Min egen världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2021 e.Kr
Del 8

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

8. Atombomberna och krigsslutet

(Sammanfattning - för att avsluta andra världskriget uppfann man atombomben! Den var ren propaganda. Sedan organiserade man rättegångar för att skipa rättvisa, evig fred, mm, fast mycket handlade det om att förfalska historien - till nästa kapitel eller tillbaka)

Studera min artikel om den falska atombomben 1942/2021 här! Eller bara om Hiroshima 1945 här!

USA hade topphemligt utvecklat atombomben sedan 1940 meddelades det 1945. Efter ett tag var det klart att den inte kunde explodera trots att man försökte. Ingen visste något om det ändå. Allt var ju topphemligt! När Hitler förlorade sitt KRIG april 1945 kom USA på idén att atombomben kunde användas mot Japan.

Japan hade redan våren 1944 fattat att deras KRIG var förlorat och det nog var bäst att få fred. Japan tog därför kontakt med USA via ambassaderna i Moskva, Stockholm och Bern. USA/FDR var inte intresserat av fred. Men till slut våren 1945 kom USA/Japan överens att bluffa! Två falska atombomber skulle explodera över Japan i augusti och Japan skulle kapitulera.

Potsdamkonferensen ägde rum i Potsdam, Tyskland, 17e juli till 2a augusti 1945. Kina deltog inte. Truman, Stimson & Co. var på plats och träffade i hemlighet representanter från Japan och kom överens att bluffa enligt min uppfattning. Jag har naturligtvis inga bevis för det men snabbt var kriget mirakulöst slut i augusti utan en blodig invasion av Japan.

Vinnarna, USA (FDR), Storbritannien (Churchill) och Sovjetunionen (Stalin) hade träffats tidigare i Teheran och Yalta för att komma överens om vad de skulle göra efter segern 1945. Stalin förhandlade alltid själv med sin utrikesminister M, en militär expert V och en tolk som bisittare. Media frågade aldrig FDR eller Churchill hur det kändes att förhandla med en kriminell massmördare (Stalin) så historikerna kan inte rapportera det.

Stalin ville att gränserna i Europa som han och Hitler kommit överens om 1939/40 skulle gälla 1945, dvs de baltiska staterna skulle tillhöra SSSR! Vidare skulle folkdemokrati införas i Östeuropa, dvs inga fria val skulle hålla utan regeringarna i länderna där skulle utses av Stalin. Förlorarna, dvs Tyskland och Finland, skulle betala skadestånd till SSSR, den tyska industrin skulle nermonteras och transporteras till SSSR, Polen skulle glömmas, osv. Och häpnadsväckande, Stalin fick som han ville! Media reagerade inte! Alla var så glada i Europa att kriget där var slut, så det var bäst att Stalin själv fick bestämma allt där. Ingen kritik av FDR, Truman, Churchill & Co var möjlig. Och varför inte? USA, England och Frankrike hade ju inget att förlora om fattiga Östeuropa ockuperades av Stalin. Enklast så.

Under Potsdamkonferensen meddelade USA att deras (falska) atombomb hade testats. Stalin verkade inte förvånad! Hans spioner i USA och England hade nämligen hållit honom fullt informerad sedan 1939 och tidigare om allt som hände där.

26 juli 26, 1945 meddelade USA, Storbritannien och Kina (?) att om Japan bara kapitulerade skulle inte Japan snabbt totalt förödas! Japan hann aldrig besvara förslaget! För i augusti 1945 kapitulerade Japan ändå!

Falska atombomber hade nämligen exploderat över Japan, meddelades det, och med det som ursäkt kaptitulerade Japan direkt med kejsaren kvar i toppen. Alla trodde på atombomben. Propagandan fungerade perfekt. Alla var glada igen. Men inga atombomber exploderade över Japan! Allt, bomber, piloter, flygplan, vittnen, överlevande, nyheter i media, etc, var påhitt à la Hollywood. Bara terror bombning med napalm och giftgas var riktigt och inget att skryta med. Och Japan kapitulerade (!) inte. Japan bara slutade slåss. Det är skillnad. Och ockupation? Amerikanska armén fick bara avancera ohindrat.

Bluffen var lätt att genomföra! Falska vittnen i Japan hade sett atombomber falla och explodera och sett Hiroshima och Nagasaki förintas, vilket japanska media rapporterade. Falska amerikanska bombflygare lät sig senare intervjuas att de släppt ner bomberna, etc, etc. Mer behövdes inte. Truman & Co var till sjöss i Atlanten på hemresa från Potsdam och kunde bara konstatera faktum. Media bara skrev vad de blev tillsagda att skriva.

USA ockuperade Japan till 1953.

En löjlig rättegång ägde rum 1946/8 i Tokyo där ett antal japanska militärer, diplomater och tjänstemän befanns skyldiga till attackkrigen 1931/45 och sju avrättades. De hade 1928/45 konspirerat att Japan skulle kriga och ta kontroll över Ostasien, uppgavs det! Ordningen var snabbt återställd med kejsaren på tronen! Brittiska samväldet (Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zealand, Indien (!)), USA (Filippinerna (!)), Frankrike (Vietnam, Laos, Kambodja), Nederländerna (Indonesien), SSSR (Mongoliska folkrepubliken (!)) och Kina hade ju olagligt angripits av Japan! Korea var inte inbjudet.

De anklagade japanerna förnekade naturligtvis alla brott och olagligheter. De hade bara skyddat japanska intressen och befriat Ostasien från västerländsk imperialism, ansåg de. Vissa hade t.o.m. hemligt fredsförhandlat under brinnande krig, vilket inte fick nämnas. Fred blev det inte. Bråken fortsätter ju 2021.

Kina anklagar fortfarande 2021 Japan för våldtäkterna i Nanjing 1937, Koreas tvångsprostituerade och andra slavarbetare har fortfarande inte fått betalt och Ryssland vill inte lämna tillbaka några öar.

En liknande rättegång ägde rum i Nürnberg, Tyskland, där ett antal nazister dömdes till döden. Dönitz, Hitlers efterträdare, fick 10 år. Tre nazister som samarbetat med de hemliga krafterna frikändes helt.

Vinnarna skriver ju alltid historien, i detta fall hjälpta av förlorarna. Fungerar bra 2021!

Men för att hålla affärerna igång fick man starta ett nytt KRIG! Det kalla!

Till del 9 eller tillbaka.