JFK 1963 och M/S Estonia 1994

funderingar kring JFK och Estonia augusti 2021

'inkomna handlingar behöver inte diarieföras i Sverige'

Anders Björkman

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Statlig massgrav och sjöförsäkringsbedrägeri 1994 - 2021, med hjälp av media, dialog är inte möjlig ...

Det första märkliga beslutet efter sabotaget som sänkte M/S Estonia 28 september 1994 var att vraket är en massgrav (!) som skall skyddas (?), så att inte ens anhöriga kan besöka det eller oberoende experter undersöka det under eviga tider.

Olycksorsaken är att bogvisiret hade kl. 01.15 slagits bort av en vågsmäll, rampen hade dragits ut så vatten kunde lastas i överbyggnaden, vilket ledde till att färjan krängde, maskinerna stannade efter ett tag, färjan drev en sjömil och sjönk kl. 01.52. Det är ren lögn alltsammans!

Jag har ju själv studerat olyckan sedan dag ett och det som förvånar mig idag 2021 är att svenska, finska och estniska, statliga haveriutredare (sic), myndigheter och falska nyhetsmedia fortfarande vägrar att bedöma rent sabotage med sprängmedel som olycksorsak sedan 1994.

Jag har meddelat var sprängskadorna i skrovet är lokaliserade i styrbordssidan ovan lerbotten och att de är lätta att filma med dykare. Svar? Nej? Det bara antyds att det inte går att hitta dem. Ny fototeknik skall istället användas. Nästa år! 2022! Fast redan september 2021 skall privata estniska intressen dyka och filma skadorna!

En svensk, sjösäkerhetsteknisk dialog om Estoniaolyckan 1994 är 2021 därför inte möjlig! Varför?


Skrönan om ett felkonstruerat visir som ljudlöst trillade av i en orkan som ingen ombord hörde, kände, såg eller noterade, får nämligen inte ifrågaställas! Det vet ju alla att jättevågor bara dyker upp i Östersjön och sänker stora fartyg utan att man märker det.

Ett annat mysterium är att man idag inte ens utreder det sprängda hålet i vrakets överbyggnad (till höger) som filmades av Rabes/Bemmis dykare redan år 2000! Det hålet uppstod, när visiret sprängdes loss från vraket på havsbotten veckan efter sjunkningen av svenska dykare! Visiret satt ju kvar på färjan, när den sänktes, pga sabotage/skrovläckage!

Sveriges fiffel, fusk, båg, hot, mord, landsförräderi och ren svindel vid behandling av Estoniaolyckan 1994-2021 är motbjudande, vidrigt och osmakligt. Millioner av skattepengar har betalats till olika medkonspiratörer att hjälpa "utredarna". Chalmers Tekniska Högskolas, Göteborg, bidrag är en skandal utan like.

Sprängt hål i Estonia - som inte existerar enligt 'experterna'!!!

Citera mig gärna! Min gamla högskola fuskade under årtionden, när det gäller Estonia. Och Dagens Nyheter och GöteborgsPosten tiger, dvs uppmuntrar brottsligheterna idag.

Fy fan! 

Håkan Bergmark har 15 september 2021 meddelat ny information om Estonia sabotaget 28 september 1994. I Tallinns hamn lastades färjan via aktern och ett antal lastbilar kördes ombord där i sista minuten. Till sjöss hade man sedan stannat, öppnat akterramperna i lä och tippat lastbilarna överbord! Ryska (?) sabotörer (jag tror det var ester) hade sedan sänkt färjan med IEDer (sprängladdningar). Färjan sjönk som en sten 400 m från de avtippade lastbilarna.

Så alla uppgifter om storm, vågslag, sönderrivna visir/ramp lås, avtrillat visir, utdragen ramp, vatten lastat på bildäck och resulterande drivande och sjunkning, mm, är rena lögner. Tänk vad Ann-Louise Eksborg och hennes 'experter' av alla slag sedan hittade på. Många nyfikna iland har senare gått en tidig och snabb död till mötes. Jag uppdaterar min hemsida om det. Jag undrar vad Kurm & Co har att säga om det nu. De skall ju undersöka vraket veckorna #37/8 2021! Jag kommer att meddela det här senare.

Chefen Arikas för estniska olycksutredningsbyrån som tidigare undersökte vraket har 22 september 2021 meddelat: 

"In the investigations we conducted with different equipment during the summer, we did not see any signs of explosion or extraneous activity,"

(Arikas commented on possible causes (sic) for MS Estonia's sinking 1994. He added that it is incomprehensible to him why the (Kurm) investigation is done privately, when Estonia and Sweden have decided to invest €6 million in research and national studies are still ongoing. The wreck lies in over 100 meters of water, south of Finland's Turku archipelago and in international waters (actually only 60 m depth). And Arikas never surveyed/inspected the hull. It shall be done spring 2022. )

Sommaren 2021 togs en bild av vraket, mha senaste teknologi (sic) och ekolod - nedan:

Som man kan se har hela fören th med bulbstäven trillat av och roder och propellrar akterut tv har också försvunnit. Skorstenen i mitten är borta! Gravfrid har rått under 27 år! Så här såg det ut 1994:

 

oo0oo

M/S Estonia var en fylle-färja som 1994 seglade mellan Estland (Estonia på engelska) och Sverige. Hon sjönk som en sten 28 september 1994. Liknande har hänt en av mina färjor! Sabotage!

M/S Estonia var osjövärdig med falska certifikat och utan korrekt livräddningsutrustning och vattentäta skott i skrovet, när hon sänktes 1994, dvs oförsäkrad, men redarna övertygade norska SKULD P&I-klubb och ett svenskt ledande H&M sjöförsäkringsbolag, Sirius, Stockholm, Bermuda och vid Lloyd's of London, att så inte var fallet med resultat att redarna fick betalt med råge. Allt berodde på ett dolt konstruktionsfel! Faktiskt ganska vanligt sjöförsäkringsbedrägeri.

Visiret i överbyggnaden var felkonstruerat sedan 1980, meddelades det, och trillade ljudlöst av efter ett, säger ett, enormt vågslag, 1994 som förr eller senare aldrig observerats, hörts och känts i Östersjön.

Hur det gick till har aldrig förklarats eller bevisats sedan 1994, inte heller varför färjan sjönk som en sten, när visiret hade trillat av och överbyggnaden vattenfylldes. Sedan skrev Ann-Louise Eqsborg, SHK, 1997 en 100% falsk slutrapport enligt uppdrag, dvs allt var lögn, och de som inte höll med henne råkade illa ut. Utom jag, som har tur att inte bo i skitlandet Sverige. Ann-Louise var rättschef vid Försvarsdepartementet när sabotaget ägde rum och satte genast igång och leder mörkläggningen sedan 1994.

Men nu diskuteras saken igen, t.ex. "Estonia var ett massmord" - "trots uppgifter om sprängladdningar så häver inte KU åtalsimmunitet. Svenska riksdagen skyddar gärningspersonerna."

Rolf Sörman som överlevde förlisningen 1994 har nyligen augusti 2021 väl sammanfattat situationen.

Det var min artikel i DN Debatt 15 augusti 1996 som fick mig själv att bli riktigt förbannad. Jag ifrågasatte där JAIC/SHKs skröna om visiret och blev naturligtvis genast idiotförklarad i media i svensk ordning av ansvariga instanser. Sedan var det 'utrymmesbrist' i DN, etc. Men jag fick nya kontakter och information som resulterade i min bok på engelska, som utkom januari 1998. Jag har skrivit flera senare.

Jag hade under hösten 1997 visat manus till professor Anders Ulfvarsson, Chalmers Tekniska Högskola, och föreslagit att det kunde bli en doktorsavhandling om sjösäkerhet, men professorn trodde inte det var en bra idé.

Så jag tryckte boken själv i Monaco och sände ex #1 till SAS prins Rainer, som tackade per brev. Jag sände samma bok till alla Sveriges 350 riksdagsledamöter, varav bara 3 svarade. Jag sände boken till olika svenska tidningar men bara Finanstidningen reagerade, där redaktör Knut Carlquist ordnade en frukost på Operakällaren där han och jag kunde presentera inför stor inbjuden publik kl. 07.30 en januari morgon uppgifter om en svensk mörkläggning av Estoniaolyckan.

Flera inblandade i mörkläggningen befann sig i publiken med resultat att media inte rapporterade nåt. Min vän Knut hade hoppats kunna, som E. Zola 100 år tidigare publicera en 'J'accuse' artikel i Dreyfusstil, men det blev inte av. Knut skrev sedan mycket om Estonia och ordnade möten med mig och allmänheten, men en dag var han död. Knut skrev en bok om svenska kung Erik XIV som också dog plötsligt. Jag gillade Knut. Han var en riktig journalist.

Juli 2021 har SHK besiktigat lerbotten (?) kring vraket igen, mha svenska M/S Electra af Askö (se nedan). Samma SHK som förfalskade olycksutredningen 1994/7. Men utan dykare. Bara sonar. Jaha, mörkläggningen fortsätter efter 26 år.

14 juli 2021 var ett annat fartyg på platsen där M/S Estonia sjönk 1994!

En estnisk katamaran - SUBSURVEYOR VLT 089 - t.h. - anlände. Operatör? Ingen AIS! MMSI 276007770, Call sign ES3409.

Man sjösatte en ROV utan dykare. Vilka de var och vad de tänkte göra var oklart. SHK visste inte! Se nedan! De tog nya bilder av vraket. Sikten var god! Man noterade att rampen var öppen!

M/S Estonia sänktes 28 september 1994 och utgör 2021 ett irritationsmoment i relationerna Estland/Sverige efter att ett norskt TV-program 2020 publicerat animationer (?) av sprickor (!) i vrakets skrov och överbyggnad på havsbotten som inte borde existera.

M/S SUBSURVEYOR VLT 089

En spricka är i styrbordssidan vid däck #2 över vattenlinjen (t.h.). Den kunde aldrig ha sänkt M/S Estonia.

Estland blev självständigt 1991 efter att ha varit del av Sovjetunionen sedan 1940. Mellan 1919 och 1940 var Estland självständigt men snart styrt av en diktator Konstantin Päts, som uppmuntrade spritsmuggling till Sverige, mm. Före 1919 var Estland en rysk provins där esterna i stort sett var livegna. Efter 1991 blev Estland känt i Sverige för billig sprit och bordeller som diskriminerade rysktalande personer som flyttat dit under sovjettiden. Som de flesta ex-sovjetiska randstater var Estland ingen demokrati 1994 utan helt enkelt rätt korrupt kontrollerat av estniska särintressen som antingen gillade eller hatade Ryssland.

Norsk animation av Estonias styrbordssida med en spricka i skrovet och överbyggnaden över vattenlinjen


Estlands underrättelsetjänst, Välisluureamet, VäAm, grundades 1992. Det är en kopia av den ryska, militära motsvarigheten som använder samma metoder, dvs spionage. Svenska Must samarbetar med VäAm.

Estlands säkerhetstjänst, Kaitsepolitseiamet, KaPo, grundades 1991 och är en kopia av sin ryska motsvarighet, FSB, (och amerikanska CIA) som tydligen mördar folk på beställning, dvs begår politiska mord, när det behövs! Svenska SäPo samarbetar med KaPo. Tänka sig! Politiska mord!

VäAm och KaPo fick fullt upp att göra när M/S Estonia sänktes, vilket varken civila, tekniska olycksutredare eller media i Sverige och Estland rapporterar sedan 1994!

Fyllefärjan M/S Estonia seglade med falska certifikat hela tiden, etc.

Det är litet JFK över det hela! Falska uppgifter sprids mha media som vanligt folk tror på.

JFK var en ung amerikansk president med en ännu yngre fru 1961/3 som sköts ihjäl i Dallas, Texas, USA, 22 november 1963. Frun satt bredvid JFK i bilen. Vad kan JFK 1963 ha med Estonia 1994 att göra?

Brottsutredningarna är identiska. Och folk tror på vad det tillsägs tro på, dvs falska nyheter - Fake News - spridda av media och CIA.

JFK hade knappast svalnat i sin kista 1963 innan myndigheter av olika slag, inkl. CIA, meddelade att en herr L H Oswald hade skjutit JFK från ett bakhåll gömd i toppen på ett lagerhus nedanför vilket JFK åkte förbi i en öppen bil och vinkade till allmogen. JFKs livvakt hade glömt att kontrollera omgivningen, sägs det.

Tidschemat för JFKs död

Oswald hade enligt egen uppgift ätit lunch kl. 12.15 på bottenvåningen i sin arbetsplats, enligt andra uppgifter skjutit JFK kl. 12.28 från 6e våningen i samma byggnad, sedan enligt egen uppgift åkt hem och bytt kläder kl. 13.00 ett par mile från jobbet, för att sedan skjuta (!) en polis Tippit kl. 13.15 på gatan 0.86 mile från sitt hem, för att sedan gå på bio. Hur Oswald utan bil lyckades förflytta sig mellan kl. 12.28 och 13.15 är oklart.

Oswald arresterades senare samma dag efter att ha plankat in på bion. En god medborgare hade noterat att herr Oswald smet in kl. 13.40 utan att betala - planka. Tänka sig! Föreställningen stoppades, ljuset tändes och polisen som anlänt kl. 13.50 arresterade Oswald. Händer varje dag i Dallas biografer. Folk (en dubbelmördare?) går hem tidigt från jobbet, plankar in på bio och polisen anländer, föreställningen stoppas och mördaren arresteras!

Oswald fördes till Dallas polishögkvarter och förhördes under 48 timmar (sägs det - inga protokoll fördes) och medgav att han arbetade i huset utanför vilket JFK sköts, att han åkt hem efter attentatet och bytt kläder och gått på bio, att han inte betalt biobiljetten, dvs plankat men inte skjutit någon någonstans.

En massa folk hade emellertid sett Oswald skjuta både JFK och Tippitt utan att ingripa! Det fanns ju vittnen och bevis! Kanske! Men där hos polisen kunde Oswald inte stanna. Han måste transporteras till ett annat ställle och betala biobiljetten. Och på väg ut i polishusets säkra källare sköts Oswald ner, dvs mördades, av en annan vän, herr Ruby, av ordning, dvs mafian (CIA, FBI, de hemliga krafterna??) Hur han kom in i källaren är oklart.

Men innan dess hade herr Oswald meddelat närvarande media att han bara var en syndabock. Syndabock? Precis som Estonias visir 1994. Någon att skylla på!

Oswald begravdes, men Estonias visir bärgades, fast resten av Estonia på lerbotten skulle begravas under sten och betong och, när det inte gick, pga en massa lera, skulle undersökning av skrovet förbjudas i all framtid. Gravfrid.

OK, Dallaspolisen hittade ett gevär på 6e våningen där Oswald jobbade som Oswald skulle ha köpt, bla, bla, bla, och slutsatsen var att Oswald hade skjutit JFK och glömt geväret! Och det fanns ju vittnen. Saken diskuteras 57 år senare och de flesta amerikaner tror Oswald mördade JFK. Men inte plankar en presidentmördare in på bio efter att ha kallblodigt mördat JFK en timme tidigare. Litet ordning måste det vara. Nej! Folk bara glömmer rubb och stubb. Estonia! Enklast så!

2020 har journalister hittat och filmat skador i Estonias skrov.

1994 hade svenska statsministern Qarl Bildt sagt att visiret i överbyggnaden mellan däck #2 och #4 hade trillat av i storm (och fyllan) och orsakat hela olyckan och sänkt färjan. Det upprepar han 2021:

"Självfallet klokt att låta experter värdera all ny information kring Estonia. Men obestritt att hon sjönk efter att ha gått i för hög fart i extrem sjö och bogvisiret slets av vilket vattenfyllde fartyget. Kolliderade hon samtidigt med en ubåt? Jag tvivlar - låt experter granska."

Basta! Fast visiret satt kvar på vraket i leran på havsbotten. Vad göra? Jo, i ren Oswald 1963 stil, så sprängde svenska flottans dykare loss visiret från vraket, osv, osv, på uppdrag av Qarl B, Sveriges regering, I. Qarlson & Qo. Det var svenska försvarsministern Anders Björcq som beordrade flottan att spränga loss visiret efter att hans rättschef Ann-Louise Eqsborg godkänt att det var lagligt (!) på något sätt.

Det var samma Ann-Louise Eqsborg som tre år och tre månader senare skrev och presenterade en helt lögnaktig slutrapport om olyckan och dess utredning, där allt väsentligt var påhittat. Det finns inga bevis för hennes uppgifter om ett avslaget visir och sjunkning med vatten i överbyggnaden i slutrapporten! Jag har ju följt ärendet sedan starten 1994 och presenterar resultatet på min hemsida. Idag vet jag att det var ett massmord! Som mörklades! Av Ann-Louise Eksborg och Carl Bildt! M.fl.

Olyckan orsakades tydligen av ett vågslag eller en vågsmäll.

Vågslag/smäll

Ett vågslag (wave impact) mot färjors förskepp i storm och i för hög fart är som om en solid kanonkula eller ett släggslag träffat skeppet. PANG! Öronbedövande! Hela fartyget skakar och vibrerar ett tag. De som sover ombord vaknar och de som står upp kastas omlull. Och styrman på bryggan måste sänka farten. Smällen beror faktiskt på vanlig luft (!) som stängs inne mellan vågens och skeppets ytor och som komprimeras till högt tryck tills det exploderar och vattnet stänkar och sprutar åt alla håll. Skrovplåtar deformeras elastiskt pga trycket och skakar sedan hela skutan. Lätt att testa i fullskala! 'Experter' som uppger att 'wave impacts' är något annat och kan slå sönder (!) visirlås av stål och lyfta (!!) bort hela visir ljuger helt enkelt. Chalmers Tekniska Högskola är full med sådana experter! Det behövs ingen vakthavande matros som gàr runt för att notera vågslag mot fören. Alla ombord noterar dem! Vakthavande befäl saktar omedelbart in. Det visste inte JAIC när de förfalskade alla vittnesmàl och uppgifter att vågor slagit bort visiret! 

Wave impacts (vågslag) har studerats sedan länge. Jag har själv gjort det hos Webb Institute, L.I., USA och Lloyds Register, London:

"Hydrodynamic impact loading cannot be modeled as a quasi-static phenomenon as wave bending. It is an impulse phenomenon involving extreme pressures acting over a body surface during very short time periods relative to the natural rate of response of the structure. It is the lack of understanding with regard to the chain of events occurring during the impulse time that presents the greatest problem. …

The dynamic response of structure to extreme hydrodynamic loadings is a highly transient and non-linear process. …

To fully describe the impact force on the bow flare and the resulting structural response, a number of variables (entrapped air, hydro-elastic interaction and non-linear free surface mechanics) must be correctly taken into account. In addition a three-dimensional solution to the fully non-linear boundary value problem has not yet been found. ...

Prudent ship masters normally reduce the speed of a ship to avoid slamming." … etc, etc.

Källa - http://www.shipstructure.org/pdf/385.pdf

Rapporten nämner ej att en enda wave impact ses, hörs och känns av alla ombord. Folk som står upp kastas omkull, osv. Man måste sakta in. Enkelt att konfirmera i verkligheten. Bara öka farten i storm tills det smäller.

I Oswalds fall var allt på uppdrag av CIA, FBI och de hemliga krafterna och i Sverige var det samma sak. För se upp!

ooOoo

Som alla vet sjönk/sänktes fyllefärjan Estonia 28 september 1994 och >1 000 dog.

Samma dag meddelade Sveriges statsminister Qarl Bildt att visiret hade trillat av, etc.

Kom ihåg Oswald 1963! Folket behöver snabbt en syndabock! Jag visste inte då 1994 att samma dag eller dagen efter anlände 10-12 ester från Estonias besättning till Huddinge sjukhus utanför Stockholm för behandling för att redan eller sedan ha registreras som drunknade!?!?

Tidschemat för Estonias undergång

Estonia var i perfekt skick när hon lämnade Tallinn för sin sista resa, enligt Ann-Louis Eqsborgs och JAICs uppgifter. Rampen och visiret i överbyggnaden var stängda och låsta! Alla uppgifter om att militär last under estniska presidentens livvakts kontroll lastades sist är obekräftade, även om många i livvakten ombord dog.

Kl. 01.15, med fart 14-15 knop, kurs västerut mot Sverige slog ett enormt vågslag loss visiret som drog ut rampen, så att vatten kunde lastas på #2 bildäck i överbyggnaden >2 m över vattenlinjen. Ingen noterade det! Visiret sjönk till botten.

Kl. 01.22/8 sändes ett mayday via en handburen VHF. Färjan hade snabbt 90° slagsida. Efter att ha tappat visiret hade färjan saktat in och girat 180° österut, medan havsvatten lastades på däck #2 i överbyggnaden. Färjan fick hela tiden ökande slagsida och kl. 01.30 flöt Estonia uppochned med några överlevande sittande på botten. Alla andra överlevande hade hoppat i sjön eller i flottar. Resten hade drunknat. Sedan drev Estonia oförklarligt med hög fart österut och sjönk (!) plötsligt (lika oförklarligt) kl. 01.50 en sjömil öster om visiret.

Själv skötte jag fem liknande färjor i Egypten (Röda havet och Medelhavet) och vi studerade olyckan och konstaterade att orsaken var omöjlig. Visir i överbyggnader trilllar inte av ljudlöst! Och färjor sjunker inte om ett bogvisir i överbyggnaden ovanpå ett vattentätt bildäck #2 trillar av och sedan flyter och skrapar mot skrovet enligt överlevandes förfalskade vittnesmål!

Av en slump träffade jag den svenska chefsutredaren av olyckan Börje Stenström från Statens HaveriKommission, SHK, i slutet av oktober 1994. Vi satt i samma expertgrupp hos IMO, London, att förbättra skydd mot oljespill till havs från oljetankers sedan 1992. Jag arbetade ju för en av världens största oljetankerredare och hade ombetts att hjälpa IMO. Fast vi hade färjor i Röda havet också! Vi transporterade pilgrimmer till Mecca och saudiska prinsessor till Cairos nöjeskvarter.

Jag meddelade Stenström varför visir inte trillar av färjor som sedan sjunker. Stenström bleknade och meddelade mig: "Lille Anders, du vet inte vad det handlar om". Det visste jag inte då, 1994, men idag, 2021, vet jag bättre. Stenström deltog i en rent kriminell konspiration att mörklägga Estoniaolyckan med 100% lögner om ett avslaget visir, mm! På uppdrag av Qarl Bildt! Det är ingen konspirationsteori. Det är ett faktum! Visiret sprängdes loss på havsbotten från vraket. M/S Estonia sänktes pga sabotage!

Jag träffade och korresponderade med Stenström regelbundet t.o.m. oktober 1996, då han sade upp bekantskapen med mig. 15 augusti 1996 hade jag nämligen i DN Debatt beskrivit varför visir inte trillar av färjor, mm, och blivit hätskt idiotförklarad via TT av Stenström & Co. Det var min mamma som bad mig skriva artikeln under min semester.

Min artikel kom in pga ett litet misstag.

Censuren hos DN var på sommarsemester. DN (och GöteborgsPosten) kan fortfarande, 2021, inte rapportera mina uppgifter att Estonia sänktes och att svenska myndigheter systematiskt mörklägger sabotaget och eliminerar folk som vet för mycket, för att inte tala om Chalmers vetenskapliga skeppsforskningsfusk i sammanhanget. Eller riktiga nyheter om Estonia.  Jag är portförbjuden hos DN sedan 1996 pga utrymmesbrist och DNs chefredaktör Peter Wolodarski vill inte diskutera saken 2021.

Tidsschemat för Olof Palmes död

På tal om tidsscheman - får mig att tänka på ett annat ouppklarat brott där offret ligger i 10 minuter med näsan i snön. Tillbaka till Estonia ...

Folk dör (politiska mord?) - först Simo Aarnio

2 oktober 1994 befann sig Simo Aarnio, byråchef på finska sjöfartsverket, ombord på det finska fartyget 'Halli' som just hade sänt ner en undervattenskamera, ROV, för att filma och titta på Estoniavraket och visiret, som hade lokaliserats 30 september. Herr Aarnio var den person som i Åbo 28 september 1994 hade intervjuat överlevande maskinbesättningsmän från Estonia, som meddelat att färjan var läck innan slagsidan uppstod, etc! Han intervjuades av Der Spiegel journalisten, tyskan Jutta Rabe och hennes finska pojkvän som var på plats. Stackars Simo Aarnio avled plötsligt januari 1996 eftersom han visste att Estoniavrakets skrov var läck och att visiret satt kvar på vraket på havsbotten, när han filmade det, etc. En sådan person var inte att lita på ... Kommissionen meddelade istället att man inte funnit visiret alls !!! Kommissionen ljög och vilseledde från första dagen.

Sedan dör Stenström

I februari 1997 fick jag veta att Stenström plötsligt avlidit (mord eller självmord?). Litet Oswald över det hela. Hans chef Olof Forssberg passade samtidigt på att anmäla sig själv (!?) för tjänstefel och avgick och ersattes av Ann-Louise Eksborg!

Min korrespondens med SHK/Stenström&Co varken diariefördes eller besvarades av SHK. December 1997 publicerades en s.k. slutrapport om Estoniaolyckan. Alla uppgifter där är förfalskade uppfinningar att skydda mörkläggning av ett brott. Färjan sänktes ju, pga sabotage och visiret sprängdes loss under vatten av svenska Försvarsmakten (flottan och Räddningsverket) efter sjunkningen. Inte ett ord om mina uppgifter.

10-12 estniska besättningsmedlemmar som registerades ha överlevt försvann sedan plötsligt efter behandling på Huddinge sjukhus utanför Stockholm. Jag har skrivit böcker om det.

Sveriges f.d. vice statsminister Odd Engström , som kände till Estonia ärendet (och Palme ärendet) avgick ur svenska regeringen redan 1993 och min bror Johan Björkman finansmannen, anställde honom som rådgivare på ett känt börsnoterat företag. Det var ju bra med regeringskontakter. Engström meddelade sedan en journalist att han visste allt om Estonia 1994 (och Palmemordet 1986) och en intervju skulle göras. Hot stuff! Scoop!

Och sedan dog Engström plötsligt

Dagarna innan mötet 1998 hittades Engström död på en parkbänk i Stockholm. Eller han dog hemma i Saltsjöbaden.

Sedan skulle Chalmers Tekniska Högskola förklara sjunkförloppet 2006/8 med flera plötsliga dödsfall eller avhopp som följd!

Den 31 januari 2007 ringde jag min bror finansmannen (det var hans namnsdag (Iwar)) och meddelade att jag tänkte pensionera mig. Så bra sa Johan. Han skulle också pensionera sig. Men eftersom Johan visste mycket om Estonia och Palme skulle han, som hobby, publicera det, mha veckotidningen Fokus, som han startat ett par år tidigare. Och Johan ville ha hjälp av mig när det gällde Estonia.

Johan blev inte gammal efter det!

Sedan dör Björkman

Två veckor senare hittades Johan Björkman död i en snödriva utanför sin stuga utanför Stockholm efter att ha betalt en taxi dit. Han var i Stockholm att hjälpa vår mamma deklarera.

2005/8 utförde Chalmers Tekniska Högskola modellprov att förklara Estonias sjunkförlopp under Claes Källströms och SSPAs ledning. Modellen kapsejsade efter att ha tappat visiret men flöt upp och ned! Men efter ett tag sjönk modellen mystiskt. Källström hade installerat en fjärrstyrd ventil i skrovet som släppte ut luft. Rent fusk!

Sedan dör Källström.

Jag kontaktade Källström om det. Litet senare meddelade SSPA att han plötsligt avlidit.

The Independent Fact Group (IFG), Stockholm, undersökte olyckan under Björn Stenbergs ledning sedan 1998. Björn var anhörig och hade förlorat en bror och en brorson när Estonia sänktes. Jag hjälpte Björn under många år.

Sedan dör Stenberg

IFG publicerade flera rapporter, kontoret utsattes för inbrott och en dag 2008 var Stenberg plötsligt död. IFG lades ner.

Men 27 December 2020 - Ny rapport om Estonias visir . IFG har återuppstått!

Finanstidningen, Stockholm, och dess kulturredaktör Knut Carlquist undersökte olyckan, mha mig och mina böcker. Jag var Knuts källa. Carlquist skrev många artiklar om Estonia och de personer som skötte ärendet /mörkläggningen i regeringen. De hade oturen att sitta med Svarte Petter enligt Knut!

Och sedan dör Carlquist

Efter ett tag var även Carlquist plötsligt död 2010 och Finanstidningen lades ned.

Min andra, yngre bror, Per Björkman, Johans advokat, rådde mig att sluta skriva om Estonia. Det gjorde jag ju inte. Sjösäkerhet är mitt jobb. Istället bröt sig en galning in i min bostad en söndag där jag låg och sov efter lunch. Som tur var vaknade jag och lyckades stoppa personen i ett hörn. Han hade gått fel, ljög han! Och sedan hoppade han på mig. Det skulle han inte ha gjort. Jag sparkade honom i skrevet och ut hur huset. Obehagligt. Tur att jag var i form. I princip hade jag kunnat slå ihjäl personen.

Litet senare blev min bror Per påkörd i Stockholm en vinternatt av en smitare. Per är sedan dess invalidiserad och ogillar mig som inte följer hans råd. Jag har naturligtvis försökt polisanmäla det, men svenska polisen vill inte ta emot anmälan (inte ens uppge sitt namn).

2019 filmades vraket på avstånd på havsbotten av en norsk dykrobot enligt nedan bild/annimation. Babordssidan 55 meter under havsytan lyses upp av en annan norsk dykrobot med strålkastare. Vi ser toppen av ett vitt däckshus med fönster över däck #4 och en vit överbyggnad mellan däck # 2&4. Under däck #2 (bildäcket) är skrovet som färjan flöt på under vattenlinjen som knappast ses. Vraket ligger över lerbotten på 75 meters djup och skrovets styrbordssida är lätt åtkomligt. Bara styrbords däckshus är nertryckt i leran. Avståndet mellen vattenlinje och däck #2 är ~2.0 meter.

ROV dykrobot

Vrakets för pekar österut och vrakets babordssida är uppåt. Styrbordssidan av däckshuset och överbyggnaden är nertryckt i leran. Skrovets styrbordssida är sanolikt över lerbotten men måste besiktiga underifrån.

De norska filmarna sände ner lina till fören för att veta var man var och filmade sedan akterut ... man bara en tredjedel av vrakets förskepp. Det var allt! Filmarna har aldrig kontaktat mig om skrovskadorna vid saunan förut eller generatorrummet akterut.

Det var ju hur enkelt som helst att filma skrovet. Men det gjorde man inte! Man filmade babords överbyggnad.

Estoniaärendet rullar därför 2020 vidare efter det norska reportaget på TV om skrovskador vid och under däck #2 styrbords sida utan att nämna mina gamla uppgifter (sedan 1996) om alla andra skador.

Man har tydligen hittat sprickor i Estoniaskrovet! Enligt uppgift användes en dykrobot (ROV) tre eller fyra gånger som filmade delar av styrbords och babordssidorna under 20 minuter varje gång. En spricka i plåtsidan lokaliserades någonstans ganska oprofessionellt. En ordentlig undersökning av vrakets skrov var det inte tal om! Varför? Varför filmade man inte hela sprickan förut? Bara en spricka ... någonstans? Svar! BIZ som vanligt. De kunde inte visa sprängskadorna vid saunan! Eller vid generatorrummet akterut.

Som JFK 1978. En amerikansk kongresskommitté som kontrollerade gamla uppgifter fann då att JFK skjutits av minst två terrorister = en konspiration. Oswald var inte ensam, om det ens var han som sköt. JFK sköts både framifrån och bakifrån i ett kulregn. Herr Ruby (som dött i fängelse 1969) hade skjutit fel person. Och varför betalade denne inte biobiljetten efter att ha mördat folk? Men det spelar ingen roll. Det stora amerikanska folket tror att Oswald sköt JFK 1963.

Här är ett bra TV-reportage om Estonia som jag deltar i som aldrig sänts i svensk, finsk och estnisk TV. Jag förklarar i programmet vad som händer, när man lastar vatten i överbyggnaden, mm. Programmet sågs av millioner tittare.

Det blev två nya frågor i Sverige hösten 2020 efter det norska Estonia reportaget!

1. Skall nya uppgifter om sjöolyckan utredas?

Jörgen Zachau, Statens Haverikommission, SHK, skall besvara den första frågan! Kanske. Enligt svensk lag skall nya uppgifter som ändrar tidigare slutsatser utredas. IMO resolutionerna A.637(16) och A.849 (20) gäller som estnisk, finsk och svensk lag. Men Jörgen behöver tid att bekräfta. Vi får se. 1 december 2020 ringde Jörgen mig och undrade vad han skulle göra. Jag svarade:

Tack för telefonsamtal igår att det är du som handar uppdraget från regeringen att utreda vad som skall göras med anledning av nya uppgifter om sprickor och skador i Estonias styrbordssida. Som bekant har jag ju diskuterat skrovläckage där under vattenlinjen med SHK (Börje Stenström & Co) sedan oktober 1994 och beskriver det på min webbsida sedan 1998.

Jag är glad att höra att du har orginalbanden från filmning av skrovet 1994 både med ROV och dykare. Om jag fattar rätt dök och filmade svenska Försvarsmakten/Räddningsverket vraket redan oktober 1994, följt av finska kustbevakningens filmning också i oktober med ROV av vraket och visiret (!) litet senare och avslutningsvis Sjöfartsverkets/Polisens/SHKs dykning början december 1994. Det finns också filmer av vraket när olja och bränsle pumpades ur.

Jag antar att sprängskadorna i skrovet är synliga på dessa filmer. De är ju enkla att lokalisera. Jämför bara dina orginal filmer med de redigerade och suddiga filmer som SHK har visat och sålt till allmänheten senare. Alla skrovskador under vattenlinjen redigerades bort av SHK! Notera också att visiret filmades på vraket innan det senare uppgavs hittat en sjömil västerut.

Efter att du bekräftat att skrovet under vattenlinjen är skadat, så måste naturligtvis hela haveriutredningen göras om från början enligt svensk lag och IMOs regler och bestämmelser.

Anledningen till alla manipulationer, inkl. ett oförklarat sjunkförlopp, är naturligtvis att färjan sänktes, pga sabotage, och att SHK tvingades deltaga i mörkläggningen enligt uppdrag regeringen, som hjälpte Estlands president. Det brottet är troligvis preskriberat. Men det finns ju en rad andra besynnerligheter, t.ex. odöda besättningspersoner och Börje Stenströms död februari 1997.

Det är ganska enkelt att besiktiga Estonias skrov eftersom det ligger helt över lerbotten - se bilden t.h. Styrbordssidan är närmast men över lerbotten. Men det behövs dykare. En ROV kan lätt filma allt och det är minst sagt märkligt att Henrik Evertsson & Co inte gjorde det sommaren 2019 utan sedan bara visade snuttar av skrovet/sprickor i programmet som sändes 2020.

Personligen misstänker jag 0.4 m² sprängskador vid maskinrummet akterut och saunan förut mellan däck #0 och 1 - sabotage - som orsakade läckagen. Om det är skrovskador, pga kollision med, t.ex, en ubåt är de mycket större. Ett ubåtsskrov är 20 ggr starkare än en färjas och river upp färjan som en konservburk i kollision.

Redan 12 januari 1996 hade man bestämt att täcka över vraket med sten och betong att hindra en korrekt besiktning. 100.000-tals ton material hamnade dock 100-tals meter vid sidan om.

Den 16 december 2020 fick jag veta att Jörgen Zachau hade överlämnat Svarte Petter till chefen John Ahlberk (länken har plockats bort) som meddelade att SHK skulle göra något men inte det jag rekommenderade ovan. SHK har enligt Ahlberk aldrig utrett olyckan, det var JAIC som gjorde det 1994/7 med hjälp av folk från SHK och konstaterade att visiret hade trillat av och att skrovet var intakt/oskadat. Nu skall John Ahlberk & Co sätta sig in i fallet. Besked vad som kan göras kanske kommer sommaren 2021.

Estonias skrov (blått) är lätt åtkomligt ovan lerbotten, fast det är knepigt att filma styrbordssidan strax ovan lerbotten. Bara den vita överbyggnadens styrbordssida är nertryckt i leran.

En grupp Estonia-överlevare anklagade 18 februari 2021
Haverikommissionens utredare Jörgen Zachau för jäv. Gruppen kräver att han byts ut. Men Jonas Bäckstrand, Haverikommissionens vicechef, har med Svarte Petter i hand bedömt att Zachau inte är jävig, eftersom han inte hade en anställning på Sjöfartsverket under tiden man hanterade Estonia-frågorna där, säger Jonas till media. Vem som skall utreda något kommer att utredas någon gång men media kan inte rapportera det. Sveriges inrikesminister Mikael Damberg vill inte lägga sig i ärendet (dvs inte vill ha Svarte Petter).

18-26 maj 2021 hände det emellertid saker.

Statens Haverikommisson, SHK, i Stockholm skall, efter att/om Gravfridslagen ändras av Estlands, Finlands och Sveriges parlament att tillåta undervattensverksamhet vid vraket fom 1 juli 2021, att utreda förlisningen (!!!) igen under sommaren 2021 med att undersöka havslerbotten (!) kring vraket efter spår av sabotaget. Avsikten är att genomföra en förstudie vid olycksplatsen. Den kommer främst att inriktas på att undersöka bottenförhållandena (!) och vara en förberedelse för senare detaljundersökningar av sprickorna i skrovet. Sprickor i stålskrov kan enbart studeras med en stark ficklampa och med "close-up inspection" och förstoringsglas av en erfaren inspektör som vet var och vad som skall inspekteras efter att området rengjorts, etc.

Med förstudien vid olycksplatsen samarbetar SHK med experter på mark- och havsbottenförhållanden från Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och Stockholms universitet. Ett forskningsfartyg från Stockholms universitet, Electra af Askö, kommer att genomföra själva undersökningen medan en estnisk isbrytare, EVA 316, kommer att användas som ledningsfartyg till ett pris av €1.6M.

Vi andra vet ju att Sverige var helt under isen för 100 000 år sedan och att Östersjöns botten är slam och lera från den tiden.

Med utgångspunkt i de resultat som förstudien ger kommer en upphandling att genomföras av SHK för en större undervattensoperation som bl.a. innefattar att kameror ska användas för att med en teknik som kallas fotogrammetri dokumentera vrakets skrov på ett sådant sätt att en tredimensionell bild med hög upplösning skapas. Det är just nu sannolikt att denna större undersökning kan ske under våren 2022. Inga dykare skall användas.

Det är allt! För att utreda förlisningen (!!!) skall enbart vrakets undervattensskrov dokumenteras ... utan dykare! Det är ju lättare att sända ner dykare med ROV och filma sprängskadorna, MEN det skall inte göras.

Skrovytan är cirka 4 400 m² och består av cirka 300 ihopsvetsade stålplåtar. Alla dessa plåtar måste kontrolleras noga och märkas var de börjar och slutar. De sprängskador jag antar orsakade läckagen (förut vid saunan styrbords sida och akterut vid maskinrummen) som sänkte Estonia är nog bara 0.2 x 0.2 m, dvs 0.04 m². Det är inte som att leta efter en nål i en höstack, men om mörkläggarna har varit nere och 'täckt över' eller 'reparerat' dessa skador (vilket inte skulle förvåna mig, pga av två andra SHK förfalskningar och politiska mord i samband med SHKs undersökningar) måste varje skrovplåt granskas noga av en instans som det går att lita på.

Förutom att svenska överlevande av olyckan har eller skall intervjuas igen >25 år senare av någon anledning, eftersom de aldrig intervjuades direkt efter olyckan

Men att kontrollera alla andra gamla felaktiga uppgifter som SHK och media meddelat?? Glöm det!

Jag har maj 2021 talat med Jonas Bäckstrand, Eva-Maria Olsson, Jörgen Zachau, Daniel Söderman och Björn Ramstedt på Statens Haverikommission, SHK, och enligt dem skall inget annat göras!

Man kan ju, som sagt, annars lätt sända en ROV med dykare och lokalisera sprickorna i skrovet och fastställa var de börjar och slutar.

Nej, det skall man inte!!! Fast vid lerbottenundersökning juli 2021 har man en ROV med sig! Vad skulle den användas till?

Är man intresserad av att tidigare uppgifter av SHK 1994/7 (slutrapporten) och Chalmers Tekniska Högskola 2005/8 (sjunkförloppsstudien) är falska? Nej, det är man inte heller!!!

Det är klart att SHKs personal idag fortsätter sin och Sveriges kriminella mörkläggning av olyckan som startade 28 september 1994. Det är ju hur lätt som helst.

 

ROV dykrobot

Jag anser idag följande som SHK bör göra 2021 för att utreda förlisningen 1994!

Estonia transporterade ex-sovjetisk militär utrustning på uppdrag av Estlands president och regering och utsattes för utpressning. Betala eller vi skadar Estonia var hotet! Estlands underrättelsetjänst och Estlands säkerhetstjänst var informerade. Eftersom man inte betalade skedde följande 28 september 1994 och delar av estniska presidentens livvakt ombord omkom, när färjan sjönk snabbt:

a) Kl. 00.40 exploderade en bomb i saunan - däck #0 - styrbord förut, som vattenfylldes, pga skrovläckaget. Vatten steg upp till däck #1 och strömmade akterut genom öppna, vattentäta dörrar i skotten och observerades av alla passagerare där, som evakuerade till däck #7. Explosionen hördes av andra passagerare ombord på däck #4/5. Den var ingen vågsmäll! Skadan i styrbordssidan mellan däck #0/1 har filmats med ROV 1994, men filmerna har klippts och redigerats. Det är bara att titta på dem igen.

b) Kl. 00.42 exploderade en andra bomb i maskinrummet eller förrådsrum - däck #0 - styrbord akterut, som vattenfylldes, pga läckaget. Det observerades av tre man i maskinbesättningen som startade länspumparna! De evakuerade sedan generatorrummet till däck #7 och varnade där alla sina kollegor som överlevde, men stängde inte de vattentäta dörrarna till närliggande utrymmen i skrovet. Explosionen hördes av andra passagerare ombord. Den var inte heller en vågsmäll! Skadan har filmats med ROV 1994, men filmerna har klippts och redigerats i omgångar. Läckaget akterut är anledning att Estonia sjönk helt med aktern först kl. 01.34, som de flesta överlevande noterade. Det är bara att titta på filmerna igen

c) Kl. 01.02 förlorade Estonia sin initialstabilitet, pga öppna vattentäta dörrar däck #1 och fritt vatten på däck #0/1 och stark slagsida uppstod som alla ombord noterade. Mera vatten läckte sedan in, så att slagsidan minskade, vilket tillät evakuering under tio minuter. Det gick att komma ut. Det hade inte varit möjligt med vatten på bildäck #2.

d) Kl. 01.34 sjönk Estonia med visiret på plats och landade på den mjuka lerbotten, vilket noterades av Finlands seismografiska institut i Helsingfors som en jordbävning till Mona Sahlins stora glädje. Osv.

Hade de vattentäta dörrarna i Estonias skrovskott varit stängda till sjöss, hade Estonia aldrig sjunkit. SHK vågar inte nämna detta enkla faktum sedan 1994, eftersom enligt SHK färjor flyter på visir. Varför många drunknade berodde på att Estonia saknade korrekt livräddningsutrustning vilket inte kunde meddelas 1994 och inte heller idag 2021. Estonia var ju bara byggd för kustnära fyllefart.

25 maj 2021 har SHK informerat mig:

SHK har vänt sig till de överlevande som vid tidpunkten för olyckan hade svenska personnummer och begärt att få intervjua dem. Intervjuerna är frivilliga. I dagsläget har vi intervjuat 16 personer av de 32 som tackat ja för intervju, totalt är 42 överlevande svenskar kvar i livet sen olyckan 1994.

Vissa har tackat nej till intervju pga. bl.a. ålder, andra har inte kontaktat oss alls trots flera uppmaningar och vi kommer inte att tvinga någon att delta även om vi sätter stort värde i att höra så många som möjligt. Vi har inte fått eller krävt förklaringar till varför vissa överlevande inte vill bli intervjuade.

När vi kommer till vilka som har intervjuats så kan jag inte lämna ut namnen på dem då alla har rätt att vara anonyma och skyddas av sekretess i 29 kap. 12 a § offentlighets- och sekretesslagen. För närvarande är intervjuuppgifterna ett arbetsmaterial så de faller inte under offentlighetsprincipen och lämnas således inte ut.

Alla anteckningar och ev. inspelningar gallras vid arkivering då en sammanfattning av intervjuerna skrivs i löptext i den kommande rapporten och vi publicerar inte vem som sagt vad och när.

När vi kommer till vad som står i slutrapporten från 1997 så kan jag inte uttala mig om det. Du (Anders Björkman) ifrågasätter om SHK vet vad en vågsmäll är och du kan vara trygg med att det vet de utredare som nu tittar på de nya uppgifterna. Alla är gamla erfarna sjömän som seglat många år i både när- och fjärrfart och jag kan garantera dig att alla har varit med om vågsmällar i fören och vet vilka krafter och påfrestningar dessa innebär för ett fartyg.

SHK intervjuar överlevande passagerare och besättningsmän som finns i Sverige och den Estniska haverikommissionen får intervjua sina medborgare.

Jag hoppas att jag kunnat besvara dina frågor även om jag inte kan lämna ut allt pga. sekretess.

Med vänlig hälsning/ Kind regards

Eva-Maria Olsson | Administratör | Avdelningen för Civil sjöfart, Spårbunden trafik, Vägtrafik och övriga olyckor | Administrator | Department of marine, rail and other incidents

Jag tvivlar på att SHKs utredare vet vad en vågsmäll är, så jag repeterar:

Ett vågslag/smäll (wave impact) mot färjors förskepp i storm och för hög fart är som om en kanonkula träffat skeppet. PANG! Öronbedövande! Hela fartyget skakar och vibrerar ett tag. De som sover ombord vaknar och de som står upp kastas omlull. Och styrman på bryggan måste sänka farten. Smällen beror på vanlig luft (!) som stängs inne mellan vågens och skeppets ytor och som komprimeras till högt tryck tills det exploderar och vattnet stänkar och sprutar åt alla håll. Skrovplåtar deformeras elastiskt pga trycket och skakar sedan hela skutan. Lätt att testa i fullskala! 'Experter' som uppger att 'wave impacts' är något annat och kan slå sönder visirlås och lyfta bort hela visir ljuger helt enkelt. Chalmers Tekniska Högskola är full med sådana experter! Det behövs ingen vakthavande matros som gàr runt för att notera vàgsmällar mot fören. Alla ombord noterar dem! Det visste inte JAIC när de förfalskade alla vittnesmàl och uppgifter att vàgor slagit bort visiret! 

Estonias visir efter bärgning från vrakplatsen. Bucklan i visiret anges orsakad av kontakt med ett vertikalt föremål - ett ubåtstorn eller akterfenan på en ubåt? Bucklan har definitivt ej orsakats när visiret trillade ner på färjans egna bulbstäv i fritt fall, som SHK uppger.

Visiret bucklades när Estonia kolliderade med en kaj i Nådendal, Finland, januari 1994.

Samma SHK utredare tror fortfarande att det oskadade visiret, vikt 70 ton, bucklades, när det trillade av och kontaktade bulben under vattnet i en kollision i fritt fall. Bucklan kan ses på visiret till vänster som finns på Muskö. Det är enkelt att visa att bucklan uppstod, när Estonia, vikt ~10 000 ton med ~5 knops fart körde rätt in i en kaj i Nådendal, Finland, med vertikala stålfendrar, januari 1994.

Men SHKs utredare (hållfasthetsexperter/sjökaptener??) tror att visir bucklas när de trillar av och träffar och faller på andra saker som, t.ex. bulben. Svenska media citerar gärna dessa tokstollar med resultat - Fake News!

Det skall bli intressant att läsa SHKs rapport om de nya uppgifterna när/om den blir tillgänglig. 2022?

 

2. Har brott begåtts i samband med Estonias förlisning?

Det är flera olika åklagare hos Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Stockholm som skall utreda den frågan. De är Hélène Gestrin, Marie Lind Thomsen, Karolina Wieslander, Lise Tamm, mfl, som just nu skickar Svarte Petter imellan sig. 9 december 2020+ har jag talat med dem:

Hej, min anmälan handlar om mord och brott i Sverige efter att Estonia sjunkit i Östersjön 1994 och intresserade parter beslöt att mörklägga själva utredningen. Det är ett helt annat ärende.

Jag ber (er) diarieföra mitt ärendeet separat, etc. Jag rapporterar utvecklingen pà min hemsida.

Alltså, Estonia sjönk/sänktes 28 september 1994 under mystiska omständigheter. Samma dag meddelades att visiret hade trillat av bla, bla, bla.

Eftersom vi hade samma typ färjor undersökte jag uppgifterna. Klart att visiret inte hade trillat av, vilket jag informerade SHKs/JAICs expert Börje Stenström 30 oktober 1994. Börje blev helt konstig men jag träffade honom regelbundet tom oktober 1996 och meddelade honom samma sak. Estonia sänktes, varför mörklägger du? Resultat? Stenström avled plötsligt februari 1997. Jag antar han blev mördad. (Ni) bör utreda det! Andra jag känner och talat med har drabbats likadant.

Samma sak med Estonias besättning. 10-12 ester i bestättningen registrerades som överlevande, MEN efter en vecka på Huddinge sjukhus var de alla försvunna. Jag har talat med deras estniska anhöriga och överlevande arbetskollegor som alla anger de överlevde. Vissa anser att de kidnappades i Sverige och mördades, dvs brott mot mänskligheten. (Ni) bör utreda det!

Den s.k. haveriutreningen är lögn från A till Ö, dvs ett brott i sig själv. Det finns inga bevis för uppgifterna i utredningen och att de som undertecknade den verkligen gjorde det. Frågar man dem vet det inget eller säger att de har bara hjälpt till med detaljer som kanske verkar troliga.

Fruar åklagare kommer att publicera information på hemsidan https://www.aklagare.se/ när det finns sådan. Men det går inte att säga något om när så sker enligt dem. Min anmälan om brott mot mänskligheten i Stockholm har inget speciellt diarienummer utan ingår i ett annat ärende som finns i frågan och som har nummer AM-165481-20. Vi får se hur det slutar.

Hélène Gestrin har avgått eller bytt jobb. Karolina Wieslander har meddelat att hon avvaktar vad SHK har att säga om ... spår av sabotage i lerbotten runt vraket eller liknande i skrovet. Hon vill inte tala med mig. Men det var ju SHK (Ann-Louise Eksborg) som förfalskade slutrapporten 1997 om oskadat skrov, mm. Karolina Wieslander vill inte direkt utreda mord i samband med Estonia utan vill avvakta en korrupt svensk myndighets (SHK) utredning av lerbotten kring vraket, etc. Det är ju rena skämtet.

 

Jag har JO anmält ärendet.

Riksdagens ombudsmän (JO) har tagit emot min anmälan 2021-01-18 och den har fått diarienummer 447-2021.

Om man vill kontakta JO i ärendet via e-post är adressen justitieombudsmannen@jo.se. Det är bra om man i så fall uppger diarienumret.

Fruarna borde nog först ladda sina tjänstepistoler eftersom en eller flera (estniska?) mördare är på fri fot i Stockholm och dödar folk som vet för mycket om Estonia efter att hon sänktes.

Massor av folk sitter alltså med Svarte Petter idag. Vilken tur att jag inte bor i Sverige, där kunskap om Estonia innebär livsfara.

För dem som inte hänger med var det propaganda från Regeringskansliet 16.12.20. Två personer, Mikael Damberg, regeringen, och John Ahlberk, SHK, ljög som vanligt om Estonia olyckan 1994 och medias anonyma figurer ställde inga riktiga frågor som jag bett dem ställa enligt ovan. Mina uppgifter klipptes bort direkt. Fortsättning följer 2021/2. Fy fan vilket land! 

Den 25 januari 2021 var Hélène Gestrin (se ovan) i farten i Tingsrätten i Göteborg. Det gällde nu åtalet mot två svenskar som, mha en tysk båt, från utsidan filmat skrovskador på Estoniavraket, mha en undervattensrobot. Hélène Gestrin yrkade på villkorlig dom och böter för de båda åtalade. Friande dom meddelades 8 februari (se nedan). Domen kommer naturligtvis att överklagas.

Min bror Per Björkman har 2020-10-17 meddelat:

Det är bara svensk lag som förbjuder dykningar till vraket (men inte skyfflandet av tonvis med sten och betong på "graven"). Estland har inte infört något dykförbud. Det internationella gravfridsavtalet, som gäller på platsen, förbjuder inte dykningar utan endast att plocka upp kroppar och föremål. Evertsson och Andersson befann sig på en tyskflaggad båt (Tyskland har inte skrivit under gravfridsavtalet). De följde reglerna i gravfridsavtalet. Åklagaren Hélène Gestrin borde naturligtvis lägga ner åtalet. Det är pinsamt för Sverige som rättsstat. Menar Sverige verkligen att svensk lag gäller över internationell rätt?

Själv avvaktar jag besked om själva skrovskadorna skall utredas enligt svensk lag och om brott begåtts 1994 i samband med olyckan. Det är ju nu helt klart att svenska statsministrar (QB och IQ) och deras underhuggare helt enkelt ljög rätt upp och ned 1994 och senare om att Estonias skrov var oskadat när färjan sjönk för att dölja läckaget och sabotaget och allt annat.

All regeringskorrespondens i ärendet har hemligstämplas i 60 år! De flesta andra partiledare inbjöds till ett möte litet senare kring 1996 där IQ förklarade läget och allvaret och beordrade rättning i leden! Det gällde att rädda korrupta Estland och dess president! och regering Fy fan vilket land! Men eftersom Sveriges militära underrättelsetjänst (MUSK) och säkerhetspolis (SÄPO) har varit med om Estoniamörkläggningen sedan starten och eliminering av folk som visste för mycket är sannolikheten noll att sanningen någonsin kommer fram.

Den 28 januari 2021 meddelade mig fru Agneta Engberg, JO huvudregistrator via epost, att mitt JO-ärende om ej diarieförd anmälning om brott mot mänskligheten är avslutad och ett beslut hade expedierades till mig 2021-01-25.

Eftersom jag aldrig mottagit beslutet ringde jag Agneta +4687865124 som hänvisade till JO Per Lennerbrant som inte var tillgänglig, så jag fick tala med en fru Lovisa Cronstedt istället som föredragit ärendet för JO Per.

Lovisa meddelade mig att hon inte kontaktat Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Stockholm, och deras fyra åklagare inkl. Wieslander/Gestrin som inte diariefört min anmälan där, och och inte heller undersökt varför, och inte heller kontaktat Huddinge sjukhus om 10-12 ester där 1994 som bara försvann efter en vecka eller Börje Stenströms familj och hans mystiska död 1997 och om han är begraven någonstans. Lovisa hade inte gjort ett skvatt.

Hon hade bara bett JO Per Lennerbrant att avsluta min anmälan utan vidare undersökning. Jaha. Lovisa förklarade senare för mig att JO vanligtvis inte motiverar (sic) sina avskrivningsbeslut och det finns heller inte någon skyldighet för JO/Lovisa att göra det. JO gör bara vad Lovisa föreslår. Jaha! Fy fan vilket land! Det är ju rena skämtet. Svenska statstjänstefruar vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet behöver inte diarieföra inkomna handlingar/anmälningar och naturligtvis inte besvara dem och JO håller med. OK, han kommer från Justitiedepartmentet som leder Estoniamörkläggningen 2021.

Den 8 februari 2021 frikändes de två svenskarna som, mha en tysk båt, från utsidan filmat skrovskador (sprickor) på Estoniavraket, mha en undervattensrobot 2019. Det hade tydligen inte stört offren i vraket, bla, bla, bla. Beslutet kommer naturligtvis att överklagas. Men under sommaren 2022 skall estniska och svenska myndigheter besiktiga skrovet under däck #2 ordentligt, mha dykare, mm, och konfirmera att det är intakt och att jag har fel. Fortsättning kanske följer.

För under tiden tror fortfarande svenska folket att Estonia sjönk, pga att ha tappat visiret 1994. Svenska folket är lika korkat som det amerikanska som tycker att atombomber 1945 och senare är toppen, att besöka Månen 1969 var och är fantastiskt och att arabiska terrorister attackerade USA 2001, osv. För att inte tala om covidiotviruset idag 2021 som skall döda oss alla om vi inte va€€ar, maskar och låser in oss.

Men nu vintern/våren/sommaren 2021 har f.d. riksdagsledamot Lars Ångström lagt ut åtta avsnitt ur sin serie om Estoniamörkläggningen ... Avsnitt 1 , Avsnitt 2 , Avsnitt 3 , Avsnitt 4 , Avsnitt 5 , Avsnitt 6 , Avsnitt 7, Avsnitt 8 ...

De visar hur estniska, finska och svenska politiker, myndigheter, experter, militärer, poliser, etc, ljög och förfalskade allt om olyckan 1994 tom idag 2021. Det är ett utmärkt initiativ av Ångström. Och resultatet?

Ångström har 2021 skrivit en ny artikel om vad som bör göras med anledning av de norska uppgifterna utan att i sedvanlig ordning nämna mina gamla uppgifter om, t.ex. vad ett vågslag är eller att Estonias livräddningsutrustning var "hoppa i sjön och simma till en flotte" typ! Eller att färjor som lastar vatten i överbyggnaden "slår runt och flyter upp och ner". Eller att "vattentäta dörrar" inte var tillåtna på Estonia 1994. Det behöver inte utredas igen.

Vi får se. Personligen tror jag inget händer. Som vanligt. Man fortsätter att förfalska och sprida lögner. Som vanligt.

14 juli 2021 var det nytt besök på platsen där Estonia sjönk 1994!

En estnisk katamaran - SUBSURVEYOR VLT 089 - t.h. - anlände. Okänd ägare. AIS avstängd.

MMSI 276007770, Callsign ES3409.

Den sjösatte en ROV utan dykare. Vilka de var och vad de tänkte göra är oklart. Vi får se!

M/S SUBSURVEYOR VLT 089

 

Articles and information about M/S Estonia sabotage 1994-2021


The Safety at Sea Ltd report May 2008
The HSVA report May 2008
Mariella rescued 40 Persons!
Serious Errors in the SSPA Reports
Vinnova and Chalmers' University deny Faults with Estonia Study
The Vinnova Estonia Study 2005 - Amazing Findings 2008
Recidivism of SSPA regarding the M/S Estonia
The ultimate manipulation - how SSPA faked the model tests
Does a ferry float on a deck house?
A new report about the MV Estonia sinking
Disaster Investigation
Lies and Truths about the M/S Estonia
Questions to HSVA in 'Naval Architect' 1-2007
German Group of Experts - up-dated information February 2007
The first films of the Estonia (16 hours) taken 2 October 1994 have been edited (only 7 hours 27 minutes remain)
New official research study 2006 shall explain the sinking 1994. Result expected 2008!
First Safety at Sea Rapport 9 September 2006
First Chalmers Report 10 October 2006
Heiwa Co's comments about the Chalmers report
20 Facts prove the Commission wrong
The Visor at the Wreck
The independent Investigation by Heiwa Co
Hole caused by Explosives
Diving is permitted at the wreck and should be done 2006
Video Diving on the Estonia August 2000
28 September 2006 - 12 Years Of Lying About The MV Estonia Sinking 1994
Five 'Estonia' associations demand a new accident investigation 8 May 2006
The official Explanation - slow Sinking due to Water on the Car Deck in the Superstructure - not possible!
Note about one explosive Device found at the Bow and a big unreported Hole in the starboard Front Bulkhead
Six Phases of the Sinking - Ramp always leaking

 

Aktuell information och länkarEstoniabluffen
Katastrofutredning
The Safety at Sea Ltd report May 2008
Fyra gåtor
The HSVA report May 2008
Mariella räddade 40 personer Allvarliga fel i Vinnova/SSPA:s rapporter till regeringen
Vinnova och Chalmers Tekniska Högskola anger att de senaste vetenskapliga forskningsresultaten om Estonia är korrekta
Försvarsminister Sten Tolgfors ljuger i Riksdagen 1 oktober 2008 om Estonia
Recidiv hos SSPA beträffande M/V Estonia
Färjan som flöt på fönsterrutor och andra historier
En ny rapport om MV Estonias sjunkförlopp
SKL:s rapport 3 mars 2008 - ofullständig analys
SSPA Sweden AB presenterar ytterligare en förfalskad 'Estonia' rapport
Katastrofutredning (E-bok)
Estoniabluffen (E-bok)
Bo Wallin - 3 mars 2000
Mona Sahlin juni 2000
SHK november 2000
Mona Sahlin december 2000
Remissbehandling 2000
Brev till regeringen 2001
Svar från regeringe 2001
Sakligt och opartiskt om gravfridslagen 2001
24 felaktigheter om Estonias olycksförlopp
Lögnaktiga vittnesmål
Nya uppgifter 2001
Visiret på botten
Styrbords lotsdörr öppen
Trafikutskottet 2001
Riksdagen december 2001
Vinnova
SPF
Riksdagen 30 maj 2002
KU-anmälan 2002 och regeringens svar
Konstitutionsutskottets bedömning maj 2002
Moderata synpunkter 2002
SPFs sjunkförlopp mars 2003
Riksdagen maj 2003
Riksdagen mars 2005
Riksdagen april 2006
Riksdagen juni 2006
SKL 2008
Jan Heweliusz och Estonia
Le Joola och Estonia
Protokollet
Tysta Leken
Estoniakrisen
Livlinan som brast
Jutta Rabe 2002
Skadan i sidan (1)
Skadan i sidan (2)
SPFs Estoniasamling
Riskkommunikation
Snabba räddingsbåtar
M/S 'Estonia' - Visiret bärgades vid vraket!
M/S 'Estonia' - Sjunkförloppstudien 2006-2008
Hur man gör en sjunkförloppsstudie
Sjunkförloppet stämmer inte
Chalmersrapporten 10 oktober 2006
Heiwa Co:s kommentarer till Chalmersrapporten
Safety at Sea rapporten 9 september 2006
Katastrofutredning 3.22 - 1999
Tyska expertgruppen meddelar nya uppgifter - februari 2007
Hemliga dykningar företogs på Estonia dagarna omedelbart efter förlisningen
Video Dykning Estonia
"Regeringen mörklägger sanningen om 'Estonia'"
Fem anhörigorganisationer kräver upphävd gravfrid och ny utredning 8 maj 2006
Yträddare Kenneth Svensson som räddade 8 personer 28 september 1994 skriver om detta 19 juni 2006
Ubåtskollision?
Hur Sverige mörklägger framtida kriser
Lögner om Jan Heweliusz

 

Anders Björkman 13/29 december 2020, 11 mars och 12 augusti 2021

 

Tillbaka till Heiwa Co start sida
Tillbaka till Heiwa Co Estoniasida