Min egen världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2023 e.Kr
Del 1

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

1. Första världskrigets skyttegravsvansinne

(Sammanfattning - ingen vet vad meningen var med första världskriget, som startades av Österrikes kejsare, utom att man sköt på varandra 1914/18, millioner personer dog och pengarna hamnade hos olika särintressen - 1919/20 blev det ingen riktig fred - till nästa kapitel/tillbaka till början)

Det var goda tider i Europa juni 1914. Världens befolkning hade fördubblats under 50 år och samtidigt hade ekonomin sexdubblats, så ett visst välstånd skapats i utvecklade länder. Eftersom alla inte kunde bo på landet längre, flyttade man till stan för arbete där. "La belle epoque" var tillända i Europa där aristokrati och godsägare ägde och bestämde allt. Lokala makthavare, inkl. kejsare, kungar och presidenter av alla slag i Europa bestämde politiken som nu tillät entreprenörer att skapa jobb och tjäna pengar som i Amerika och de flesta, vanliga arbetare var kanske rätt nöjda trots fattigdom och elände på olika arbetsplatser. Och var man inte nöjd kunde man emigrera till Amerika och tjäna egna pengar! Eller bli soldat!

Europas länder hade i slutet av 1800-talet koloniserat Afrika och Asien för att säkra tillgång till billiga råvaror till alla vita européers glädje. Afrikanska och asiatiska färgade urinvånare fick hålla truten.

*

Ryska tsaren Alexander I hade gett storhertigdömet Finland tillbaka sina gränser från svensktiden med slut 1721/1819 och Alexander III bestämde på 1890-talet att Transsibiriska järnvägen skulle byggas mellan Moskva och Vladivostok. Det var ett enormt och kostsamt projekt att utveckla ryska Sibirien. I samarbete med Kina beslöts att järnvägen skulle gå över norra Mandsjuriet (del av Kina) söder om Amurfloden genom Harbin till Vladivostok utan att inskränka Kinas rättigheter. Järnvägen skulle vara och blev ett privat bolag skött av ryssar! Ryssland och Kina slöt ett avtal om gemensamt militärt försvar av området. Man var tydligen oroad för engelsk, amerikansk och japansk aggression. Tyvärr blev avtalet hemligt. Sedan beslöts att järnvägen också skulle gå ner från Harbin via Mukden till städerna Dalian och Port Arthur i södra Mandsjuriet som skulle bli ryskt territorium, vilket var ett grovt misstag! Det fanns ju ingen anledning att göra Dalian/PA ryskt. Kina kunde ju sköta det området, och man hade ju ett gemensamt, hemligt försvarsavtal. Men Kina var svagt och oorganiserat och ett lätt byte för sina grannar.

Järnvägen norr om Amurfloden i Ryssland som blivit Sovjetunionen blev klar senare. Ryssland skötte som sagt järnvägen som finansierats av européiska/franska banker och som byggdes av straffångar och kulier.

Det var oroliga tider i Kina, men trots detta blev järnvägen nästan klar 1902, så det gick att åka tåg från Paris/Berlin via Moskva till Dalian/Port Arthur och vidare till Peking och Tokyo (via båt). Japans kronprins gjorde det! Alla trodde att 1900-talet skulle bli ett gott århundrade men det tog slut redan 8 februari 1904 kl. 23.45Japan överraskande attackerade ryska Port Arthur utan krigsförklaring och sänkte hela ryska flottan där. Japan belägrade Port Arthur under 325 dagar vilket var början på Första Världskriget som brakade loss 10 år senare. Japan förlorade 60.000 soldater. Ryssland bara en bråkdel. Kina ställde inte upp att försvara Ryssland enligt avtal utan tittade på! Hemliga krafter hade redan börjat förstöra Kina.

*

Kriget mellan Japan/Ryssland tog slut 1905 - Japan vann sägs det, fast USA medlade ffg i historien och visst lugn, fred, återställdes och ekonomi och välstånd förbättrades igen med järnvägens hjälp. I Kina fick Ryssland behålla den lönande aktiva norra (östra) järnvägen mellan ryska Chita, via kinesiska Harbin till ryska Vladivostok, medan Japan fick den södra, numera värdelösa, 700 km långa delen mellan Harbin, via Mukden till numera japanska kolonin Port Arthur i söder och rätt att skydda den med 10.000 soldater. Kina var inte tillfrågat! Det är vid den senare järnvägen som sedan Andra Världskriget borta i fjärran östern startar redan ~1931/2 efter att Japan ockuperat kinesiska Mandsjuriet.

Japans seger mot Ryssland i kriget 1904/5 var mest propaganda! Den transsibiriska järnvägen var alltid till fördel och nytta för både Kina och Ryssland, oavsett vem som hade makten i Beiing och Moskva. Tack vare den ryska järnvägen kunde Stalin senare transportera sina nya kanoner byggda med tysk hjälp som stoppade japanska anfall i Sibirien på 30-talet. Och sedan kunde Stalin snabbt flytta sina soldater, pansartanks (T34or) och kanoner från öst/Sibirien till väst och besegra Hitler som anfallit 1941. Ryssland var aldrig bra på att bygga bilar under 1900-talet, men järnvägarna fungerade!

*

Under tiden ...

En bosnisk terrorist/anarkist, kanske betald av hemliga krafter*, (vilka de nu kunde vara?), hade under sommaren 1914 på en gata i Sarajevo skjutit ihjäl Österrikes/Ungerns kronprinsärkehertigpar, dvs en dryg playboy med en helt korkad fru. Man skall naturligtvis inte döda civila, obeväpnade personer som en playboy med fru. Men det gjordes och Österrikes/Ungerns gamle kejsare förklarade därför av oförståliga skäl (gammal och gaggig?) KRIG mot lilla Serbien. Vad det skulle tjäna till har aldrig förklarats. Inte kunde KRIG återuppliva släktingen? Och varför medlade inte USA som ordnat fred mellan Ryssland och Japan 1905? Serbien hade varit en provins i osmanska imperiet/riket under >500 år och sköt sig själva där och blivit ett eget fattigt land först 1912/3 utan betydelse! Ryske tsaren bad Österrikes kejsare att lugna ner sig! Det hade bråkats i Europa utan krig sedan länge ...

En idé är att de hemliga krafterna* (se slutet av artikeln) ville bli av med ett antal gamla, dementa monarker, dvs beslutsfattare, i Europa som hindrade deras planer att tjäna ordentligt med pengar gärna med ett lönsamt KRIG. Makthavarna lurades därför att börja kriga mot varandra 1914/7/8. Alla parter trodde de skulle vinna snabbt, men förlorarna tvingades att abdikera. Händer hela tiden! De hemliga krafterna* ersatte sedan förlorarna med olika diktatorer, som man lärt upp, som sedan skapade nya samhällen/system som började nya KRIG mot varandra 1939/45 tills de flesta av dem var döda. Och sedan var världen delad i två delar, som man kunde manipulera för att tjäna ännu mer kosing. Och när det tog slut 1990 hittade man på nya orsaker att starta KRIG, t.ex. lärde upp terrorister av alla slag att slå till mot civila.

Serbiens skyddsmakter(sic) Ryssland och Frankrike förklarade därför snabbt KRIG mot Österrike/Ungern och dess allierade Tyskland, vilket innebar att Tyskland (!) samtidigt attackerade neutrala Belgien och förklarade KRIG mot Frankrike som hade ett vänskapsavtal med Ryssland.

Det tog ett par dagar kring 1 augusti 1914 (juli i Ryssland). Första världskriget bara startade utan diskussion eller tanke!

Det gick undan. Varför denna brådska?

Inga betänkligheter! Lilla Serbien skulle näpsas eller försvaras.

Och folken, dvs proletärer, bönder och borgare i alla länder jublade som vanligt! Folket var korkat helt enkelt. Äntligen ett rejält beslut!! Att starta KRIG är hur enkelt som helst. Ingen fattade någonting 1914 ... och allt är lika oförklarat 2023... utom att vissa kunde tjäna pengar på det. Tyskland och Ryssland hade haft fred sinsimellan sedan 1762. Varför de började kriga med varandra 1914 om Serbien är obegripligt 2023!

Det var litet 911 2001 över det hela, när araber (?) attackerade USA! KRIG var enda lösningen! Sverige hängde med 2001 och hjälpte USA att attackera Afghanistan för att flickor skulle kunna gå i skolan, sas det!
*

England förklarade 1914 Tyskland KRIG, eftersom England stöttade Serbien. Eller Frankrike? Belgien?? Resultatet i slutändan var självklart. Europa skulle ruineras. Alla dåvarande makthavare var överens. Alla kejsare, kungar, tsarer, presidenter, terrorister, politiker av alla kulörer i olika nationer var eniga. Och grundlurade.

Tyskland begärde, t.ex., att Japan skulle dra tillbaka sina stridskrafter i Fjärran Östern från Kiautschou (Jiaozhou) och staden Tsingtau (Qing-dao). Japan via ambassadören i Berlin Funakoshi Mitsunojo (1867-1942) förklarade därför 14 augusti 1914 Tyskland KRIG, eftersom Tyskland hade kolonier i Kina och Stilla havet, som Japan gärna ville lägga beslag på! Osv!

The duty of handing our ultimatum to the Berlin government declaring war on Germany fell upon my shoulders, and I performed that official duty (…). But I left Germany without any enmity towards the people of Germany among whom I spent more years than I did with any other people. The war was declared (…) because of our obligations under the Anglo-Japanese Alliance. Our public had no enmity against Germany.“

(The Japan Times and Mail, 16.12.1928)

Alla länder var med i olika allianser och hade olika vänskapsavtal för att förhindra KRIG men om nu kejsaren av Österrike struntade i det, så var enda lösningen KRIG, dvs att enkla soldater skulle skjuta på eller bomba varandra sönder och samman under ledning av officerare. Hur det kunde leda till fred och en lösning på problemen (vilka de nu kunde vara?) förblir oklart 2023. Det hela är och var ju rena idiotin. Japans kejsare förklarade därför KRIG mot Tysklands kejsare augusti 1914!

Det lärs ej i svenska skolor.

Sedan >70 år!

Men varför medlade inte USA 1914 som ordnat fred mellan Ryssland och Japan 1905?

Det var alltså rätt likt 11 september 2001, när flygplan eller vad de kunde vara kraschade direktsänt i TV i tornen WTC1/2 i New York och i militära högkvarteret Pentagon, Washington, DC, USA, tydligen betalade av hemliga krafter*.

KRIG var enda lösningen även i detta fall 2001 och då skulle Afghanistan och Irak, som inte hade attackerat USA, angripas av amerikanska legosoldater ledda av sina officerare och korrupta marionettregenter installeras. Och pengar tjänas!

Varför det skulle lösa problemen, vilket de nu kunde vara - terrorism? - förklarades aldrig. Ingen i Sveriges ledning inkl. kungen opponerade sig varken då (GV - 1914) eller senare (CXVIG - 2023).

Det är ju rena skämtet.

De som ej höll med var fosterlandsförrädare som skulle fängslas. Om problemet - Serbien? - kunde lösas med KRIG diskuterades inte vidare. Varken förr, 1914, eller senare, 2023.

Det är ju allvarligt.

Man hade ju annars kunnat haft, t.ex., folkomröstning om KRIG eller inte.

*

Det hade man inte augusti 1914 utan istället mobiliserade och förstärkte de inblandade, totalt inkompetenta beslutsfattarna snabbt sina väpnade styrkor, vilket tog tre veckor i första rundan. Sverige beslöt att vara neutralt och göra affärer med alla inblandade! Pengar lånades från allmänheten att bekosta galenskaperna. Frankrike lyckades snabbt utrusta 1,6 millioner soldater med nya uniformer, kängor, gevär, pistoler, bajonetter, snuskburkar, mm, som per tåg sändes norrut till fronten/tyska gränsen för att snabbt avsluta kriget. Kanoner och hästar sändes också dit. Storbritannien hade ingen värnplikt utan lockade frivilliga att anmäla sig att döda tyskar som enligt uppgift slaktade belgiska barn med bajonett! Pacifister och annat otyg som tyckte att man borde förhandla i lugn och ro eller söka medling sattes i fängelse eller sköts. Media censurerades och tvingades uppmuntra krigshetsen! Soldaterna leddes av officerare.

Inget land funderade på om de hade råd med KRIG. Så man lånade tills det inte gick längre, då man var i konkurs. Det spelade ingen roll, vem som vann. Alla krigförande länder var konkurs 1918 utom USA och vissa banker.

Och så brakade det loss! Tusentals soldater dog varje dag under de följande fyra åren!

Österrike attackerade alltså Serbien 1914 och ... förlorade!

Tyskland gjorde liknande och, efter mindre skottlossning vid tysk-franska gränsen, kolliderade redan den 22 augusti 1914 de två jättearméerna ... inte där utan i lilla Belgien vid den lilla fridsamma staden Rossignol som totalförstördes. Tänk hur intelligenta militären och politikerna var! Man trodde man skulle vinna! Principen var enkel!

Soldater vandrar upp och skjuter på varandra på ärans slagfält och vissa dör direkt och andra blir skadade för livet. Ingen vinner utom de som hittade på galenskaperna i säkerheten hemma hos sig och som delar ut medaljer och priser till deltagarna.

*

"Västfronten" sträckte sig från holländska gränsen tvärs genom Belgien och norra Frankrike till schweziska gränsen. "Slagfältet" var en mil brett och fyllt av blöta "skyttegravar", där soldater bara sköt mot varandra, när man inte attackerade med bajonett. Kanoner besköt slagfältet.

Louis-Ferdinand Céline (f 1894) hade tur och skadades redan oktober 1914 i Flandern, Belgien. Han var infanterist och underbefäl och hann leda flera farliga spaningsuppdrag innan olyckan var framme. Han blev sårad i slagfältets skit, när en granat exploderade, och hamnade på sjukhus (eller snarare ett dårhus) och återhämtade sig aldrig, vilket han har beskrivit i flera böcker, senast 2022 i de dråpliga böckerna "Guerre" och "Londres"! Han dog 1961, men hans hustru som varit dansare/ballerina dog 108 år gammal nästan 60 år senare och testamenterade böckernas manuskript till två arvtagare som hade förståndet att publicera verken om krigets vansinne. Bättre sent än aldrig.

Officerarna ledde tokigheterna från staber och stridsledningscentraler bakom slagfältet och med jämna mellanrum beordrades soldaterna att attackera fienden. Resultatet blev en massa dödade och sårade soldater. Tusentals varje dag! Alla blev chockerade och fattade ingenting. Ingen vann ett enda dyft.

Kriget varade >4 år, millioner dumma soldater och helt oskyldiga civila, som kom ivägen, dog och ingen reagerade utom soldaterna som bara dog eller blev psykiskt skadade resten av livet, om de överlevde. Protesterade man var det för sent och man blev avrättad för feghet eller ordervägran.

Tyskarna tänkte 1914 helt enkelt slinka in i Frankrike den vägen för att angripa Serbien fast Frankrike och Paris skulle näpsas först. Båda parter trodde tydligen att kriget skulle avslutas på ett par veckor (!) efter ett snabbt, blodigt, avgörande, ärorikt slag à la Leipzig 1813, t.ex. vid just Rossignol, vars invånare naturligtvis inte var tillfrågade. De flesta inblandade hade aldrig hört talas om Serbien, men nu gällde det att visa sig modiga och försvara patrie och Vaterland ... i Belgien. Det verkar vara rena skämtet, men det var det inte!


Naturligtvis hade inte en enda av 1,6 millioner fridsamma inkallade republikanska fransoser
(en majoritet lant- och fabriksarbetare utan högre utbildning, numera värnpliktiga soldater som bara gjorde vad de blev tillsagda) något emot en enda av 1,6 millioner inkallade fredliga kejsartrogna tyskar (en annan majoritet lant- och fabriksarbetare som plötsligt blivit värnpliktiga soldater som även de bara gjorde vad de blev tillsagda), men alla var goda men inte särskilt kloka patrioter och försvarade (?) sina respektive länder genom att attackera i Belgien och skjuta hit och dit utom diverse pacifister som, som sagt, hade satts i finkan eller sköts. Propagandan var effektiv. Skjuta och slåss var vad som gällde. Folk trodde det fungerade! Bankirerna gladde sig över vinsten.

*

Det hela var och är löjligt. Hur kunde det ske? Varför började fridsamma patriotiska tyskar (och österrikare) 1914 plötsligt skjuta fredliga fosterlandsälskande fransoser i väst och stillsamma ryssar i öst? De hade ju levat i lugn och ro tillsammans ganska länge med korta undantag! Historikerna vet 2023 fortfarande ej svaret än att obildat folk bara lydde order!

Fransoserna attackerade därför käckt tidigt på morgonen den 22 augusti 1914 i Belgien och 27.000 franska soldater dog, lika många, dvs 27 000 till sårades, 10.000 bara försvann och 5.000 togs till fånga under dagen, eftersom de sluga tyskarna tog skydd och mejade ner de käcka men dumma fransoserna med sina effektiva kulsprutor. Tyskt artilleri förstörde de franska styrkorna och baserna bakom slagfältet i Belgien. Det var den värsta dagen i Frankrikes militära histora - värre än Leipzig 1813. Nästan 70.000 förluster/dag! >4% av hela styrkan! Oskyldiga, civila belgare strök även med.

FIASKO! NEDERLAG! Ett franskt Poltava! I Belgien!

Frankrike hade förlorat! Det var väl bra? Som svenskarna 1708!

Tyskland hade segrat (som Ryssland 1708).

Tänk så fel det kunde bli ... på en enda dag. Det rapporterades topphemligt att gråtande franska generaler virrade runt i krigsdammet efter att ha skitit och pissat på sig och inte visste vad de skulle göra. Byta byxor?

Men varför blev det inte genast FRED? Frankrike hade ju förlorat. Tyskland hade ju segrat 1914. Det var ju klart!

Tänk om Frankrike direkt gett upp den 22 augusti 1914. Det hade ju inte kostat något utom att bygga upp belgiska Rossignol igen, etc.

Varför är/var det så svårt att erkänna sig besegrad?

Är man slagen och försvarslös, måste man förlita sig på att motståndarna är ädla och det var nog tyskarna. Tyskland hade ju redan vunnit det senaste kriget 1870 och norpat åt sig en del av Frankrike. Skulle Tyskland ha mer? Det kunde man väl diskutera fredligt 1914? Vad var problemet?

*

Nej, det blev inte FRED eftersom allt var hemligt.

Media rapporterade litet.

Inte ens Frankrikes president Poincaré i Paris visste om nederlaget vid Rossignol i Belgien. Inte ens namnen på sina nerskitade generaler kände han. Politikerna gillade inte militärerna och militären ogillade de civila politikerna. Och franska folket visste inte Frankrike hade förlorat och att Tyskland redan hade vunnit första världskriget 22 augusti 1914. Media rapporterade ingenting.

Media var censurerade. Ingen diskussion var möjlig.

Och varför lär vi oss inte detta i skolan 2023? Tänk att (o)ansvariga beslutsfattare inte kunde ha tänkt detta resultat tidigare? Vad tänkte de egentligen? Tänkte de?

Fattade man inte att KRIG skulle leda till Europas ruin? Och vem hade intresse av det?

Eller var alla makthavare bara inkompetenta idioter?

Klart att de var okunniga satar och dårar. Och komplett inkompetenta. Lätta att utnyttja av hemliga krafter* som tjänade pengar på skjutandet och dödandet i KRIG.

Franska media kunde inte rapportera nederlaget = det förlorade kriget!

Censur var redan på plats! Som idag 2023! De hemliga krafterna* visste 1914 precis hur man manipulerar aningslösa civila, mha media.

Att KRIG är 100% lögn kan ju media inte rapportera. Läsekrets och film/TV tittare klarar inte det. Jämför USA:s andra världskrig nedan hur sex amerikanska presidenter fuskade sina militära insatser i flottan 1942/4, eftersom ingen kunde kontrollera vad som skedde (om de verkligen varit där).

Inget att lära ut i skolan 2023!

Det är ju exakt samma historia idag. Tillbaka till 1914:

Hela hösten försökte Frankrikes arméer besegra Tyskland i Belgien men slogs i spillror. Civilbefolkningen flydde åt alla håll. Efter en månad var det skördetid som fick glömmas och det blev brist på det mesta. Man hade inte planerat för ett långt krig.

Hela de franska jättearméerna var i kaos och drog sig tillbaka in i norra Frankrike och grävde ner sig i, s.k. skyttegravar. Efter en månad! Det är en grop i marken soldater gräver för att skjuta från och bli skjutna och begravas i! Det är inte särskilt intelligent, eftersom där i gravens skit eller ovanpå närliggande ärans slagfält till slut 1.375.000 franska soldater dog, 4.266.000 sårades, 537.000 bara försvann, dvs Frankrike förlorade 6.178.800 soldater t.o.m. 11 november 1918. Det var 78% av 7.891.000 mobiliserade fransoser.

Skitig skyttegrav

Flera av 6
.178.800 döda var gifta män som lämnade efter sig änkor och barn, som fick klara sig själva, mha släkt och vänner.

Redan 1915 var det totalt kaos och röra överallt. Transporter och försörjning av mat och energi fungerade inte någonstans. Redan påsken 1916 protesterade irländarna men upproret slogs ned av engelska armén.

I Tyskland tröttnade kejsaren att leda kriget 1916 och militären tog över. Tyskland blev en ren diktatur tills krigsslutet.

Med jämna mellanrum 1917 beordrades soldaterna överallt att lämna sina skyttegravar och attackera fienden på Ärans slagfält, t.ex. vid Chemin de Dames eller Passchendaele. 300 000 fransoser eller 700 000 engländare attackerade men det slutade alltid med fiasko, dvs att de flesta mejades ner av tyskarnas kulsprutor. Allt var hemligt. Franska ledare i Paris och engelska i London fattade ingenting 1917 och historiker 2023 ännu mindre! Soldaterna 1917 blev sedan 100% gravt traumatiserade inkl. en viss general, senare fältmarskalk, Pétain.

Han hade 1916 försvarat en fästning vid den lilla staden Verdun (utan större betydelse) vid floden Meuse, vilket blev en stor fransk seger i media. I verkligheten attackerade 1,5 millioner tyska soldater 1,5 millioner franska soldater staden februari 1916 (alla ~10.000 invånare i Verdun hade evakuerats eller hade inte evakuerats) och avancerade 20 kilometer, efter att tyskarna hade bombarderat och utplånade många bondbyar som låg i vägen. Den tyska tanken (?) var att bryta igenom frontens alla skyttegravar på en vecka och ockupera Paris veckan efter och VINNA! Fast franska regeringen hade flyttat till Bordeaux. Och Paris var aldrig hotat!

Militärer har alltid optimistiska planer. Det blev emellertid ett tyskt FIASKO. Efter 10 månader hade fransoserna lyckats vinna tillbaka dessa 20 kilometer efter att de och tyskarna hade skjutit sammanlagt 60.000.000 kanonskott mot varandra och förött 20.000 hektar skog och ängar i vägen för att inte glömma byar och bondgårdar och fabriker av alla slag. Under striderna dog 300.000 tyska och franska soldater, än fler - 400.000 - sårades och resten var psykiskt störda för resten av livet. Pétain blev hjälte och fransk marskalk. Fru P brydde sig inte att make P knullade runt med yngre förmågor under hela kriget. C'est la France! I Paris var det samma! Prostitutionen var det enda som fungerade! I svenska skolor sägs inte ett ord om det hela. Det var ju värre än Iwo Jima, Okinawa och Hiroshima 1945 som jag beskriver i senare kapitel. Men i svenska skolor hände det aldrig. Vansinniga strider under idiotiska krig är inget att lära ut.

Under fyra år lyckades varken tyska eller franska generaler finna lösningen hur man vinner ett skyttegravsKRIG.

Man hade bara grävt ner sig utan att fundera varför!

En otrolig fransk/engelsk idé var med att artilleristernas kanoner förstöra tyska fiendens skyttegravar och sedan ockupera dem med käcka infanterister. En annan fantastisk idé var att evakuera eller tömma sina egna skyttegravar - en reträtt - och när fienden ockuperade dem med sina modiga infanterister att med kanoneld förstöra dem. En tredje idé var att fylla alla infanterister med fritt vin eller öl att glömma hela skiten och idéer att rymma eller göra myteri. En fjärde idé var att släppa ut gas över skyttegravarna och att soldaterna där skulle dö som råttor. Anledningen till röran var att politikerna och militären aldrig hade planerat för skyttegravskrig. Och inte vinner man krig genom att erövra en skyttegrav! En femte idé var att, mha flygplan döda fienden på marken genom att bomba dem! Ett par år senare uppfann England den bepansrade stridsvagnen som med tre man skulle köra omkring och rensa upp skyttegravarna ... men det fungerade inte heller. Det bara kostade. Tyska örlogsflottan var inte bättre. Man uppfann ubåten som skulle sänka civila handelsfartyg och svälta ut fienden. Det fungerade inte heller utom att en massa oskyldiga sjömän dog.

*

Tyskarnas och Österrikes totala förluster var bara 56%, men de mobiliserade 13.200.000 soldater och slogs på två fronter, t.ex. i Ostpreussen. Annars var det tyska och österrikiska krigandet mest på främmande territorium i gamla Polen och Frankrike. 100% av soldaterna var även i Tyskland och Österrike gravt traumatiserade av skjutandet och bombarderandet, inkl. en viss herr Hitler (se nästa kapitel).

Våren 1917 beslöt USA, president Wilson uppmuntrad av hemliga krafter*, att vara med i KRIGET på Englands och Frankrikes sida och snart var en million amerikanska soldater i Frankrike, vilka snart blev två millioner. Hade kriget fortsatt hade fyra millioner amerikanska soldater slagits 1919... för att traumatiseras.

Den 9 november 1918 meddelades att en "tysk republik" hade grundats. Det var MSPD medlemmen Philipp Scheidemann i riksdagen i Berlin, som gjorde det.

Och den 11 november 1918 tröttnade alla tyskar och österrikare ute i skiten på Ärans slagfält i Frankrike, Ryssland och Italien att skjuta och begärde eld upphör och åkte hem. Pengarna i alla kassor och maten hade tagit slut. Alla svalt och var hungriga. Pengarna var även slut hos Frankrike och England. Europa var ruinerat. Alla pengar hade nämligen hamnat hos ett begränsat antal personer hos de hemliga krafterna*, VINNARNA, som tjänat storkovan i detta nollsummespel. En pandemi bröt ut - "spanska sjukan" - och millioner blev sjuka och dog. Det hela var bara en idiotisk mardröm som äntligen var slut. Och början på nästa katastrof. Men Frankrike trodde att man vunnit!

Mer om den tyska revolutionen 1918.

Vid ett 'fredsavtal' med 400 artiklar.paragrafer som Tyskland tvingades skriva under 1919 i Versailles förklarades förloraren Tyskland (inte Österrike!!) som ensamt ansvarig för allt KRIG och elände 1914/8 som sedan skulle förbjudas. Tyskland skulle bestraffas och betala skadestånd även om det inte fanns några pengar, dvs 'fredsavtalet' var helt värdelöst och ett skämt.

Senare runt 1961 har antytts att detta KRIG startades av tyska och amerikanska intressen för att skapa ett tyskt-amerikanskt världsherravälde. Alla glömmer att det var gaggiga Österrike som startade eländet medan folket jublade. Tänk om vinnare och förlorare 1919 gemensamt vid en fredskonferens hade analyserat uppkomsten till konflikten och konstaterat att alla i ledande ställningar bara var inkompetenta? Kriget fortsatte dock! Tyska, 100% inkompetenta riksbanken tryckte, t.ex, nya värdelösa sedlar, vilket ledde till enorm inflation under flera år som inte stoppades förrän tysk industri skapade en privat valuta att betala arbetare och underleverantörer. Först då kunde tyska riksbanken trycka sedlar som repekterades. Ett tyskt inbördeskrig pågick här och var och det skulle bli "revolution", vilket stoppades. Livet kunde starta igen och det glada 20-talet kunde ta sin början. Privat egendom respekterades!

Det var första världskrigets blodiga, idiotiska historia mellan Frankrike och Tyskland 1914-1918. Alla soldater blev naturligtvis mentalt skadade och traumatiserade för resten av livet.

Inget att meddela i svensk skolundervisning någonsin, eller vad man skall kalla det?

Resten, mellan England/Ryssland/USA/Italien/Belgien/Japan m.fl. å ena sidan, (och Serbien förstås) och Österrike/Tyskland/Osmanska riket å andra sidan litet här och var var likadan.

Ryssland, ett efterblivet agrarland enväldigt styrt av en tsar, anföll ju Tyskland augusti 1914 i Östpreussen och det blev en kopia på det franska nederlaget vid samma tid i Belgien beskrivet ovan. De ryska armékårerna, ledda av inkompetenta och korrupta släktingar till tsaren och med fattiga lantarbetare som motvillig kanonmat, hade fått order att marschera till och inta Berlin 700 km bort men slogs i bitar efter 25 km av tyskt artilleri efter ett par veckor. Man fick därför retirera in i Ryssland igen, dvs nuvarande Polen och Litauen. Man hade inte planerat för motstånd! Alla skyllde på varandra och hela Ryssland kollapsade. Ryska tsaren utsåg sina döttrar till sjuksystrar och sig själv till överbefälhavare, men eftersom alla saknade korrekt utbildning fungerade det inte alls. Tsaren hade sin lille, sjuke son kronprinsen med sig vid frontbesök och båda chockerades av allt blod och elände, osv.

Sedan sköt tyskar, österrikare och ryssar på varandra borta i nuvarande Polen i flera år. Ingen utom Sven Hedin, svensk upptäcktsresande, tyckte det var fantastiskt. Om Sven var betalad av de hemliga krafterna* vet jag ej.

*

För att visa sig märkvärdig förklarade fattiga Italien Österrike KRIG 23 maj 1915 och anföll från söder och förlorade 650.000 man (alla döda) och ett par millioner sårade mest i skyttegravar, igen. Italien lånade pengar från Storbritannien. Man hade inte räknat med österrikiskt motstånd och artilleri. Resultatet blev att Mussolini, en media journalist, kunde bli diktator i Italien 1922/43, m.h.a. sina terroristkollegor betalade av de hemliga krafterna*. Naturligtvis med stöd av alla andra media här och var. Mussolini förlorade sitt jobb 1943, Italien delades mitt itu, USA och mafian tog över södra delen, vilket är en annan historia, som inte behandlas här.

Storbritannien attackerade Turkiet vid Gallipoli och ... förlorade. Tyskland hjälpte Turkiet minera Bosporen och Churchills Royal Navy fastnade där och 10.000-tals dog.

Oktoberrevolutionen 1917

Tyskland vann sedan över Ryssland redan 1917, där tsaren abdikerade i april, en rysk, provisorisk regering under 36 åriga advokaten Alexander Kerenski styrde ett tag men glömde att sluta fred med Tyskland, anarki uppstod, alla ryssar var berusade som svenskar hela sommaren och den provisoriska, ryska regeringen kollapsade. Amerikanska ambassaden i Petrograd bjöd Alexander Kerenski på skjuts till Tyskland och ett rent gangstergäng (Lenin/Trotski/Stalin) betalt av dels Tyskland, dels av de hemliga krafterna* . Lenin tog över makten på en timme i en statskupp, den s.k. Oktoberrevolutionen 1917, skapade Sovjetunionen och m.h.a. röd terror (t.o.m. 1991) och diktatur (!), slöt en populär fred med Tyskland mars 1918 och bananrepubliken Ukraina bildades!

Alla personer som var med och grundade Sovjetunionen i Petrograd, oktober 1917 mördades senare av Stalin, som inte dog förrän 1953!

När tyska kejsaren abdikerade i november 1918 blev det fredsfördraget ogiltigt och kriget mellan republiken Tyskland och Sovjetunionen/Lenin fortsatte, dvs västmakterna attackerade Sovjetunionen för att störta ryska diktatorn Lenin.

I Turkiet passade turkarna på att utrota 1.5 millioner kristna armenier - 1900-talets första folkmord, som inte uppmärksammades särskilt i, t.ex. media. Alla greker kastades ut ur Turkiet.

*

Men Lenin dog tidigt 1924 i sin nya Sovjetunion och Stalin tog över 'makten' 1928. Stalin eliminerade alla sina kamrater som skötte 'makten', dvs han mördade dem 1935! Sedan började Stalin utrota sin egen befolkning, den Stora Terrorn, vilket fortsatte till 1938. Då startade Andra Världskriget, där millioner dog och en massa pengar tjänades. Osv, osv.

Det hela verkar 2023 otroligt korkat, men så bara var det då. Historieforskare tycker inte det var korkat. De tycker si och så, men inte att KRIG är korkat. Som jag. De politiska ledarna 1914-1919 var kriminellt inkompetenta. Om det är mycket bättre nu 2023, är värt att diskutera. Men inte i media. Media är alltid politiskt korrekta och hjälper de makthavande och deras KRIG. I sina gyllene salonger.

Kina deltog ej i första världskriget. I Kina pågick inbördeskrig 1911-1949. USA stödde krigsherren Chiang Kai Shek i söder, Japan stödde en annan krigsherre Chiang och vitryssar i nordost och Sovjetunitionen stödde Mao Tse Tung tills den senare tog makten i Kina 1949, de hemliga krafterna* stödde alla parter och ingen brydde sig egentligen att 100 000-tals kineser dog med jämna mellanrum.

Japan var med i första världskriget och besegrade ärorikt på två månader Tyskland i dess lilla koloni i Kina 1914! Som belöning fick Japan 1919 ta hand om de tyska kolonierna i Stilla havet.

Naturligtvis blev det FRED i Europa 1919, dvs man slutade att skjuta i väst och söder, medan man fortsatte att kriga i östra Europa flera år, där Sovjetunionen under Lenin attackerade Polen, mm, och förlorade!

*

Versaillesfrederna

De inkompetenta vinnarna England (Lloyd George), Frankrike (Clemenceau), USA (Woodrow Wilson) (och Italien, Japan, m.fl.) träffades i Versailles, Frankrike 1919 för att lösa alla problem under sex månader.

Sovjetunionen, Österrike & Co och Turkiet var inte inbjudna! Två tyskar (förlorarna!!) tvingades signera fredsavtalet 28 juni 1919 som inte löste ett enda problem. Så man slöt fyra andra fredsavtal: 10 september (Saint-Germain-en-Laye) om Österrike/Ungern/Balkan, 27 november (Neuilly) om Bulgarien/Balkan, 4 juni 1920 (Trianon) om Ungern/Balkan igen och till sist 10 augusti 1921 (Sèvres) om Turkiet/Balkan.

Det var starten på andra världskriget, eftersom inga problem hade riktigt lösts 1921 i Tysklands, Österrikes & Cos, Rysslands och Turkiets frånvaro. Jag tror de hemliga krafterna* var nöjda, eftersom nya konflikt områden skapades som man kunde kriga om i framtiden.

Lenin/Stalin flyttade Sovjetunionens huvudstad från Petrograd till Moskva 1918 och förklarade att man skulle införa ett nytt, överlägset ekonomiskt system - kommunismdiktatur - i hela världen baserat på marxistisk hat och terror. Privat rysk egendom avskaffades! Ryska bönder skulle jobba kollektivt för "staten" som slavarbetare! Det var dömt att misslyckas. De tidigare allierade, USA, England, Frankrike, Japan, m.fl. och f.d. fienden Tyskland konstaterade att Lenins kommunism och slavarbete var ett hot (!) mot världsfreden, Lenins "röda" Ryssland skulle blockeras och de beslöt att anfalla, dvs stödja diverse "vita" arméer som skulle störta de "röda" bolsjevikerna i ett nytt KRIG.

USA/Japan anföll öster i Sibirien mha järnvägen Vladivostok/Chita i Kina, England i norr, Arkangelsk, och söder, Krim, Tyskland i väst, i Finland, Baltikum och Ukraina, och Frankrike litet härs och tvärs. Det tog slut cirka 1921/2 med seger för "röda" Moskva och Sovjetunionen, som landet kallade sig. Stackars Ryssland hade varit i krig mer än 8 år och var totalt ruinerat. Tsaren var ersatt av Lenin och Stalin och han och hans familj mördades 17 juli 1918 borta i Ural utan process och problem. Ingen protesterade. Samma hände med ryska bönder och borgare som inte ville vara med. Mördade hela bandet!

Lenin, Stalin & Co, var väldigt duktiga. De började alltså med att mörda ryska tsarfamijlen. Genom att tömma ryska guldreserven, länsa de ryska bankerna, plundra den ryska befolkningen, renraka de ryska kyrkorna, utplåna den ryska adeln och rensa tsarfamiljens palats på guld, silver, ädelstenar och konst kunde bolsjevikerna sedan finansiera den fortsatta revolutionen, mha Sverige!  

Lenin, Stalin & Co diskuterade (?) sedan hur länge det skulle ta innan deras kommunism vann i hela världen! Veckor, månader, år, årtionden? Eller överhuvudtaget? Stalin förstod att enda chansen att överleva var militär rustning och industralisering, vilket diskret startade 1925 med hjälp av de hemliga krafterna* och Tyskland. Och 1991 upphörde deras skapelse att existera! Pouff! Gick upp i rök! Efter mindre än sju årtionden! Deras kommunism med slavarbete och utan privategendom och mycket hat var dömd att förlora redan 1917.

*

Lenin och Stalin skapade direkt och betalade under 40 år Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, som skull genomföra en revolution i Sverige (!) och införa socialism (statligt ägande) och lösa alla problem med sin vetenskapliga marxism-leninism! Svenskar kunde inte göra det själva! De behövde hjälp från Moskva (Komintern). Medlemmarna skulle tillhöra arbetarklassen och vara kroppsarbetare i gruvor, skogar, lantbruk, skeppsvarv, etc. I svenska universitetsstäder skapade man Clarté-klubbar där intellektuella skulle förklara hemligheterna hur ett kommunistiskt paradis på jorden skulle organiseras. Klassfienden var kapitalister, borgare och socialdemokrater, etc, som skulle avrättas, när det passade. Det hela slutade med fiasko och interna bråk, som jag beskriver mera om nedan.

Nya, dvs gamla länder skapades på nytt ur det ryska empitiet, bl.a. Finland, Ungern och Polen. Andra som Tjeckoslovakien, Jugoslavien och de baltiska staterna var helt nya som alla (eller de flesta) snart blev diktaturer, som Tyskland och Sovjetunionen senare skulle lägga beslag på igen. Nya gränser skapades kors och tvärs utan större eftertanke!

Tjeckoslovakien bestod av sju olika nationaliteter som skulle styras av en tjeck i Prag. Jugoslavien bestod av nio olika nationaliteter som skulle styras av en kung i serbiska Belgrad. Ungern bestod bara av ungrare, men de flesta ungrare hamnade i Tjeckoslovakien och Jugoslavien, där de kunde diskrimineras. Naturligtvis slutade det hela med fiasko. Varje nationalitet bestod ju av proletärer, bönder och borgare, etc, av olika slag, som inte kunde samarbeta!

Mellersta Östern delades i en fransk norddel (Syrien/Libanon) och en engelsk syddel (Palestina/Jordanien/Irak), där det krigas fortfarande 2023. Araber fick egna länder med kungar i toppen, medan armenier och kurder fick klara sig själva i nya landet Turkiet.

De inkompetenta vinnarna England, Frankrike, USA (och Italien, Japan, m.fl.) beslöt vidare att tyska kejsaren hade startat första världskriget (han var ju rikast men dummast) och att Tyskland skulle betala skadestånd. Men tyske kejsaren hade abdikerat och bodde då lyxigt i Holland och hade bara egna guldpengar och ny hustru.

Vinnarna, bortsett från de hemliga krafterna*, verkligen visade att de inte fattat ett dugg. De hade ju vunnit! Skulle de ha skadestånd också? USA var naturligtvis den verkliga vinnaren. USA och dess banker hade verkligen tjänat storkovan, när världen krigade. Det var ingen hemlighet. USA lånade del av vinsten till Tyskland och Sovietunionen som kunde byggas upp igen för ett nytt världskrig - det andra.

De hemliga krafterna* var smarta. De (och Tyskland) hade med stor sannolikt finansierat "röda" Lenin/Stalin, som lätt tog över Ryssland 1917/22, och beslöt nu att finansiera liknande, "bruna" personer i Tyskland, dvs Hitler & Co, som till slut tog makten där 1933. Skall man tjäna pengar, gäller det att kontrollera makthavare av olika kulörer överallt. Kostar litet men betalar sig bra.

I vinnarlandet Italien utbröt anarki 1919/21 och Benito Mussolini tog över makten 1922, Abessinien 1935 och fortsatte härja tom, april 1945, sannolikt betald av de hemliga krafterna*. Mussolini var en helt osannolik figur i denna historia som aldrig yttrade ett sant ord, men ... med propaganda lyckades han förtrolla alla, tills han hängdes upp och ner april 1945.

Tysklands krigsmakt begränsades (som Japans efter andra världskriget) men istället för att satsa på fredlig utveckling slöt Tyskland naturligtvis ett hemligt avtal med sina nya vänner i Sovjetunionen om att utveckla sin militära kapacitet där, vilket även gynnade Sovjetunionen och dess ledare Stalin.

Sedan startade det glada tjugo-talet med sina droger, så man kunde ladda upp för nästa KRIG och glömma de tidigare. Något skadestånd betalades aldrig.

Under första världskriget sköt och bombade soldater på varandra på ärans fält - vad det nu skulle tjäna till? Civila lämnades mest i fred om de inte råkade vara i vägen. Det blev litet annorlunda i andra världskriget.

Till del 2 eller tillbaka.