Min självbiografi och min egen annorlunda världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2024 e.Kr
Del 1

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

1. Första världskrigets skyttegravsvansinne

(Sammanfattning - ingen vet vad meningen var med första världskriget, som formellt startades av Österrikes kejsare, utom att man sköt på varandra 1914/18, millioner personer dog och pengarna hamnade hos olika särintressen - 1919/20 blev det ingen riktig fred eftersom vinnarna inte ville det - till nästa kapitel/tillbaka till början)

Det var goda tider i Europa (inkl. Ryssland) juni 1914. Världens befolkning hade fördubblats under 50 år och samtidigt hade ekonomin sexdubblats, så ett visst välstånd skapats i utvecklade länder. Eftersom alla inte kunde bo på landet längre, flyttade folk till stan för arbete där.

"La belle epoque" var tillända i Europa där aristokrati och godsägare ägde och bestämde allt. Lokala makthavare, inkl. kejsare, tsarer, kungar och presidenter av alla slag i Europa bestämde politiken som nu tillät entreprenörer att skapa jobb och tjäna pengar som i Amerika och de flesta, vanliga arbetare var kanske rätt nöjda trots fattigdom och elände på olika arbetsplatser. Och var man inte nöjd kunde man emigrera till Amerika och tjäna egna pengar! Eller bli soldat! Eller polis!

Vissa av Europas länder hade i slutet av 1800-talet koloniserat, dvs tagit över makten i olika länder i Afrika och Asien för att säkra tillgång på billiga råvaror till alla vita européers glädje. Afrikanska och asiatiska färgade urinvånare i dessa länder fick hålla truten.

Engelska flottan kontrollerade alla hav, etc.

Många tyskar i Europa hade redan sedan 1700-talet flyttat till öde Ryssland av olika skäl!

***

Ryska tsaren Alexander I hade gett storhertigdömet Finland tillbaka sina gränser från svensktiden med slut 1721/1819 och Alexander III bestämde på 1890-talet att Transsibiriska järnvägen skulle byggas mellan Moskva och Vladivostok. Det var ett enormt och kostsamt projekt att utveckla ryska Sibirien och Centralasien med olika folk där. I samarbete med Kina beslöts att järnvägen skulle gå över norra Mandsjuriet (del av Kina) söder om Amurfloden genom Harbin till Vladivostok utan att inskränka Kinas rättigheter. Järnvägen skulle vara och blev ett privat bolag skött av ryssar!

Ryssland och Kina slöt ett avtal om gemensamt militärt försvar av området. Man var tydligen oroad för engelsk, amerikansk och japansk aggressioner. Tyvärr blev avtalet hemligt. Sedan beslöts att järnvägen också skulle gå ner från Harbin via Mukden till städerna Dalian och Port Arthur i södra Mandsjuriet som skulle bli ryskt territorium, vilket var ett grovt misstag! Det fanns ju ingen anledning att göra kinesiska Dalian/PA ryskt.

Kina kunde ju sköta det området, och man hade ju ett gemensamt, hemligt försvarsavtal. Men Kina var svagt och oorganiserat och ett lätt byte för sina grannar.

Järnvägen norr om Amurfloden mellan Ryssland och Kina blev klar senare, när området hade blivit Sovjetunionen. Ryssland skötte som sagt järnvägarna som finansierats av européiska/franska banker och som byggdes av straffångar, straffarbetare och kulier.

***

Det var oroliga tider i Kina, men trots detta blev järnvägen nästan klar redan 1902, så det gick att åka tåg från Paris/Berlin via Moskva till Vladivostok eller Dalian/Port Arthur och vidare till Korea, Peking och Tokyo (via båt). Japans kronprins gjorde det!

Alla trodde att 1900-talet skulle bli ett fredligt århundrade, men det tog slut redan 8 februari 1904 kl. 23.45Japan överraskande attackerade ryska Port Arthur utan krigsförklaring och sänkte hela ryska flottan där. Ryssland sände resten av sin flotta från Europa till Ostasien, men Japan sänkte den också vid ankomsten.

Japan belägrade Port Arthur under 325 dagar, vilket nog var början på Första Världskriget som brakade loss på riktigt först 10 år senare. Japan förlorade 60.000 soldater. Ryssland bara en bråkdel. Kina ställde inte upp att försvara Ryssland enligt avtal utan tittade på!

Hemliga krafter hade redan börjat förstöra och ödelägga Kina och resten av världen.

***

Kriget mellan Japan/Ryssland tog slut 1905 - Japan vann sägs det, fast USA medlade - och visst lugn, fred, återställdes och ekonomi och välstånd förbättrades igen med järnvägars och bankers hjälp.

I Kina fick Ryssland behålla den lönande aktiva norra (östra) järnvägen mellan ryska Chita, via kinesiska Harbin till ryska Vladivostok, medan Japan fick den södra, numera värdelösa, 700 km långa delen mellan Harbin, via Mukden till numera japanska kolonin Port Arthur i söder och rätt att skydda den med 10.000 soldater.

Kina var inte tillfrågat! Det är vid den senare järnvägen som sedan Andra Världskriget borta i fjärran östern startar redan ~1931/2 efter att Japan ockuperat kinesiska Mandsjuriet.

 

Propaganda !

Japans seger mot Ryssland i kriget 1904/5 var mest propaganda! Den transsibiriska, ryska järnvägen var alltid till fördel och nytta för både Kina och Ryssland, oavsett vem som hade makten i Beiing och Moskva. Tack vare den ryska järnvägen kunde Stalin senare transportera sina nya kanoner byggda med tysk och amerikansk hjälp som stoppade japanska anfall i Sibirien på 30-talet. Och sedan kunde Stalin snabbt flytta sina soldater, pansartanks (T34or) och kanoner från öst/Sibirien till väst och besegra Hitler som anfallit 1941. Ryssland var aldrig bra på att bygga bilar under 1900-talet, men järnvägarna fungerade med sedvanliga förseningar och en del spektakulära olyckor!

***

Men innan dess hade Frankrike och Tyskland krigat redan 1870/71. Frankrike förlorade då sin nordöstra del väster om Rhen, som blev tyskt på kartan vid en fred utan att folk tvingades flytta. Senare under 1880-talet skapades en riktig tysk/fransk gräns, som lokalbefolkningen tvingades ha visum och pass att passera och det var inte populärt. Men man kämpade på med/mot alla dessa nya regler som förhindrade fred och förbrödring.

***

Under tiden ...

En bosnisk terrorist/anarkist, kanske betald av hemliga krafter*, (vilka de nu kunde vara?), hade under sommaren 1914 på en gata i Sarajevo skjutit ihjäl Österrikes/Ungerns kronprinsärkehertigpar, dvs en dryg playboy med en helt korkad fru.

Man skall naturligtvis inte döda civila, obeväpnade personer som en playboy med fru, men det gjordes och Österrikes/Ungerns gamle kejsare förklarade därför av oförståliga skäl (gammal och gaggig?) KRIG mot lilla Serbien.

 

Vad det skulle tjäna till har aldrig förklarats.

Inte kunde KRIG återuppliva playboysläktingen.

Serbien hade varit en provins i ottomanska imperiet/riket under >500 år och skött sig själva där och blivit ett eget fattigt land först 1912/3 utan betydelse! Ryske tsaren bad Österrikes kejsare att lugna ner sig! Det hade bråkats i Europa utan krig sedan länge ...

En idé är att de hemliga krafterna* (se slutet av artikeln) ville bli av med ett antal gamla, dementa monarker, dvs beslutsfattare, i Europa som hindrade deras planer att tjäna ordentligt med pengar gärna med ett lönsamt KRIG. Makthavarna lurades därför att börja kriga mot varandra 1914/7/8. Alla parter trodde de skulle vinna snabbt, men förlorarna tvingades att abdikera. Händer hela tiden! De hemliga krafterna* ersatte sedan förlorarna med olika diktatorer, som man lärt upp, som sedan skapade nya samhällen/system som började nya KRIG mot varandra 1939/45 tills de flesta av dem var döda. Och sedan var världen delad i två delar, som man kunde manipulera för att tjäna ännu mer kosing. Och när det tog slut 1990 hittade man på nya orsaker att starta KRIG, t.ex. lärde upp terrorister av olika slag att slå till mot civila.

Serbiens skyddsmakter(sic) Ryssland och Frankrike förklarade därför snabbt KRIG mot Österrike/Ungern och dess allierade Tyskland, vilket innebar att Tyskland (!) samtidigt attackerade neutrala Belgien och förklarade KRIG mot Frankrike som hade ett vänskapsavtal med Ryssland.

Det tog ett par dagar kring 1 augusti 1914 (juli i Ryssland).

Första världskriget bara startade utan diskussion eller tanke!

Det gick undan.

 

Varför denna brådska?

Inga betänkligheter! Lilla Serbien skulle näpsas eller försvaras.

Och folken, dvs proletärer, bönder och borgare i alla länder jublade som vanligt, har det berättats! Folket var korkat helt enkelt. Äntligen ett rejält beslut!! Att starta KRIG är hur enkelt som helst. Ingen fattade någonting 1914 ... och allt är lika oförklarat 2024... utom att vissa kunde tjäna pengar på det.

Tyskland och Ryssland hade haft fred sinsimellan sedan 1762. Varför de började kriga med varandra 1914 om Serbien är obegripligt 2024!

Det var litet 911 2001 över det hela, när araber/terrorister (?) attackerade USA! KRIG var enda lösningen! Sverige hängde med 2001 och hjälpte USA att attackera Afghanistan för att flickor skulle kunna gå i skolan, sas det!
***

England förklarade 1914 Tyskland KRIG, eftersom England stöttade Serbien. Eller Frankrike? Belgien?? Resultatet i slutändan var självklart.

 

Europa skulle ruineras!

Alla dåvarande maktmissbrukshavare var överens. Alla kejsare, kungar, tsarer, presidenter, diktatorer, terrorister, politiker av alla kulörer i olika nationer var eniga. Och grundlurade.

Tyskland begärde, t.ex., att Japan skulle dra tillbaka sina stridskrafter i Fjärran Östern från Kiautschou (Jiaozhou) och staden Tsingtau (Qing-dao). Då skulle FREDEN bevaras!

Japan via ambassadören i Berlin Funakoshi Mitsunojo (1867-1942) förklarade därför 14 augusti 1914 Tyskland KRIG, eftersom Tyskland hade kolonier i Kina och Stilla havet, som Japan gärna ville lägga beslag på! Osv!

"The duty of handing our ultimatum to the Berlin government declaring war on Germany fell upon my shoulders, and I performed that official duty (…). But I left Germany without any enmity towards the people of Germany among whom I spent more years than I did with any other people. The war was declared (…) because of our obligations under the Anglo-Japanese Alliance. Our public had no enmity against Germany.“

(The Japan Times and Mail, 16.12.1928)

Alla länder var med i olika allianser och hade olika vänskapsavtal för att förhindra KRIG men om nu kejsaren av Österrike struntade i det, så var enda lösningen KRIG, dvs att enkla soldater skulle rada upp sig och skjuta på eller bomba varandra sönder och samman under ledning av officerare.

***

Hur det kunde leda till fred och en lösningproblemen (vilka de nu kunde vara?) förblir oklart 2024.

Det hela är och var ju rena idiotin. Japans unge kejsare förklarade därför, som sagt, KRIG mot Tysklands kejsare augusti 1914!

Det lärs ej i svenska skolor.

Sedan >70 år!

Det var alltså rätt likt 11 september 2001, när flygplan eller vad de kunde vara kraschade direktsänt i TV i tornen WTC1/2 i New York och i militära högkvarteret Pentagon, Washington, DC, USA, tydligen betalade av hemliga krafter*.

KRIG var enda lösningen även i detta fall 2001 och då skulle Afghanistan och Irak, som inte hade attackerat USA (terroristerna bara gömde sig där), angripas av amerikanska legosoldater ledda av sina officerare och korrupta marionettregenter installeras i olika länder. Och pengar tjänas!

Varför det skulle lösa problemen, vilket de nu kunde vara - terrorism? - förklarades aldrig. Ingen i Sveriges ledning inkl. knugen opponerade sig varken då (GV - 1914) eller senare (CXVIG - 2024).

Det är ju rena skämtet.

De som ej höll med var fosterlandsförrädare som skulle fängslas. Om problemet - Serbien? - kunde lösas med KRIG diskuterades inte vidare. Varken förr, 1914, eller senare, 2024.

Det är ju allvarligt.

Man hade ju annars kunnat haft, t.ex., folkomröstning om KRIG eller inte.

***

Det hade man inte augusti 1914 utan istället mobiliserade och förstärkte de inblandade, totalt inkompetenta beslutsfattarna snabbt sina beväpnade styrkor, vilket tog tre veckor i första rundan.

Sverige beslöt att vara neutralt och göra affärer med alla inblandade! Pengar lånades från allmänheten att bekosta galenskaperna. Frankrike lyckades snabbt utrusta 1,6 millioner soldater med nya uniformer, kängor, gevär, pistoler, bajonetter, snuskburkar, mm, som per tåg sändes norrut till fronten/tyska gränsen för att snabbt avsluta kriget. Kanoner och hästar sändes också dit. Storbritannien hade ingen värnplikt utan lockade frivilliga att anmäla sig att döda tyskar som enligt uppgift slaktade belgiska barn med bajonett!

Pacifister och annat otyg som tyckte att man borde förhandla fred i lugn och ro eller söka medling sattes i fängelse eller sköts. Media censurerades och tvingades uppmuntra krigshetsen!

Soldaterna leddes av officerare.

Inget land funderade på om de hade råd med KRIG.

Så man lånade tills det inte gick längre, då man var i konkurs. Det spelade ingen roll, vem som vann. Alla krigförande länder var konkurs 1918 utom USA och vissa banker.

Och så brakade det loss! Tusentals soldater och en massa civila åskådare dog varje dag under de följande fyra åren!

***

Österrike attackerade alltså Serbien 1914 och ... förlorade!

Tyskland gjorde liknande västerut och, efter mindre skottlossning vid tysk-franska gränsen etablerad 1870/1 och senare, kolliderade redan den 22 augusti 1914 de två jättearméerna ... inte där utan i lilla Belgien vid den lilla fridsamma staden Rossignol som totalförstördes. Tänk hur intelligenta militären och politikerna var! Man trodde man skulle vinna! Principen var enkel!

Soldater vandrar upp och skjuter på varandra på ärans slagfält och vissa dör direkt och andra blir skadade för livet. Ingen vinner utom de som hittade på galenskaperna i säkerheten hemma hos sig och som delar ut medaljer och priser till deltagarna.

***

"Västfronten"

"Västfronten" sträckte sig från holländska gränsen tvärs genom Belgien och norra Frankrike till schweziska gränsen. "Slagfältet" var ett par mil brett och fyllt av blöta, leriga "skyttegravar", där olika soldater bara sköt mot varandra, när de inte attackerade med bajonett. Kanoner besköt slagfältet.

 

Louis-Ferdinand Céline

(f 1894) hade tur och skadades redan oktober 1914 i Flandern, Belgien. Han var fransk infanterist och underbefäl och hann leda flera livsfarliga spaningsuppdrag innan olyckan var framme. Han blev sårad i slagfältets skit, när en granat exploderade, och hamnade på sjukhus (eller snarare ett dårhus) och återhämtade sig aldrig, vilket han har beskrivit i flera böcker, senast 2022 i de dråpliga böckerna "Guerre" och "Londres"!

Han dog 1961, men hans andra hustru (Céline var gift/skild tidigare och pappa till en flicka och hade fem barnbarn) som varit dansare/ballerina dog 108 år gammal nästan 60 år senare och testamenterade böckernas manuskript till två arvtagare som hade förståndet att publicera verken om krigets vansinne. Bättre sent än aldrig.

Officerare ledde tokigheterna från staber och stridsledningscentraler bakom slagfältet och med jämna mellanrum beordrades soldaterna att attackera fienden. Resultatet blev en massa dödade och sårade soldater. Tusentals varje dag! Alla blev chockerade och fattade ingenting. Ingen vann ett enda dyft.

***

Kriget varade >4 år, millioner dumma soldater och helt oskyldiga civila, som kom ivägen, dog och ingen reagerade utom soldaterna som bara dog eller blev psykiskt skadade resten av livet, om de överlevde. Protesterade man var det för sent och man blev avrättad för feghet eller ordervägran.

Tyskarna tänkte 1914 helt enkelt slinka in i Frankrike den vägen för att angripa Serbien fast Frankrike och Paris skulle näpsas först. Båda parter trodde tydligen att kriget skulle avslutas på ett par veckor (!) efter ett snabbt, blodigt, avgörande, ärorikt slag à la Leipzig 1813, t.ex. vid just Rossignol, vars invånare naturligtvis inte var tillfrågade. De flesta inblandade hade aldrig hört talas om Serbien, men nu gällde det att visa sig modiga och försvara patrie och Vaterland ... i Belgien. Det verkar vara rena skämtet, men det var det inte!

***

Naturligtvis hade inte en enda av 1,6 millioner fridsamma inkallade republikanska fransoser (en majoritet lant- och fabriksarbetare utan högre utbildning, numera värnpliktiga soldater som bara gjorde vad de blev tillsagda) något emot en enda av 1,6 millioner inkallade fredliga kejsartrogna tyskar (en annan majoritet lant- och fabriksarbetare som plötsligt blivit värnpliktiga soldater som även de bara gjorde vad de blev tillsagda), men alla var goda men inte särskilt kloka patrioter och försvarade (?) sina respektive länder genom att attackera i Belgien och skjuta hit och dit utom diverse pacifister som, som sagt, hade satts i finkan eller sköts.

Propagandan var effektiv.

Skjuta och slåss var det enda som gällde. Folk trodde det fungerade! Bankirerna och okända krafter gladde sig över vinsten.

***

Den stora historiska gåtan 1914-2024

Det hela var och är löjligt. Hur kunde det ske? Varför började fridsamma patriotiska tyskar (och österrikare) 1914 plötsligt skjuta fredliga fosterlandsälskande fransoser i väst och stillsamma ryssar i öst? De hade ju levat i lugn och ro tillsammans ganska länge med korta undantag!

Historikerna vet 2024 fortfarande ej svaret än att obildat folk bara lydde order! För gjorde man inte det blev man arkebuserad!

***

Fransoserna attackerade därför käckt tidigt på morgonen den 22 augusti 1914 i Belgien och 27.000 franska soldater dog, lika många, dvs 27 000 till sårades, 10.000 bara försvann och 5.000 togs till fånga under första dagarna, eftersom de sluga tyskarna tog skydd och mejade ner de käcka men dumma fransoserna med sina effektiva kulsprutor.

Tyskt artilleri förstörde de franska styrkorna och baserna bakom slagfältet i Belgien. De var de värsta dagarna i Frankrikes militära histora - värre än Leipzig 1813. Nästan 70.000 förluster! >4% av hela styrkan! Oskyldiga, civila belgare strök även med.

FIASKO! NEDERLAG! Ett franskt Poltava! I Belgien!

Frankrike hade förlorat! Det var väl bra? Som svenskarna 1708!

Tyskland hade segrat (som Ryssland 1708).

***

Tänk så fel det kunde bli ... på ett par dagar. Det rapporterades topphemligt att gråtande franska generaler virrade runt i krigsdammet efter att ha skitit och pissat på sig och inte visste vad de skulle göra. Byta byxor?

Men varför blev det inte genast FRED? Frankrike hade ju förlorat. Tyskland hade ju segrat 1914. Det var ju klart!

Tänk om Frankrike direkt gett upp efter den 22 augusti 1914. Det hade ju inte kostat något utom att bygga upp belgiska Rossignol igen, etc.

***

Varför är/var det så svårt att erkänna sig besegrad?

Är man slagen och försvarslös, måste man förlita sig på att motståndarna är ädla och det var nog tyskarna. Tyskland hade ju redan vunnit det senaste kriget 1870 och norpat åt sig en del av Frankrike. Skulle Tyskland ha mer? Det kunde man väl diskutera fredligt 1914?

 

Vad var problemet?

Nej, det blev inte FRED eftersom allt var hemligt.

Media rapporterade litet. Inte ens Frankrikes president Poincaré i Paris visste om nederlaget vid Rossignol i Belgien. Inte ens namnen på sina nerskitade generaler kände han. Politikerna gillade inte militärerna och militären ogillade de civila politikerna. Och franska folket visste inte Frankrike hade förlorat och att Tyskland redan hade vunnit första världskriget 22 augusti 1914.

Media rapporterade ingenting. Media var censurerade. Ingen diskussion var möjlig.

Och varför lär vi oss inte detta i skolan 2024? Tänk att (o)ansvariga beslutsfattare inte kunde ha tänkt detta resultat tidigare? Vad tänkte de egentligen? Tänkte de?

Fattade man inte att KRIG skulle leda till Europas ruin? Och vem hade intresse av det?

Eller var alla makthavare bara inkompetenta idioter?

Klart att de var okunniga satar och dårar. Och komplett inkompetenta. Lätta att utnyttja av hemliga krafter* som tjänade pengar på skjutandet och dödandet i KRIG.

Franska media kunde inte rapportera nederlaget = det förlorade kriget! Censur var redan på plats! Som idag 2024! De hemliga krafterna* visste 1914 precis hur man manipulerar aningslösa civila, mha media.

***

 

Att KRIG är 100% lögn kan ju media inte rapportera.

Läsekrets och film/TV tittare klarar inte det. Jämför USA:s andra världskrig nedan hur sex amerikanska presidenter fuskade sina militära insatser i flottan 1942/4, eftersom ingen kunde kontrollera vad som skedde (om de verkligen varit där).

Inget att lära ut i skolan 2024!

Det är ju exakt samma historia idag. Tillbaka till 1914.

Hela hösten försökte Frankrike/England med sina arméer besegra Tyskland i Belgien men slogs i spillror. Civilbefolkningen flydde åt alla håll. Efter en månad var det skördetid som fick glömmas och det blev brist på det mesta. Man hade inte planerat för ett långt krig. Eller alls!

Hela de franska jättearméerna var i kaos och drog sig tillbaka in i norra Frankrike och grävde ner sig där i, s.k. skyttegravar. Efter en månad! Det är en grop i marken soldater gräver för att skjuta från och bli skjutna och begravas i! Det är inte särskilt intelligent, eftersom där i gravens skit eller ovanpå närliggande ärans slagfält till slut 1.375.000 franska soldater dog, 4.266.000 sårades, 537.000 bara försvann, dvs Frankrike förlorade 6.178.800 soldater t.o.m. 11 november 1918. Det var 78% av 7.891.000 mobiliserade fransoser.

Skitig skyttegrav

Flera av 6
.178.800 döda var gifta män som lämnade efter sig änkor och barn, som fick klara sig själva resten av livet, mha släkt och vänner.

***

Redan 1915 var det totalt kaos och röra överallt. Transporter och försörjning av mat och energi fungerade inte någonstans. Redan påsken 1916 protesterade irländarna, men upproret slogs ned av engelska armén.

I Tyskland tröttnade kejsaren att leda kriget 1916 och militären tog över. Tyskland blev en ren diktatur tills krigsslutet utan diskussion!

Med jämna mellanrum 1917 beordrades soldaterna överallt att lämna sina skyttegravar och attackera fienden på Ärans slagfält, t.ex. vid Chemin de Dames eller Passchendaele. 300 000 fransoser eller 700 000 engländare attackerade men det slutade alltid med fiasko, dvs att de flesta mejades ner av tyskarnas kulsprutor. Allt var hemligt.

Franska ledare i Paris och engelska i London fattade ingenting 1917 och historiker 2024 ännu mindre! Soldaterna 1917 blev sedan 100% gravt traumatiserade inkl. en viss general, senare fältmarskalk, Pétain.

Han hade 1916 lett försvarat av en fästning vid den lilla staden Verdun (utan större betydelse) vid floden Meuse, vilket blev en stor fransk seger i media. I verkligheten attackerade 1,5 millioner tyska soldater 1,5 millioner franska soldater staden februari 1916 (alla ~10.000 invånare i Verdun hade evakuerats eller hade inte evakuerats) och avancerade 20 kilometer, efter att tyskarna hade bombarderat och utplånade många bondbyar som låg i vägen. Den tyska tanken var att bryta igenom frontens alla skyttegravar på en vecka och ockupera Paris veckan efter och VINNA!

Fast franska regeringen hade flyttat till Bordeaux. Och Paris var aldrig hotat! Militärer har alltid optimistiska planer.

***

Det blev emellertid ett tyskt FIASKO. Efter 10 månader hade fransoserna lyckats vinna tillbaka dessa 20 kilometer efter att de och tyskarna hade skjutit sammanlagt 60.000.000 kanonskott mot varandra och förött 20.000 hektar skog och ängar i vägen för att inte glömma byar och bondgårdar och fabriker av alla slag. Under striderna dog 300.000 tyska och franska soldater, än fler - 400.000 - sårades och resten var psykiskt störda för resten av livet.

Pétain blev hjälte och fransk marskalk. Fru P brydde sig inte att make P knullade runt med yngre förmågor under hela kriget. C'est la France! I Paris var det samma! Prostitutionen och svarta börsen var de enda som fungerade! I svenska skolor sägs inte ett ord om det hela. Det var ju värre än Iwo Jima, Okinawa och Hiroshima 1945 som jag beskriver i senare kapitel. Men i svenska skolor hände det aldrig. Vansinniga strider under idiotiska krig är inget att lära ut.

***

Under fyra år lyckades varken tyska eller franska generaler finna lösningen hur man vinner ett skyttegravsKRIG.

Man hade bara grävt ner sig i ett dike i myllan utan att fundera varför!

En otrolig fransk/engelsk idé var med att artilleristernas kanoner förstöra tyska fiendens skyttegravar och sedain ockupera dem med käcka infanterister.

En annan fantastisk idé var att evakuera eller tömma sina egna skyttegravar - en reträtt - och när fienden ockuperade dem med sina modiga infanterister att med kanoneld förstöra dem.

En tredje idé var att fylla alla infanterister med fritt vin eller öl, dvs fylleri att glömma hela skiten och idéer att rymma eller göra myteri.

En fjärde idé var att släppa ut gas över skyttegravarna och att soldaterna där skulle dö som råttor.

Anledningen till röran var att politikerna och militären och deras experter aldrig hade planerat för skyttegravskrig. Och inte vinner man krig genom att erövra en skyttegrav!

En femte idé var att, mha flygplan döda fienden på marken genom att bomba dem!

Ett par år senare uppfann England den bepansrade stridsvagnen som med tre man skulle köra omkring och rensa upp skyttegravarna ... men det fungerade inte heller. Det bara kostade.

Tyska örlogsflottan var inte bättre. Man uppfann ubåten som skulle sänka civila handelsfartyg och svälta ut fienden. Det fungerade inte heller utom att en massa oskyldiga sjömän dog.

***

Tyskarnas och Österrikes totala förluster var bara 56%, men de mobiliserade 13.200.000 soldater och slogs på två fronter, t.ex. i Ostpreussen. Annars var det tyska och österrikiska krigandet mest på främmande territorium i Polen och Frankrike. 100% av soldaterna var även i Tyskland och Österrike gravt traumatiserade av skjutandet och bombarderandet, inkl. en viss herr Hitler (se nästa kapitel).

Våren 1917 beslöt USA, president Wilson uppmuntrad av hemliga krafter*, att vara med i KRIGET på Englands och Frankrikes sida och snart var en million amerikanska soldater i Frankrike, vilka snart blev två millioner. Hade kriget fortsatt hade fyra millioner amerikanska soldater slagits 1919... för att traumatiseras.

***

Den 9 november 1918 meddelades att en "tysk republik" hade grundats. Det var MSPD medlemmen Philipp Scheidemann i riksdagen i Berlin, som gjorde det.

Och den 11 november 1918 tröttnade alla tyskar och österrikare ute i skiten på Ärans slagfält i Frankrike, Ryssland och Italien att skjuta och begärde eld upphör och åkte hem. Pengarna i alla kassor och maten hade tagit slut. Alla svalt och var hungriga. Pengarna var även slut hos Frankrike och England. Europa var ruinerat. Alla pengar hade nämligen hamnat hos ett begränsat antal personer hos de hemliga krafterna*, VINNARNA, som tjänat storkovan i detta nollsummespel.

En pandemi bröt ut - "spanska sjukan" - och millioner blev sjuka och dog. Det hela var bara en idiotisk mardröm som äntligen var slut. Och början på nästa katastrof.

Vid ett 'fredsavtal' med 400 artiklar/paragrafer som Tyskland tvingades skriva under 1919 i Versailles förklarades förloraren Tyskland (inte Österrike!!) som ensamt ansvarig för allt KRIG och elände 1914/8 som sedan skulle förbjudas.

Tyskland skulle bestraffas och betala skadestånd, även om det inte fanns några pengar, dvs 'fredsavtalet' var helt värdelöst och ett skämt. Hur vinnare och förlorare skulle umgås fredligt och demokratiskt i detalj i framtiden brydde man sig inte om.

Senare runt 1961 har antytts att detta KRIG startades av tyska och amerikanska särintressen för att skapa ett tyskt-amerikanskt världsherravälde. Alla glömmer att det var gaggiga Österrike som startade eländet medan folket jublade. Tänk om vinnare och förlorare 1919 gemensamt vid en fredskonferens hade analyserat uppkomsten till konflikten och konstaterat att alla i ledande ställningar bara var inkompetenta? Kriget fortsatte dock! Tyska, 100% inkompetenta riksbanken tryckte, t.ex, nya värdelösa sedlar, vilket ledde till enorm inflation under flera år som inte stoppades förrän tysk industri skapade en privat valuta att betala arbetare och underleverantörer. Först då kunde tyska riksbanken trycka sedlar som repekterades. Ett tyskt inbördeskrig pågick här och var och det skulle bli "revolution", vilket stoppades. Livet kunde starta igen och det glada 20-talet kunde ta sin början. Privat egendom respekterades!

***

Det var första världskrigets blodiga, idiotiska historia mellan Frankrike och Tyskland 1914-1918. Alla soldater blev naturligtvis mentalt skadade och traumatiserade för resten av livet.

Inget att meddela i svensk skolundervisning någonsin, eller vad man skall kalla det?

Resten, mellan England/Ryssland/USA/Italien/Belgien/Japan m.fl. å ena sidan, (och Serbien förstås) och Österrike/Tyskland/Osmanska riket å andra sidan litet här och var var likadan.

***

Ryssland, ett efterblivet agrarland enväldigt styrt av en tsar, anföll ju Tyskland augusti 1914 i Östpreussen och det blev en kopia på det franska nederlaget vid samma tid i Belgien beskrivet ovan. De ryska armékårerna, ledda av inkompetenta och korrupta släktingar till tsaren och med fattiga lantarbetare som motvillig kanonmat, hade fått order att marschera till och inta Berlin 700 km bort men slogs i bitar efter 25 km av tyskt artilleri efter ett par veckor. Man fick därför retirera in i Ryssland igen, dvs nuvarande Polen och Litauen. Man hade inte planerat för motstånd! Alla skyllde på varandra och hela Ryssland kollapsade. Ryska tsaren utsåg sina döttrar till sjuksystrar och sig själv till militär överbefälhavare men eftersom alla saknade korrekt utbildning fungerade det inte alls. Tsaren hade sin son kronprinsen med sig vid frontbesök och båda chockerades av allt blod och elände, osv.

Sedan sköt tyskar, österrikare och ryssar på varandra borta i nuvarande Polen i flera år. Ingen utom Sven Hedin, svensk upptäcktsresande, tyckte det var fantastiskt. Om Sven var betalad av de hemliga krafterna* vet jag ej.

***

För att visa sig märkvärdig förklarade fattiga Italien Österrike KRIG 23 maj 1915 och anföll från söder och förlorade 650.000 man (alla döda) och ett par millioner sårade mest i skyttegravar och diken igen. Italien lånade pengar från Storbritannien. Man hade inte räknat med österrikiskt motstånd och artilleri. Resultatet blev att Mussolini, en media journalist, kunde bli diktator i Italien 1922/43, m.h.a. sina terroristkollegor betalade av de hemliga krafterna*. Naturligtvis med stöd av alla andra media här och var. Mussolini förlorade sitt jobb 1943, Italien delades mitt itu, USA och mafian tog över södra delen, vilket är en annan historia, som inte behandlas här.

Storbritannien attackerade Turkiet vid Gallipoli och ... förlorade. Tyskland hjälpte Turkiet minera Bosporen och Churchills Royal Navy fastnade där och 10.000-tals dog.

 

Oktoberrevolutionen 1917

Tyskland vann sedan över Ryssland redan 1917, där tsaren abdikerade i april, en rysk, provisorisk regering styrde ett tag men glömde att sluta fred med Tyskland, anarki uppstod, alla ryssar var berusade som svenskar hela sommaren, den provisoriska, rysk regeringen flydde och ett rent gangstergäng (Lenin/Stalin) betalt av av de hemliga krafterna* tog över makten på en timme i en statskupp, den s.k. Oktoberrevolutionen 1917, skapade Sovjetunionen och m.h.a. röd terror (t.o.m. 1991) och diktatur (!), slöt en populär fred med Tyskland mars 1918 och europeiska bananrepubliken Ukraina bildades!

Men när tyska kejsaren abdikerade i november 1918 blev det fredsfördraget ogiltigt och kriget mellan republiken Tyskland och Sovjetunionen/Lenin fortsatte, dvs västmakterna attackerade Sovjetunionen för att störta ryska diktatorn Lenin.

I Turkiet passade turkarna på att utrota 1.5 millioner kristna armenier - 1900-talets första folkmord, som inte uppmärksammades särskilt i, t.ex. media. Alla greker kastades ut ur Turkiet.

***

Marxism-Leninismen

Lenin i Ryssland hittade på ett nytt ekonomiskt system - Marxism-Leninismen - som var en ideologi för kommunister som styrde fattiga länder. All makt skulle utgå från en ledare (Lenin) som skulle styra landet och fatta alla beslut som en diktator, så att alla arbetare och medborgare i landet skulle vara glada och inte förtryckas av kungar, bankirer, borgare, etc. Privat ägande var avskaffat (marxism). Det blev en populär ideologi, tom 1991 som kunde studeras på universitet, mm. De som inte tyckte som "ledaren" kunde arresteras av en hemlig polis och dömas till (1) döden genom arkebusering eller (2) arbetsläger 5, 10, 20 eller 25 år, osv. Det var allas plikt att ange folk som inte tyckte som "ledaren"! I Ryssland 1916/1990 och Kina med start 1945 arkebuserades eller dödades i läger minst 60 millioner människor utan att någon protesterade högljutt!

Men Lenin dog tidigt 1924 i sin nya Sovjetunion och Stalin tog över 'makten' 1928. Stalin eliminerade alla sina kamrater som skötte 'makten', dvs han mördade dem 1935! Sedan började Stalin utrota sin egen befolkning, den Stora Terrorn, vilket fortsatte till 1938. Då startade Andra Världskriget, där millioner dog och en massa pengar tjänades. Osv, osv.

Det hela verkar 2024 otroligt korkat, men så bara var det då.

Historieforskare tycker inte det var korkat. De tycker si och så, men inte att KRIG är korkat. Som jag. De politiska ledarna 1914-1919 var kriminellt inkompetenta. Om det är mycket bättre nu 2024, är värt att diskutera. Men inte i media. Media är alltid politiskt korrekta och hjälper de makthavande och deras KRIG. I sina gyllene salonger.

Kina deltog ej i första världskriget. I Kina pågick inbördeskrig 1911-1949. USA stödde krigsherren och diktatorn Chiang Kai Shek i söder, Japan stödde en annan krigsherre Chiang och vitryssar i nordost och Sovjetunitionen stödde Mao Tse Tung tills den senare tog makten i Kina 1949, de hemliga krafterna* stödde alla parter och ingen brydde sig egentligen att 100 000-tals kineser dog med jämna mellanrum.

Japan var med i första världskriget och besegrade ärorikt på två månader Tyskland i dess lilla koloni i Kina 1914! Som belöning fick Japan 1919 ta hand om de tyska kolonierna i Stilla havet.

Naturligtvis blev det FRED i Europa 1919, dvs man slutade att skjuta i väst och söder, medan man fortsatte att kriga i östra Europa flera år, där Sovjetunionen under Lenin attackerade Polen, mm, och förlorade!

***

 

Versaillesfrederna

De inkompetenta och korrupta vinnarna England (Lloyd George), Frankrike (Clemenceau), USA (Woodrow Wilson) (och Italien, Japan, m.fl.) träffades i Versailles, Frankrike 1919 för att lösa alla problem (!) under sex månader med ett fredsavtal. Sovjetunionen, Österrike & Co och Turkiet var inte inbjudna!

***

Två tyskar, Hermann Müller, utrikesminister, och Johannes Bell, transportminister, i den tyska regeringen (förlorarna!!) tvingades efter ett <24 timmars besök i Versailles/Frankrike signera avtalets 440 paragrafer 28 juni 1919 som inte löste ett enda problem. Tyskarna, förlorarna, fick inte ens träffa vinnarna England (Lloyd George), Frankrike (Clemenceau) och USA (Woodrow Wilson) och skaka hand!

Tyskarna kom på morgonen direkt från Tyskland till Versailles, ombads skriva under 'avtalet' och sändes sedan direkt tillbaka till Tyskland igen. Media var inte inbjudna! 'Avtalet' innebar, bl.a. att Tyskland förlorade 13% av sitt territorium, 10% av sin befolkning och att gränser flyttades hit och dit, här och var utan konsultation av de närmast drabbade.

***

I Berlin demonstrerade tyskarna naturligtvis i juli mot oegentligheterna i Paris/Versailles, så man fick göra fyra andra fredsavtal: 10 september 1919 (Saint-Germain-en-Laye) om Österrike/Ungern/Balkan, 27 november 1919 (Neuilly) om Bulgarien/Balkan, 4 juni 1920 (Trianon) om Ungern/Balkan igen och till sist 10 augusti 1921 (Sèvres) om Turkiet/Balkan.

Det var starten på andra världskriget, eftersom inga problem hade riktigt lösts i Tysklands, Österrikes & Cos, Rysslands och Turkiets frånvaro. Jag tror de hemliga krafterna* , dvs Wilson och USA var nöjda 1921, eftersom nya konflikt områden skapades som de kunde kriga om i framtiden.

***

 

Den marxistiska kommunistdiktaturen 1917/1991

Lenin/Stalin flyttade Sovjetunionens huvudstad från Sankt Petersburg till Moskva 1918 och förklarade att där skulle man införa ett nytt, överlägset ekonomiskt system - marxistisk kommunistdiktatur - i hela världen baserat på proletärt klasshat och terror. Privat rysk egendom avskaffades! Ryska bönder skulle jobba kollektivt för "staten" som 'slavarbetare'! Alla "borgare" skulle avrättas. Men alla andra skulle få jobb och ett fantastiskt liv! Det var naturligtvis dömt att misslyckas.

De tidigare allierade, USA, England, Frankrike, Japan, m.fl. och f.d. fienden Tyskland konstaterade att Lenins kommunism och slavarbete var ett hot (!) mot världsfreden.

Lenins "röda" Ryssland skulle blockeras och man beslöt att anfalla, dvs stödja diverse "vita" arméer som skulle störta de "röda" bolsjevikerna i ett nytt KRIG.

USA/Japan anföll öster i Sibirien mha järnvägen Vladivostok/Chita i Kina, England anföll i norr, Arkangelsk, och i söder, Krim, Tyskland anföll i väst, Finland, Baltikum och Ukraina, och Frankrike anföll litet härs och tvärs. Det tog slut cirka 1921/2 med seger för "röda" Moskva och Sovjetunionen, som landet kallade sig.

***

Stackars Ryssland hade varit i krig mer än 8 år och var totalt ruinerat. Tsaren var ersatt av Lenin och Stalin och han och hans familj mördades utan problem. Ingen protesterade. Samma hände med ryska bönder, hantverkare, köpmän och borgare. Mördades hela bandet! Ekonomin kollapsade med svält som resultat. Inte ens kläder och skor kunde produceras. Befolkningen fick nöja sig med trasor, osv.

***

Lenin och Stalin var väldigt duktiga. De började med att mörda ryska tsarfamiljen. Genom att tömma ryska guldreserven, länsa de ryska bankerna, plundra den ryska befolkningen, renraka de ryska kyrkorna, utplåna den ryska adeln och rensa tsarfamiljens palats på guld, silver, ädelstenar och konst kunde bolsjevikerna sedan finansiera den fortsatta revolutionen, mha Sverige!  

Lenin, Stalin & Co diskuterade (?) sedan hur länge det skulle ta innan deras kommunism vann i hela världen! Veckor, månader, år, årtionden? Eller överhuvudtaget?

Stalin förstod att enda chansen att överleva var militär rustning och industralisering, vilket diskret startade 1925 med hjälp av de hemliga krafterna* , USA, Tyskland och en egen rysk hemlig polis! Och 1991 upphörde deras skapelse att existera! Pouff! Gick upp i rök! Efter sju årtionden! Deras kommunism med slavarbete och utan privategendom, terror och mycket hat, hemliga poliser och inrikespass för alla invånare som inte kunde flytta var dömd att förlora redan 1917. 1991 var galenskaperna över.

***

 

Sveriges Kommunistiska Parti, SKP

Lenin och Stalin skapade direkt och betalade under 40 år Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, som skull genomföra en revolution i Sverige (!) och införa socialism (statligt ägande) och lösa alla problem med sin vetenskapliga marxism-leninism! Svenskar kunde inte göra det själva! De behövde hjälp från Moskva (Komintern). Medlemmarna skulle tillhöra arbetarklassen och vara kroppsarbetare i gruvor, skogar, lantbruk, skeppsvarv, etc. I svenska universitetsstäder skapade man Clarté-klubbar där intellektuella skulle förklara hemligheterna hur ett kommunistiskt paradis på jorden skulle organiseras. Klassfienden var kapitalister, borgare och socialdemokrater, etc, som skulle avrättas, när det passade. Det hela slutade med fiasko och interna bråk, som jag beskriver mera om nedan.

 

Nya länder/diktaturer överallt

Nya, dvs gamla länder skapades på nytt, bl.a. Finland, Ungern och Polen. Andra som Tjeckoslovakien, Jugoslavien och de baltiska - Estland, Lettland, Litauen - staterna var nya som alla snart blev diktaturer, som Tyskland och Sovjetunionen sedan skulle lägga beslag på igen.

Nya gränser skapades kors och tvärs utan större eftertanke! Befolkningen tillfrågades sällan.

Polen slöt som första europeisk nation fred med Sovjetunionen och dess gangsters i Moskva och det startade nog 2a världskriget 20 år senare när Hitler och Stalin tillsammans attackerade och förintade Polen.

Tjeckoslovakien bestod av sju olika nationaliteter som skulle styras av en tjeck i Prag. Det hade kunnat bli ett andra Schweiz med minst sju kantoner som styrde sig själva men inte. Hitler tog över landet 1938.

Jugoslavien bestod av nio olika nationaliteter som skulle styras av en kung i serbiska Belgrad. Det hade kunnat bli ett tredje Schweiz med minst nio kantoner som styrde sig själva men inte.

Ungern bestod bara av ungrare, men de flesta ungrare hamnade i Tjeckoslovakien och Jugoslavien där de kunde diskrimineras, osv.

Naturligtvis slutade det hela med fiaskon. Varje nationalitet bestod ju av proletärer, bönder och borgare, etc, av olika slag, som inte kunde samarbeta! Borgarna skulle enklast avrättas enligt många nationalister, etc. Kriga och slåss var det enda man visste.

***

Mellersta Östern delades i en fransk norddel (Syrien/Libanon) och en engelsk syddel (Palestina/Jordanien/Irak), där det krigas fortfarande 2024.

Araber längre söderut fick egna länder med kungar i toppen, medan armenier och kurder i norr fick klara sig själva i nya landet Turkiet eller Syrien.

Palestina hade kunnat bli ett andra Libanon där araber, kristna och judar kunde umgås, men förblev en engelsk koloni, medan Jordanien och Irak blev kungariken styrda av lokala stamledare.

Irak hade kunnat bli ett fjärde Schweiz med olika kurdiska och sunni- och schia-arabiska kantoner som styrde sig själva men inte, för då hade ju problem undvikits. Det fick bli en kung istället! Det hela var ett tragiskt skämt.

***

De inkompetenta vinnarna England, Frankrike, USA (och Italien, Japan, m.fl.) beslöt vidare att tyska kejsaren hade startat första världskriget (han var ju rikast men dummast) och att Tyskland skulle betala skadestånd. Men tyske kejsaren hade abdikerat och bodde då lyxigt i Holland och hade bara egna guldpengar och ny hustru.

***

Vinnarna, bortsett från de hemliga krafterna*, verkligen visade att de inte fattat ett dugg. De hade ju vunnit! Skulle de ha skadestånd också?

USA var naturligtvis den verkliga vinnaren. USA och dess banker hade verkligen tjänat storkovan, när världen krigade. Det var ingen hemlighet. USA lånade ut del av vinsten till Tyskland och Sovietunionen som kunde byggas upp igen för ett nytt världskrig - det andra.

De hemliga krafterna* var smarta. De hade med stor sannolikt finansierat "röda" Lenin/Stalin, som lätt tog över Ryssland 1917/22, och beslöt nu att finansiera liknande, "bruna" personer i Tyskland, dvs Hitler & Co, som till slut tog makten där 1933. Skall man tjäna pengar, gäller det att kontrollera makthavare av olika kulörer överallt. Kostar litet men betalar sig bra.

Diktaturerna Hitlertyskland och Stalinsovjetunionen kom senare överens om - 1939 - att ta över hela världen! Det blev det andra världskriget! Nästa kapitel i min annorlunda världshistoria!

***

I vinnarlandet Italien utbröt anarki 1919/21 och Benito Mussolini tog över makten 1922, Abessinien 1935 och fortsatte härja tom, 1943, sannolikt betald av de hemliga krafterna*. Mussolini var en helt osannolik figur i denna historia som aldrig yttrade ett sant ord, men ... med propaganda lyckades han förtrolla alla, tills han hängdes upp och ner april 1945.

Tysklands krigsmakt begränsades (som Japans efter andra världskriget) men istället för att satsa på fredlig utveckling slöt Tyskland naturligtvis ett hemligt avtal med sina nya vänner i Sovjetunionen om att utveckla sin militära kapacitet där, vilket även gynnade Sovjetunionen och dess ledare Stalin.

Sedan startade det glada tjugo-talet med sina droger, så man kunde ladda upp för nästa KRIG och glömma de tidigare. Något skadestånd betalades aldrig.

***

Under första världskriget sköt och bombade soldater på varandra på ärans fält - vad det nu skulle tjäna till? Civila lämnades mest i fred om de inte råkade vara i vägen. Det blev litet annorlunda i andra världskriget.

Till del 2 eller tillbaka.