Ubåtskollision?


Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Ubåtskollision?

Vad som verkligen orsakade att Estonias skrov under vattenlinjen blev läck 1994 är oklart.

En hypotes är att en skada i styrbordssidan orsakad av korrosion ledde till läckage. En annan hypotes är sabotage i samband med transport av stulen sovjetisk, militär utrustning, dvs transporten skulle förhindras och/eller utrustningen förstöras och Estonia skulle sprängas läck - innifrån.

Eller orsakades olyckan när Estonia kolliderade med en ubåt som flöt i ytläge i vattnet?

Det skulle ha ägt rum precis när Estonia doppade förskepp och visir ner i en stor våg och körde snett in i ubåtens torn och sedan i den aktra, vertikala, sex meter höga styrfena och resultatet blev en stor, skarp buckla i visiret (t.h.) fem, sex meter över vattenlinjen.

Många överlevande noterade två kraftig smällar några minuter innan slagsidan uppstod! Estonias bulb skulle sedan ha slagit sönder ubåtens propeller, då Estonias bulb blev intryckt, vilket ses på filmer av bulben.


Estonia skulle även ha skrapat emot ubåten och rivit upp sin egen styrbordssida. Många överlevande noterade ett utdraget skrapljud efter den första smällen och började genast evakuera.

Kollisionen orsakade ett stort skrovläckage hos Estonia noterat av besättningen som startade länspumparna. Det inströmmande vattnet spred sig genom öppna, vattentäta dörrar och orsakade stabilitetsförlust och plötslig slagsida som hindrade evakuering. När mera vatten strömmade in, rätade Estonia upp sig temporärt, så att man kunde evakuera till öppna däck under 10 minuter. Därför lyckades ~300 personer ta sig ut till öppna däck 7.

Estonias visir efter bärgning från vrakplatsen. Bucklan i visiret verkar orsakad av kontakt med ett vertikalt föremål - ett ubåtstorn eller akterfenan på en ubåt? Bucklan har definitivt ej orsakats när visiret trillade ner på färjans egna bulbstäv, som Kommissionen uppger.

Bucklan i Estonias visir borde därför undersökas igen! Estoniakommissionen anger att bucklan orsakades när Estonias blåmålade bulbstäv kolliderade med visiret, men som synes är skadan inte av den typen! Fel form, ingen blå färg! Visiret satt ju kvar när Estonia sjönk och sprängdes och drogs loss senare ... under vatten av svenska försvarsmakten! Tydligen ville man hemlighålla kollisionen. Kanske är färgen i bucklan en ubåts?

Visiret? Det satt kvar på Estonia hela tiden och sprängdes loss senare för att ha något att skylla på.

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida