Min egen världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2021 e.Kr

Detta är min historia om civilisationens begynnelse 20.000 f.Kr, olika folkmord, opium, första & andra världskrigen 1914/45 e.Kr. och Japans otroliga inblandning i dem - inga atombomber exploderade där eller någonstans - det kalla kriget 1946/92, Sveriges förlorade krig i Afghanistan 2002/14, så flickor inte kunde gå i skolan, kriget mot "terrorismen", jihadismens nutidshistoria, mm.

Man undrar ju vad som verkligen hände ... . Världshistorien är ju mycket full av lögner. På min ålders tidiga höst inser jag att var rätt hjärntvättad och psykiskt misshandlad som liten oskyldig skolpojke och ung man för ~66 år sedan, men nu jag har bestämt att rätta till det. Det är aldrig försent ... att 2021 utreda M/S Estonia-olyckan 1994 korrekt, inse att inga atombomber exploderat 1945 eller senare, att inga amerikaner och ryssar varit i rymden 1961+, att inga araber förstörde WTC1/2 och Pentagon 2001, mm.

Det var 'fake news' varje gång.

Vi ikonoklaster beskylls ofta att vara rättshaverister eller konspirationsteoretiker men det är bara makthavarnas dumma sätt att skydda sig själva och sina offentliga lögner och fantasier. Nedan historia är skriven för mina sju barnbarn, så de kan publicera dem i hårdkopia 2046 på min 100-års dag! Tills dess får ni läsa dem här. Eller skriva era egna uppfattningar om det förgågna.

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

För 190 millioner år sedan var Jorden täckt av vatten som idag, men det fanns bara en kontinent i oceanen. Det var början på Jura-tiden. Oceanen var full av liv där vissa arter krupit upp på kontinenten - dinosaurier. Hur livet i oceanens vatten uppstod är ett ouppklarat mysterium. Kanske tunga vattenmolekyler - deuterium - lyckades bilda proteinmolekyler/celler som blev livets grundstenar? Ingen vet! Under 54 millioner år sprack kontinenten i bitar, pga vulkanutbrott, mm, som blev världsdelar och nya kontinenter som Afrika, Amerika, Antarktis, Asien, Australien och Europa och sedan var Jura-tiden slut, klimatet ändrades och livet på land kom igång för cirka 130 millioner år sedan. Mellan Afrika och Europa bildades Medelhavet. Atlanten uppstod mellan Europa/Afrika och Amerika och Stilla Havet uppstod mellan Asien och Amerika. Australien blev en ö mellan Stilla Havet och Indiska oceanen, osv.

Själva Jorden och Solen är 100 000-tals millioner år äldre och uppstod ur damm i Universum, som alltid har existerat, dvs ingen Big Bang någonsin!

Jag har sedan min ungdom varit intresserad av fysik och tror inte allt om olika pyttesmå elementärpartiqlar med massa, hastighet, spinn och lutning som blir quarkar mm, eller enorma qalaxer och quasarer i ett oändligt Universum. De är mycket påhitt av partikelfysiqer och astrofysiqer. Jag tror inte heller på Qovid-viruset 2021, mm.

Själv tror jag att mänsklighetens (och religionernas) historia började kanske bara omkring 20 000 f.Kr. på ön Atlantis i nuvarande Medelhavet, numera långt under vatten. Vilken överraskning!

Tusentals andra 'experter' anser helt annorlunda naturligtvis. Jag tror inte automatiskt på 'experter' och deras 'historier'.

Människan, homo sapiens eller en av dess arter, hade sannolikt utvandrat från Afrika betydligt tidigare - millioner år - och spritt sig ända bort till Sydamerika, Japan, Australien och Stilla Havets öar men ... levde fortfarande primitivt överallt i olika grupper som sysslade med jakt, fiske, samla bär, skaffa barn, fundera på vad livet är, mm. Jag antar att deras liv var fredligt och att KRIG inte existerade.

Den sista istiden startade cirka 50 000 f.Kr. och hela norra och södra halvkloten ovanför 45° N och S var täckta med kilometertjocka glaciärer. Där hade några % av Jordens vatten samlats. För 21 000 år sedan var istiden som värst. Då låg havsnivån 140 meter under den nuvarande havsnivån och Nordsjön var helt torr! Fram till för 8.000 år sedan (~6000 f.Kr) skedde en avsmältning av glaciärerna och havsnivån steg 130 meter, alltså 10 meter under nuvarande havsnivå.

Havsytan har sjunkit och stigit under tidens gång och Medelhavet har varit en insjö avstängd från havet vid Gibraltarsund i väst. Det hade nog skett vid tidigare istider. Även Berings sund mellan Alaska och Sibiren var torrlagt och folk kunde vandra över till Amerika under 20 000 år! Människorna på Jorden hade det tufft. Det var kallt överallt! Vattnet i Medelhavet dunstade trots detta bort under tusentals år och blev glaciärer och vattenytan sjönk betydligt och salthalten steg och till slut var Medelhavet tre mindre sjöar, vars ytor låg 1.500-2.000 meter under havsytan idag enligt bilderna nedan. I väster låg Gibraltarsjön som fylldes på med sötvatten från Rhône-floden, som störtade ner i sjön från smältande glaciärer i norr. Sötvattnet flöt på ytan där precis som idag.

Karta med Gibraltarsjön 2 000 meter under havsytan och landförbindelse mellan Tunisien och Italien 10000-4000 f.Kr. Malta var ett högt berg, etc.

För att komma ner till varma sjöstranden fick människorna, homosapiens, klättra ner från omgivande högland.

Jag bor ju i Beausoleil 50 meter ovanför Monaco idag med utsikt över Medelhavet. Hade jag bott där 6.000 f.Kr. hade jag fått gå ner >2.000 meter för att bada! Men vilken utsikt jag hade haft över Gibraltarsjön bort till Korsika.

Vi som besökt Döda havet mellan Israel och Jordanien vet hur det känns att gå ner till saltsjöar ... under havsytan.

Floder från smältande glaciärer i norr och Nilen och andra floder i syd fyllde på sjöarna med sötvatten. Det uppstod balans mellan påfyllning och avdunstning under tusentals år. Den östra sjön var den största och kallades Atlanten och mitt i den låg ön Atlantis som Wikipedia tror är en uppfunnen myt.

Karta med antika Atlanten 2 000 meter under havsytan och ön Atlantis mellan Libyen och Grekland 10.000-4000 f.Kr

Ön var täckt av sediment och metallklumpar inkl. guld som bildats under millioner år, när den var under havsvatten. När frysande homosapiens anlände dit cirka 15.000 f.Kr. från Afrika och Grekland/Europa var det rena paradiset. Klimatet var fantastiskt. Temperaturen var behaglig året runt. Allt växte i den rika jorden. Sjön - Atlanten - runt omkring var fylld med fisk i toppskiktet med sötvatten eller där Nilen, Po och Svartahavsfloden mynnade. Metaller, järn, koppar, silver, guld, fanns överallt i marken som tidigare varit havsbotten. Det var där på ön Atlantis och vid de branta kusterna i norr och syd som vi människor under hela 10.000 år - en rätt lång tid - lärde oss jordbruk, hantera metaller, väva tyg, tillverka verktyg, bygga båtar, hus och tempel i sten, mm, på de frigjorda, bördiga markerna. Livet på Atlantis var som på ön Island 25 000 år senare. Man startade som jordbrukare och fiskare. Man hade boskap, grisar, höns och hästar och slapp jaga. Havet var fullt av fisk och i luften fanns fåglar att fånga. Man kunde civilisera sig i lugn och ro. Lära sig skriva, läsa och räkna. Det var ett MIRAKEL. Efter ett par tusen år var Atlantis bebyggd med städer och tempel som fortfarande finns kvar idag 2021 - men 1 500 meter under vatten!

Atlantis hade nog kontakt med grekiska staden Ur-Athen som låg där Svartahavs-floden störtade ner i Atlanten i norr och med egyptiska Ur-Heliopolis vid Nilen som störtade ner i Atlanten i söder. Kanske ett Ur-Rom/Venedig fanns vid Po-mynningen. Atlantis urbefolkning (berber och morer) var bara vanliga människor som trodde på tomtar och troll à la svenska samer 5.000 år senare. Men de visste att överleva.

En dag cirka 3.800 f.Kr. tog den första mänskliga civilisationen på Atlantis slut. Klimatändring! Jorden hade blivit varmare och glaciärerna började smälta, havsytan steg igen och barriären vid Gibraltarsund kom under vatten och bröts upp och hela Medelhavet fylldes på med salt havsvatten igen.

Det gick rätt snabbt.

Och Atlantis kom 1.800 meter under vatten och hela befolkningen fick fly. Rubb och stubb försvann. Platon och Herodotus har senare beskrivit katastrofen som hundratals andra liknande översvämningsmyter handlar om. Noah tog sin ark och seglade till Libanon och blev fenicier. Grekerna flydde norrut där deras land blev en massa öar och egyptierna söderut och där i Nildalen i övre (södra) Egypten mellan Luxor och Assuan kunde Atlantisflyktingarna snabbt starta igen.

Det antika Egypten vi känner idag fick en rivstart m.h.a. alla överlevande experter som flytt från Atlantis. Man uppfann tyvärr också KRIG som sätt att lösa konflikter. Andra flyktingar var sumerer och hettiter och de - greker och romare - som flydde till Libyen och byggde alla städer med tempel och teatrar där vid den blomstrande nordafrikanska kusten full av skogar och djur som sedan förstördes av arabiska invandrare 700 e.Kr. (och klimatförändring).Vid Bosporen översvämmades Svarta havet och folket där fick fly norrut till Ungern, Lettland och Finland. Svenskarna vandrade in där inlandsisen smälte över Skandinavien.

Men Atlantis urbefolkning finns kvar! Berber och morer som flyttade högt upp från havet till sina berg, där de bor idag. Fast de flesta har ju flyttat.

En ny värld hade skapats. Det Medelhavet vi känner idag och som jag har utsikt över varje dag. Det är inte jag som funderat ut ovan utan Carl Festin. Naturligtvis bör det verifieras av arkeologer, geologer, meteorologer, oceanografer, limnologer och experter av alla slag. Det borde vara ganska lätt att undersöka havsbotten där Atlantis antas ligga med Remote Operated Vehicles, ROV, som kan dyka och fotografera på 2 000 meters djup.

Det vore intressant att veta hur salt vattnet var i Gibraltarsjön och den antika Atlanten, när ytan var som lägst, 20% salt i botten men alltid sött vid ytan?

Om nu en dag världen som vi känner 2021 går under i en ny löjlig klimatkatastrof är det inget att oroa sig för. Mänskligheten bara startar på nytt. Som i övre Egypten 3 800 f.Kr. Den egyptiska civilisationen med sina faraoner och pyramider gick sedan under och en ny blomstrade kring Aten och Akropolis och nya marmortempel ett tag med sina KRIG innan den också gick under. Världen styrdes ett tag från Roms sju kullar med nya KRIG vilket slutade med pannkaka och efter ett tag byggdes nya städer där makthavare av olika slag kunde bestämma och skriva sina historier, mha KRIG! Tyvärr har vi inte lärt oss så mycket av det.

Men greker observerade tidigt i himmelen att Jorden var en planet som roterade kring sina två poler på 24 timmar och kring Solen på ett år verkade det och att Månen roterade kring Jorden på fyra veckor, att det fanns andra planeter som roterade kring Solen i ett Solsystem. Senare upptäckte man att andra månar också roterade kring planeterna, att det fanns millioner andra solsystem i en galax som fick namnet Vintergatan, och att det fanns millioner andra galaxer i Universum. Sedan hittade man på att Universum uppstod i en Stor Smäll, vilket jag inte tror på.

Denna min lilla webbsida handlar om vad som hände senare i Europa med start 1914. Jag vet att ingen kommer att bry sig om det. Men man vet ju aldrig.

Idag är det 2021 och 107 år sedan en inkompetent, österrikisk, kejserlig tokstolle som ärvt makten startade första världskriget, 82 år sedan en annan österrikisk, inkompetent, proletär galning/korpral startade andra världskriget, 75 år sedan det kalla kriget startade och 19 år sedan Sverige 2002 startade krig och sände soldater och sjömän (!) att kriga mot jihadister i Afghanistan för att flickor inte skulle kunna gå fredligt i skolan där. De svenska soldaterna uppmuntrade det afghanska, nationella motståndet och därmed jihadismen (som är en annan sak). Och det skall utredas 2024. Det är hur lätt som helst att starta och slåss i olagliga KRIG, det kostar litet men man tjänar massor med pengar på eländet där andra betalar. Att skapa och starta fred är mycket svårt, kostar mycket och är en förlustaffär. Ingen vill betala.

Svenska skolor och media meddelar en version av denna långa historia som inte överensstämmer med min personliga uppfattning av första och andra världskrigen och alla andra KRIG efteråt, t.o.m 2021 och hur fred kan ordnas. Ni lär er säkert något nytt genom att läsa mig, hoppas jag.

Född 1946 har jag själv aktivt bevittnat händelserna sedan cirka 1956, men när jag gick i skolan 1953-1965 lärde vi oss ingenting om det som hänt 1914-1953 ; bara vad som passade.

Den svenska skolan var urusel när det gällde modern historia. Vi fick å ena sidan lära oss att kung Gustav Adolf II stupade vid Lützen 1632, att kung Carl X Gustav dog ung i Göteborg 1680 efter att ha marscherat över de igenfrusna Bälten i Danmark, och att kung Carl XII sköts/mördades vid Fredrikshall 1718 och kung Gustav III sköts på Operan i Stockholm 1792 och att de var hjältar ... vad det nu skulle tjäna till. De var ju bara otrevliga, tråkiga, svenska envåldshärskare ... och media var inte på plats att rapportera korrekt.

Vad vi inte fick lära oss var att, t.ex., Gustav Adolf II och hans svenska knektar krigade för och mot betalning av Frankrike i enlighet med sju avtal på franska eller latin med start i Bärwalde 23 Januari 1631 och med slut i Stockholm 30 juni 1643. Det var stormakten Frankrike som bestämde och betalade och lilla Sveriges terrorister gjorde bara vad de blev tillsagda, dvs att ödelägga Tyskland och säkra Frankrikes erövringar vid Rhenfloden (Elsass) 1648. Sedan fortsatte Sverige/CXG/CXII att ödelägga först Polen - CXG förstörde 188 städer, 81 borgar och 136 kyrkor och hans generaler stal det mesta av värde där, sedan CXII (den enväldige och enfaldige) i Danmark, Polen, Ryssland och Norge, t.o.m 1718. Sverige skulle erövra Kaspiska havet, etc. Mot betalning, förstås, men gick i konkurs. CXII var en riktig förlorare som fick trösta sig med sina trumpojkar i sängen. GIII startade ett annat KRIG mot Ryssland och förlorade resten.

Jag härstammar från folk i Tjusts kustland, dvs nordöstra Småland eller östra Östergötland, som år 500 e.Kr. producerade och smidde järn när de inte fiskade. Det var slutet på Järnåldern. Resultatet blev yxor, hammare och kilar och det verkar som mina förfäder då byggde träbåtar med dem och startade Vikingatiden och att mina förfäder seglade österut till Novgorod, Kiev, Bagdad och Bysans (Konstantinopel, Miklagård) och sålde grejorna där.

Under Järnåldern och Vikingatiden trodde mina anfäder på asagudar som Oden, Tor och Frö & Co!

Oden hade skapat Universum, Tor höll ordning på jorden med sin hammare och Frö ordnade befruktning att vi skulle föröka oss på jorden, osv. Det fungerade bra i flera hundra år. Det var en kopia på egyptiers, grekers och romares gudauppfattningar tidigare söderut. Under tiden (år 1100 ?) skapade kung Björn Svea rike som mina förfäder hjälpte till med. Sedan blev det Medeltid och Danmark tog efter ett tag över Tjust.

Under Medeltiden ersattes asagudarna av en ny Gud - Herren - och hans son - Jesus - och - den Helige Ande. Herren hade skapat Universum, Jesus förklarade ordningen på jorden och den Helige Ande ordnade befruktning att vi skulle föröka oss på jorden, osv. Det tog flera hundra år att få folk i Tjust att bli katolskt kristna under Påven i Rom, men så bara blev det.

Sedan tog kung G1Vasa över det hela 1520 och Sverige blev en protestantisk Stormakt, mha KRIG. Det tog slut 1718, då den svenska Frihetstiden startade och mina förfäder blev livegna i Tjust under kung GIII.

Min farfarsfarfarsfar Nils (1743-1820) och hans bröder och kusiner födda 1728-1744 beslöt att bli sjömän under danska, holländska och franska skeppare att slippa det svenska förtrycket och det fungerade bra. Nils flyttade till Bordeaux i Frankrike och seglade därifrån över Atlanten till Nya Världen många gånger och runt i Västindien 1765/90. Det var goda tider och Nils, min favoritsläkting, tjänade en del pengar, lärde sig språk och att uppskatta goda viner. Livet som sjöman var lärorikt. Man seglade västerut till Nya Världen och österut tillbaka till den gamla med kolonialvaror av olika slag, inkl böcker och tidningar. Slavhandel försiggick mellan Afrika och Amerika! Det tog cirka en månad och var inte svårt. Segelskeppen hade 2 eller 3 master och 10-15 mans besättning och kunde lasta 100-250 ton. Maten var god! Man hade grisar och höns med sig och havet runt ikring var fullt av fisk. Sjömännen kunde umgås med passagerarna. Man drack vin ombord och umgicks civiliserat. Nils lärde sig massor.

Men franska revolutionen bröt ut. Nils seglade då hem till Tjust och blev kofferdistkapten i Östersjön ett tag, gick iland och gifte sig, fick 1800 ett barn Eric och blev bonde på Rödja utanför Gamleby - ett jordbruk som han köpte. Nils arrenderade även gården Skramstad. Rödja såldes 1859 när Eric dog. Eric hade många barn och sonen Hugo fortsatte som bonde, men gick i konkurs 1889 som sin bror Victor och en svåger och fick flytta till Kalmar. Där hans son, min farfar Eric, född 1878, blev köpman och sålde järn, yxor, hammare och kilar som förfäderna 1400 år tidigare. Och det gick bra. När Eric dog 1951 såldes affären och pappa gjorde andra saker där han flyttat till Stockholm och gift sig.

Långt senare när jag arbetade/bodde i England, Japan, Holland, Frankrike, Egypten, Ukraina och Sachsen och litet här och var annars, träffade jag trevliga personer som själva eller vars föräldrar eller mor/farföräldrar varit med i riktiga KRIG som berättade om det.

Det öppnade mina ögon. Stämde det jag trodde sedan födseln eller var jag lurad av svenska folkskolans propaganda? Historia skrivs oftast av vinnarna eller de som bestämmer och kan manipuleras av politiska och andra skäl. Om historien är sann, vet man ej.

När jag var liten kunde KRIG bryta ut när som helst trots att det var förbjudet sedan 1945. Vi barn uppfostrades att vara beredda. Jag gjorde därför min värnpliktsutbildning/tjänst att deltaga i framtida KRIG att försvara Sverige, dvs inte attackera andra länder och naturligtvis kapitulera för övermakt och inte slåss i onödan. Mitt vapen blev sjöminan. Den göms och när fienden passerar exploderar den. I Afghanistan kallas den IED - Improviserad, Explosiv Doning. Livsfarlig. Den grävs ner och när fienden inkl. svenska krigare passerar exploderar den. Som en sjömina. Men det har folk inte lärt sig. Tänk vad korkad jag var då. Syftet med KRIG är ju att hålla ekonomin igång och göra vissa riktigt rika! Det är en lång historia:

 

Innehållsförteckning:

1. Första världskrigets skyttegravsvansinne

(Sammanfattning - ingen vet vad meningen var med första världskriget, som startades av Österrikes kejsare, utom att man sköt på varandra 1914/18 i skyttegravar och millioner personer dog - till nästa kapitel)

2. Tiden före andra världskriget

(Sammanfattning - på 20-talet tog diktatorer över makten i många länder och på 30-talet rustade man för nästa krig, där hela länder och folk skulle förintas. Inget land protesterade mot dessa uttalade olagligheter - till nästa kapitel)

3. Andra världskriget 1939-1941 - blixtkrigen

(Sammanfattning - Hitler och Stalin startade tillsammans andra världskriget september 1939 i Polen medan England och Frankrike tittade på och sedan anföll Hitler Stalin i juni 1941 som skulle förintas - till nästa kapitel)

4. Hitler/Stalinkriget i Europa blir världskrig - USA hoppar in - Hitler blir nerdrogad och uppmuntrad

(Sammanfattning - sedan attackerade Japan USA december 1941 vad det nu skulle tjäna till - till nästa kapitel)

5. Hitlers världskrig blir snigelkrig och förloras oktober 1941

(Sammanfattning - Hitler förlorade andra världskriget redan i oktober 1941 men de som tjänade pengar var inte nöjda! Kriga vidare - till nästa kapitel)

6. Hitlers och Stalins folkmord

(Sammanfattning - Hitler och Stalin mördade en hel del oskyldiga civilister när de krigade - till nästa kapitel)

7. Världskriget i Fjärran Östern - semester i Söderhavet? Iwo Jima

(Sammanfattning - snart hade Japan förlorat hela sin handelsflotta och började svälta - till nästa kapitel)

8. Den falska atombomben

(Sammanfattning - för att avsluta andra världskriget uppfann man den falska atombomben! Det var ren propaganda - till nästa kapitel)

9. Det kalla kriget 1946-1989

(Sammanfattning - det kalla kriget innebar lugn och ro nästan - till nästa kapitel)

10. Enklaste propaganda håller modet uppe

(Sammanfattning - under det kalla kriget var det kapplöpning i rymden och atombombsrustning - allt bara för att imponera eller skrämma - till nästa kapitel)

11. Fred på jorden 2021

(Sammanfattning - Sverige var äntligen med och krigade 2002-2014 och förlorade totalt men har inte lärt sig av det!)

Uppgift:

1. Vad tror ni själva? Beskriv det och meddela mig!

Vidare!