M/S ESTONIA

Svenska statens haveri - en bok av Stefan Torssell

recenserad av Anders Björkman

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


M/S ESTONIA - Svenska statens haveri

Stefan Torssell 2016

AlternaMedia AB ISBN 978-919834580-7

M/S ESTONIA - Svenska statens haveri förklarar mycket om Estoniaolyckan 1994 och varför och hur svenska staten beslöt att mörklägga hela historien. Anledningen är att i Sverige skyddar samhället och media inte medborgarna utan makthavarna och makthavarna kan hitta på vad som helst för att skydda sig själva. M/S Estoniafärjan var aldrig sjövärdigt, pga inkompetens och korruption hos svenska Sjöfartsinspektionen.

På sida 254 säger författaren:

Under tiden rättsstaten förslappades alltmer väckte plötsligt skeppsbyggaren Anders Björkman internationell uppmärksamhet när han vetenskapligt kunde bevisa att det beskrivna sjunkförloppet var omöjligt (SvD Brännpunkt 2 augusti 1998). Han hade skrivit en tidigare artikel om Estonia (DN Debatt 15 augusti 1996). ... Ett sjövärdigt fartyg kan inte sjunka om det får in vatten på huvuddäcket såsom JAIC beskriver sjunkförloppet. Fartyget kapsejsar, vilket innebär att det slår runt och sedan flyter upp och ner under några dagar eller veckor.

Jag hade naturligtvis meddelat JAIC - Börje Stenström - detta enkla faktum redan 31 oktober 1994 när vi träffades på ett möte vid International Maritime Organization, IMO, London, om säkrare oljetankfartyg (efter Exxon Valdez olyckan 1989). Jag representerade Liberia och the International Chamber of Shipping och Börje Sverige/Sjöfartsinspektionen. Börje hade just utnämnts som teknisk utredare av Estoniaolyckan i JAIC. Börje blev blek och svarade att jag - lille Anders - inte visste vad det handlade om!


Jag träffade Börje flera gånger oktober 1994 tom oktober 1996 och vi diskuterade varje gång Estonia. Vågsmällar mot färjors förskepp beroro på luft som komprimeras mellan vågens och förskeppets ytor som rör sig oberoende av varandra med olika hastigheter. Trycket (kraften) ökar med ökad hastighet och skrovplåten deformeras elastiskt tills vattnet trycks iväg med en ljudlig smäll och en massa skum som reultat. Hela fartyget skakar och vibrerar. Alla ombord vaknar och man måste sakta in. Inte en chans att detta tryck slår bort hela visir eller sönder deras lås. Lätt att testa i fullskala! Börje blev surare och surare och sade sedan upp bekantskapen. Och nu vet jag varför. Det handlade om förfalskad skeppsforskning, olycksutredning och organiserad, statlig, kriminell mörkläggning vars tekniska del sköttes av just Börje Stenström tills han avled plötsligt februari 1997. Den sista mörkläggerskan är Mona Sahlin. Alla hållfasthetsberäkningar och modellprov med Estonia förfalskades!

Stefan Torssell beskriver hur svenska Sjöfartsinspektionen aldrig tillämpade IMOs sjösäkerhetsregler SOLAS, vilket bidrog till olyckans omfattning. Jag har själv beskrivit bristerna i mina egna böcker vilka nu bekräftas. Stefan Torssell beskriver vidare transporten av militär last godkänd av svenska regeringen och själva olyckan - här i en ny version som verkar rimlig - som börjar med en rejäl smäll redan kl. 00.45, dvs 37 minuter innan Mayday sänds kl. 01.22 när slagsidan är 20°. Den rejäla smällen orsakades nog av en explosion ombord som i sin tur orsakade ett rejält skrovläckage under vattenlinjen - länspumparna startades! - som ledde till fritt vatten i skrovbotten och förlust av stabilitet - plötslig krängning - och sjunkning. De vattentäta dörrarna stod öppna. Smällen fick kl. 00.45 fick >300 passagerare att vakna och klä på sig om de inte redan var uppe, så de kunde fly till öppna däck #7, när fartyget förlorade stabiliteten kl. 01.02 för att sedan bli stabil igen under 10 minuter med slagsida <15° som tillät evakuering. Visiret och vädret/stormen hade inte med olyckan att göra. JAIC bara utredde (sic) historien som hittades på av statsminister Carl Bildt att plötsligt visiret bara trillade av kl. 01.15 och rev upp rampen, pga konstruktionsfel, överbyggnadens huvuddäck vattenfylldes och färjan bara sjönk.

Med rent kriminella och korrupta typer som Stenström, Forsberg, Franson, Sten Andersson, Eksborg, Uusmann, Sahlin, Tolgfors, mfl, i statsförvaltningen och regeringen var det sedan hur lätt som helst att, mha media, förfalska alla uppgifter att passa Bildts otroliga uppfinning, som experter vid tekniska högskolor därefter kunde hålla med om. Fackfolk och riktiga experter idiotförklarades! Litet atombomb, bemannad rymdfart och 911 över det hela. Det är hur lätt som helst att vilseföra allmänheten med hjälp av pseudovetenskap och mutade experter* ... och falska modellprov.

Enligt Bertil Calamnius i boken Vad hände med MS ESTONIA? (ISBN 978-91-87391-53-8) 2014, visste redaren samma kväll att färjan hade problem och kunde utsättas för sabotage (p.63). Färjan hade efter avfärd tagit kontakt med huvudkontoret i Tallinn som i sin tur kontaktade estniska inrikesministeriet (minister Heiki Arike) som sedan kontaktade estniska säkerhetspolisen (polischef Mart Laan) som genast flög från Tallinn för att observera färjan från luften. Flygplanet sågs av överlevande, när färjan flöt på sidan innan den sjönk! Livbåtarna hade lossats för att kunna överge färjan och nummer 1 livbåt hade redan sjösatts, vilket sågs av överlevande i vattnet. Många besättningspersoner på M/S Estonia visste vad som var på gång, vilket förklarar varför hela maskinrumsbesättningen överlevde! De hade tid att klä sig varmt och ta med sig pass och mobiler innan de klev in i livflottar på fartygssidan och var i god form när de träffade andra överlevande på sjukhus i Finland. Andra besättningspersoner överlevde och kidnappades! Och försvann! När Bildt senare samma dag träffade estniska ministrar i Finland, visste alla att färjan sänkts pga sabotage! De beslöt att mörklägga. Torssell har tydligen inte läst Calamnius bok.

*Mutade experter? - svenska staten delade ut millioner till dem under täckmantel 'sjösäkerhetsforskning' i Vinnovas regi 2001-2012. Resultatet blev noll förbättrad sjösäkerhet! Och ingen bryr sig.

Stefan Torssell tror 2016 att det går att komma till en försoning i Sverige. Det har gått för lång tid att det skall vara meningsfullt att jaga syndabockar, men det blir aldrig någonsin för sent för sanningen. De som kan ställa allt till rätta är den svenska riksdagen, den svenska kyrkan och den svenska pressen, tycker han.

Det tror ju inte jag, men det är en bra och lättläst bok som rekommenderas. Svenska media kommer säkert att tiga ihjäl boken ... och Torssell.

Annan intressant läsning är:

"När Estonia sjönk 1994 omkom 63 poliser. De deltog på en konferens ombord på färjan. Fartygsolyckan blev ett dråpslag mot Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media. Dammegård (2016) är övertygad om att flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som skulle kunat avslöja osanningar kring Palmemordet. Dykare som varit nere i djupet och studerat fartygsskrovet har fått munkavle sedan de upptäckt ett stort uppfläkt hål under vattenlinen på styrbords sida. En kraftig explosion hade långt innan fartyget fick slagsida, hörts av besättningsmän och passagerare. Explosionen är enligt dykarna orsaken till att Estonia kantrade och sjönk. Fartyget måste helt enkelt ha utsatts för sabotage. ... Ansvariga politiker har gjort allt för att dölja detta faktum."

Källa - sid 129 ur "En oväntad vändning" - ISBN 978-91-7527-156-9 - Claes Hedberg 2017

 

Tillbaka till Heiwa Co start sida
Tillbaka till Heiwa Co Estoniasida