Min egen världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2021 e.Kr
Del 8

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

8. Atombomberna

(Sammanfattning - för att avsluta andra världskriget uppfann man atombomben! Den var ren propaganda - till nästa kapitel eller tillbaka)

Studera min artikel om den falska atombomben 1942/2021 här! Eller bara om Hiroshima 1945 här!

USA hade topphemligt utvecklat atombomben sedan 1940 meddelades det 1945. Efter ett tag var det klart att den inte kunde explodera trots att man försökte. Ingen visste något om det ändå. Allt var ju topphemligt! När Hitler förlorade sitt KRIG april 1945 kom USA på idén att atombomben kunde användas mot Japan.

Japan hade redan våren 1944 fattat att deras KRIG var förlorat och det nog var bäst att få fred. Japan tog därför kontakt med USA via ambassaderna i Moskva, Stockholm och Bern. USA/FDR var inte intresserat av fred. Men till slut våren 1945 kom USA/Japan överens att bluffa! Två falska atombomber skulle explodera över Japan i augusti och Japan skulle kapitulera.

Potsdamkonferensen ägde rum i Potsdam, Tyskland, 17e juli till 2a augusti 1945. Kina deltog inte. Truman, Stimson & Co. var på plats och träffade i hemlighet representanter från Japan och kom överens att bluffa enligt min uppfattning. Jag har naturligtvis inga bevis för det men snabbt var kriget mirakulöst slut i augusti utan en blodig invasion av Japan.

26 juli 26, 1945 meddelade trots detta USA, Storbritannien och Kina (?) att om Japan bara kapitulerade skulle inte Japan snabbt totalt förödas! Japan hann aldrig besvara förslaget! För i augusti 1945 kapitulerade Japan ändå!

Falska atombomber hade nämligen exploderat över Japan, meddelades det, och med det som ursäkt kaptitulerade Japan direkt med kejsaren kvar i toppen. Alla trodde på atombomben. Propagandan fungerade perfekt. Alla var glada igen. Men inga atombomber exploderade över Japan! Allt, bomber, piloter, flygplan, vittnen, överlevande, nyheter i media, etc, var påhitt à la Hollywood. Bara terror bombning med napalm och giftgas var riktigt och inget att skryta med. Och Japan kapitulerade (!) inte. Japan bara slutade slåss. Det är skillnad. Och ockupation? Amerikanska armén fick bara avancera ohindrat.

Bluffen var lätt att genomföra! Falska vittnen i Japan hade sett atombomber falla och explodera och sett Hiroshima och Nagasaki förintas, vilket japanska media rapporterade. Falska amerikanska bombflygare lät sig senare intervjuas att de släppt ner bomberna, etc, etc. Mer behövdes inte. Truman & Co var till sjöss i Atlanten på hemresa från Potsdam och kunde bara konstatera faktum. Media bara skrev vad de blev tillsagda att skriva.

USA ockuperade Japan till 1953. En rättegång ägde rum 1946 där ett antal japaner befanns skyldiga till kriget 1931/45 och avrättades. De hade 1928/45 konspirerat att Japan skulle kriga! Ordningen var återställd med kejsaren på tronen!

Vinnarna skriver ju alltid historien, i detta fall hjälpta av förlorarna. Fungerar bra 2021!

Men för att hålla affärerna igång fick man starta ett nytt KRIG! Det kalla!

Till del 9 eller tillbaka.