Recidiv hos SSPA beträffande M/V Estonia

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Recidiv hos SSPA beträffande M/V Estonia

© Anders Björkman, 22 juni 2008

SSPA är en skeppsprovningsanstalt i Göteborg som tidigare ägdes av Svenska staten och numera av Chalmers stiftelse. SSPA ägnar sig tydligen åt att tillverka rapporter som tillfredsställer tidigare ägaren!

Falsk rapport 1995 om Estonia

951205 publicerade SSPA (då ägt av staten) rapport no. 7524/1995 som anger att Estonias visir och visirlås utsattes för stora våg- och tröghetskrafter 9/1994 som orsakade visirets förlust. Resultaten i denna rapport kan ej verifieras av oberoende experter och myndigheter, vilket är pinsamt för SSPA!

Belastningarna (egenvikten, tröghetskrafter, flytkrafter, dämpning, friktion, slagkrafter(?), mm) på visiret och dess lås består av flera olika delar och det finns ingen överenskommen metod att skala upp de olika delarna mätta i modellskala till fullskala och sedan addera ihop dem. Liknande modellprov har aldrig gjorts eller stämts av med fullskaleprov! Så enkelt ligger det till. Och en belastning - en slagkraft orsakad av en våg - angriper inte hela visiret och dess lås! En påstådd vågslagkraft är bara högt, lokalt, kortvarigt tryck på en liten del av visirytan. Energin i denna tryckbelastning absorberas vanligtvis enbart av den lilla plåtpanelen under tryck och hörs som en kraftig smäll och känns som skakningar och vibrationer och överförs ej till låsen! Enligt SSPA:s modellprov uppträder dessa hör och kännbara stötkrafter väldigt ofta (varje minut! - men registreringen är förfalskad!)

För att som SSPA föreslå att man kan mäta modellvågslagkrafter på visir med mätinstrument för krafter och moment på hela visiret är helt fel. För detta behövs lokala tryckmätare (att enbart mäta slagtryck) och SSPA använde aldrig sådana.

Rapporten är inte bara meningslös. Resultaten i den är medvetet förfalskade av SSPA och hjälpsamma för ägarna att vilseleda allmänheten. För rapporten presenterades 1997 som bevis att Estonias visir hade utsatts för stora belastningar … >1 000 ton (!) som slog av visiret (och som borde ha stoppat fartyget och tryckt det baklänges) fast ingen varken hörde eller kände vågsmällarna. Hade man istället mätt samma sak ombord på en riktig färja i fullskala i samma väder som Estonia mötte, hade man inte kunnat registrera en enda kraft som ens kunde lyfta visiret (70 ton). Hade man ökat farten tills det verkligen smällde i fören hade det uppfattats som ett kanonskott träffat fartyget.

Men med modellprov kan man hitta på vad som helst. Och det är värre än så! Det finska, statsägda laboratoriet VTT producerade en teoretisk simulation som visade samma sak som SSPA! En förfalskning av en statlig institution, finska VTT, som stödjer en annan förfalskning av en annan statlig institution, svenska SSPA, är internationellt samarbete av värsta slag. Det är intressant att notera att sedan 1994 inga fullskaleförsök har nàgonsin gjorts att mäta krafter på visir. Sådana är naturligtvis nödvändiga att konfirmera modellförsök och simulationer.

Ytterligare falsk rapport 2008

080505 har SSPA presenterat rapport no. 134/2008. Den innehåller tre allvarlig fel som inte kan ha tillkommit av en slump:

1. Trots att SSPA utfört modellprov 2007 som visar att inflöde genom en öppen ramp på M/S Estonia under givna villkor vid olyckan är >2 000 ton/minut, som orsakar mycket snabb slagsida >45° inom ett par minuter, anger rapporten och datorsimulationer att det inte händer i verkligheten! Inflödet är mycket mindre, dvs som JAIC anger (<300 ton/minut), eftersom krängningen var <15° under 10 minuter så att 300 personer kunde evakuera till öppna däck. Att inte meddela att inflödet är >6 ggr större, vilket naturligtvis omöjliggör JAIC:s långsamma krängförlopp förlopp, är uppseendeväckande. Recidiv! 

2. SSPA anger vidare att M/S Estonia flöt på sitt däckshus i 22 minuter, eftersom >250 fönster i sidan med total glasruteyta >110 m² antas inte gå sönder, när de rullade under och slog i vattenytan och sedan sänktes ner under vattnet >10 meter! De tunna dörrarna i akterskottet anser SSPA vara vattentäta! Det är ej enligt internationell standard och erfarenhet som anger att däckshus ej är vattentäta och att fönster och dörrar ej hindrar vatteninflöde! Däckshus vattenfylls omedelbart. Enligt SSPA läcker bara litet vatten in genom ett litet antal spruckna fönster på Estonia. Det finns naturligtvis inga bevis för det. Recidiv! Och JAIC/Slutrapporten anger andra uppgifter - däckshuset däck 4 och 5 vattenfylls eftersom alla fönster krossas, medan däck 6 och 7 är vattentäta. Lika tokigt det!

I det senaste olycksförloppet enligt SSPA flyter M/S Estonia alltså på däckshuset i 22 minuter, eftersom bara två fönster per däck går sönder enligt nya antaganden. Det har aldrig hänt förr eller senare! Enligt JAIC går alla fönster i sidan sönder direkt när de kommer under vatten och däckshuset fylls med 14 000 ton/minut vatten och fartyget slår runt. Samma hände med M/S Herald of Free Enterprise utanför Zeebrügge. M/S Herald of Free Enterprise som kapsejsade utanför Zeebrügge 6 Mars 1987 flöt aldrig på däckshuset: "When the ferry reached 18.9 knots (35.0 km/h; 21.7 mph) 90 seconds after leaving the harbour, water began to enter the car deck in large quantities. The resulting free surface effect destroyed her stability.

In a matter of seconds, the ship began to list 30 degrees to port. The ship briefly righted herself before listing to port once more, this time capsizing. The entire event took place within 90 seconds.[8] The water quickly reached the ship's electrical systems, destroying both main and emergency power and leaving the ship in darkness.

The ship ended on her side half-submerged in shallow water 1 kilometre (0.54 nmi; 0.62 mi) from the shore. Only a fortuitous turn to starboard in her last moments, and then capsizing onto a sandbar, prevented the ship from sinking entirely in much deeper water, which would have resulted in an even higher death toll."

M/S Herald of Free Enterprise flöt aldrig på däckshuset! Men M/S Estonia gjorde det i 22 minuter enligt SSPA! Ren lögn!

3. SSPA anger slutligen att den kapsejsade Estonia, som flyter och driver upp och ned under 20 minuter på komprimerad luft instängt i skrovet, plötsligt sjunker! Luften i aktern skulle enligt SSPA först då komprimeras mera av okänd anledning och reducera flytkraften där, så att aktern sjunker. Sedan är det luftens i förskeppet tur att komprimeras (ett par minuter senare) så att flytkraften försvinner där och fören sjunker. Naturligtvis komprimeras luften direkt och färjan borde sjunka direkt om flytkraften blev mindre än vikten. Annars flyter hon. Enkelt att räkna ut.

Att visa detta i modell använder sig SSPA av två ventiler i modellens botten. Så efter 10-20 minuters flytning släpper man ut 6.7 l/min luft i aktern via en fjärrstyrd ventil ... och aktern sjunker. Och sedan upprepas förfarandet med den förliga ventilen! Det har inget med vetenskap att göra. Det är recidiv!

Det verkar som recidiven hos SSPA är utom kontroll. Det är inte bra för Chalmers Tekniska högskolas rykte.

Kapsejsad, flytande under flera dagar roro-färja - den 22 juni 2008! Notera det stängda visiret vid denna olycka.

Anders Björkman, Heiwa Co, 20 oktober 2008

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida