?) och sedan plötsligt sjunker (?) när luften långsamt komprimeras under 20 minuter och/eller pyser ut ur ett oskadat skrov med start i aktern. Samma gäller Dracos Vassalos förfalskningar i Strathclyde, som Chalmers/SSPA samarbetade med.

Klas har senare meddelat mig per telefon att han satt sig in i ärendet och kanske tänker göra något. Den 1 oktober 2013 hade Klas inte gjort ett skvatt. Det var ju inte bra för sjösäkerheten. Eller Chalmers/SSPA. Det gör Chalmers/SSPA ökänt. Man fuskar!

Färja som flyter efter kapsejsning kan ej sjunka! De som anser motsatsen har fel! Det är elementärt.

Och varför är det så?

Klas Brännström lämnade sin position som prefekt efter oenigheter med den övriga ledningen vid institutionen för sjöfart och marin teknik den 1 oktober 2013. Beskedet kom i mitten av september 2013 och Brännström lämnade jobbet i stort sett direkt. Inte undra på att han inte svarat mig!

"Det har under våren och sommaren blivit allt tydligare att jag och ledande medarbetare på institutionen har olika syn på hur verksamheten skall ledas. Jag bedömer att förutsättningarna för ett förtroendefullt framtida samarbete mellan mig och övriga ledningsgruppen är små",

sade Klas Brännström till media.

Anledningen är naturligtvis Chalmers oredliga pseudo/fuskforskning om Estonia ... men det vågade inte Brännström ange. Till mig har Brännström bara sagt att det var problem och att han funnit ett annat arbete. Han kan kanske nås på tel + 46 70-184 74 01, klas.brannstrom@outlook.com och förklara bättre. Brännström bara gick under jorden 2013 och flyttade tvärs över gatan. Han arbetade ett tag för Chalmers!! För Stefan Bengtsson! VDn! Enklast så! I Sverige! Brännström klarade inte trycket. En kvinnlig underställd fick ta över. Sedan blev det ny karriär.

20 juli 2021 bor Klas på Säro med telefonnummer + 46 31-93 51 33 och + 46 70-184 74 01 där ingen svarar.

Karin Andersson

Karin Andersson är temaledare för Eco Ship inom det maritima kompetenscentret Lighthouse. Hennes akademiska bakgrund är inom kemiteknik (civ ing), kärnkemi (tekn dr) (Karin tror att atombomber fungerar och att det är bra) och forskning inom miljösystemanalys. Hon har dessutom ett års studier i arkeologi. Efter sju år som konsult inom miljösystemanalys, grundade Karin 1990 forskargruppen för miljösystemanalys på dåvarande väg- och vattenbyggnadssektionen på Chalmers tillsammans med Torbjörn Svensson. Under 1990 talet var arbetade gruppen med att utveckla och undervisa i miljökurser på olika civilingenjörsprogram. Sedan 2009 är Karin anställd på Sjöfart och Marin Teknik. Karins nuvarande forskningsintressen riktas mot beslutsstöd i frågor som rör miljöpåverkan och resursanvändning orsakad av tekniska system. Miljösystemanalytiska verktyg som LCA (Livscykelanalys) är viktiga inom forskningen. Exempel på projektområden är "framtida marina bränslen" och "marin energisystemmodellering". Jag har naturligtvis bett Karin Andersson att rätta till tidigare felaktigheter meddelade av CTH/SSPA via dess oredliga forskning 2006-2008.


Institutionen har ju, som sagt, förlorat mycket med förfalskningarna att ett kapsejsat fartyg som flyter (!) sedan sjunker (?) när den instängda luften i skrovet mystiskt komprimeras under 20 minuter och/eller oförklarligt pyser ut ur ett oskadat skrov.

Eftersom Karin Andersson sannolikt själv inte känner till Arkimedes princip har jag bett henne fråga andra experter på institutionen om hjälp beträffande Rutgerssons/Källströms vetenskapliga utredning om Estonias sjunkförlopp stämmer. Baserat pà mina ingivna uppgifter stämmer den inte, dvs Rutgersson/Källström och Chalmers/SSPA har fuskat 2006-2008.

Karin Andersson har meddelat mig att Chalmers rektor "har svarat på mina frågor kring Estonia 2008", dvs känner till tidigare korrespondens i ärendet. Chalmers rektor Karin Markidis nonsenssvar 2008 finns beskrivet på min hemsida sedan 2008. Markides bryter mot lagen.

Men nu gäller det om Karin Andersson kan avslöja gammalt fusk och oredligheter på Chalmers. (Tillägg 23 oktober 2021 - det gjorde inte Karin Andersson - hon avgick som prefekt och ersattes av Angela Hillemyr som även hon har avgått som prefekt efter att ha vägrat klargöra Chalmers Estoniafusk.)

Arkimedes princip säger att "ett föremål nedsänkt i vätska påverkas av en uppåtriktad kraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan". Lyftkraftens storlek F är alltså proportionell mot volymen V av den del av föremålet som är nedsänkt i vätskan genom sambandet F = dV g, där d är vätskans densitet och dV därmed den undanträngda vätskans massa medan g är jordens tyngdacceleration. Chalmers/SSPA anger i sin forskning 2006/8 att Estonia flöt upp och ner efter att ha kapsejsat (utan att ange varför) men att Estonia sedan sjönk - mystiskt - under 20 minuter med aktern först.

Efter att ha kapsejsat flöt Estonia naturligtvis mha volymen av den del av färjan som är under vatten enligt Arkimedes. Estonia flöt också mha volymen av komprimerad luft instängd i det oskadade skrovet över vatten. Det är alla överens om. Men sedan anger Chalmers/SSPA att volymen av komprimerad luft i skrovet, över/under vatten, minskade under 20 minuter på något sätt ... som inte kan förklaras utom att den komprimerades på något sätt. Chalmers/SSPA medger att man i modellförsök släpper ut luft genom en dold ventil. Enligt min uppfattning är det rent fusk.

Den 12 december 2013 meddelade Chalmers prorektor Mats Viberg via ebrev:

Mats Viberg

12/12/13 12:56

Bästa Anders Björkman,

Tack för ditt mail (*se nedan) och information. Karin Andersson är utsedd att vara prefekt på institutionen för sjöfart och marin teknik till 2014-12-31. Hon är informerad och utsedd till formell handläggare på ärendet.

Bästa hälsningar,

/Mats

Mats Viberg, Professor and First Vice President/Prorektor

Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology, 412 96 Gothenburg, Sweden

Phone: +46 31 772 1773, Mobile: +46 70 3088123, Email: viberg@chalmers.se, Department Web: http://www.chalmers.se/en/departments/s2

Office of the President:

http://www.chalmers.se/en/about-chalmers/the-president-and-vice-presidents

*From: Anders BJORKMAN [mailto:anders.bjorkman@wanadoo.fr]

Sent: den 6 december 2013 09:19

To: Mats Viberg

Subject: Oredlig forskning vid Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik och SSPA Marin AB

Importance: High

Hej,

Jag har tidigare bett prefekt Klas Brännström vid Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik att bedöma mina angivna uppgifter om oredligheter vid institutionen (och SSPA Marin AB - ägt av CTH). Klas gjorde aldrig det utan avgick 1 oktober 2013. Jag har naturligtvis bett t.f. prefekt Karin Andersson om samma sak och vi fàr nu se vad som händer. Jag beskriver eländet pà http://heiwaco.tripod.com/brannstrom.htm .

Eftersom du skall utse en ny prefekt vid institutionen vore jag tacksam att den nya prefekten, vem det nu blir, genast bedömer mina uppgifter och avslutar ärendet.

Vänliga hälsningar

Anders Björkman, S69


Den 14 januari anlände nedan:

Gällande ärende C 2013-1677, samband med ärende C 2008/627

Hej,

Vi har tagit emot dina synpunkter gällande den vetenskapliga utredningen av Estonias sjunkförlopp och rapporten som publicerades 2008.

Vår slutsats är att inga nya fakta har tillkommit i ärendet sedan Chalmers rektor Karin Markides svar skickat till dig den 25 augusti 2008. Chalmers har fullt förtroende för forskarna som har skrivit rapporten. Därmed lämnar vi ärendet utan vidare åtgärd.

Vänligen,

Svetlana Adamovic, PhD

Deputy Head of Office

Operative and strategic support (OSS)

Svetlana Adamovic

Jag vet inte vem Svetlana är och har frågat henne två gånger vilka "vi" är och hur de kan dra slutsatsen att Arkimedes princip inte gäller. Svetlana har meddelat att vi är "Chalmers" men vill inte precisera ytterligare. Det finner jag otillräckligt så jag beslöt att kontakta professor Jonas Ringsberg, Proprefekt och Per Hogström, universitetslektor.

Jonas Ringsberg

Jonas Ringsberg är professor i marina strukturer på Chalmers. Han har civilingenjörsexamen i maskin- och farkostteknik (1995) från Chalmers, teknologie licentiatexamen i marin konstruktionsteknik (1997) och doktorsexamen i hållfasthetslära (2000) från Chalmers. År 2004 blev han docent i tillämpad mekanik på Chalmers, och han har arbetat på institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers sedan 2005 när Chalmers/SSPA fuskade till sin Estoniaforskning 2006-2008. Jonas Ringsberg är professor i marina strukturer sedan 2014.

Per Hogström

Per Hogström är universitetslektor och Masterprogramansvarig Naval Architecture and Ocean Engineering samt Nordic Master in Maritime Engineering. Per Hogström tog civilingenjörsexamen 2004 med en master i skeppsbyggnad, arbetade som provningsingenjör och började doktorera 2007. Han disputerade våren 2012. Pers forskningsområde rör numeriska simuleringar av fartygskollisioner, både hållfasthetssimulering av kollisionen samt vad som händer med det påkörda fartyget. Syftet är att kunna ge rekommendationer för hur kollisionssimuleringar ska utföras samt hur osäkerheter i de numeriska modeller som används påverkar slutresultatet. Dessutom utvärderas krocksäkerheten hos innovativa fartygsstrukturer som är utformade för att mildra konsekvenserna av en kollision. Det har ju jag arbetat med sedan 1989! Jag tänkte Per kunde bli en bra bekantskap. Ack vad jag bedrog mig!


Ringsberg och Hogström vet inte ens vad en vågsmäll är som belastar flata botten och förskeppet när förskeppet kommer över vattenytan i storm och sedan smäller imot vattnet igen. Smällen som varar mindre än en sekund är bara luft som stängs inne mellan vatten och skepp och komprimeras tills det 'exploderar' med en smäll. Det kan på sin höjd elastiskt deforma stålstruktur momentant som hörs och känns. Vattnet stänker bort! En vågsmäll kan inte skada och lyfta bort ett bogvisir!

Nedan e-brev sändes därför till Chalmersexperterna:

de "Anders BJORKMAN" <anders.bjorkman@wanadoo.fr>

à jonas.ringsberg@chalmers.se 

date 07/10/14 09:02

objet Oredlig forskning 

Hej,

du ombedes läsa http://heiwaco.com/brannstrom.htm om oredlig forskning av dina företrädare (och SSPA) och hur CTH försöker sopa det hela under mattan.

Du har chansen att rätta till felaktigheterna, dvs ange att CTH gjorde fel 2006/8 beträffande Estonias sjunkförlopp. Och att Arkimedes princip gäller även för CTH.

Ser fram emot ett gott samarbete med dig.

Vänlig hälsning

Anders Björkman, S69

de "Anders BJORKMAN" <anders.bjorkman@wanadoo.fr>

à per.hogstrom@chalmers.se 

date 08/10/14 15:21

objet Arkimedes princip, mm

Hej Per,

ser på Chalmers hemsida att du är Masterprogramansvarig Naval Architecture and Ocean Engineering samt Nordic Master in Maritime Engineering.

Förhoppningsvis innebär det att du känner till Arkimedes princip. Om du studerar min hemsida http://heiwaco.com/brannstrom.htm finner du att personal på Chalmers/SSPA anser att Arkimedes princip inte gäller när det gäller att vara politiskt korrekt då pseudovetenskap gäller 2005-2008 och 1995. Vad som gäller anger jag på http://heiwaco.com/chalmers.htm . Hoppas du kan hjälpa mig att se till att Chalmers/SSPA rättar gamla synder. Att fuska med forskning är kriminellt enligt min uppfattning. Vad tycker du?

Ser vidare på Chalmers hemsida att "ditt forskningsområde rör numeriska simuleringar av fartygskollisioner, både hållfasthetssimulreing (sic) av kollisionen samt vad som händer med det påkörda fartyget."

Då känner du nog till Coulombi Egg tankern - http://heiwaco.com/ce_coulombiegg.htm - som jag utvecklade för 20 år sedan och fick godkänd 1997 av IMO som bättre konstruktion än dubbelskrov? Fartygskollisioner leder ju i 80% av fallen enbart till skador över vattenlinjen och det är ju inte farligt om det inte är en oljetanker som körs på, då olja kan rinna ut. Min Coulombi Egg tanker löste problemet elegant.

Ser vidare att i din verksamhet "dessutom utvärderas krocksäkerheten hos innovativa fartygsstrukturer som är utformade för att mildra konsekvenserna av en kollision".

Vinnova (miss)skötte Sveriges SEK 120 millionersjösäkerhetsforskningsprogram tidigare - se http://heiwaco.tripod.com/vinnova.htm - och jag lämnade in flera förslag om bättre krocksäkerhet hos passagerarfartyg genom att minska permeabiliteten i skrovutrymmena. Alla förslag avslogs av märkliga skäl. Minskad permeabilitet leder annars till att mindre vatten kommer in i skrovet vid läckage/kollision och att sannolikheten att inte sjunka ökar.

Vilket leder till min kampanj mot vattentäta dörrar i skrovskott. SOLAS regler tillåter naturligtvis inte vattentäta dörrar och om de installeras gäller att de alltid är stängda till sjöss, etc, etc. Men de är de inte. Svenska och italienska myndigheter godkänner hur många vattentäta dörrar som helst i färjor och passagerarfartyg med >4000 personer ombord och struntar i SOLAS. Det är inte bara M/S Estonia som sjunkit, pga öppna vattentäta dörrar till sjöss, utan även M/S Costa Concordia 2012. Jag beskriver eländet på http://heiwaco.com/news8.htm . Ett enkelt sätt att öka sjösäkerhet är att följa reglerna, dvs inte installrera vattentäta dörrar, som bara kostar en massa pengar och alltid läcker.

Avslutningsvis - faryg kolliderar ju med vågor hela tiden och kör man för fort i hård sjö kan det smälla till i förskeppet. Det är lätt att testa själv. Öka farten i storm tills det smäller i fören. Jag har gjort det själv.

Det är ju oftast bara luft som komprimeras mellan vattenytan och skrovplåten tills den exploderar, pga övertryck, och som först orsakar en smäll som hörs, sedan deformation av plåten/spanten som orsakar vibrationer (och plastisk deformation ibland) som känns ombord och en kaskad av vatten som far iväg åt alla håll. Enligt svenska haveriutredningsexperter varken hörs eller känns vågsmällar i fören, vilket leder till att visir bara trillar av. Alla svenska sjökaptener håller med myndigheterna att vågsmällar inte märks till sjöss - annars blir deras fartyg stoppade i Port State Control besiktningar och redaren dömd till SEK 100 000:- böter.

Om du behöver föreläsare som vet litet om kollisioner och/eller läckage till sjöss och förbättrad sjösäkerhet i samband med dessa otrevligheter och mycket annat ställer jag gärna upp för att undervisa dina studenter. OK - det är inte gratis och vissa myndigheter ogillar ju att sjösäkerheten förbättras för att skydda politiker av alla kulörer - men Chalmers kanske vill förbättra sitt rykte efter allt fusk i det förflutna? Jag lärde ju mig en del själv på Chalmers 1965/9 men mycket mera har jag lär mig sedan dess.

Vänlig hälsning

Anders Björkman, S69 


Jonas Ringsberg har ej svarat men Per Hogström har meddelat följande: 
de "Per Hogström" <per.hogstrom@chalmers.se>

à "Anders BJORKMAN" <anders.bjorkman@wanadoo.fr>

date 10/10/14 07:41

objet RE: Arkimedes princip, mm

Hej Anders

Ja, jag fick ditt mail, dock har jag inte haft möjlighet förrän nu att svara då jag varit på resande fot under veckan.

För att ge dig ett helt ärligt generellt svar på din fråga om Chalmers rykte tror jag, efter att ha bollat saken med diverse insatta personer, att Chalmers goda rykte bibehålls genom att inte samarbeta med dig.

Hårda ord kan tyckas, men så ser jag det.

Angående Estonia-utredningen har jag inte tillräcklig insikt i den för att bedöma kvaliteten, men jag vet att det är utförd av forskare som levererat med en kvalitet som beställaren varit tillfreds med. Det är dock inte fallet med alla inblandade parter i målet. Detta torde dock vara en politisk fråga och drivs därmed lämpligen i dessa fora.

I övrigt så tar jag det som en direkt förolämpning att Arkimedes princip inblandning i utbildningen ifrågasätts.

MVH

PER HOGSTRÖM

Responsible for the Master program Naval Architecture and Ocean Engineering and the Nordic Master in Maritime Engineering

Universitetslektor | Senior Lecturer

Institutionen för sjöfart och marin teknik | Department of Shipping and Marine Technology

Avdelningen för Marine Design | Division of Marine Design

Forskargruppen Marina strukturer | Research group Marine Structures

Phone: +46(0)31 772 1478

E-mail: per.hogstrom@chalmers.se

Chalmers tekniska högskola | Chalmers University of Technology

Adress | Address

SE-412 96 Göteborg, Sweden

www.chalmers.se

 
Det är ju klara, oförskämda besked. Chalmers goda rykte bibehålls genom att inte samarbeta med mig! Tycker Per. Och om det är kriminellt att fuska med forskning är obesvarat. Synd att Pers teknologer inte kan referera till mina böcker om Estoniaolyckan (finns i pdf format gratis på Internet) eller till den enda oljetankerkonstruktion som godkänts av IMO som alternativ till dubbelskrov eller min rapportering om Sveriges/Vinnovas sjösäkerhetsforskningsprogram och hur man enkelt förbättrar krocksäkerheten hos passagerarfaryg. Jag beslöt att svara Per Hogström:

de "Anders BJORKMAN" <anders.bjorkman@wanadoo.fr>

à "Per Hogström" <per.hogstrom@chalmers.se>

date 10/10/14 08:59

objet RE: Arkimedes princip, mm

Hej Per,

tack för svar och klara besked.

Du ombeds vänligen att sätta dig in i Chalmers/SSPA:s Estoniaforskning där ett fartyg som flyter pà oskadat skrov (uppochner) långsamt sjunker när luften långsamt komprimeras el. dyl. enligt Chalmers/SSPA:s forskare. Om du kan konfirmera att det stämmer och förklara varför, kommer jag att publicera det på min hemsida om Chalmers/SSPA.

Du skriver: "jag vet att det är utförd av forskare som levererat med en kvalitet som beställaren varit tillfreds med. Det är dock inte fallet med alla inblandade parter i målet. Detta torde dock vara en politisk fråga och drivs därmed lämpligen i dessa fora."

Vilka inblandade parter uppfyller inte kraven på vetenskaplig forskning och i vilka fora skall det diskuteras?

Vänlig hälsning

Anders Björkman

 

Jag ser fram emot Pers svar. Under tiden har jag sänt ett brev till Mats Viberg, rektor på Chalmers, som startade hela affären (se ovan):

de "Anders BJORKMAN" <anders.bjorkman@wanadoo.fr>

à viberg@chalmers.se

date 10/10/14 11:38

objet: Arkimedes princip, oredlig forskning, mm

Bästa Mats Viberg,

Jag skrer till dig 6 december 2013 om oredlig forskning och du svarade 12 december 2013 - jag beskriver det på min hemsida http://heiwaco.com/brannstrom.htm .

Chalmers har flera ggr angett att man undersökt mina uppgifter och funnit att ingen på Chalmers har gjort något felaktigt, men alltid med väldigt luddiga formuleringar. Att jag skulle ha fel i mina observationer och slutsatser har Chalmers aldrig kunnat visa.

Så jag fortsätter mitt arbete för bättre sjösäkerhet - se (ovan) brev till Per Hogström 8/9 oktober och Per Hogströms svar idag 10 oktober och mitt svar (ovan) till Per.

Per anger att vissa inblandade parter i målet inte uppfyller ställda kvalitetskrav och att det är en politisk fråga som drivs i andra fora. Jag ber dig undersöka saken ytterligare och meddela mig resultatet.

Vänlig hälsning

Anders Björkman, S69


Inga ovan Chalmerspersoner svarade.

Alla teg:

Karin Andersson, Mats Viberg, Svetlana Adamovic, Jonas Ringsberg, Per Hogström, m.fl. tycker det är utmärkt att tiga om Estonias sjunkförlopp under 2015. Chalmers fick ny rektor 1 augusti 2015. Jag undrade vad han kommer att säga. Det rapporterar jag här när det blir aktuellt. 2021 har jag fått svar!

2002 publicerade jag boken Estoniabluffen. Där skrev jag i Förordet:

"Trots alla obehagliga känslor försöker i alla fall anhöriga, överlevande och allmänheten att nöja sig med de givna förklaringarna, men den officiella versionen motstår inte enkel, kritisk granskning. Denna bok visar att varken visiret, pga felaktigt konstruerade lås - konstruktionsfel - eller att vatten på bildäck i överbyggnaden orsakade olyckan, eftersom det var och är fysiskt omöjligt. Det är mycket sannolikt att visiret lossades, sprängdes och drogs loss, under vattnet av svenska flottan efter olyckan för att ge stöd för det officiella, falska, omöjliga olycksförloppet som uppfanns olycksdagen, dvs att visiret föll av efter att lås och en massa andra delar förstörts. I alla påstådda fall presenteras bevis för denna hypotes. I andra omständigheter, t.ex. försvunna överlevande, saknas svar på frågor, vilket inte hindrar att myndigheternas uppgifter inte kan uppfattas som sanningsenliga. Myndigheterna vägrar intressant nog att besvara frågorna med diverse dumma undanflykter och med nya lögner som kommer att beskrivas i boken."

Det är otroligt att "Chalmers" 2015 och 2021 försvarar pseudoforskning utfört av personal 2006/8 att beskriva Estonias sjunkförlopp 1994 med argument som att man har förtroende för personalen eller saknar insikt om kvaliteten i forskningen eller det räcker med att beställaren, dvs svenska regeringen (sic) är nöjd med kvaliteten, blah, blah. Klart att beställaren är nöjd när Chalmers/SSPA bekräftar deras lögner varför skepp sjunker och fuskar till modellprov med dolda ventiler som släpper ut luft när modellen flyter upp och ner.

Vad för land, regering, myndigheter, politiker, tjänstemän, akademiker, forskare, media och människor kan fungera så? Är de alla sjuka, korrupta, opportunistiska, ja-sägande, mednickande idioter i Sverigetoppen? Det verkar så.

Karin Andersson, Mats Viberg, Svetlana Adamovic, Jonas Ringsberg och Per Hogström är 2015 alla mednickande idioter. Det är tydligen politiskt korrekt. Litet DDR över det hela.

Ja, jag vet. Bara en åsikt är tillåten i Sverige och de som tycker annat skall mobbas.

De som har makten hittar på vad som helst i sina gyllene salar, t.ex. att Estonia 1994 var sjövärdig med hoppa i sjön livflottar och 22 öppna, s.k., vattentäta dörrar i skrovet och att visiret ljudlöst trillade av efter att 1000-tons krafter slagit bort det (som ingen märkte), vatten lastades lika ljudlöst i överbyggnaden och färjan bara sjönk efter att ha flutit på det vattentäta däckshuset och det var ingens fel. Det dolda konstruktionsfelet 1980 av visiret som inte höll kunde inte upptäckas under 14 år!

Och vi som anger bevisade uppgifter om motsatsen är rättshaverister, ryktesspridare och ointelligenta och ovetenskapliga konspirationsteoretiker enligt regeringens experter och sagesmän.

Stefan Bengtsson - den nye rektorn - ställde inte upp att rätta till felen noterade jag 19 februari, 7 april och 14 augusti 2016. Och 8 maj 2021. Chalmers kan inte erkänna sitt Estoniafusk!

Vilken tur att jag inte har något med Sverige att göra längre. Mera om Estoniafusket 2023!

Anders Björkman


Till Heiwa Co start sida
Till Heiwa Co Estoniasida