Olle Rossander och veckotidningen Fokus om Anders Björkman, Estoniahaveriet och dess sjunkförlopp 2005 - 2019


Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


 

"När Estonia sjönk 1994 omkom 63 poliser. De deltog på en konferens ombord på färjan. Fartygsolyckan blev ett dråpslag mot Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media. Dammegård (2016) är övertygad om att flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som skulle kunat avslöja osanningar kring Palmemordet. Dykare som varit nere i djupet och studerat fartygsskrovet har fått munkavle sedan de upptäckt ett stort uppfläkt hål under vattenlinen på styrbords sida. En kraftig explosion hade långt innan fartyget fick slagsida, hörts av besättningsmän och passagerare. Explosionen är enligt dykarna orsaken till att Estonia kantrade och sjönk. Fartyget måste helt enkelt ha utsatts för sabotage. ... Ansvariga politiker har gjort allt för att dölja detta faktum."

Källa - sid 129 ur "En oväntad vändning" - ISBN 978-91-7527-156-9 - Claes Hedberg 2017

 

"Lärdomen är att man ska arbeta hederligt journalistiskt, ifrågasätta källor och inte dra förhastade slutsatser."

Hasse Olsson 

  

Olle Rossander, svensk frilansjournalist, har konstiga idéer om Estoniahaveriet och mig, Anders Björkman. Rossander skrev september 2007 flera artiklar i veckotidningen Fokus om det och en artikel nämnde mig. Tidningen Fokus startades av min egen bror Johan Björkman som 31 januari 2007 meddelade mig att han i den tidningen tänkte avslöja Palmemordet 1986 och Estoniaolyckan 1994. Johan ville att jag skulle hjälpa till med Estonia. Johan dog plötsligt i mitten av februari 2007 och Johans planer dog med honom.

Fokus Estonia artiklar publicerades åtta månader innan slutresultaten av Vinnovas forskningsprojekt om Estonias sjunkförlopp på uppdrag av regeringen offentliggjordes (maj 2008) och får ses som en del av den regeringsledda vilseledningskampanjen om Estonia, dvs ingen dokumenterad kritik får anges om just sjunkförloppet. Media hjälper ju gärna till att vilseleda om Estonia! En senare artikel av Rossander finns också på Fokus hemsida. Rossander och Fokus lyckades 2007 med konststycket att inte nämna märkligheterna om visiret på havsbotten beskrivna av mig 2005.

De är exempel på hur media uppträder politiskt korrekt, publicerar lögner och samtidigt skriver skit om ärliga personer.

Fokus har 2016 en ny chefredaktör och ansvarig utgivare Johan Hakelius utan telefon. Och en redaktionschef Jan Huss med telefon +46 (0)70-146 57 00 men inget foto på hemsidan. De svarar inte på epost. Mystiskt. 

Sedan 2010 verkar Rossander inte publicera sig mer i Fokus. Han hade tydligen gjort sitt?

Rossander och tidskriften Fokus (här en revierad version) spred och sprider därför lögner om Björkman på nätet och anger att Björkman sprider konspirationsteorier kring Estoniaolyckan (utan att ange varför):

Anders Björkman är en av de på nätet flitigaste debattörerna. Han är skeppsbyggnadsingenjör och, enligt egen uppfattning, en av de främsta sjösäkerhetsexperterna i världen.

Hm. Anders Björkman har naturligtvis aldrig angett att han är en av de främsta sjösäkerhetsexperterna i världen! Vad yrar Olle Rossander om? Och varför? Räcker det inte med att ha arbetat med sjösäkerhet 25 år, när Estonia sjönk och utvecklat och fått godkänd av IMO en bättre oljetankerkonstruktion än dubbelskrov? Och har en välbesökt hemsida om Estonia. Och sköter om ropax-färjor i Röda Havet och Medelhavet sedan 1980?

Han var en av de första som på allvar, och med tekniska argument, ifrågasatte den officiella förklaringen till varför Estonia sjönk som hon gjorde. Björkman menar att hon måste på något sätt fått ner stora volymer vatten under bildäck.

Fel igen och vilseledning! Björkman visar ju att inget vatten kan komma ner under bildäcket uppifrån och att vatten på ett bildäck inte leder till att ett sjunkförlopp inleds. Och att det finns fyra olika, officiella uppgifter om när slagsidan var 90° och hur sjunkförloppet ledde dit.

Björkman anger ju att ett sjunkförlopp inleds bara om skrovet är läck, dvs fått upp eller in vatten i skrovet underifrån, och att med vatten enbart lastat i överbyggnaden högt över vattenlinjen skulle Estonia kapsejsat och flutit upp och ned. JAIC bedömer inte dessa uppgifter trots upprepade påstötningar.

JAIC anger, dvs ljuger, att skrovet är oskadat och att inget vatten läckte in underifrån.

I denna del har han stöd av många andra experter.

För att vatten skulle kom ner i skrovet krävs, enligt Björkman, ett hål i skrovet under eller nära vattenlinjen. Hålet, menar Björkman, skulle ha uppstått efter kollision med något - sannolikt en amerikansk atom-u-båt!

Fel igen och mera vilseledning! Björkman anger ju bara att en kollision inte kan uteslutas som orsak till läckaget och hur det och vattenfyllnad av skrovet underifrån hände och att JAIC aldrig undersökt det. Björkman anger flera andra skrovläckageorsaker; korrosion, utmattning, explosion i en bränsletank, sabotage, mm.

Alla uppgifter om vatten uppe i överbyggnaden högt över vattenlinjen, lastat på huvuddäcket genom en öppning i fören utan visir och med nerfälld ramp, som sedan skulle komma ner (?) i skrovet genom det vattentäta huvuddäcket är ren lögn ... som Rossander skickligt upprepar. Färjan skulle ju kapsejsa och flyta upp och ned med vatten lastat på huvuddäcket, innan vatten kommer ner i det oskadade skrovet, enligt de officiella lögnerna. Men det kan Rossander inte nämna!

Kanske är det den oidentifierade båt som, enligt Björkman, ska ha observerats på radar i närheten av haveriplatsen men som sedan skall ha försvunnit.

Fokus har bett att få veta på vad Anders Björkman grundar dessa och andra uppgifter blir han svaret skyldig och vill hålla sina källor hemliga. Det finns inga sakuppgifter eller trovärdiga vittnen som kan styrka att en atom- u- båt skulle ha befunnit sig i Östersjön vid haveritillfället.

Precis! Men varken Fokus eller Olle Rossander har någonsin kontaktat eller bett Anders Björkman att ange sina källor, dvs Fokus och Olle Rossander ljuger och sprider falska uppgifter i media om Anders Björkman och Estonia. Det är inte bra. Varför gör Fokus och Olle Rossander det förutom att det är politiskt korrekt? Uppgifter om okända båtar kring Estonia som ej hjälpte att rädda personer i vattnet är ju allmänt kända, bl.a. genom tyska varvets utredning.

Just u-båtsteorin är ett bra exempel på ryktesspriding. En av dem som spritt dem, och till och med kunnat namnge u-båten (USNS Alabama) är förre riksdagsmannen Björn von der Esch. Inte heller han kan på direkt fråga förklara hur han vet det. Däremot "vet" han, och flera andra i Estonia- debatten, att Claes Källström, Chalmers och SSPA, som leder den ena av två sjunkförloppsstudier, i radions Dagens Eko skulle ha bekräftat teorin.

När Fokus kontrollerar eko-inslaget visar det sig att Källström, på direkt fråga, säger sig inte kunna utesluta ett hål i skrovet utan att ha undersökt det. Därefter säger eko-reportern att bland de teorier som förts fram finns en om att Estonia skulle ha kolliderat med en u-båt! Av denna fjäder blev snabbt en höna som spreds av flera av de mest namnkunniga debattörerna.

Jasså! Men vad har denna von der Esch höna med mig, Anders Björkman, att göra? Och Källström har ju presenterat en falsk sjunkförloppsrapport om Estonia, beställd av regeringen, med oskadat skrov där luft pyser ut, Arkimedes princip inte gäller, mm. Källström kan man ej lita på. Skriv istället att Estonia hade 22 vattentäta dörrar, som alltid stod öppna till sjöss, vilket var helt olagligt och innebar att färjan inte var sjövärdig och sjönk som en sten när hon var läck. Skriv även om den olagliga livräddningsutrustningen som innebar att passagerare skulle hoppa i sjön och simma iland vid en olycka vilket bidrog till att de flesta drunknade. Men det kan inte media! Det är inte politiskt korrekt.

I kraft av sin själviklädda roll som internationellt erkänd expert hör Björkman till de mer tongivande debattörerna.

Hm! Själviklädd, tongivande, etc! Rossander har aldrig träffat mig eller vet hur jag ser ut! Klart att mina hemsidor om Estonia är populära med >1.970.000 nerlastningar (december 2015), och det är ju bra. Men ingen seriös debatt om Estonia existerar, f.n.

Hans teorier om en gigantisk konspiration teser återges av många som fakta. ???

Sprider jag, Anders Björkman, konspirationsteorier eller teser om en gigantisk konspiration?

Var? Och vilka sprider dem vidare? Media? Är, t.ex., en bok om Estonia skriven 1998 en konspirationsteori? Den var och är ju mitt bidrag till förbättrad sjösäkerhet. Jag kände då inte till alla uppgifter om försvunna estniska besättningsmän och förfalskade rapporter av JAIC. Men klart är att jag anser lögnerna om visiret på havsbotten rent kriminella men varför inte nämna dem?

Bland annat skriver han att "med största kan all väsentlig information som ges av JAIC, Statens Haverikommission, Styrelsen Psykologiskt Försvar och Sjöfartsverket om olyckan, vara redigerad, manipulerad och förfalskad".

Konstig citat ... var kommer det ifrån? Med största ... vad? Sannolikhet! Klart är dock att JAIC, SHK, SPF och SfV ljuger och desinformerar om Estonia, dess öppna vattentäta dörrar, den värdelösa livräddningsutrustningen, visirets positioner, mm, vilket jag noga dokumenterat och som media alltid tiger om. Jag kände SHK:s chefsutredare Börje Stenström som skulle förklara olyckan och skriva slutrapporten.

Jag meddelade naturligtvis Börje augusti 1996 att han fuskade och Börje sade upp bekantskapen med mig oktober 1996. Börje avled plötsligt 25 februari 1997 - cancer - utan att avsluta sitt arbete. När jag kände honom ett halvår tidigare var han frisk.

"Förklaringen till att JAIC levererat en 100% falsk haveriutredning är att den uppmanades till detta av den svenska regeringen…för att dölja den verkliga orsaken till haveriet. … Massmedia deltog aktivt för att stödja de falska påståendena. Kritiker tystades genom hot om att förlora jobbet eller drabbas av ekonomiska svårigheter. Så tystades hela den svenska sjöfartsnäringen."

Stämmer precis! Statsminister Carl Bildt meddelade/ljög redan olycksdagen att ett felkonstruerat visir orsakat olyckan och att enbart det skulle undersökas som olycksorsak. Hur Bildt kunde ange det har aldrig klargjorts. Och eftersom visiret senare lokaliserades fastsatt på vraket, fick det sprängas bort under vatten och flyttas bort. Och en falsk position anges, där visiret uppgavs ha hittats. Och media inkl. Fokus tiger.

Bland övriga teorier som Björkman sprider finns de om förfalskade positioner för att dölja att visiret inte alls lossnade innan fartyget sjönk, hemlighetsfulla helikopterflygningar omedelbart efter att färjan sjönk och att överlevande ska ha bortförts i hemlighet.

Mina uppgifter (inte teorier!) om JAIC:s förfalskade vrak- och visirpositioner och olika helikopterflygningar/passagerare finns beskrivna i min bok Estoniabluffen och här och här (med källhänvisningar) och citeras aldrig av media. Och Fokus/Rossander missade de 11 o-döda esterna! Är det en ... konspirationsteori? Eller att JAIC ändrade alla tider att passa ett förljuget olycks- och sjunkförlopp och att man inte hade tid att rädda o-döda ester.

Rossander hänvisar till Knut Carlqvists bok »Tysta Leken. Varför sjönk Estonia?« men verkar inte ha läst den. Rossander anger att Carlqvist ger en tydlig bild av olyckan. Fartyget var i dåligt skick, drevs för hårt (?) under stormnatten men ombord fanns hemligt militärt materiel och Estonia sprängdes av okända attentatsmän som flydde med båt från det sjunkande skeppet. Bogvisiret sprängdes loss efteråt för att bidra till den officiella men falska bilden av förloppet. Hela haveriet omgärdas av en gigantisk komplott med förfalskade vittnesmål, politiska påtryckningar och censurerade medier. Tyvärr är Carlqvist död och kan ej rätta Rossanders alla fel. Carlqvist tyckte ju helt annorlunda men blev censurerad av alla svenska tidningar

Ovan artikel är ett typiskt exempel hur svenskt media, i detta fall veckoblaskan Fokus (som startades av min egen bror Johan), utnyttjar en okunnig, korrupt, lättköpt, billig frilansjournalist Olle Rossander, vars broder arbetade för den svenska militära amatörmässiga underrättelsetjänsten, att sprida felaktiga uppgifter om Anders Björkman och Estonia och ange att officiella uppgifter skulle vara vetenskapligt säkerställda, när det är klart att alla väsentliga officiella uppgifter är falska inklusive de om sjunkförloppet.

Naturligtvis har Fokus vägrat publicera en rättelse och bidrar därmed till fortsatt mörkläggning och vilseledning om Estoniaolyckan och sjunkförloppet. Det är inte bra. Jag tror inte min bror Johan skulle ha gillat det. Han dog själv plötsligt februari 2007 efter att ha utsatts för förtal och liknande av media. Familj och vänner är övertygade om att medierna drev honom till en för tidig död. Johans egen (och min) bror Per skriver på Newsmill om "Den vidriga, oprofessionella och överdrivna drevshanteringen mot Johan Björkman", etc. Det tror jag inte själv.

Själv är jag bara konfunderad över varför media fokuserar en artikel om Estoniaolyckan på min person och inte bedömer de uppgifter jag faktiskt presenterar om, t.ex. sjunkförloppet eller att färjan ej var sjövärdig. Jag har ju inget med Sverige och Estoniaolyckan att göra utan arbetar enbart med sjösäkerhet, drift, underhåll och ombyggnader av icke-svenska fartyg sedan 1971 utifrån Frankrike. Överlevande och anhöriga har sedan gett spridning av mina uppgifter som ingen har funnit felaktiga. Jag talade med min bror Johan sista gången 31 januari 2007. Vi diskuterade framtiden. Johan meddelade att han gärna ville hjälpa mig att, bl.a. finna sanningen om Estonia och sjunkförloppet. Två veckor senare var Johan död.

Augusti 2016 råder samma tystnad.

April 2017 har jag bett Fokus skriva om M/S Costa Concordia. Inget svar.


Heiwa Co startsida

Heiwa Co engelska estoniasida

Heiwa Co svenska estoniasida