Min egen världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2021 e.Kr
Del 9

 Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

 

9. Det kalla kriget 1946-1989

(Sammanfattning - det kalla kriget innebar lugn och ro nästan, mha falska kärnvapen och de hemliga krafterna*, mm - till nästa kapitel eller tillbaka)

I stället startade det kalla kriget 1946/7 mellan Moskva/Öst å ena sidan och Washington DC, London och Paris på den andra/Väst med centrum i Berlin och Tokyo! Det var mest propaganda under 43 år! Väst avfyrade aldrig ett skott mot Öst under alla dessa år. Alla utländska diplomater och deras militära, kommersiella och vetenskaplig attachéer i Moskva ljög rakt upp och ner under 43 år om framstegen i SSSR. SSSR var aldrig ett hot mot väst!

Först gällde det skadestånd till alla som drabbats av Hitler! Tyskland, som i princip hade upphört att existera (tom 1953!) och var totalt ruinerat, skulle tydligen betala skadestånd för Hitlers galenskaper. Det diskuteras fortfarande 2021. Vissa få fick betalt, de flesta fick naturligtvis ingenting. USA öste in pengar i Västeuropa - Marshall-hjälpen-planen - och ekonomin där kom faktiskt snabbt igång igen ... som vanligt. Pengar som tjänats i krig måste ju användas igen i fred! Business som vanligt.

Gränserna mellan länder och områden ockuperade av Stalin å ena sidan i östra Europa och USA, England och Frankrike å andra sidan stängdes också, så att vanligt folk i besegrade och ockuperade länder inte kunde flytta om de inte blev tvångsfördrivna. I Östeuropa rådde ekonomisk oreda och svält under Stalins pseudovetenskapliga marxist/leninistiska (sic) styre för att hålla folket under kontroll, mha folkdemokrati, som proletär diktatur döpts om till. Polen flyttades västerut med en kommunistisk folkdemokratisk, stalinistisk regering i topp. Tjeckoslovakien, som hade kunnat bli ett andra Schweiz med samarbetande tjecker, slovaker, sudeter, ungrare, rutener, polacker, övreslesier, judar och romer blev ett rent tjeckiskt kommunistdiktaturhelvete och en tragedi för minoriteterna. Den tjeckiska industrin som klarat kriget förstatligades och förlorade sin konkurrenskraft.

Under dessa förhållanden kunde Stalin, som sagt, spränga en falsk, egentillverkad "atombomb" 1949 och införa sin pseudovetenskaplig marxist-leninistiska "kommunism", dvs ren diktatur i de kontrollerade områdena, mha handplockade hantlangare/diktatorer - rena gangsters allesammans - medan ett mera borgerligt, liberalt, demokratiskt system infördes efter ett tag på andra sidan i västra Europa. I Kina tog kommunisterna understödda av Stalin makten 1949.

Stalin, säkerligen sinnessjuk, men världens mäktigaste, man fortsatte att mörda och spärra in motståndare t.o.m. 1953, då han dog berusad i sin säng efter ett fylleslag med sina fyra närmaste medarbetare. Fast det tog en vecka för Stalin att dö. Kl. 04.00 1 mars 1953 gick Stalin till sängs. Han vaknade tydligen kl. 18.30 för att kissa och tände en lampa för att sedan kollapsa på golvet där han hittades. Han var levande i sitt piss kl. 20.30, men ingen läkare kunde tillkallas, eftersom Stalin spärrat in dem misstänkta för spionage och hemliga mord. Stalin hade förlorat talförmågan med sitt piss. Under fyra dagar hölls han vid liv för att sedan balsameras och begravas 9 mars bredvid Lenin i kryptan på Röda Torget med hjälp av sina fyra närmaste medarbetare.

Foto av en falsk sovjetisk a-bomb som exploderade 29 August 1949 i Kazhakstans stäpp för att hjälpa Stalin erövra världen. Notera den svarta, smutsiga krutröken

De var Malenkov, Molotov, Khrushchev och Beria. De tre första beslöt direkt att mörda Beria, så att Krushchev sedan kunde ta över makten i SSSR i lugn och ro med hjälp av de hemliga krafterna* . Han ordnade att Malenkov och Molotov kunde sova lugnt resten av livet, vilket inte kan diskuteras i Ryssland 2021. Ryssland har nämligen inte bestämt sig än om sin nutidshistoria 1953+. med hjälp av de hemliga krafterna*.

Storbritannien med Churchill tillbaka i toppen exploderade sin falska atombomb 1952 på en liten ö utanför Australien. Den hade nämligen hemligt utvecklats sedan 1945 till en kostnad av £100 millioner utan att engelska parlamentet hade en aning om det. Folk tror det fortfarande!

Alla sovjetiska och nazistiska mindre och större folkmord 1932-1945 i Baltikum, Vitryssland, Ukraina, Polen och Ungern, osv kunde minimeras i ett försök att glömma bort dem. Ryssarna (och polackerna, tjeckerna och ungrarna) hade inget intresse att tala om dem.

De var ju slaver (sic) som ställt upp och besegrat nazisterna.

Judarna? Judar hade bott i Mellersta Östern i 1 000-tals år, skapat en egen religion, flyttat till Europa och Nordafrika av olika skäl och bott där också under >2 000 år. De hade fått ett eget land 1948, Israel, i Palestina att leva i med hjälp av de hemliga krafterna* och Stalin trots att alla arabländer protesterade.

Araberna hade naturligtvis inget emot arabiska judar som utvandrat från Egypten 1200 f.Kr, men ansåg att ryska judar som konverterat till judendom 1200 e.Kr, inte hade i Palestina att göra. Man hoppades kanske att arabiska judar och palestinier kunde fredligt göra upp detaljerna kring Israel, osv.

Därav blev intet. Stalin stöddes av arabiska, kommunistiska sympatisörer i klassisk stil med mord och terror på programmet. Israel kunde sedan, tyvärr, kriga i Mellersta Östern efter behag vilket fortsätter än idag 2021. Israels hela historia är ju mest 'fake news', dvs vad som passar, dvs att israeler och palestinier inte kan komma överens utan att slåss fast de talar samma språk. Stalins anhängare tog över Algeriet 1962, mha terror och sitter fortfarande 2021 vid makten.

Kalla kriget var mest propaganda i öst- och västmedia och hur bra det var utan krig. Det var hur enkelt som helst att lura folk med hot om ett trejde världskrig, atombombskrig och krig uppe i rymden. För ett hålla ekonomierna igång måste det rustas militärt!

Lilla Sverige rustade sig till tänderna med ett enormt flygvapen - 600 krigsplan - och en flotta utan like med kryssare och ubåtar, eftersom Stalin & Co. tänkte attackera Sverige. Fast några sådana planer fanns aldrig. Sverige kunde mobilisera 600 000 soldater och sjömän, när Sovietunionen tänkte anfalla!

Stalin och hans efterföljare hade ju annars kunnat modernisera det statliga kollektivjordbruket som (under)sysselsatte 50 millioner sovjetmedborgare (sic) med ordentlig traktorer, skördetröskor, plogar och maskiner av alla slag ... istället för att bygga militär utrustning. Därav blev intet. Skörden 1950 var mindre än den 1913 och den ryska stadsbefolkningen hungrade! Stalin blev sjuk, trött, paranoid och fattade, enligt historiker och vittnen, alla beslut själv mellan 1947 och 1953, medan det nog var annorlunda - de hemliga krafterna* var i farten som vanligt.

I Östeuropa fungerade inte mycket pga kommunistisk, stalinistisk inkompetens. Alla kommunister i både öst och väst var naturligtvis för fred, mot atombomber och för höjda löner, bla, bla, bla, men det var bara propaganda. Och det blev inte bättre när lokal säkerhetspolis skyllde oredan på olika kommunistledare i öst att vara spioner, folkfiender och agenter för väst i gammal Moskvastil. De ställdes under 40/50-talen inför rätta och avrättades i Ungern, Tjeckoslovakien, Rumänien, etc. I Frankrike fick kommunisterna med M. Thorez i spetsen ställa upp i fria val och hade framgång med sina lögner ett tag, för att senare försvinna ur den politiska bilden.

Efter kriget gick Sovjetunionen in i en dimma av ineffektivitet, alkoholism, korruption, sinnessjukdom och nepotism som inte slutade förrän 1991 med landets och dess vetenskapliga marxism-leninismens totala kollaps och existensupphörande. Varför vi i västvärlden var rädda för Sovjetunionen med all den smörjan under mer än 40 år berodde enbart på att vi var hellurade av propagandan och - de hemliga krafterna*.

Själv besökte jag Sovjetunionen, ffg 1969 och kunde på plats konstatera ineffektivitet, alkoholism, korruption, etc. Naturligtvis hade Sovjetunionen invaderat Ungern 1956 och Tjeckoslovkien 1968 men det var enkla polisinsatser med militär. Inget hot mot "fria världen", inkl. Sverige!

Naturligtvis subventionerade Moskva professorer (nyttiga idioter) vid alla världens universitet att förklara den vetenskapliga marxism-leninismen med resultat att folk började tro på den smörjan, så att lokala potentater kunde införa den i Vietnam, Kuba, Angola, Mozambik, Etiopien och andra fattiga länder. Det var inget riktigt hot. Snarare ett skämt.

Sovjetunionen hade en hygglig handels- och örlogsflotta och dess skeppsbyggnadsindustri var inte dålig. Röda flottan hade baser i allierade länder och sovjetiska lastfartyg seglade överallt med vapen till lokala potentater. Men något riktigt hot mot "fria världen" var det aldrig!

Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, var hela tiden finansierat av Moskva, med hjälp via Östtyskland men ingen brydde sig. Det var ju inget hot mot någonting och föll samman i fraktioner av olika slag som maoister, marxist-leninister, trotskister, anarkister, kommunistiskt arbetarparti, osv, tills partiet upphörde och bytte namn.

I Fjärran Östern ville alla, f.d. kolonier som Japan ockuperat 1942 och förklarat självständiga fortsätta vara självständiga 1945; de gamla kolonialmakterna ville inte det, återkom och tillsatte militärt olika marionettregimer i de delar de kontrollerade med inbördeskrig som följd. Aldrig tal om fria val och att utveckla ekonomin i lugn och ro. Det startade i Indokina 1945, där krig lett av USA varade i 30 år fast Frankrike gav upp redan 1953 då situationen i Algeriet blev het, t.o.m. 1962Frankrike gav upp där också och algerier betalda av Moskva tog över.

USA:s krig i Vietnam 1945 - 1974 är en skandal utan like. Istället för att låta lokalbefolkningen bestämma i fria val bombade USA fattiga Vietnam, Cambodga och Laos tillbaka till stenåldern under 30 år! Moskvas stalinister tog lätt över Vietnam 1953 och 1974 med sedvanlig terror och styr fortfarande 2021.

I Kina tog kommunisterna/stalinisterna över makten 1949 och USA:s allierade diktator CKS flydde till Taiwan och upprättade sin egen lilla diktatur där. MacArthur meddelade att röda Kina tänkte erövra hela Fjärran Östern och hotade USA, alla blev vettskrämda så det gällde att modernisera stridskrafterna överallt.

USA (läs de hemliga krafterna*) hade redan 1947 startat en topphemlig, civil Central Informationsinhämtnings Agentur, CIA, som skulle hjälpa presidenten att veta och fixa vad som hände ute i världen. Presidenten ogillade ju kommunister och deras symaptisörer och CIA hjälpte gärna till att bli av med dem i, t.ex. Iran och Guatemala. Med statskupper installerades USAvänliga marionettregimer där under 1950-talet. CIA registrerade också amerikanska sympatisörer av kommunister eller nationalister eller folk som ogillade presidentens beslut inne i USA. Ingen kontrollerade CIA som kunde göra vad som helst, t.ex. smuggla, sälja droger och bygga spaningsflygplan U2. Då och då fick CIA tag i avhoppade sovjetiska spioner som kunde meddela allt om nya, påhittade, falska sovjetiska (a) atombomber och (b) interkontinentala missiler för att skrämma upp världen. Allt var påhittad propaganda!

Kalla kriget blev hett i Korea en söndag juni 1950 utan att CIA märkte det. USA hade delat Korea mitt itu 1945. Stalin hade installerat sin allierade korean, Kim, i norr och Truman hade installerat sin koreanska marionett Rhee, som bott i USA i fyrtio år, i söder. Sedan var det inbördeskrig i söder 1945/50. Koreanerna ville inte styras av en amerikansk marionett. MacArthur flög till fronten och noterade att Nordkorea plötsligt, totalt överraskande attackerat med trumpetstötar, kanoner, stridsvagnar och 80 000 infanterister och lätt trängt tillbaka USA:s lilla styrkor till Pusan och ockuperat i stort sett hela Sydkorea. Om det verkligen stämmer vet ingen, men MacArthur beslöt att gå till motanfall vid Inchon i september, dödade 30 000 nordkoreaner på ett par dagar med minimala, egna förluster, befriade huvudstaden Seoul - en otrolig militär seger! - igen - och på två veckor var alla nordkoreanerna bortjagade ur Sydkorea. Sedan beslöt FN (Sovjetunionen/Stalin hade försovit sig och kunde ej inlägga veto - eller var det hela nog show i vanlig ordning?) att USA/FN kunde befria Nordkorea också och det riktigt heta Koreakriget startade mellan USA/FN och Kina som höll på till 1953, då man slutade skjuta och, man var tillbaka, där man startade efter att fem millioner personer, mest civila, fattiga nordkoreaner, dött (varav 1% amerikanska och några kinesiska soldater). USA fällde mer bomber över Nordkorea 1950/3 än över Japan 1941/5 till de hemliga krafterna*s glädje! Bombplanen flög från Okinawa som var ockuperat av USA. Media hade ingen insyn men publicerade propaganda i vanlig stil - den 'fria' världen var under attack! Kriget mot Nordkorea pågår faktiskt fortfarande. Man undrar vad politikerna höll och håller på med 1950 och idag 2021. Medling var det inte tal om. Inga atombomber användes eftersom de inte fungerade.

USA ockuperade Japan tom 1952 med MacArthur i ledningen tom april 1951, som beslöt allt odemokratiskt medan japanerna sade "hai MacArthur" - "ja, jag hör vad du säger, MacArthur" och bugade djupt. Censur rådde ju och det var bäst att hålla tyst eller säga "hai".

Japan hade redan 1946/7 godkänt en ny grundlag med en häpnadsväckande artikel 9:

"Uppriktigt strävande efter en värld i fred grundad på internationell rättvisa och ordning, avstår det japanska folket för alltid från krig som suverän rättighet och hot eller bruk av våld som ett sätt att lösa internationella konflikter.

För att genomföra avsikten med föregående mening kommer land-, sjö- och luftstyrkor liksom annan krigsmakt aldrig att upprätthållas. Landets rätt att föra krig erkänns ej."

(Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.)

Denna grundlagsartikel är 2021 fortfarande gällande även om det finns tokstollar som vill ändra på den. Japan är för alltid utan eget militärt försvar men måste tydligen försvaras mot Kina och Nordkorea! USA ockuperade därför Okinawa i södra Japan tom 1972, där de flesta militära baserna fortfarande finns. Japan har dock "självförsvarsstyrkor" av olika slag.

Ett mystiskt fredsfördrag (dikterat av USA!) mellan Japan (representerat av en marionettregering tillsatt av USA) och 44 länder i den fria (sic) världen skrevs under i San Francisco september 1951, dvs medan Koreakriget var i full gång. Sovjetunionen och Kina skrev inte under om de ens var inbjudna. Samma dag kom Japans marionettregering och USA överens om att USA kunde ha militära baser i Japan i all framtid enligt ett bilateralt avtal.


Japanska folket och den fria världen var naturligtvis inte tillfrågade om varken det ena eller det andra. Men fördrag och avtal godkändes senare av japanska riksdagens två kamrar i april 1952 ... och Japan (utan Okinawa) blev sedan ett självständigt land igen.

Oktober 1962 meddelade USA att Sovjetunionen installerade atombombsraketerKuba som kunde leda till varmt kärnvapenskrig. Efter 13 dagar kom man överens om att dra tillbaka rakterna. Fast det var inga kärnvapen! Bluff alltsammans!

Det kalla kriget fortsatte i Vietnam på sextiotalet, t.o.m mitten på sjuttiotalet med liknande förluster och i Angola på sjuttiotalet med mycket dödande, kommunistiska militära segrar men goda ekonomiska vinster för de hemliga krafterna*.

1965/6 skedde ett folkmord i Indonesien där minst 500 000 personer mördades, inkl. min klasskamrat JS och hans pappa. JS gick i min klass två år 1953/4 i Stockholm där pappan var diplomat. Ingen brydde sig. I Chile installerades en USA-vänlig militärdiktatur 1973 efter en blodig kupp. USA/CIA försökte även starta inbördeskrig i Nicaragua som ansågs vara en sovjetisk koloni.

1978 invaderade Sovjetunionen Afghanistan militärt. Varför det var nödvändigt är oklart och det var början på slutet av "kalla kriget". USA och de hemliga krafterna* finansierade motstånd av olika slag och 1989 gav Moskvas sista stalinister upp.

Min uppfattning om det "kalla kriget" är att det mesta var påhitt (propaganda) att skrämma världens befolkning och att upprätthålla myten om atombomben. Kapplöpningen i rymden skapades för att avleda uppmärksamheten. USA startade en massa krig som alla förlorades, installerade marionettregeringar här och där och det var inte särskilt lustigt i många delar av världen.

Till del 10 eller tillbaka.