Den kriminella, svenska mörkläggningen av händelsen/sabotaget som orsakade M/S Estonias sänkning 1994/2024 (22 juli 2024)

M/S Estonia förlorade enligt min uppfattning aldrig sitt bogvisir i överbyggnaden däck #2/4 högt över vattenlinjen natten 28 september 1994, som svenska statsministrar, myndigheter och media meddelat officiellt sedan dess. De ljög rakt upp och ned för att dölja sabotaget som sänkte färjan!

Visiret sprängdes loss på havsbotten 3/4 oktober 1994 efter sänkningen, för att dölja skrovläckagen däck #0/2 styrbord 4 meter under vattenlinjen som sänkte Estonia! Visiret hamnade naturligtvis på havsbotten under vraket, där det senare bärgades.

Svenska myndigheter uppgav senare, helt lögnaktigt att visiret hade bärgats långt västerut, och att färjan ändrade kurs 180° och sedan drev österut under 30/45 minuter, där hen senare sjönk. Tänk vad Sverige hittade på 1994!

Överbyggnadens förskott sprängskadades, när visiret avlägsnades av svenska flottans röjdykare på havsbotten, mha sprängladdningar! Tjeckiska vänner till mig har senare filmat skadan i förskottet, vars foto (t.h.) jag publicerat på min hemsida, men myndigheterna anger fortfarande 2024 att förskottet är oskadat!

Röjdykarna visste inte att både visiret och rampen var surrade till överbyggnad och bildäck med rep i hamn efter avfärd. Visiret och rampen var nämligen skadade efter en kollision med en kaj i Finland ett par månader tidigare, när fenstabilisatorer installerades i torrdocka! Vid den kollisionen bucklades visiret och låsen skadades och fungerade ej. Rampen var skev och gick inte att låsa! Grejorna fick istället surras med rep i hamn, vilket tog ett par minuter.

Estonia sjönk som en sten, när skrovet med 22 helt olagliga, öppna vattentäta dörrar (!) sprängdes läck till havs i för och akter av terrorister och vattenfylldes med visiret och bogrampen på plats! Det gick snabbt och noterades av både passagerare och besättning nere i skrovet.

Först vattenfylldes däck #0, innerbotten, så att stabilteten blev noll, pga fria vattenytor där. Det tog ett par minuter. Färjan krängde sedan snabbt 90° och flöt på sidan. Mer vatten strömmade in och Estonia sjönk helt efter ytterligare ett par minuter! Organiserad evakuering var inte möjlig med rederiets kännedom godkänt av svenska, finska och estniska myndigheter.

Eftersom 22 helt olagliga, vattentäta dörrar (!) i 10 skott i skrovet stod vidöppna, sjönk Estonia sedan som en sten på <10 minuter. >1.000 dog. Estonia saknade vidare riktig livräddningsutrustning! Estonia var 1980 byggd med namnet Viking Sally för skyddad kusttrafik mellan Sverige och Finland och finsk flagg, där sjöolyckor inte händer.

Bara de passagerare som reagerade direkt, när det smällde, och sprang upp till öppna däck och hoppade i en flotte som blåstes upp där, överlevde, inkl. nästan hela maskinbesättningen inkl. maskinchef Leiger och andrekapten Piht! De två räddades och fördes till Finland, där de träffade statsminister Bildt som flugits in.

De berättade samma morgon för statsminister Bildt vad som hänt ... vilket fick tystats ner med förfalskade vittnesmål och nya identiteter ... och mörkläggning!

Färjan var aldrig sjövärdig med falska certifikat godkända av svenska myndigheter sedan 1980!

Carl Bildt

Samma dags morgon meddelade nämligen SVERIGES statsminister Carl Bildt att färjans bogvisir hade trillat av (och tydligen orsakat olyckan?) utan att det märktes. Uppgiften var enligt Bildt baserad på ett uttalande av en överlevande som sett färjan sjunka på aktern utan bogvisir men med stängd ramp! Det var ren lögn. Bildt fabulerade! Den lögnen 1994 följdes av en rad andra, t.ex. om bogrampen som bärgades 2023!

Bildt beordrade sedan direkt, helt kriminellt/olagligt, svenska Statens Haverikommission, SHK, som inte hade med saken att göra, att organisera, dokumentera och förfalska en olycksutredning mha Estland och Finland, dvs organisera en tre-statlig mörkläggning!

Visiret sprängdes som sagt loss från Estonias överbyggnad på havsbotten tidigt oktober 1994 av svenska FörsvarsMakten, FMs, röjdykare, så man kunde skylla på det!

Ann-Louise Eksborg

En viss heltokig fru Ann-Louise Eksborg, nybliven rättschef FM, fixade det, dvs svenska röjdykare kunde spränga loss visiret. Hon blev senare generaldirektör SHK, mm, som belöning! Det var hon som helt själv ljög ihop hela "slutrapporten" 1997! FMs tidigare rättschef hade 1992 ordnat att Estonia kunde - helt olagligt - smuggla krigsmaterial, droger, flyktingar, etc, utan att svenska tullen ingrep.

Ewa Skoog Haslum

En annan heltokig svenska, Ewa Skoog Haslum, som var radiotelegrafist med korprals grad på ett svenskt krigsfartyg som 1994 följde utvecklingen till havs, när Estonias visir sprängdes loss, blev senare chef för hela svenska flottan med amirals grad.

Somrarna 2021/2 utfördes två (!) nya, svenska, statliga undersökningar av skrovskadorna som sänkte Estonia, pga läckage av statliga "haveri"utredare i Estland, Finland och Sverige. Resultatet av fotogrammetrin av Estonias skrovs styrbordssida däck #0 skulle bli tillgängligt i slutet av januari 2023 uppgavs det av lögnaktiga, svenska utredare. Enbart en osignerad delrapport publicerades januari 2023.

Experterna har självfallet inte hittat (??) sprängskadorna av terrorister i skrovets styrbordssida däck #0 som sänkte färjan. De anger istället att hela skrovet däck #0-2 är oskadat! Det är ren lögn 2024!

Det verkar som den helsvenska mörkläggningen av Estoniasänkningen 1994 och skydd av personerna som som bidrog till dödandet av >1,000 personer fortsätter som vanligt 2024 av helt korrupta och kriminella politiker och ämbetsmän av olika slag, inkl, generaldirektörer och naturligtvis under Carl Bildts ledning.

Sommaren 2024 är fortfarande frågan, varför Sverige mörklägger sabotaget och de öppna, vattentäta dörrarna som sänkte Estonia hösten 1994?

Den frågan får ej ställas 2024! Svenska media tiger som vanligt.

Den nya utredningen februari 2024, om den nu slutförs, bör därför diskutera, t.ex. varför de vattentäta dörrarna i skovet inte stängdes vid avfärd. Då hade Estonia aldrig kunnat sjunka i en kollision eller sabotage. Andra frågor är vad som hände med (1) andrekapten Piht, (2) maskinchef Leiger och (3) Sthlms lotschef Dan AndersMyrberg som alla var ombord! Lever de idag 2024? Jag tror de mördades i USAs tortyrfängelser rätt snabbt redan 1994/5!

Anders Björkman

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

 

 

Välkomna 2024 till min gamla webbsida om Estoniaolyckan 1994, som är en fortsättning från en första här och en andra här (och naturligtvis här). Det handlar bara om att läsa vad jag skriver sedan länge, dvs 15 augusti 1996 i DN Debatt. Tror ni att jag ljuger, kontakta mig om det!

Anledningen varför de vattentäta dörrarna stod öppna, så att Estonia sjönk, var att folk skulle kunna gå på toaletten!

*** 

 

23 juli 2024. Åsa Carlsson, polis i Karlstad och barnbarn till en person som mördadets 1994, har börjat utreda mordet utan att kontakta mig. Jag undrar när hon ringer!

 

22 juli 2024. Svensken Tom Johnson överlevde Estoniakatastrofen 1994! Han har två döttrar som jag hoppas en dag skriver en bok om pappan, vem han var och hur han överlevde sänkningen av Estonia, där en massa kollegor till Tom strök med. Vi får se! Klart att ett svenskt massmord i Östersjön 1994 inte kan förbli outrett 2024! Det är de anhöriga till överlevandens främsta uppgift att faktiskt aldrig glömma händelsen utan kräva att SANNINGEN kommer fram.

Gärna med hjälp av mina uppgifter.

***

 

16 juli 2024 - Det blir konstigare än någonsin- avsnitt 217 

Tant Åsa ställer nu frågor om sin försvunna, hemliga pappa som aldrig dog. Svenska Knugen har beslutat att uppgifterna är hemliga!! Osv.

 

13 juli 2024 Avsnitt 216

Tant Åsa är i toppform och förklarar hur Estoniamörkläggningen är en topphemlig konspiration sedan 1994. Jag har ju meddelat detta skriftligt sedan 1996, när DN - Debatt publicerade en artikel av mig om det augusti 1996. Misstaget berodde på att DNs censur hade semester! Eftersom sjösäkerhet är mitt jobb, fortsätter jag att jobba med det idag Tyvärr, anser tant Åsa att jag är en "ärthjärna" som hon inte vill ha att göra med. Hon kan inte ens nämna mig vid namn i alla sina avsnitt och videos.

Jag har aldrig träffat eller talat med tant Åsa om Estonia massmordet, som Carl Bildt mörklägger sedan dess, mha av en viss Vendela Dobson. Läs gärna om mig.

Jag undrar hur detta drama skall sluta!

 

12 juli 2024 - tant Åsa är i farten igen och är riktigt rolig i min stil. Det är avsnitt 215 om svenska statens konstråds Estoniaminnesvård på Djurgården och Vendela Dobson. Jag känner båda och deras lögner.

11 juli 2024 - tant Åsa babblar vidare om sin pappa och NATO. Det var tvärtom!! Avsnitt 214

4 juli 2024 - Avsnitt 212 

Tant Åsa har äntligen fattat att Estoniasabotaget 1994 är en KONSPIRATION, dvs en svensk statlig sammansvärjning och komplott ledd av regeringen att skydda sina egna brottslingar, mha statliga tjänstepersoner av alla slag.

 

2 juli 2024 har tant/fru Åsa Myrberg publicerat Avsnitt 211! 

Tant Åsa har tydligen inte alls tröttnat att utreda sin pappas "död". Hon funderar om det var en övning. Varför inte? Nu har "vrakplatsen" undersökts igen 1+ juli 2024! Och en est har blivit domare hos ICC i Haag. Osv, osv!!

Fast vrakplatsen har ju redan undersökts 1994! Vet inte Åsa Myrberg det?

 

1 juli 2024 har jag nämligen fått följande artiga meddelande från tant/fru Åsa Myrberg :

"Hej,

Jag ber er att inte skicka fler mail till mig. ... Jag har överlämnat mina mål gällande mörkläggningen av det svenska statsskicket likväl som mörkläggningen av Estonia till internationellt rättssystem. Min del är därmed avslutad! ...

Tack för den här tiden, må så gott!

Vänligen

Åsa Myrberg"

Åsa och jag i verkar vara överens om att Extoniasabotaget har mörklagts av svenska myndigheter sedan oktober 1994. Anledningen varför tant Åsa/fru Myrberg nu ger upp är sannolikt svenska mordhot. Jag avvaktar 28 september 2024, när det är 30 år sedan Extonia sänktes, medan statsminister Carl Bildt tittade på.

***

30 juni 2024. Tant Åsa har träffat Henrik Järrel. Och blivit lurad? Och E-gruppen i svenska Riksdagen! Har jag hållit föredrag för. Jag har besökt E-triangeln Djurgården flera ggr. Svenska frimurare? Det är kanske de som ligger bakom alla E-dödsfall/offer sedan 28 september 1994. Nu handlar det om Extonia. Klart Åsas pappa omkom i ett teatermassmord. Och det handlade om pengar. Vilken tur att jag inte har några pengar någonstans. Och Carl Bildt skyllde på visiret!

*** 

23 juni 2024. Tant Åsa jobbar vidare. Hon har ännu inte riktigt fattat att hennes pappa, Dan Anders Myrberg, överlevde Estonia sabotaget 28 september 1994, träffade statsminister Carl Bildt i Finland samma dag och diskuterade hur sabotaget skulle mörkläggas. Carl Bildt erbjöd (LOL) pappa Myrberg ett nytt liv i USA, men det slutade i ett av USAs hemliga fängelser typ GitmoCuba (det finns flera), där folk snabbt misshandlas till döds utan problem. Dan Myrberg var den första i en rad personer som Bildt & Co dömde till döden för att skydda sig själv. Klart inte det kan utredas någonstans.

22 Juni 2024. Alla personer i kommissionerna att utreda Estonia "olyckan", och alla andra personer som skulle övervaka kommissionerna, t.ex. expert Bengt Schager, GD SHK Forssberg, SHKs expert Börje Stenström, ÖB Johan Hederstedt, underrättelsechefen på Tull verket Sven Peter Olsson, Johan Hirschfeldt, Ines Uusmann, Mona Sahlin, Ann-Louise Eksborg, olika Chalmersprofessor, Peter Örn, Röda Korset, m.fl, har aldrig nämnt ordet SABOTAGE i samband med sänkningen.

Estline direktörerna i Tallinn Johannes Johansson och Niinas som meddelade media att Estonia hade sänkts pga attentat tystade direkt. Anledningen är att alla dessa korrupta, kriminella personer snabbt erbjöds goda löner, befordringar och pensioner, om de fortsätter att ljuga om Estonia. Funkar bra 2024. Kostar inget eftersom staten Sverige betalar och media/journalister tiger.

 

16 juni 2024. Tiden går! De anhöriga trodde sommaren 1977 att det var varvets, sjöfartverkets och Bureau Veritas fel för 27 år sedan att Estonia sänktes för 30 år sedan! Men inte flaggstaten, fria (?) Estlands eller rederiets fel! Och skrovet skulle inte undersökas. Det var ju bogvisiret som trillade av! Om det var stulen sovjetisk militärutrustning från Paldisk, mm som smuggladesi fick inte heller utredas! Henning Witte tror att terrorister sänkte Estonia. Aldrig utrett! Man talade om hål (?) under bildäck men aldrig om sprängt SKROVLÄCKAGE. Kl. 10.49 i länken anges att läckaget är i styrbordssidan under vattenlinjen! Det förklarar jag själv kl. 12 00 i länken! Upprepade smällar och vatteninträngning! "Hålet" har aldrig undersökts utan snarare DOLTS! Henning glömde att nämna de 22 olagligan vattenäta dörrarna i skrovet som alltid stod öppna! Att Estonia sänktes av terrorister har aldrig utretts!  

16 juni 2024. Avsnitt #205 - lotschef Dan - "James Bond" - Myrberg verkar ha överlevt Estoniasabotaget 1994 enligt Försvarsmakten 30 år senare. Socialnämnden på Ekerö utanför Stockholm skall ta hand om James Myrberg och hans dotter. 

 

SEK 30 milliarder - grovt bedrägeri

24 maj 2024 

Tant Åsa (Myrbergs dotter) har 24 maj 2024 stämt staten SverigeSEK 30 milliarder. Hon anser idag 24 maj 2024 att hennes pappa, som var ombord på Estonia, aldrig dog när Estonia sjönk. Sverige och dess statsmininistrar ljög helt enkelt. Det anser jag också. Personligen tror jag att överlevande och "experter" som visste för mycket kastades i hemliga fängelser, där de senare avlidit! Tant Åsa och domstolen borde åtala fd statsminister Carl Bildt och fd GD SHK, mm, Ann Louise Eksborg för grovt bedrägeri om dessa märkliga "dödsfall".

"Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Är brott att anse som grovt, skall för grovt bedrägeri dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år." 

Det handlar inte bara om vanlig förmögenhetsöverföring utan ännu värre. Bildt tjänade själv en massa pengar på att mörklägga detta massmord och brott mot mänskligheten.

***

Enligt min uppfattning var färjan Estonia 1994 svenskägd, men registrerad under Cyprisk-flagg, efter att den åländske redaren hade gått i konkurs. Färjan hade sedan av svenska banker hyrts ut till ett estniskt, men maffiakontrollerat statligt företag i Tallinn, mha svenska bulvaner, så maffian kunde hissa estnisk flagg på skrotet. Naturligtvis sänktes Estonia mitt i Östersjön, men sedan har Sverige uppgivit att det skedde 30 sjömil österut i finska fiskevatten, osv, osv, osv, bla, bla, bla! Man kan bli förvirrad av mindre lögner som estniska, finska och svenska medier spritt sedan dess. Men jag, som gillar Ryssland och dess president Putin, har andra tankar.

 

10 maj 2024

Tant Åsa kämpar vidare under våren 2024. Det är bra. Hon borde kontakta Ann-Louise Eksborg, GD, SHK, som ljög ihop hela historien 1997. Familjen Wallenberg har inte med saken att göra. Bröderna Jacob och Marcus bad mig en gång kontakta dem, om jag behövde jobb, men det blev aldrig aktuellt.

6 maj 2024

Tant Åsa, som nedan förgäves kämpar för att begrava sin pappa, tror numera 2024 att överlevande från Estonia ljuger om vad som hände 1994. Det anser jag naturligtvis också. Det gamla TV4 programmet var ren, svensk lögnpropaganda! Naturligtvis fanns det inget behov av en taxfree/fylle/knull-färja mellan Stockholm/Tallinn 1992/4. Det handlade bara om smuggling och pengatvätt i svensk regi! Alla som kört färjor vet ju att man saktar in i storm och inte ökar farten, osv. Förseningar händer. Sverige beslöt att mörklägga massmordet! Och tjäna pengar på det.

När rederiet 1993/4 utsattes för utpressning av estnisk maffia - betala eller vi sänker färjan - beslöt rederiet att inte betala! Vilket skedde. Rederiet visste att det skulle ske! Färjan sänktes alltså, svensk regering och svenska myndigheter meddelade sedan bara att färjan var perfekt och att bogvisiret hade trillat av utan att det märktes, bla, bla, bla. Mörkläggningen fortsätter och jag undrar hur den skall fortsätta lördagen 28 september 2024, som är 30 årsdagen av sabotaget. Svenska media kommer nog inte att nämna saken alls! Vi får se!

3 maj 2024 

Det fanns lyckliga Estoniaöverlevande 2014! Fast den svenske polisen med sin brutna tå på fjärde däck verkar vara en betald "kris" vilseledare. Han gick runt och knackade dörr för att rädda folk, bla, bla, bla!!! Jag undrar om den lögnaren skall presenteras igen september 2024?  

26 april 2024

Tant Åsa kämpar vidare, men inga handlingar 1994/2024 kan delges från Sjöfartsverket. Åsa har ombetts kontakta sin pappas arbetsgivare för det, vilket var Johan Fransson, först rättschef i Norrköping, sedan dykledare till sjöss när Estoniavraket undersöktes och avslutningsvis som sjösäkerhetsdirektör och GD för hela Sjöfartsverket, numera avliden. Utan Johan Fransson kunde Estonia aldrig segla ur svenska hamnar, men det gick med undantag, lögner, pengar under bordet och falska certifikat.

25 april 2024

Tant Åsa kämpar vidare att få ta del av alla handlingar (dokument/uppgifter, osv, och allmänna eller sekretssbelagda, etc,) om sin pappa som på tjänsteresa för Sjöfartsverkets räkning försvann med Estonia 28 september 1994. Hon tror att pappan mördades under natten av en händelse. Jag tror pappan inte mördades utan överlevde sabotaget och räddades och träffade Sveriges statsminister Carl Bildt i Åbo, Finland, samma eftermiddag/kväll för att diskutera händelsen. Efter det kidnappades pappan av svensk polis, osv.  

23 april 2024 

Tant Åsa jobbar vidare med att få sina ansökningar och rättsprövningar om att få begrava sin 1994 försvunna pappa skall behandlas av svenska myndigheter 2024. Hon fattar fortfarande inte att Sverige inte vill det, utan hellre önskar att hon är död. Vilken sorglig mörkläggning. Synd att Tant Åsa tror att hon kan lösa problemen!  

22 april 2024!

Tant Åsa tar det från början igen för 511 gången. Hon har blivit juridisk expert på lagarna som gäller mörkläggning, mm! Det är bra!

Estoniasabotaget 1994 (den svenska Estoniafärjan sprängdes läck 28 september 1994 mitt i Östersjön en natt) var en ren militäroperation, godkänd av Sverige och dess regering (Bildt & Co) sedan 1992, som mörklades med en helfalsk olycksutredning av ett bogvisir som trillade av 1994, när fienden slog till och dödade >1000 personer.

Det handlar om svensk psykologisk krigföring mot svenska befolkningen sedan 1994 inklusive diverse mord av folk som lade näsan i blöt senare. Själv råkade jag bara bli insyltad, eftersom jag hjälpte till med färjor i Röda havet och Medelhavet sedan 1980.

Sedan var det min mamma (f1919/d2019) som tyckte jag skulle skriva i DN Debatt 15 augusti 1996 om det, och på den vägen är det, dvs DN skriver inte längre om det!

Jag känner inte Åsa och har aldrig träffat henne. Hon citerar aldrig mina uppgifter: Vi har bara haft kontakt via epost att par gånger. Åsa förlorade sin pappa, när Estonia sänktes och hon vill bara begrava honom. Men Sverige förbjuder det! Jag tror ju inte Åsas pappa dog. Han överlevde.

*** 

Slutrapporten om Estoniaasabotaget 28 september 1994 (färjan sprängdes läck till sjöss av terrorister) skrevs färdig december 1997 av jur.kand Ann-Louise Eksborg som råkade vara jävig, eftersom hon hade som rättschef hos FörsvarsMakten varit med om ett beslut 29 september 1994 att sända svenska röjdykare att spränga loss visiret från vraket på havsbotten, så svenska myndigheten Statens HaveriKommission, SHK, kunde skylla på det som "olycksorsak". Eksborg hade, som grädde på moset aldrig utrett en olycka, gjorde sedan allt själv hösten 1997 som nyutnämnd GD SHK utan att samarbeta med åtta andra "olycksutredare", som bara tvingade signera hennes lögnslutrapport december 1997.

Svenska regeringen har senare beslutat att sekretessbelägga alla uppgifter om sabotaget av terrorister som sänkte färjan 1994 som de samlat ihop för att dölja sin egen kriminella inblandning i brottet som startade tidigare.

"Ja vilket jäkla vansinne, 30 år hur f*n är det alls möjligt? Man kan inte tro att det är sant," säger Åsa Myrberg. 

Åsa Myrberg fortsätter 17 april 2024 att försöka få begrava sin pappa som kanske var ombord på svenskägda M/V Estonia 28 september 1994. Lycka till. Enligt svensk lag skall nya uppgifter om en sjöolycka som utretts tidigare utredas på nytt, när nya uppgifter presenteras om olyckan, men av någon anledning sker det inte. Sverige är ett orättsland!


Här är en gammal
länk om samma sak! Ta er tid att studera mina avslöjanden av Estoniamörkläggningen 1994/2024. Det tar nog flera dagar för er att göra det. Vilken historia är den riktiga tror ni? Min historia? Din historia? En annans historia? Ann-Louise Ekborgs historia? Hon skrev "slutrapporten" 1997 och publicerade den i december 1997.

Litet tidigare hade tyska journalisten Jutta Rabe och tyske advokaten Henning Witte meddelat en historia om ett sabotage som sänkte färjan 1994, medan Carl Bildt och hans hejdukar direkt meddelade att bogvisiret hade ljudlöst trillat av en sjömil västerut och inte alls bärgats vid vraket, där det sprängts loss av Eksborgs dykare, osv, osv, osv. Eksborg utredde aldrig sabotaget! Hon hittade på sin egen historia!

Folk undrar fortfarande hur jag vet, 100%, att Statens Haverikommission, SHK, ljuger om Estonias sänkning, pga sabotage av terrorister, 1994. Jag har förklarat det tidigare, men det tål att upprepas. Augusti 1997 var jag som vanligt på semester i Stockholm och reparerade min mammas sommarstuga i skärgården. Annars var jag ju upptagen i Ukraina och Egypten med sjöfartsaffärer, mm. Tidigare hade jag träffat SHKs Estonia expert Börje Stenström, men han hade "avlidit" i februari, SHKs GD Forssberg hade "avsatts", pga tjänstefel och en ny, ljugande SHK GD - Ann-Louise Eksborg - hade tillsatts av regeringen. Jag hade alltså träff med Ann-Louise Eksborg på hennes SHK-kontor i Stockholm. Det var första och sista gången jag träffade denna helt korrupta och kriminella generaldirektör. Enligt "media" skulle Ann-Louise "sätta sig in" i "olycksutredningen"! En "slutrapport" var att vänta december 1997. Bla, bla, bla!

Det var en varm sensommardag. Fönstret i hennes kontor stod öppet. Jag klev in och presenterade mig och undrade hur det gick med hennes Estonia-"slutrapport". Allt som SHK meddelat om Estonia, visiret, mm, tidigare var ju "100% lögner"! Visir och ramp var surrade med rep till överbyggnad och bildäck i hamn, och kunde inte dras upp, etc!

"Skulle hon fortsätta ljugandet på regeringens uppdrag?"

Trodde hon verkligen på de fyra överlevande estniska besättningsmännen, vars utsagor "olyckan" var baserad på? De tre i maskinrummet, Treu, Sillaste och Kadak hade stått till knäna i vatten på däck #0 innan slagsidan uppstod, dvs maskinrummet akterut var läck! Sedan sprang de tre upp till maskinkontrollrummet däck #1 och tittade på en övervakningsTVmonitor, där vatten sprutade in på bilddäcket #2 ovanpå vid en stängd bogramp, medan den fjärde överlevande, däcksmatros Silver Linde, noterade detsamma, dvs rampen på bilddäcket #2 var stängd där. Silver Linde gick sedan tillbaka till kommandobryggan däck #8 och rapporterade att rampen däck #2 var stängd.

Dessa fyra överlevde medan alla andra på kommandobryggan omkom. Nej, Ann-Louise hade aldrig träffat dessa fyra personer, eftersom hon i augusti 1994 jobbade hos Försvarsmakten som sprängde loss visiret i oktober.

Ann-Louise reagerade sedan oväntat. Hon blev högröd i ansiktet. Svetten rann och hela hennes feta kropp började darra, där hon satt i sin chefsstol! Hon skrek och hotade mig och det såg ut som hon tänkte hoppa på mig. Jag tryckte upp skrivbordet mellan oss mot henne för att stoppa attacken. Ann-Louise ställde sig upp, greppade skrivbordet och ... kastade ut det genom det öppna fönstret bakom sig. Jag passade på att lämna hennes kontor, gick hem till min sommarstuga och skrattade, så jag grät över händelsen som bevisade att SHK ljög 1994/7! Ann-Louise skrev sedan helt själv "slutrapporten" utan att träffa sina åtta kollegor. De tvingades bara signera smörjan Och det fortsätter alltså 2024!

I Estland går det ej att utreda Estoniasabotaget 240216. Tant Åsa tror att hon luras av levande anhöriga och överlevande! Alla är skådespelare, etc! Inget brott har begåtts, dvs, sänkningen 1994 var en olycka och hela mörkläggningen av olyckan är inget brott, osv. Tant Åsa fattade inget då! Hon tror tydligen att Estonia och hennes pappa aldrig existerade, bla, bla, bla. Men hon vet ju att hon har fel. Klart att hennes pappa lever! Han dog aldrig på Estonia! Och han lever, mha sin dotter! Tack för det! Och det verkar tant Åsa fattat det 12 mars, 2024! Hon tror inte längre på svensk polis, åklagare, domstolsväsen och alla andra myndigheter, som hon dagligen brevväxlar med. Tyvärr tror hon inte heller på skumma mig ännu, men jag hoppas det blir ändring på det. Kanske pappan aldrig dog i samband med Estoniasabotaget? Det tror jag! Klart att han överlevde. En intressant nyhet är dock att svensk polis identifierade och dödförklarade pappan Dan Myrberg redan februari 1995. Hur det gick till undrar fortfarande dottern Åsa Myrberg 2024 som inte fick se liket. Tant Åsa har bloggat sedan länge! Utan resultat!

 

Åtalsimmunitet

Men de som ljuger om, de är åtals-immuna (!!) i Sverige enligt Brottsbalken! Wikipedia har fel. Inte bara kungen är åtals-immun! Alla de som ljuger om Estonia är åtals-immuna.

 ***

Polisen var redan ombord när sabotaget ägde rum. En svensk polis ombord gick och la sig för att sova men vaknade och trillade ur sängen och klarade sig i sista sekunden. Vilken historia! Här är en annan idé. Sabotage? Skottlossning på bryggan? Att överlevande anlände till Huddinge sjukhus och sedan fördes bort av svensk polis? Aldrig utrett!  

Andra överlevande på däck #0 under vattenlinjen hörde en SMÄLL och såg vatten forsa in! Dessa uppgifter har heller aldrig utretts! Förhören är fortfarande hemligstämplade i Sverige, osv, osv.

När tysk TV besökte vrakplatsen utan att ens dyka, jagades de bort! Tysk TV tänkte bara filma skrovet och sprängskadorna där som orsakade läckagen som sänkte färjan!

***

  

Senaste NYTT 28 september 2024!!

Nu kan det äntligen sägas. För exakt 30 år sedan under en vanlig bordell/fylleresa Tallinn-Stockholm utan storm och förseningar, så saktade färjan Estonia in mitt i Östersjön och i mörka natten och de som dansade och söp i barerna och discot ombord undrade vad som stod på.

PANG, PANG hördes!

Det var skrovet som sprängdes läck under vattenlinjen av kända terrorister i för och akter som ville ha betalt men inte fick det.

Sedan forsade sjövatten in i skrovet och spreds genom 22 öppna, helt olagliga, icke-vattentäta dörrar i 10 skott där, inititalstabiliteten blev kl. 01.02 noll och färjan lade sig snabbt på sidan. Officiellt överlevde bara 138 personer, men det var många fler.

Besättningens officerare i maskin och på kommandobrygga visste ju vad som hände och hade redan hoppat i livflottar och de överlevde alla, vilket var det första problemet. Hur förklara det? Man fick ljuga till det, dvs de flesta officerare hade drunknat och var försvunna, osv. Det andra problemet var bogvisiret, som man skyllde på. Det satt kvar på vraket på havsbotten. Det löste man också. Inga problem. Media/journalister hjälpte till!

Folk tror ju på Retro ReflectorsMånen sedan 1972. Beskrivningen av ett toalettbesök i rymden är rätt roligt. Det var dock inte roligt för alla som överlevde ombord Estonia. Ingen trodde dem!

***

Fast 6 mars 2024 var tant Åsa i farten igen i avsnitt 161. Nu har all korrespondens försvunnit i olika arkiv. Man undrar hur de orkar? 

 ***

Emellertid - åklagare Karolina Wieslander, Åklagarmyndigheten, Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Box 57, SE101 21 Stockholm, har redan 15 februari 2024 beslutat att avsluta Estoniamörkläggningen för gott efter nästan 30 år. Hon har efter noggrann utredning funnit att Estonia varken kolliderade med en ubåt eller drabbades av skrovläckage den 28 september 1994 har hon personligen informerat mig som har informerat henne om alla brott i samband med just Estonia! Vi är i kontakt. Men nej! Det var bogvisiret i överbyggnaden som trillade av utan att det märktes ombord! Bogvisiret drog sedan ut bogrampen utan att det märktes. Sedan vattenfylldes överbyggnaden utan att det märktes! Sedan sjönk Estonia som en sten! Inga brott har begåtts! Skrovet är oskadat! Osv, osv!

Karolina Wieslander skriver, bl.a. att "det inte framkommit något i delrapporten att anta att ett brott har begåtts och att det inte heller framkommit något som skulle kunna grunda en sådan misstanke." Wieslander ljuger för att skydda svenska regeringen och dess korrupta generaldirektörer, marinchefer, m.fl.

Kammaråklagare Wieslander har inte fattat att det var statsminister Carl Bildt som samma dag beordrade mörkläggningen av sabotaget som sänkte Estonia 28 september 1994.

Bildt skyllde på visiret som aldrig trillade av, men som, mha Försvarsmaktens röjdykare, sprängdes loss från Estoniavraket på havsbotten veckan efter. Bildt beordrade också svensk polis att kidnappa överlevande som visste vad som hänt och som befann sig i Sverige! Försvarsmaktens rättschef Ann-Louise Eksborg godkände bortsprängningen av visiret, medan nuvarande chefen för Marinen som ung radiooperatör på ett svenskt krigsfartyg bara lyssnade, när visiret sprängdes loss.

Visiret bärgades sedan vid vraket, men bärgarna uppgav att det skedde en sjömil västerut. Min bekant Börje Stenström, SHK, fick i uppdrag att ljuga ihop en olycksutredning, men Börje hade oturen att plötsligt avlida i april 1997. Samma Ann-Louise Eksborg, nu GD SHK, ljög sedan december 1997 ihop den berömda slutrapporten om hur visiret hade trillat av, pga vågsmällar och dolt konstruktionsfel!

Ny statsminister 1994 Ingvar Carlsson ordnade tidigt med en s.k. gravfridslag som förbjöd dykning/bärgning av omkomna och korrekt undersökning av Estoniavraket. Sjöfartsverkets rättschef Johan Fransson ledde emellertid en dykning innan dess som fann skrovet oskadat, mm. Chalmers Tekniska Högskola/SSPA fick i uppdrag att förfalska modellprov av olyckan, med resultat att forskningschef Claes Källström plötsligt avled när vi skulle träffas.

I augusti 2023 tänkte en bekant till mig, Lennart Fröderberg, att dyka (jag betalade) men Lennart avled plötsligt innan dess. Flera andra jag känner som tänkte privatutreda sabotaget har också plötsligt avlidit. En dag bröt sig en galning in i min egen bostad, som jag stoppade. Galningen sa att han hade gått fel, innan jag slog ner honom. Osv, osv! Kammaråklagare Wieslander anser alltså att inga brott har begåtts!

***

Senaste nytt 21 februari 2024 var annars bla (1), bla (2) och bla (3)! Osv. Svenska media nämnde inte saken med ett ord!

Senaste tidigare nytt 9 februari 2024 var berättat av tant Åsa.

Senaste nytt redan 7 februari 2024 var annars att mörkläggningen av Estoniaolyckan 1994++ numera sköts av Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, som är en ny statlig myndighet direkt under regeringen.

MPF leds av generaldirektör Magnus Hjort. Huvudkontoret ligger i Karlstad men myndigheten är även lokaliserad till Solna (?) där hemliga möten sker. Det är Magnus Hjort som idag sitter med Svarte Petter i spelet att mörklägga massmordet.

Magnus Hjort har en lång och välrenommerad karriär, både från akademin och i statens tjänst, sägs det. Han är filosofie doktor i historia och har arbetat i ledande positioner på bland annat Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt Universitets- och högskoleverket. KBM och MSB har tidigare mörklagt Estoniaolyckan 1994++

Magnus Hjort och MPF har till hjälp idag ett Samverkansråd

Samverkansrådet #1 för det svenska psykologiska försvaret inledde sitt arbete den 30 november 2023 och genomfördes det första (enda?) mötet om fortsatt mörkläggning av Estoniaolyckan 1994. Närvarande var: Charlotte von Essen, SÄPO, Anna-Karin Lindblom, Statens Medieråd, Jan-Olof Lind, MPRT, Anneli Hulthén, Länsstyrelsen Skåne, Camilla Asp, MSB, Tor-Björn Åstrand MPF, Magnus Hjort, MPF, Anna Yngman, Försvarsmakten, Anna Rudels, Svenska Institutet, Madeleine Sjöstedt, Svenska Institutet och Mikael Tofvesson, MPF. Jag kontaktade vissa av dessa men eftersom allt var hemligstämplat uttalar sig dessa personer ej om Estonia.

Fom 1 januari 2024 hade ovan Samverkansråd #1 ersatts av svenska regeringen med ett nytt Samverkansråd #2 med Maria Bergerlind Dierauer, Mediemyndigheten, Jörgen Berglund, Riksdagen (m), Ellinor Bollman, Senior Change Management Consultant, Maria Eka, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Lena Johansson, Riksdagsledamot (s), Ulf Johansson, konsult, Lars Nord, professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Jag har frågat om arbetet skall vara avslutat 28 september 2024, när det är 30 år sedan Estonia sänktes och mörkläggningen startades av statsminister Carl Bildt, men ingen vet något! Allt är ju hemligt!

Jag hade senast 5 & 7 februari 2024 försökt kontakta GD Magnus Hjort, MPF, om hans olika Samverkansråd, men han svarar aldrig själv. Sista korrespondensen är typisk:

Från: Anders BJORKMAN <anders.bjorkman@wanadoo.fr>

Skickat: den 7 februari 2024 08:26

Till: Registrator <registrator@mpf.se>

Ämne: Re: Sv: Sv: Estoniamassmordet 1994

Prioritet: Hög

Tack för besked. Jag föredrar emellertid ett ordentligt, riktigt svar/beslut från GD Magnus Hjort om Estoniamassmordet 1994 och pågående mörkläggning av detta som är Myndigheten för Psykologiskt Försvars ansvar, om jag fattar rätt. MPF lyder tydligen under Försvarsmakten som sköter SHK som i sin tur fortfarande utreder (mörklägger) Estoniamassmordet 1994. Jag antar att det är MPFs Operativa avdelning som arbetar med det. Åklagarmyndigheten och SHK har tidigare slutat beakta mina uppgifter.

Mvh

Anders Björkman

***

Svar den 7 februari 2024 14.33

Hej

Vi har inget ytterligare att tillägga, utan hänvisar till föregående mejl.

Med vänlig hälsning

Registraturen

Myndigheten för psykologiskt försvar, Postadress: Våxnäsgatan 10, 653 40 Karlstad, Växel: 010 – 183 70 00, www.mpf.se  

***

Tänk att det 2024 skall vara så svårt att konstatera att (1) vågsmällar inte slår bort bogvisir, att (2) bogvisir inte river upp bogramper, att (3) sjövatten inte fyller överbyggnader som saknar en skyddande ramp och (4) sänker färjor med oskadat skrov 1994. Det var lögn alltsammans då och lögn idag igen beställd av statsministern och hans regering! Klart att en massa "experter" stött regeringens lögner under dessa 30 år mot god betalning och utan risk att media avslöjar bedrägeriet! Frågan är bara hur länge det fortsätter.

***

Jag hade knappast publicerat ovan förrän tant Åsa  var i farten igen.

Litet tidigare var det om Estonia och Krossade tomater! Det är tant Åsa som undrar vem är det som mördar folk som undrar om Estonia? Ja, det kan man ju undra. Flera personer jag talat med om Estonia, som privat och yrkesspanat, har plötsligt bara dött Själv slog jag bara ned personerna som tänkte mörda mig i samband med Estonia! Men klart att det finns folk i Sverige som mördar mot betalning! Hjälpta av Hemglassbilar?

*** 

Vi börjar med sagan om bogvisirskonspirationen 1994-2024 - berättad av tant Åsa.

Tant Åsa nämner aldrig mig vid namn i sina sagopladdrar utom att jag är en kontrollerad idiot och konspiratör och ärthjärna som skriver om Estonia mot betalning sedan 1994.

Kontaktar jag tant Åsa via epost för ordentlig analys och klargörning, svarar hon aldrig, men en dag nämnde hon mig i ett svar till en av mina bekanta och jag fattade att hon studerat mina uppgifter om Estonia. Det är ju bra. Själv har jag ju inte med Estoniaskiten att göra. Jag bara arbetar ju med sjösäkerhet i hela mitt liv.

SHK och dess personal har ljugit om Estonia sedan olycksdagen 1994 med sin skröna om visiret. Folk som ljuger medvetet brukar bli mentalt sjuka eller störda. Och det har SHKs personal och experter blivit. Rätt sorgligt.

Enligt korrupta svenska politiker och expertis trillade bogvisiret ljudlöst av, pga enorma vågsmällar, bogrampen revs ljudlöst öppen och överbyggnaden >2 meter över vattenlinjen vattenfylldes med tusentals ton vatten och färjan sjönk. Det var en lögn!

Enligt min uppfattning skadades färjans skrov >3 meter under vattenlinjen - läckage - och vatten spreds genom olagliga öppna dörrar i skrovet och färjan sjönk. Men hur uppstod läckage? Sprängdes färjans skrov läck däck #0 eller orsakades läckagen, pga en kontakt? Vi vet ej. Det är hemligt! Experter har bara meddelat att skrovet är oskadat utan bevis. Här är en gammal diskussion/länk om det.

 

19 januari 2024

Åsa Myrberg jobbar därför vidare att klargöra omständigheternas kring sin pappas död september 1994, när Estonia sjönk som en sten! Pappa Myrberg var tydligen ombord!  

Åsa Myrberg tror i brev till en bekant till mig häromdagen att

"Nej det är inte bra att AB (dvs jag) håller på och lurar världens befolkning med sina egna, kontrollerade, konspirationsteorier och om terrorister som sprängt hål massa annat skit.

AB anställdes ju samma dag som. man officiellt påstod att Estonia sjunkit, med att påbörja arbetet med konspirationsteorier. AB var ju t o m inblandad i låtsas förundersökning."

Jaha! Jag (AB) bara råkade 1994 sitta i samma IMO kommitté som utredde oljespill pga Exxon Valdez olyckan 1989, där SHKs Estonia utredare Börje Stenström ledde arbetet sedan 1990. Jag meddelade Börje oktober 1994, varför bogvisir inte trillar av färjor och att Estonia hade olagliga, vattentäta skrovdörrar i skotten, mm. Själv flyttade jag från Sverige 1971! Sedan tipsade folk mig om sabotage och sprängningar ombord på som aldrig utretts av SHK. Jag har bett SHK om bilder av Estonias oskadade skrov, däck #0 styrbord. Det finns inga sådana bilder enligt SHK! Osv!

***

Jag tror inte tant Åsas pappa dog september 1994, eftersom han tydligen träffade statsminister Carl Bildt iland i Åbo och diskuterade med Estonias kapten (Piht) och maskinchef (Leiger) hur man skulle mörklägga "katastrofen" eller "händelsen", mha en förfalska "olycksutredning"!

*** 

12 januari 2024!

Tant Åsa Myrberg var i farten igen. Nu hade hon kontaktat Försvarets Materiel Verk, FMV, om det har kännedom om vad Sverige hade transporterat när Estonia sjönk september 1994. Ingen vet!  

Tant Åsa Myrberg hade ändrat uppfattning om Estoniaolyckan. Nu ¨sprängdes hela färjan i luften och inget finns kvar". Tror tanten. 

Det tror ju inte jag på. Men Sverige och dess myndigheter utreder ju fortfarande det hela!  

 

10 januari 2024

Jag tror ibland att Estonia sjönk, pga en krock med ett föremål i vattnet och att skrovet vattenfylldes genom öppna, olagliga skrovdörrar. Borde utredas! Tidigare trodde jag Estonia sänktes av terrorister. Det hade hänt en färja jag skötte.

***

Vi börjar emellertid helt utanför ämnet:

"Nu när USA skall disponera svenska militära baser för att skydda våra gränser mot Norge och Finland, måste vi lära oss litet av vår nordiska grannö Island som saknar sådana gränser. Amerikanska soldater på Island får inte lämna baserna där och träffa isländska flickor, utan US Air Force flyger in horor från Filippinerna och Okinawa, så att jänkarna känner sig som hemma på Island. Samma borde införas i Sverige för att skydda våra lappflickor där upp i norr från otäcka utlänningar."

Senaste nytt 5 januari 2024 var:

Jag tar mig friheten 2024-01-04 att länka till Estonianhöriga tant Åsa Myrbergs bloggavsnitt 127. Det handlar bl.a. om att Estonia kolliderade med en ubåt innan hen sjönk. Det hade jag skrivit om tidigare här och där och trodde det då. Men sedan förvirrades jag av min läsekrets och trodde att Estonia sänktes av terrorister enligt uppgifter jag fick. Nu 2024 har jag ändrat uppfattning igen, dvs jag tror på tant Åsa Myrberg och att maskinchef Lembit Leiger, andre kapten Arvo Piht och lotschef Dan Myrberg nog överlevde sänkningen och sedan träffade Carl Bildt & Co. i Åbo på morgonen 28 september 1994, där sänkningen diskuterades och man kom överens om att skylla på visiret, osv.  

 ***

Andra gamla nyheter är:

Felaktigt utförd haveriutredning 

Den Oberoende Faktagruppen (the Independent Factgroup) publicerade 21 november 2023 en ny, 17 sidors utredning av sabotaget som sänkte Estonia september 1994 - "Svenska statens ansvar - Felaktigt utförd haveriutredning".

Naturligtvis nämns fortfarande inte ordet sabotage.

Men på sida 12 meddelar iaf Faktagruppen ett fel i fartyget 6 månader innan sänkningen:

"93-03-21, Anmärkningar - Test av vattentäta dörrar. Fel på dörrar, ° Dörr nr 18, tröskelklaff måste justeras, ° Dörr nr 15, lösa delar måste tas bort, ° Dörr nr 3, saknar akustiskt larm, ° Indikering på bryggan för stängda dörrar saknas för dörrar 2, 3, 4, 8, 9, 18, ° Microswitchar för dörrar 2, 8 och 9 måste justeras, ° Indikering för dörr 6 måste justeras på bryggan."

Estonia hade 22 stycken vattentäta dörrar i 10 vattentäta skott i skrovet däck #0/1 under vattenlinjen. Enligt SOLAS sjösäkerhetsregler 1994 tilläts enbart en dörr i ett sådant skott mellan bemannade maskinrum, som kunde hållas öppen till sjöss men som skulle kunna stängas snabbt i nödsituationer. Alla andra skrovdörrar skulle vara stängda till sjöss. Estonia hade som sagt 22 sådana olika dörrar i de vattentäta skrovskotten som alltid stod öppna till sjöss, så att passagerare kunde gå på toaletten ocb besättningen kunde springa runt som de ville. När en sådan dörr öppnades/stängdes, ringde alarm klockor och blinkade alarm ljus, mm, och de hade man kopplat bort för att inte störa! Det var felet som sänkte färjan (som sprängdes läck av terrorister).

När sedan terrorister sprängde Estonia läck däck #0 styrbord i saunan förut och maskinrummet akterut natten 28 september 1994 kl. 01.00, spreds sjövatten genom dessa öppna dörrar i hela skrovet, Estonia förlorade snabbt stabiliteten, kapsejsade, flöt på sidan ett tag och sjönk helt efter 20 minuter. Slutrapporten nämner inte dessa öppna dörrar och det snabba sjunkförloppet.

***

Jag hade naturligtvis redan oktober 1994 meddelat SHK (chesfutredare Börje Stenström) om dessa dörrar, men Börje censurerade uppgifterna. När jag sedan skrev i DN Debatt 15 augusti 1996 om den manipulerade haveriutredningen/mörkläggningen, sade Börje Stenström upp bekantskapen med mig. Men det varade inte länge! SHK meddelade nämligen att Börje plötsligt avlidit februari 1997! Jag tror Börje mördades eller fick en ny identitet! För det är inte första gången det hänt folk som visste för mycket om svenska statens mörkläggning av Estoniamassmordet. Själv har jag klarat mig genom att slå tillbaka först!

"Utredningen" slutfördes senare av Ann-Louise Eksborg, ny GD SHK som aldrig hade utrett en sjöolycka i hela sitt liv. Hon hade tidigare, 1994, godkänt att svenska flottan kunde spränga loss Estonias visir på havsbotten! Eksborg ljög 1997 ihop en en helt felaktig slutrapport för att dölja massmordet av >1.000 personer ombord. Jag har träffat Eksborg bara en gång (augusti 1997) och då blev hon hysterisk och höll på att slå ihjäl mig.

 ***

Senaste nytt litet tidigare är:

SHK har nyligen undersökt Östersjöns havsbotten ! " Syftet är främst att undersöka om det finns föremål på botten som fallit av det sjunkande fartyget, vilket skulle kunna bidra till att fastställa fartygets exakta färdväg innan det sjönk."

SHK har tydligen glömt att Estonia 1994 var på väg till Sverige och tappade visiret en sjömil väster om vrakplatsen och rev upp rampen där, sedan girade 180° babord, kapsejsade, stoppade maskinerna, flöt och drev på sidan en sjömil under en halvtimme tillbaka till Estland, sände Mayday under flera minuter, för att slutligen plötsligt sjunka, där vraket numera ligger, dvs vrakplatsen, mm!

Skall hela havsbotten undersökas mellan visirets och vrakets positioner igen? Det verkar märkligt! Och när och hur skall resultatet redovisas? Hittills har ju bara lögner presenterats!

Här kan vi se det sprängda hålet i förskottet däck #4 som SHK har filmat igen. Bilderna är suddiga och oklara. Varför filmar SHK inte skrovet däck #0 styrbord vid saunan förut och maskinrummet akterut, där jag anger att det sprängts läck och SHK meddelar att det är oskadat? Osv, osv! 

*

Här finns det idag mer om Estoniamörkläggningen 1994-2023! 

Klicka till 2.54 där Stefan Löfven 2020 ljuger till det i vanlig ordning! "Expertmydigheterna" skall titta på bilderna ... och utreda om "hålets" uppkomst, bla, bla, bla!

"Inget hemligstämplat har undanhålls! FM vet inget, osv. "

"09.54 h är det en clown som talar om Åsa Myrbergs pappa och militär transporter, ...

DET BEHÖVS EN NY UTREDNING ... Vi vet inget om dem ... Men tre kroppar har 2021 hittats ... Damgård & Co har ändrat gravfridslagen! "

"14.50h det skall utredas av oberoende "kommissioner", "Man skall bara göra ett ordenligt jobb hur Estonia sänktes ... "

"Det finns inga hemligheter ..".. ! "Det är ju en sista viloplats ... gravfrid råder ..." (Notera att Riksdagen är tom, när dessa clowner pladdrar 2021). Inga är där!

"Det är ju inget som hemlighålls!!" Bara vissa saker berörs av "sekretss".. Osv.

Och mörkläggningen ledd av Sverige bara fortsätter 17 december 2023. Skall min jul förstöras för 30e gången sedan Estonia sänktes 1994?   

Dramat på kommandobryggan natten 27/28 september 1994 är en helt annan historia!

* 

Nedan ser vi ett mystiskt foto av ett "hål"i MS Estonia vraket från en osignerad delrapport som publicerades januari 2023. Det ser ut som en plåtspricka, som ingen vet var den börjar och slutar eller var den befinner sig eller hur stor den är eller hur och när den uppkom. Frågar man ansvariga, statliga haveriutredare svarar de inte. De bara anger att "hålet" numera finns i vraket, som annars är oskadad! Vad den har med visiret att göra är oklart.

"Hålet" har filmats flera gånger till stora kostnader och analyserats av olika experter, men resultatet är detsamma, dvs det är numera en "spricka" någonstans. Vad den har med sabotaget av terrorister, som sänkte MS Estonia 1994 är oförklarat 2023!

Inte sjunker en färja av en liten spricka i skrovet! Det är ju bara att täta den!

 

Åsa Myrberg fortsatte 11 december 2023 (vecka #50) i sitt 117e avsnitt att utreda mörkläggningen av mordet (eller vad det var?) på sin pappa 28 september 1994 av terrorister och noterar att FRA, Försvarets radioanstalt, inte har några allmänna handlingar som berör den militära (?) händelsen som utspelade sig på Östersjön natten den 27-28 september 1994, mm ... Hon kanske tror att Estonia kolliderade med en ubåt, vilket inte kan utredas? Själv anser jag att Estonia sänktes av terrorister!

Dessförinnan var det också vecka 48/2023!

MS SKAGERAK var då på väg till Nynäshamn, Sverige, med 11.3 knops fart och beräknad ankomst 29 november, 15:00.

MS SKAGERAK (IMO 9776963, MMSI 266459000) är ett forskningsfartyg byggt 2021, ägt av University of Gothenburg och under svensk flagg.

Hon lämnade Nynäshamn, Sverige, 24 november, 14:08 för att undersöka MS Estonia vraket som sänktes utanför Finland Sep. 28, 1994 av terrorister.

Uppdraget var att (1) filma tre kroppar på kommandobryggan och (2) två skador pga explosioner i styrbords skrovsida däck #0 vid saunan förut och vid maskinrummet akterut, som snabbt sänkte färjan, etc. Svenska SHK betalade undersökningen! Resultatet är tydligen hemligstämplat!

SHK har 30 november 2023 tagit emot bilderna och uppgifterna om MS Skagerak expeditionen och sänt dem till Tallinn, Estland för bedömning. SHK har plötsligt en helt annan uppfattning om sitt senaste uppdrag än angetts ovan, dvs SHK undersökte nu bara havsbotten kring vraket för att bestämma Estonias kurs och fart (??) innan sänkning 1994 ... vad nu detta skulle tjäna till 2023???

*

Veckan innan var det vecka 47/2023!

Gravfrid råder som bekant vid Estonia. Vraket får ej besökas eller undersökas sedan nästan 30 år enligt svensk lag! Trots detta besöks vraket. Det kallas Estoniademokratur! 

Men sedan var det ju en sovjetisk ubåt som gick på grund redan 1981 utanför Karlskrona. Det undersöktes aldrig. Så nu, vecka 47/2023 Estoniavraket undersöktes igen trots "gravfrid"!

Vraket och havsbotten runt ikring skulle undersökas av ett svenskt forskningsfartyg trots förbuden. En viss Rolf Sörman, känd överlevande, har vaknat till liv! Även en viss Lars Ångström! Vi får se hur det slutar. Varför ställer de upp på fortsatt mörkläggning trots dykförbud?

 * 

Tillbaka till 18 november 2023, när jag diskuterade nedan om abolition!

Nu börjar det nämligen klarna sent om sider!

Jag har under årens lopp anmält till polis, JO och åklagare olika brott och mord i samband med mina egna och andras undersökningar av Estoniasabotaget 1994. Alla dessa anmälningar har sopats under mattan utan förklaringar, men nu vet jag varför. Sveriges regering och myndigheter, som sedan 1994 skyddar terroristerna som sänkte Estonia och redarna/bankerna som tjänade på sjöförsäkringsbedrägeriet, har beslutat att Abolition gäller, så att svenska regeringens och Riksdagens (?) kriminella verksamhet att mörklägga verksamheten inte får utredas!

Det ni! Mord och brott lönar sig i Sverige, när regeringen numera bestämmer det!! Ett senaste exempel är Cypern flaggade M/S Marco Polo (IMO 9019080, MMSI 209764000), som 22 oktober 2023 körde på grund utanför Karlshamn utan lots ombord och spillde olja. Även den olyckan har ej utretts och färjan har bogserats bort till Gdansk i Polen att repareras. Färjan, 30 år gammal, var icke sjövärdig vid olyckstillfället. Brottet kan inte utredas eftersom då frågor om Estonia kan väckas, som inte får besvaras i Sverige. Svenska kustbevakningen har "räddningsledare" som inte sysslar med sjösäkerhet längre utan miljöskydd eller vad de kallar det?

*

Abolition betyder antingen att förundersökning inte får inledas i ett visst brott eller att ett åtal för ett visst brott inte får väckas vid domstol. 

Jaha, då vet vi det, men varför svenska media inte hjälper mig är fortfarande oklart. Brotten får tydligen inte utredas för att skydda de svenska brottslingarna som mörklägger brotten de själva är med i! Varför kan media inte meddela det?

Jag har alltså själv under årens lopp anmält till polis, JO och åklagare olika brott i samband med mina undersökningar av Estoniasabotaget 1994 med syfte att förbättra sjösäkerheten Alla dessa anmälningar har sopats under mattan utan förklaringar, men nu vet jag varför. Brotten får inte utredas för att skydda de svenska brottslingarna som mörklägger dem och svenska alfamedia hjälper till trots att de kunde tjäna litet pengar med lösnummersförsäljning och annonser. Sverige som vanligt sedan länge, alltså!

* 

Nedan är ett brev jag skrivit 10 november 2023 till en person som trodde han kunde lösa Estoniasabotaget:

Hej !

Läs vad jag skriver ! Sverige mördar folk som försöker avslöja Estoniasabotaget 1994. Nu senast (augusti 2023) var det min vän Lennart Fröderberg som omkom, när han planerade en enkel dykning att filma de sprängda skrovskadorna i för och akter. Jag skulle betala! Lars Ångström och Johan Ridderstolpe slutade helt undersöka Estonia efter det.

Min äldste bror Johan beslöt redan 2007 att skriva om Estonia (och Palmemordet) och han hittades död (februari 2007) utanför sin sommarstuga i Sthlm efter taxiresa dit. Journalisten Jan Gillberg trodde det var mord! En viss fru Eksborg bestämmer att folk skall mördas för att skydda dem och deras terrorister! Listan på döda är lång! Svenska media hjälper till. Jag har utsatts för försökt mörda mig också och jag hade tur att vara i form. Och du tror att en datasimulering kan lösa fallet. Anledningen varför jag undviker Sverige är att myndigheterna där lätt kan putta mig framför en bil, tåg, mm. Jag vet att min telefon och dator är avslyssnade, så jag gör allt skriftligt så att den svenska mördarmaffian vet det. Det är, som sagt, en förfärlig historia som Sverige inte vågar klargöra. Men tack för ditt initiativ, iaf.

Mvh

Anders Björkman

 *

Här är ett annat brev jag skrev 12 november 2023:

Slutrapporten december 1997

Nu är det snart december igen och 26 år sedan tre kriminella ester (Uno Laur, Heino Jaakula, Jaan Metsaveer), tre kriminella finnar (Kari Lehtola, Heimo Iivonen, Tuomo Karppinen) och tre kriminella svenskar (Ann-Louise Eksborg, Hans Rosengren, Olle Nord) som kallade sig "statliga haveriutredare" i en "kommission" publicerade sin "Slutrapport" om en färja som tappade visiret och sjönk som en sten och 1000 personer dog september 1994!

Inget visir trillade av, men "experterna" tvingades ljuga ihop en historia om det enligt uppdrag Sveriges regering. Färjan sänktes av terrorister som sprängde den läck i för och akter. Sjövatten forsade in och spreds i skrovet genom öppna dörrar i skotten. Besättning och passagerare noterade det. Slagsida uppstod och skeppet kapsejsade uppochner och sjönk på 20 minuter. Det har hänt mig själv och en Röda havs färja jag skötte.

"Kommissionen" säger att den är enig på alla punkter i slutrapporten. Alla väsentliga punkter är lögn. Färjan sjönk med visiret på plats och med en stängd ramp! För att stödja lögnerna sprängdes visiret loss från vraket på havsbotten av svenska Försvarsmakten. Ann-Louise Eksborg godkände det! Men det var inte lätt att skriva ihop "Slutrapporten" eftersom den är lögn från A till Ö, inkl olyckorsaken "dolt konstruktionsfel". Men genom att hota folk till livet och faktiskt mörda flera av dem, lyckades Sveriges regering i sitt uppsåt att mörklägga sabotaget som sänkte Estonia 1994. Det är en förfärlig historia som fortsätter 2023.

Mvh

Anders Björkman

* 

Sven Anér, död 2018, och Jan Gillberg, död 2 augusti 2023, har hjälpt mig. Jan och jag var aktiva i Högerpartiet (h) redan 1965/70. Sven Anér och Jan Gillberg kontaktade mig sent 1990-tal efter att jag skrivit om sabotaget som sänkte Estonia. Vi var inga konspirationsteoretiker. De var intresserade av sanningen och publicerade sig via Internet. Jag arbetade med sjösäkerhet men är numera pensionär.

*

Sabotaget 1994 och SVT:s mörkläggning oktober 2023

Nu är det >29 år sedan Estonia sänktes 28 september 1994 och sabotaget - de sprängda skrovläckagen - har aldrig utretts. Sveriges regering har bestämt det!

Istället publicerade SVT i oktober 2023 i rent propagandasyfte och i en påverkansoperation ett snyftprogram om en anhörig som anger att uppgifter om skrovläckage är konspirationsteorier. SVT (Anna Schytt) kallar sitt program en vetenskapsdokumentär! Utan att nämna mina uppgifter från 1994 om sabotage! Programmet upprepar istället lögnerna från 1994 att visiret trillade av, rampen drogs ut utan att det märktes, skrovet under bildäcket vattenfylldes, osv. Skadan i skrovet uppstod, när Estonia, efter sjunkning slog i bergsbotten!! Jaha, svensk TV-vetenskap 2023!

Denna SVT:s vetenskapsdokumentär om Estoniasabotaget har senare anmälts av olika personer (inte mig) till Granskningsnämnden. Bakgrunden är flera påståenden i programmet som, enligt anmälarna, är osakliga. Hela programmet är rena skämtet!

  *

I programmet (kl. 39.01) kan vi se en "spricka" däck #0 styrbord i skrovet som skulle ha uppkommit när vraket slog i havsbottens stenar. Den sprickan kan inte ha orsakat det vatteninflöde/läckage som sänkte Estonia, när hon flöt. Sprängskadorna i skrovet som sänkte färjan finns längre förut (saunan) och akterut (maskinrummet) och de har redigerats bort!

I programmet (kl. 44.+) kan vi även se i en helfalsk annimation hur den öppna bogrampen, efter att visiret trillat av, studsar upp och ner mot däck #2 och knäcks innan gångjärnen rivs sönder och rampen stängs (sic) igen, etc. Under den mycket korta tiden som rampen är öppen, forsar >7 000 ton vatten in på vattentäta däck #2 högt ovan vattenlinjen som sedan oförklarat rinner ner på däck #0 i skrovet och sänker färjan.

Annimationen är löjlig. Ren propaganda. Fake News! Upphovsmännen ledda av SVT:s Anna Schytt deltar i en kriminell mörkläggning av ett sabotage och massmord! Jag har kontaktat Anna Schytt, men hon svarar varken på telefon eller e-post!

Programmet anger vidare att konspirationsteoretiker (?) hävdar att rampen var stängd vid avfärd, etc., även om det bekräftats av haveriutredarna själva redan 1994. Det tjatas om hål och sprickor, men inga bilder av två sprängda skrovskador vid däck #0 styrbord i för (saunan) och akter (maskinrum) visas, etc. Mina gamla uppgifter nedan om sabotage tigs ihjäl i vanlig ordning.

* 

Redan på morgonen kl. 06.00 meddelade TVnyheterna bara om storm och svårt väder som sänkt färjan. Anledningen var att rederiet hade under natten diskuterat med kända terrrorister om att stoppa resan ... betala annars skulle det smälla ..., och det gjorde inte rederiet. Man struntade i varningen och istället beslöt man att skylla på vädret, när Estonia sjönk som en sten! Svenska staten hjälpte aktivt till 1994/2023.

Den gula, svenska ubåten URF är perfekt att undersöka Estoniavraket med efter 29 år på havsbotten. URFs personal kan lätt filma Estoniaskrovets hela styrbordssida, däck #0 med sprängskadorna i för och akter som ledde till att Estonia sjönk som en sten 1994. Det har aldrig gjorts! Och om det gjorts har resultatet hemligstämplats! URF kan också suga upp rester av omkomna som fyller vraket, så att dessa kan begravas iland. Man borde nog sedan bärga hela vraket och skrota det för annars kommer det att förbli ett populärt mål för dykare att titta på

*

Mellan 1980 och 2014 hjälpte jag ett egyptiskt rederi att transportera passagerare, pilgrimer, vallfärdare och gods med ropaxfartyg i Röda havet mellan Egypten och Saudi.

Jag vet sedan dess en del om ropaxfärjor! Vi transporterade millioner pilgrimer och vallfärdare till Mecca! Jag är ju agnostiker men hjälper gärna vallfärdare.

Vid lastning/lossning i hamn kontrollerade vi själva, så gott det gick, att farligt gods inte kom ombord, t.ex. Primus kök att värma egen mat i hytten. Vi meddelade våra pilgrimer att hytten inte var ett tält i öknen och det gick inte att laga mat där till sjöss! Brandlarm och sprinklersystem kunde aktiveras! Passagerare fick äta kall, medtagen mat i hytten eller på däck och varmt tevatten fanns tillgängligt, osv! Men det fanns ju även en restaurant.

Fast en gång sänktes med sabotage en av våra färjor av terrorister >1.000 dog, IMO slog fast att det var vårt fel. IMO fattade inte att terroristerna sprängde vårt fartyg läck! Men senare blev vi frikända, om vi bara glömde det!

1995/7 var jag förlovad med en borgerlig, välutbildad egyptiska MH, men något bröllop och barn blev det tyvärr aldrig. Vi är fortfarande goda vänner! Om barnet hade blivit en pojke, skulle han döpts till Ramses! Litet tidigare hade jag friat till min libanesiska, feniciska språklärarinna ZJ, men hon var inte kär i mig tyvärr. Hon dog tidigt i cancer, stackarn 

*

Jag är skeppsbyggare och fysiker, men beskylls att vara rättshaverist eller konspirationsteoretiker, men det är bara historieskrivares, makthavarnas och konstiga experters dumma sätt att skydda sig själva och sina offentliga lögner, drömmar och fantasier.

Mitt arbete, mina åsikter och slutsatser sedan 1971 grundas på sunt förnuft, naturlagarna, jordisk fysik, det som kan ses och bevisas, det skrivna ordet, relevanta och erkända fakta, mm.

*

När M/S Estonia sänktes 28 september 1994 undrade jag hur det kunde ha hänt. Varför saktade man inte in? Varför var det så bråttom? Jag var till sjöss i Medelhavet, när olyckan skedde, men vi hade bra kommunikationer ombord, så jag kunde följa dramat 24/24.

Jag kände också Börje Stenström, SHK/JAICs chefsutredare sedan 1990 och träffade honom direkt i London oktober 1994 och meddelade honom att jag inte trodde att bogvisiret hade trillat av som han uppgivet i TV! Jag trodde Estonia hade sprängts läck och att sjövatten spritt sig i skrovet genom olagliga, dörrar i skrovets skott, med resultat snabb sjunkning.

Börje bleknade och svarade att jag inte visste (!) vad det handlade om! Men nu vet jag det. Börje visste att färjan hade sänkts, pga sabotage av terrorister. Börje hade samma dag fått uppdraget av svenska regeringen/Bildt att leda mörkläggningen och skylla på visiret! Och det gjorde han. Tills jag bad honom att sluta med det 1996.

Börje avled (mördades?) plötsligt februari 1997. Eller bara försvann han lämpligt! Borde utredas 2023.

Börje ljög om allt beträffande Estonia, medan han levde, och journalister av alla slag publicerade hans lögner som sanning! Ingen journalist undrade om vad Börje meddelade stämde och var sant. Det fungerade bra då och lika bra idag 2023!

*

Jag har sedan sent 90-tal, dvs under >25 år kontaktat svenska poliser och åklagare om brott och mord i samband med Estonia, men svenska Åklagarmyndigheten har aldrig reagerat! Mina ärenden registreras inte, poliser och åklagare byter jobb, inget utreds, JO struntar i saken, etc. Anledningen är att svenska regeringen beslutat att mörklägga hela saken, eftersom de själva är insyltade! Det blir inte lättare, när folk som intresserar sig plötsligt avlider. Media vågar inte ens skriva om det.

Den 28 september 2023, dvs 29 år efter sabotaget, nämnde svenska media inte mina uppgifter med ett enda ord. Ni får läsa om dem här.

* 

Estonia-nytt september 2023!

URF är en svensk ubåtsräddningsfarkost (!!) som arbetar tillsammans med HMS Belos. Den burfen kan också användas att plundra vrak som t.ex. M/S Estonia under vatten, mm. Det är inte konstigt att svenska media inte rapporterar om det. Allt är ju officiellt! Nu flygtransporteras svenska URF till ställen där HMS Belos inte finns. Vad skall FMS hitta på näst? Media? Har inte en susning om det!  

*

28 september 2023 var det 29 år sedan MS Estonia färjan sänktes en septembernatt av kända terrorister i Östersjön och 852 personer drunkande enligt uppgift. Fast det skedde inte!

Minst 9 personer överlevde som visste vad som hände ombord och som lever än idag 2023!

Själv var jag då, 28 september 1994 upptagen i Medelhavet med annat fartyg som skulle leveras till oss (provtur). Eftersom jag hade träffat flera inblandade i Estoniasanotaget redan tidigare och senare, skriver jag om det sedan dess, dvs under snart 29 år!

Det mesta allmänheten fått veta om MS Estonia 1994 är ren lögn tack vare ljugande svenska mörkläggare och media tills idag 2023.

Enligt svenska myndigheter trillade MS Estonia-färjans låsta bogvisir i överbyggnaden av i en orkan, pga dolt konstruktionsfel efter att låsen ljudlöst slitits itu av vågkrafter. Man saktade inte in, som man brukar! Det var full fart!

Den låsta bogrampen i samma överbyggnad drogs ut av visiret, men den 100% sjövärdiga färjan som var i perfekt skick och dess skrov vattenfylldes mystiskt snabbt och sjönk som en sten och de flesta ombord dog!

Ren lögn alltsammans enligt mig redan 1994.

Ingen iland visste ett skvatt, trots att radio- och telefon-kommunikation mellan färja, Estland, Finland och Sverige pågick hela natten. Den fick censurerars!

Jag skrev om det i DN-Debatt augusti 1996 och blev mordhotad och idiotförklarad. DN-debatt ville sedan inte följa upp! Det var utrymmesbrist i Sverige största tidningen. Gäller fortfarande! DN-debatt är en aktiv del av mörkläggningen!

*

Ett antal svenska föreningar att skydda alla överlevande och anhöriga grundades direkt och de fick alla statsunderstöd. Naturligtvis kontrollerades dessa föreningar av de svenska mörkläggarna och de flesta lades ner efter att ha accepterat de officiella lögnerna. Den enda kvarvarande föreningen 2023 bara ifrågasätter de svenska myndigheternas utredningar, tills den får veta vad som faktiskt hände, meddelade sea mig häromdagen. Jaha.

*

Vilka var det då som överlevde 1994 och som rapporterades döda och som lever idag 2023? Estonia hade två besättningar som turades om att sköta färjan vecko/turvis. De "odöda" var alla ester i första omgången (svenskar har tillkommit):

Avo Piht. Befälhavare. Lembit Leiger. Chefsmaskinist. Viktor Bogdanov. Fartygsläkare. Kaimar Kikas. Styrman. Agur Targama. Maskinist. Tiina Müür. Tax-free försäljare. Hannely Veide. Hanka-Hannika Veide. Tvillingar som sjöng och dansade i barer och restauranger.

De åtta (de var flera) "döda" lever alla idag 2023 under nya identiteter och har kontakt med sina närmaste anhöriga i Estland!

Vilka var de närmaste anhöriga? De är sju kvinnor!

Sirje Piht (Avos hustru). Kaari Lembit (Leigers hustru). Illu Erma (Bogdanovs hustru). Viive Kikas (Kaimars mamma). Merie Pajula (Targamas flickvän). Urve Beek (Tiina Müürs mamma). Aino Veide (mamma tll Hannely och Hanka-Hannika tvillingarna).

*

De hade 26 september 1996, dvs strax efter min DN-Debatt artikel, skrivit ett brev till Sveriges statsminister Göran Persson, utan att meddela media, att de trodde att deras män och barn hade överlevt sabotaget! De anade dumt nog inte att Göran Perssons företrädare Carl Bildt och Ingvar Carlsson 1994 hade beordrat kidnappning av dem! Persson svarade 17 oktober att svensk polis som utreder Palmemordet 1986 skulle utreda de försvunna esterna, etc, etc. Långt senare lät Ines Uusmann meddela att polisen inte funnit några spår efter de "odöda" esterna. I verkligheten hade svensk polis eskorterat personerna från Huddinge sjukhus till Arlanda flygplats, där två chartrade flygplan flög iväg med dem har Sven Anér, journalist, berättat för mig.

*

Det är en sorglig historia, som jag skriver om sedan 1996. Resultat? Svenska makthavare och deras hantlangare fortsätter att mörda folk i Statens namn i ren DDR-stil 2023!

När dessa yrkesmördare hoppar på mig, råkar de illa ut. Svensk polis bokför/registrerar inte mina anmälningar.

*

22 september 2023 undersöks bogrampen i Estland. Att den har sprängts loss från och på vraket är lätt att se, men det kan inte meddelas. Rersultat? Mörkläggningen av sabotaget och morden fortsätter alltså. Den 28 september 2023 nämnde svenska media sabotaget av Estonia med ett enda ord!

 

Estonia-nytt augusti 2023!  

Tidigare nytt är att Lennart Fröderberg har dött. Fråga mig inte hur! Min första kontakt med Lennart var redan 2011, då han ville intervjua mig om Estonia.

"OK, flyger du till Nice, hämtar jag dig där!"

Vilket skedde. Jag hämtade med motorcykel/gästhjälm och Lennart fick hoppa upp på bönpallen med hjälmen på huvudet. Vi åt lunch i Nices hamn och Lennart var OK. Efter lunch fortsatte vi därför hem till mig. Jag bor stort och har flera gästrum, där Lennart kunde övernatta. Vi diskuterade Estonia hela kvällen och efter frukost dagen därpå blev jag intervjuad av Lennart om terroristsabotaget som sänkte Estonia. Och nästa morgon gick Lennart till Monacos järnvägstation 5 minuter från mig och tog tåget till Nices flygplats, fvb hem. Lennart lyckades aldrig intressera någon för denna intervju/videoer och sedan dess har vi bara talats vid per telefon.

När nu när Estoniavraket undersökts igen 2020/3, tog Lennart kontakt med mig och undrade om jag ville betala en dykexpedition att filma Estonias styrbords sprängda skrovskador och rampen.

"OK, jag betalar", sa jag juli 2023.

"Det är ju hur enkelt som helst att dyka dit och kostar inte mycket." Och det var det sista jag hört från Lennart. Han dog plötsligt 1 augusti 2023. Jag har meddelat media/DN om det, men de vill inte höra talas om det.

*

Litet tidigare diskuterades saken pà Swebbtv!

Jag känner pratmakarna där. De vill inte ha med mig att göra sedan länge, och när de började pladdra om en kollision med en ubåt, visste jag igen att de, tyvärr var del av mörkläggningen!  

Swebbtv inbjuder aldrig SHK GD Jonas Bäckstrand och expert Jörgen Zackhau att förklara varför man inte dyker och letar efter skrovläckage orsakat av sabotage.

* 

Mörkläggning 26 augusti 2023

Mörkläggningen av Estonia-olyckan sedan 1994 hade fortsatt litet tidigare juli 2023 under estnisk, finsk och svensk ledning.

Ett norskt fartyg, Viking Reach, avgick från Karlskrona 18 juli med överlevande Rolf Sörman (kanske) ombord att kontrollera att allt gick rätt till på vrakplatsen utanför Finland.

Rolf är en mycket konstig överlevare. Kanske var han ombord 1994 att hjälpa terroristerna. Jag har frågat. Rolf svarade inte längre! En mystisk figur. Hans fru är kommunist och var med i partiet, när det begav sig, har jag hört.

Viking Reach hade utrustning att filma och analysera vrakets skrov på plats på havsbotten utan dykare men tog inga bilder av skrovets styrbordssida däck #0 förut vid saunan och akterut vid maskinrummet. Jag har bett de estniska och svenska haveriutredarna om en förklaring. De har inte svarat. Inga bilder togs heller av bogrampens karm. Istället :

Esterna har (26 juli) meddelat : " Estonia dive survey conclusion: Nothing found to refute official narrative "

Jaha, då vet vi det! Lögnerna från 1994 har konfirmerats 2023!! Visiret trillade av pga vågsmällar, bogrampen drogs ur sin karm, vatten forsade in på bildäcket genom en nerfälld, öppen bogramp, färjan krängde plötsligt som alla märkte och sjönk som en sten.

Bogrampen stängdes sedan igen!

Bogrampen bevisar det 2023!

Skrovet (!) är oskadat 2023, trots att dykare har filmat sprängskador på styrbordssidan vid flera tillfällen sedan 1994, som sedan JAIC/SHK censurerat. Det är mörkläggningens svaghet 2023.

Vilka amatörer som helst kan idag dyka ner med bra utrustning och dokumentera de sprängda skrovläckorna. Lennart Fröderberg tänkte göra det, men han avled plötsligt!

Viking Reach är nu hemma i Norge. Uppdraget är slutfört. Fast man glömde, som sagt, att dokumentera karmen som rampen satt i. Och man dök aldrig. Man bara bärgade rampen, mha en robot. Det kostade SEK 26 millioner.

*

Bogrampen 2023

Nu när Estonias "bogramp" har bärgats juli 2023 och skall undersökas i Paldiski/Estland efter nästan 30 år på havsbotten, kan det vara intressant för journalister och andra att veta hur bogrampen var fäst till bildäck #2 högt över vattenlinjen med fyra gångjärn och till färjans överbyggnad mellan däck #2-4 med olika lås, innan sabotaget skedde 1994.

Bogrampen var en vindbrygga med gångjärn vid bildäcket >2 meter över vattenlinjen som kunde sänkas ner utåt i hamn, tills ramptoppen vilade mot kajen, så att tunga lastbilar, mm, kan köra in i färjan över rampen. Sedan dras rampen upp och säkras tätt med lås vid sin karm vid avfärd. Inget vatten kan komma in, när rampen doppas under vatten i sjögång och stampning under ett par sekunder till sjöss. Om rampen var otät, kan vatten spruta in vid stampning, men det är inget problem. Vattnet bara rinner ut genom avlopp/spygatter i däcket bakom rampen. Rampen övervakas inte av TV-kameror och monitorer. Det görs av en vaktmatros varje timme.

Bogrampen var alltså bara en vädertät dörr i överbyggnaden högt över vattenlinjen placerad bakom ett "bogvisir" som kunde öppnas och stängas vid lastning/lossning i hamn. Bogrampen var i stängt läge till sjöss, när färjan sänktes och surrat till däck #4 med rep, när det filmades på havsbotten oktober 1994.

När visiret sprängdes loss från vraket på havsbotten ett par dagar senare, deformerades bogrampen inåt. När bogrampen långt senare öppnades helt, så att värdefull last kunde plockas ut, skadades bogrampen ytterligare; gångjärnen revs sönder, babords nedre hörn revs bort helt, mm.

Bogrampen undersöks nu iland i Paldiski, Estland och det bör inte göras av estniska och svenska haveriundersökare som mörklagt hela olyckan/sabotaget sedan 1994. Naturligtvis bör bogrampen nu (eller senare) noga analyseras av oberoende expertis! Det är lätt:

Ovan ses rampens vita ut/undersida efter bärgning juli 2023. Enligt SHKs nuvarande generaldirektör Jonas Bäckstrand är rampen rostig och i mycket dåligt skick! Rampen är, som kan ses, inte rostig utan knäckt upp/utåt/tvärsöver, när visiret sprängdes loss oktober 1994 på havsbotten och senare när last bärgades. Babords yttre gångjärns öron däck #2 (höger hörn pà bilden) är oskadade, bulten har plockats bort. De andra gångjärnen vid däck#2 är försvunna. Styrbords nedre ramphörn är helt bortrivet! Det fanns också hydrauliska sidolås och lyfthydraulik däck #3 och låskrokar vid däck #4. Enligt haveriutredarna 1994/7 drogs rampen ut utan att deformeras, när visiret trillade av 1994. Vatten kunde sedan forsa in under framfart med fören under vatten och sänka färjan. Sedan stängdes (sic) rampen, så att två överlevande ester kunde klättra ner på ut/undersidan, etc. Den stängda rampen filmades i stängt läge på havsbotten 2 oktober 1994. Men senare har gångjärn rivits itu och rampen lossnat helt och förflyttats enligt SHK. Det skedde när rampen hemligt öppnades 2019/20, gångjärn drogs sönder och last bärgades från bildäcket #2. Nu 2023 skall gångjärn, sidolås, krokar och lyfthydraulik äntligen undersökas. Rampen var sannolikt skadad tidigare efter en kollision januari 1994 med en kaj, då visirets och rampens lås inte passade längre

Estonias bogramps under/utsida 25 juli 2023 efter bärgning. Rampen var 1994 vid olyckan stängd och fäst till #2 bildäck med fyra gångjärn (till höger på bilden). Rampen var även säkrad med två krokar till #4 överbyggnadsdäck till vänster och med sidolås till däck #3 styrbord/babord som nu försvunnit. Utanför undersidan satt själva visiret

Estonias bogramps ovan/innersida 25 juli 2023 efter bärgning, som lastbilar, mm körde över vid lastning/lossning i hamn. Det är klart att rampen har knäckts/bucklats under/utifrån och upp och det skedde när visiret spängdes loss från färjan på havsbotten oktober 1994, vilket deformerade den stängda och låsta rampen och skadade gångjärnen vid däck #2 (vänster på bilden). Efter "olyckan" meddelade en estnisk däcksbesättningsman (Linde) att han innifrån på bildäck sett rampen stängd strax innan slagsidan uppstod. Linde hade ombetts kontrollera rampen till sjöss mitt i natten. Tre estniska maskinbesättningsmän (Treu, Sillaste, Kadak) meddelade att de samtidigt på övervakningsTV i maskinkontrollrummet hade sett rampen stängd efter slagsidan uppstod. Tänk vad "haveriutredarna" ledda av Börje Stenström hittade på!

Bogrampen satt i en karm längst inne i en "tunnel", förbunden till färjan med fyra gångjärn vid däck #2, två låskrokar vid däck #4, sidolås vid däck #3 styrbord/babord, lyfthydraulik, etc.

Alla dessa förbindelser är nu tydligen skadade! Tunnelns sidor utanför karmen till hydraulrummen är enligt tyska expertgruppen sprängskadade! 

Men hur har rampens förbindelser med karmen skadats och rampen dragits ut?

Det vet vi fortfarande inte. Det har inte undersökts än! När Estonia sjönk 1994 var rampen i sin karm oskadad och stängd!

*

Nu när SHK september 2023 undersöker den bärgade bogrampen att förklara olycksorsaken, kan det vara på plats att fundera, varför så många ester ombord överlevde 1994.

Det var 552 svenskar ombord, men bara 51 överlevde, dvs 9.24 %.

Det var 347 ester ombord och 62 överlevde, dvs 17.87% . Nästan dubbelt så många ester som svenskar överlevde! Varför? Det finns uppgifter att ytterligare 10 (odöda!?) ester överlevde och hamnade på Huddinge sjukhus, där det senare försvann! Om 72 ester överlevde av 347, var det 20.75%, dvs >1 av 5! Dubbelt så många ester som svenskar överlevde.

Min förklaring är att, när Estonia sprängdes läck däck #0 i för och akter 1994 av terrorister, noterades det av estniska besättningspersoner, som naturligtvis först varnade sina estniska kollegor att rädda sig, så att t.ex. hela maskinbesättningen klarade sig. Mer om det nedan! Jag ser fram emot SHKs undersökning av bogrampen.

*

Maskinbesättningen i maskinkontrollrummet 1994 ser på övervakningsmonitorer att bogrampen är stängd, innan slagsidan uppstår, uppges det! Bara litet vatten sprutar in, när ramp/karm är under vatten, pga sjögången, sägs det.

Ett problem är bara att ingen TV-övervakning fanns på bildäcket #2 och inga monitorer/TVskärmar fanns i kontrollrummet däck #1. Naturligtvis övervakas inte ett bildäck från maskinrummet.

*

Men efter att slagsidan uppstått har två överlevande på flata fartygssidan 1994 klättrat ner på utsidan av den stängda bogrampen!

Tänk vilka lögner "haveriutredarna" hittade på för att mörklägga sabotaget.

*

Två hål i skrovet och ett hål i förskottet

För nu har Estonias skrovs styrbordssida däck#0 20 juli 2023 filmats över lerbotten i aktern (maskinrummet) och i fören (saunan):

Estonias sprängskadade skrov däck#0 vid maskinrummet akterut  

Estonias sprängskadade skrov däck#0 vid saunan förut

Bilderna är urusla som det mesta haveriutredarna delar med sig, men det anges att det är två hål i det svartmålade (!) skrovet däck #0 styrbord, där maskinbesättningen noterade läckage i maskinrummet akterut och där passagerare noterade läckage i saunan/poolen förut 1994.

*

Enligt min uppfattning uppstod slagsida 1994, pga fritt vatten på däck #0 som läckt in via sprängda skrovskador däck #0 vid saunan förut och maskinrummet akterut (sabotaget). Terrorister sänkte färjan! Vattnet spreds genom öppna dörrar i de vattentäta skotten och stabiliteten blev noll. Inget visir trillade av och ingen ramp revs upp 1994! Det hittade man bara på för att mörklägga sabotaget.

Synd att dykare nu inte används att filma rampens gångjärn/bultar däck #2, krokar däck #4, sidolås däck #3 och "tunnel"sidorna och "styrbords skrovskador/två hål i det svartmålade (!) skrovet" däck#0. Och varför inte filma hålet i förskottet?

*

Hur detta norska fartyg, Viking Reach, med okänd personal/experter skall kunna inspektera vraket, bildäcket, lasten och bärga rampen och dess gångjärn utan dykare är ett mysterium.

Och vem har inspekterat detta fartyg och dess personal som lämnade Norge 18 juni med destination Alexandria, Egypten, av alla ställen, där hen anlände 1 juli för ett kort besök efter att ha bunkrat på Malta 22 juni. Nu var fartyget på väg till Karlskrona ETA 17 juli för att undersöka Estonia under slutet av juli. Det var intressant att se vad hände, vilket rapporteras här.

En sak är säker. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgsposten kommer aldrig att nämna ovan uppgifter.

* 

Smuggling av stöldgods

2004 gjorde Uppdrag Granskning ett reportage om statligt godkänd smuggling av militärt stöldgods ombord på Estonia. Redan 1994 var jag mycket förvånad att Sverige inte utredde sabotage som olycksorsak av sänkningen. Numera vet jag att svenska myndigheter, mha Börje Stenström, Ann-Louise Eksborg och Johan Fransson, mfl, från svenska Statens Haverikommission, SHK, och Sjöfartsverket mörklade sänkningen av Estonia av terrorister 1994 för att skydda sig själva! Sveriges högsta domstol håller med i juni 2023. Både här och där! Terrorism lönar sig!

*

Terroristbrott

Med en terroristorganisation avses i nya svenska terroristbrottslagen 2023 en sammanslutning av personer som begår eller på annat sätt medverkar till terroristbrott eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott (3 §).

Enligt min mening var sänkningen av M/S Estonia september 1994 ett terroristbrott, dvs gärningspersonerna sänkte ett civilt fartyg och dödade oskyldiga, när de inte fick betalt av rederiet, dvs utpressning. För att skydda terroristerna beslöt ansvariga, svenska myndigheter att mörklägga brottet och hitta på, mha SHK, att visiret hade trillat av. Det utgör enligt min mening ett terroristbrott!

Uppgifterna här hotar inte Sveriges säkerhet eller rikets inre säkerhet. Om vissa svenska personer hjälper terrorister att sänka skepp och jag rapporterar det till svenska myndigheter och inget händer, är det inte mitt fel.

*

Konstgjord Kunskap

Konstgjord Kunskap, KK, är en ny fluga sedan ett tag. Artificial Intelligence, AI, på engelska. AI är tydligen dataprogram som kan tänka utan mänsklig hjälp, kommunicera med idioter som tror på dem och fatta beslut av olika slag, osv. Folk tror att KK är fantastiskt och lösningen på alla framtida problem. Det tror ju inte jag. Så därför skriver jag nedan utan hjälp av KK. Vi får se hur det slutar!

EU har 2023 beslutat att nya lagar, regler och bestämmelser för KK/AI nyttjandeskydd och säkerhet skall vara klara decmber 2025 men det blir nog ett fiasko à la Estonia, dvs man hittar på vad som passar i vanlig ordning.

*

Senaste nytt 8 maj 2023 var Åsa Myrberg och Ole Dammegård som i två timmar och 23 minuter pladdrade om Estonia.

Ole är självutnämnd Estoniaexpert och har äntligen fattat att det handlar om pengar, sabotage och organiserad mörkläggning. Jag har aldrig talat med Ole och Ole har aldrig kontaktat mig, men Ole har läst allt jag skrivit och anger att det är hans egna uppgifter. Ole är bara en svensk MUST/Säpo agent som ljuger/pladdrar mot betalning för attt göra sig märkvärdig enligt min uppfattning.

Åsa Myrberg är tyvärr en annan nyttig idiot i soppan. Hon anser hennes svenska pappa lotschefen mördades ombord på Estonia av elaka personer, innan färjan sänktes av ubåtar eller missiler eller krockade med något, och vill absolut inte nämna mig och mina enkla uppgifter i sammanhanget, eftersom jag tillhör en kontrollerad opposition!! ?? Svenska regeringen har stoppat hene i alla instanser, mha abolition, dvs hennes fantasier skall inte utredas alls av svenska myndigheter som mörklägger sabotage och hjälper terrorister!

*

Jag har ju inte med saken att göra. Men Åsa vill inte ens nämna mitt namn i sitt pladder!

Jag bara anger ju sedan oktober 1994 att Estonia sänktes av terrorister som förhandlade med Sveriges regering under olycksnatten att dela vinsten av den olagliga färjeverksamheten, som svenskarna/Sverige bedrev, och att ansvariga personer (SHKs GDar, Chalmers skeppsbyggarprofessorer, mfl) förfalskat rubb och stubb om sabotaget sedan dess.

*

Litet tidigare nytt 28 april 2023 var att svenska åklagaren Hélène Gestrin anser att skyddet av gravfriden för det stora antalet omkomna av sabotaget som sänkte MS Estonia väger klart tyngre än det journalistiska intresset som folk har beträffande principerna om yttrande- och informationsfrihet i Sverige. Jag har själv kontaktat fru Gestrin flera gånger att terrorister sänkte färjan 1994, men hon har inte gjort ett skvatt om det! Hon skyddar tydligen terroristerna! Sveriges högsta domstol håller som sagt med med i juni 2023. Både här och där! Terrorism lönar sig!

Min egen bror Per Björkman meddelade henne redan 2020-10-17 att

Det är bara svensk lag som förbjuder dykningar till vraket (men inte skyfflandet av tonvis med sten och betong på "graven"). Estland har inte infört något dykförbud. Det internationella gravfridsavtalet, som gäller på platsen, förbjuder inte dykningar utan endast att plocka upp kroppar och föremål. Evertsson och Andersson befann sig på en tyskflaggad båt (Tyskland har inte skrivit under gravfridsavtalet). De följde reglerna i gravfridsavtalet. Åklagaren Helene Gestrin borde naturligtvis lägga ner åtalet. Det är pinsamt för Sverige som rättsstat. Menar Sverige verkligen att svensk lag gäller över internationell rätt?

Per dog/kollapsade 11 maj 2023 hemma hos sig.

Det är en ledsam historia!

*

För varför skulle jag ljuga om nedan?

Sammanfattning av Estoniasabotaget

Klart att M/S Estonia inte var sjövärdig och sjöförsäkrad 1994, när hon sänktes, pga sabotage, sprängda skrovläcage i för och akter som ledde till att >1.000 dog!

Färjan uppfyllde inte elementära SOLAS säkerhetsregler, vilket har visats otaliga gånger av olika experter (inklusive jag själv redan 1996) och journalister! Varje gång tiger/ljuger ansvariga, svenska myndigheter och nyhetsmedia! Senaste lögnerna 2023 är att skrovet är oskadat, trots att det är filmat sprängskadat på havsbotten flera gånger, osv!

En kopia av Estonias falska ship safety certificate finns i Fig. B-6 of https://www.havkom.se/assets/reports/Intermediate-Report-MV-ESTONIA-Jan-2023.pdf

Det existerar inga särskilda säkerhetsregler för sjöfart i "the Baltic Sea - Tallinn-Stockholm-Tallinn".

Man undrar vem som förfalskat certifikatet och varför! 

Sovjetunionen kollapsade 1991 och sovjetrepubliken Estland blev snabbt ett självständigt (sic) land efter nästan 50 års estniskt kommuniststyre. Estniska, f.d. sovjetkommunister blev nu estniska demokrater och skyllde alla tidigare fel på Ryssland, dvs georgiern Stalin och hans anhang som hade ockuperat Estland 1940.

Sveriges och USAs regeringar/myndigheter hjälpte till att få ordning på Estland, t.ex. dess sjöfart. Ett estnisk rederi skapades med en samling estniska gangsters i ledningen. En osjövärdig, finsk färja byggd 1980 inhandlades 1992 och döptes till "Estonia" med estnisk flagga i aktern, osv. Denna färja uppfyllde inte de enklaste sjösäkerhetsreglerna (SOLAS) för passagerar och godstrafik över Östersjön men med hjälp av svenska sjöfartsverkets rättchef JF ordnades det (dvs man struntade i reglerna och godkände falska certifikat utgivna av ett franskt bolag).

"Estonia" användes sedan för smuggling, mm, av f.d. sovjetisk, stulen egendom av olika slag och utsattes för utpressning av terrorister, men de estniska/svenska redarna vill inte dela vinsten/betala. M/S "Estonia" sprängdes därför läck under vattenlinjen och sjönk som en sten natten 28/9 september 1994 mitt i Östersjön och >1 000 personer dog. För att dölja sabotaget beslöt svenska regeringen att skylla på ett dolt konstruktionsfel i färjan - bogvisiret - som ljudlöst trillade av, pga vågsmällar utan att det märktes!

Visiret satt kvar på vraket på havsbotten, när finsk kustbevakning fann och filmade vraket nästa morgon, men svenska försvarsmakten, FM, kunde fixa det, dvs spränga loss visiret från "Estonia"vraket på havsbotten. FMs rättschef ALE ordnade det (dvs hon meddelade det var lagligt att manipulera vraket, etc).

Visiret bärgades sedan från havsbotten vid vraket av ett finskt fartyg.

Sverige ljög att visiret hade hittats en sjömil väster om vraket. Sedan skulle "olyckan" med visiret utredas 1994/7 och uppdraget gick till en bekant till mig, BS.

Vraket undersöktes först på havsbotten ledda av svenska sjöfartsverkets rättschef JF, som inte fann några sprängskador - "Estonia"vrakets skrov var oskadat enligt JF, frånsett att visiret i överbyggnaden saknades.

Ingvar Carlsson var den svenske statsministern som sedan mörklade olyckan! Ingvar Carlsson förlorade sin äldsta och bästa vän i Östersjön den natten, men "det berättar han aldrig offentligt, vill inte att människor ska tro att han fattar politiska beslut på privata premisser".  

Haveriutredaren BS misslyckades totalt att ljuga ihop en rimlig historia om ett felkonstruerat visir som ljudlöst trillade av! BS gav upp februari 1997, dvs det uppgavs att han avlidit! BS fick nog bara en ny identitet i USA?

Vem skulle avsluta BS jobb? Jo, FMs rättschef ALE (Ann Louise Eksborg) utsågs till generaldirektör för svenska statens haverikommission, SHK, och i december 1997 publicerade hon sin berömda "slutrapport" om ett visir som trillar av utan att det märks. Men ALE glömde att förklara själva sjunkförloppet. Det fick göras senare, mha modellförsök av svenska SSPA (Claes Källström/Olle Rutgersson/Anders Ulvarsson). Fast modellen sjönk inte! Så man installerade en dold, fjärrstyrd ventil i modellen och då sjönk den 2008! Osv, osv. En massa lögner under snart 28 år! Och det tar aldrig slut. Bilder av det oskadade vraket s skrov har nyligen publicerats. Bilderna är redigerade i vanlig ordning att bara visa sudd!

*

Wikipedia har en annan uppfattning!

En allvarlig sjöolycka är en olycka där (1) händelser såsom förlust av liv, brand, explosion, sabotage, kollision, grundstötning, skada på grund av hårt väder eller is, eller (2) inträffad eller misstänkt skada på fartygets skrov, innebär att fartyget inte är i sådant skick att det uppfyller gällande säkerhetskrav, och detta innebär fara för att fartyget eller personer ombord skadas, eller det utgör ett oskäligt hot mot miljön.

Som alla vet sjönk MS Estonia i svårt väder september 1994, när bogvisiret bara trillade av utan att det märktes och >1.000 personer dog, sägs det. Olyckan utreds fortfarande, men det är inte sant. Mörkläggningen under svenska Statens Haverikommissions ledning pågår som vanligt 2023! Sedan 1994!

*

Den diskuteras mars 2023Internet utan att nämna mig som vanligt. Sedan 1994 gäller tystnadsplikt, när svenska regeringens förbrytelser och inblandning i morden kring Estonia skall utredas.

Och på den vägen är det idag.

Nu skall alltså Statens Haverikommission sommaren 2023 bärga rampen för SEK 25 millioner och det skall klargöra något om sabotaget som sänkte Estonia 1994. Enklare är bara att undersöka skrovet däck #0 styrbord vid saunan förut och maskinrummet akterut och sprängskadorna, läckagen där som sänkte Estonia 1994. Men inte! Statens Haverikommission, som har lett mörkläggningen av Estoniasabotaget sedan 1994, skall istället bara bärga rampen! Rampen är redan losstagen från vraket! Någon, dvs svenska försvarsmakten, har skruvat isär fyra rampgångjärn vid däck #2 och sedan flyttat rampen att dölja ett sprängt hål däck #3/4 i styrbords frontskott. Nu skall rampen lyftas upp. Jaha, mörkläggningen fortsätter som vanligt.

I juni 2022 genomfördes en fotogrammetrisk undersökning av MS Estonia. Den innebär att fartyget dokumenterades fotografiskt och en 3D-modell har sammanställts av fotografierna.

Den svenska utredningsmyndigheten, dvs SHK upphandlade fotogrammetrin och tilldelade Ocean Discovery AB och JD-Contractor A/S uppdraget.

Den fotodokumentation som genomfördes av MS Estonia under sommaren 2022 resulterade i ca 45.000 fotografier. Arbetet med att sätta samman fotografierna har nu slutförts, sägs det! Nedan är ett par exempel vad svenska SHK har publicerat:

Detta är tydligen en plåt som tryckts ut någonstans men hur, var och varför meddelas ej!
Ovan är tydligen en "spricka" någonstans men hur, var och varför och var den börjar och slutar meddelas ej!

En massa andra värdelösa bilder (>40 000 ?) av samma slag har mars 2023 publicerats på SHKs hemsida! Anledning är att skrovet däck #0 styrbord är sprängskadat i för (saunan) och akter (maskinrummet) som SHK ej vill visa. SHK har inte ens kunnat konfirmera att det finns en vertikal (Evertssons!) spricka däck#2 styrbord och var den börjar och slutar.

*

Följande är enkla fakta:

1. Färjan Estonia billigbyggdes 1980 som Viking Sally i Tyskland för skyddad kustrafik mellan Finland och Sverige med finsk flagg av en åländsk, kriminell piratredare Algot Johansson enligt regler som ingen nautiker och skeppsbyggare känner. Det gällde åländska fylleresor med taxfree, mm.

2. Färjan Estonia uppfyllde naturligtvis aldrig SOLAS regler för riktig, internationell passagerarsjöfart på öppet hav, t.ex Östersjön. Skrovets vattentäta indelning med vattentäta skott och 22 vattentäta dörrar som alltid stod öppna var helt felaktig! Vid läckage spreds vatten i skrovet överallt med omedelbar kapsejsning som följd! Det var det som hände olycksnatten!

3. Färjans livbåtar och livflottar var också helt fel, t.ex. >50 livflottar skulle kastas i sjön av besättningen, som folk skulle hoppa i. Folk skulle sedan simma till flotten och kravla sig upp i den. Torrskott övergivande av färjan var ej möjligt. Olycksnatten var enda möjligheten att överleva att hitta en flotte att krypa upp i innan den hamnade i sjön.

4. När färjan Estonia sedan sattes i trafik mellan Estland och Sverige 1992 fick hon förfalskade certifikat av estniska, mafiamyndigheter att skeppet uppfyllde SOLAS. Svenska sjöfartsmyndigheter upptäckte (sic) aldrig fusket vid regelbundna kontroller i svensk hamn (Stockholm) 1992/4 och testade aldrig livlottar, etc. Svenska sjöhaveriutredare, SHK, KTH, CTH, SSPA förfalskade sedan alla olycksutredningsuppgifter 1994/7. Finska kollegor hjälpte till.

5. Färjan Estonia sänktes/sprängdes läck den 28 september 1994, pga sabotage. Eftersom det svenska rederiet som ägde färjan (som befraktats till estniska staten) inte ville betala utpressningspengar, sänktes färjan av terrorister! Radiotrafiken mellan färjan och Finland under natten fick totalcensureras!

6. Sabotaget mörklades direkt ledda av Sveriges regering och statsministrar Bildt och Carlsson och deras estniska och finska medbrottslingar! Ansvariga svenska, finska och estniska personer kunde inte meddela vad som hänt, dvs man beslöt att skydda de kända terroristerna med falska uppgifter och mörkläggning.

7. Sabotage, terrorism och mord av civila är brott som aldrig preskriberas!

Trots detta gör svenska statens åklagare 2023 inte ett skvatt att klargöra historien!

Tyvärr har Sverige inte inte denna typ av EUledamöter som avslöjar covid bluffen 2023.

*

Jag råkade sköta om färjor av samma typ sedan 1980 och kunde omedelbart, 1994, konstatera att JAICs och Börje Stenströms fyra officiella olycksorsaker - (1) ett ljudlöst avslaget bogvisir i storm, (2) en lika ljudlöst uppriven bogramp av bogvisiret, (3) en enorm, ljudlös vattenfyllnad av överbyggnaden följd av (4) en snabb sjunkning/vattenfyllning av skrovet - var omöjliga.

I storm till sjöss bara saktar man in och, om man råkar fylla en överbyggnad med vatten, slår skeppet runt - kapsejsar - och flyter upp och ner på det oskadade skrovet, osv! Det vet alla sjömän!

Jag har testat vågsmällar en natt med egen färja i Golfe de Lion mellan Genua/Italien och Tanger/Marocko en två-nätters, 36 timmars resa (en heldag till sjöss!!). Det blåste plötsligt full orkan B11 första natten och det smällde i fören, så att hela färjan skakade och alla ombord vaknade och undrade vad som stod på och vi tvingades att sakta in. Vi blev 24 timmar försenade.

Vågsmällar är lätta att testa i fullskala! Det är bara att köra för fort i storm. Smällen hörs och känns direkt! Den är bara instängd luft som kortvarigt komprimeras mellan sjövattnet och skeppet i sjögång; luften "exploderar" med en ljudlig smäll och vattnet stänker. Skutans plåtar och spant bara deformeras elastiskt. Inget går sönder, ingen metall slits itu!

*

Jag råkade känna sedan 1990 och råkade träffa JAICs chefsutredare av olyckan, Börje Stenström, 30 oktober 1994 i London, där jag meddelade honom ovan, dvs att Börje i media ljög rakt upp och ner!

Börje bleknade och stammade att jag, "lille Anders, inte visste vad som gällde." Jag visste inte då att Estonia hade sänkts, pga sabotage, och att Börje skyddade terroristerna, men nu, 2023, vet jag det och hur det gick till.

Efter att par år (oktober 1996) sade Börje upp bekantskapen med mig ... innan han plötsligt avled eller dog februari 1997. Min mamma hade bett mig skriva en artikel i DN-Debatt enligt ovan som kom in i augusti 1996. Svenska presscensuren hade semester!! Jag blev idiotförklarad av ansvariga svenskar. Jag bodde utanför Sverige sedan 1971! Och gör det än idag 2023.

Jag råkade även känna Carl Bildt efter gemensamt arbete i Högerpartiet 1966/70, där jag var kandidat i riksdagsvalet 1970. Carl Bildt var enligt min mening en sällsynt otrevlig typ. Bildt lever forfarande.

Ovan ser vi en suddig fotogrammatisk SHK bild av Estoniavraket på havsbotten som visats i svensk TV, dvs den flata botten med två öppningar för bogpropellerar förut och med propellrar/roder akterut. Skrovets vertikal styrbordssida är över lerbotten (den vita linjen). Jag har talat med personen som tog alla bilderna, men han hävdar att styrbordssidan var skymd av lera, dvs kan ej filmas. Själv har jag föreslagit att styrbordssidan är sprängskadad * både förut (saunan) och akterut (maskinrummet)!

*

Nedan ser vi den senaste, fantastiska bilden av Estoniavraket. Det är en vertikal spricka någonstans som ingen vet var den börjar eller slutar. Men nu har SHK & Co, tagit >45 000 bilder av den utan slut och början!

F I G . 1.1: The "hole" that was displayed in the TV documentary in 2020 as seen in the photogrammetry during 2022. Image from photogrammetry. It is in fact a "fracture"! Nobody knows where the fracture starts and ends in the hull!

F I G. 3 . 3 : Situational screenshot from a marine survey. Photo: SHK.

Source

Skrovets/vrakets styrbordssida med infälld stabilisatorfena midskepps däck #0/1 och med sprängskador förut och akterut är synliga över lerbotten sedan 1994 enligt bilden ovan av vrakets flata botten ovan leran. Det är ytterst märkligt att "experterna" inte noterat och filmat sprängsskadorna 2023! Enligt samma bild är styrbords överbyggnad (däck #2/4) och däckshus (däck #4+) helt dolt av lera! Hur man kan filma en spricka i styrbords överbyggnad i leran är ett oförklarat mysterium.

De senaste lögnerna 2023!

IOJK/SHK's senaste lögner 2023 kan man mycket enkelt ta del av i deras Intermediate Report som är:

1. Vraket av MV ESTONIA är i dåligt skick med allvarliga strukturella skador.

2. Placeringen av den uppstickande berggrunden under vraket matchar platsen för deformationernavraket.

3. Baserat på de bevis som hittills samlats in finns det inga tecken på kollision med ett fartyg eller ett flytande föremål.

4. Baserat på de bevis som hittills samlats in finns det inga tecken på en explosion i fören.

(Nedan bild visar en sprängskada i fören tagen 2000 av tjeckiska bekanta till mig som dykt och filmat Estonia. 2023 är den skadan dold av rampen som lossats från vraket och placerats över skadan!)

De nya lögnerna är i klartext:

5. Havsbotten vid vrakets deformerade, styrbords överbyggnad/däckshus sida (en sträcka om ca. 22 meter helt täckt av lera och oåtkomlig att besiktiga) matchar platsen för noterade skador i vraket).

6. Kontakt med havsbotten har orsakat skador.

7. Det finns i nuläget inga tecken på vraket pga en kollision med ett fartyg eller flytande föremål.

8. Inga slutsatser kan dras i fråga om skadornastyrbords sida under vattenlinjen kan ha orsakats av explosioner.

9. Det finns i nuläget inga tecken på en explosion i fören.

10. Inga slutsatser kan dras om hur skadorna på visiret, bogrampen och det främre skottet har uppstått, osv.

*

De estniska och svenska (Jörgen Zachau, Jonas Bäckstrand) experterna ljuger 2023 rakt upp och ner utan några som helst bevis! De bara ljuger, t.ex. "8. Inga slutsatser kan dras i fråga om skadorna på styrbords sida under vattenlinjen kan ha orsakats av explosioner." Var är dessa skrovskador under vattenlinjen? SHK har tagit 45 000 bilder av skrovet men kan inte visa dem!

Om någon person kan finna fullskaleprov eller modell/laboratorieprov att en vågsmäll kan riva sönder stålkonstruktioner i fartyg, ser jag fram emot dem.

*

En estnisk officer (A. Tammes ?) ombord talade via en handburen VHF med ett fartyg i närheten innan färjan sjönk. Det sker efter att slagsidan uppstått. Samtalet spelats in iland. Det är sista kontakten med Estonia! Ljudfilen finns i svenska Riksarkivet.

Nu 2023 hävdar en ljudanalytiker (Matte) att ljudfilen manipulerats för att dölja skottlossning på kommandobryggan ombord efter att slagsidan uppstod.

 *

Mörkläggningen startade 1994

Min mamma tyckte sommaren 1996 att jag borde göra mera under min Sverigesemester än laga hennes sommarstuga.

Det blev en artikel publicerad i DN Debatt augusti 1996. Jag konstaterad där att färjan Estonia inte var sjövärdig 1994, inget visir trillade av, etc. Artikeln kom in av misstag, men med en notis på ettan. DNs censur var på semester! Resultat? Jag blev nerringd av överlevande. Och på den vägen är det 26 år senare. DN kan inte publicera mina uppgifter sedan 1996. Utrymmesbrist. DN kan 2023 inte meddela vad jag skriver här! Sedan 1996 har Sverige lagt ner utbildning i skeppsbyggeri i Kungliga Tekniska Högskolan/Stockholm och vid Chalmers Tekniska Högskola/Göteborg, eftersom lärarna där tvingades ljuga om Estonia. Sverige har utvecklats till ett korrupt orättsland.

*

Hon som leder mörkläggningen sedan 1994 är fortfarande i livet. Hon heter Ann Louise Eksborg. Hon är inte alls pensionerad utan mörklägger Estoniasabotaget idag dygnet runt. Ett förfärligt jobb. För att skydda sig själv och alla falska uppgifter som spritts sedan 1994, har flera personer snabbt omkommit. Så fungerar Sverige 2023! Mord och lögner!! Jättekul. Skyll det på ortodoxa ryssar och muslimska invandrare. Rasistiska Sverige vet hur man gör. Svenska media hjälper till!!

Själv bara noterar jag brotten. Svenska polis och åklagare diarieför inte mina anmälningar. Läs gärna vidare!

Estoniaolyckan 1994 undersöks/utreds (sic) därför igen 2023 av svenskar och ester. Jag har talat med dem att inget visir trillade av 1994, etc. En osignerad Intermediate Report har nyligen publicerats januari 2023.

Jag undrar varför rena brottslingar har skrivit ihop den smörjan full av lögner. Dessa personer borde sättas i fängelse! Och media! Varför publicerar de lögnerna?

Åsa Moberg är en modig kvinna som utmanar de svenska myndigheterna 13 februari 2023. Jag önskar henne lycka till i Tingsrätten där fallet nu hamnat ... efter flera  år!

*

Jag har 7 februari 2023 erhållit följande från Statens Haverikommission, SHK, beträffande resultatet av deras senaste undersökningar 2021/2 av vraket (eller modellen(?)):

"SHK dnr A-112/20

Statens Haverikommission (https://estonia.havkom.se/ship/section/Back2/page/6) får man tillgång till samtliga bilder.

Under menyrubriken 3D Modell kan man vrida och zooma för att komma åt styrbordssidan av modellen, dock är ännu inte alla högupplösta bilder kopplade till modellen. Där finner man tämligen lätt att styrbords stabilisatorfena är infälld. En viss del av området som slagit i botten är fortfarande svårtillgängligt, även om större delen av styrbordssidan nedanför vattenlinjen är tillgänglig. 

Det finns också videomaterial på Utredningar - Preliminär bedömning av nya uppgifter om förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA (havkom.se) eller Galeriid | Estonia1994 veebileht.

Där kan man också se det mesta av styrbordssidan under vattenlinjen.

Vi har ännu inte sammanställt material tillräckligt väl för att göra en bedömning av om allt under vattenlinjen är tillgängligt eller inte. Vår avsikt är att komplettera fotogrammetrin i de områden där materialet inte är så bra. 

Vänliga hälsningar / Best regards 

Jörgen Zachau | Haveriutredare och utredningsledare, Sjöfart | Senior Maritime Safety Investigator "

*

Denna information föranledde ett svar från mig samma dag till Jörgen Zachau <jorgen.zachau@havkom.se> med kopior till Jonas Bäckstrand <jonas.backstrand@havkom.se> och info <info@havkom.se> :

"Hej Jörgen och tack för svar (SHK dnr A-112/20).

Jag har inte kunnat hitta en enda bild av styrbords stabilisatorfena infälld. Jag har heller inte hittat en enda bild av styrbordssidan däck #0 ovan lerbotten, där jag vet att skrovsprängskador finns, eller bilden av Evertssons vertikala spricka vid däck #2.

SHKs suddiga bilder saknar vidare spant/plåtstråksnummer, etc, så jag vet inte ens vad ni visar av skrovet. Jag ser fram emot mycket bättre bilder.

Tack också för klart besked att SHK ännu inte har sammanställt material tillräckligt väl för att göra en bedömning av om allt under vattenlinjen är tillgängligt eller inte och att er avsikt är att komplettera (??) fotogrammetrin i de områden, där materialet inte är så bra.

När kan du presentera detta material? När skall uppdraget slutföras?

Sänd bara en lista av alla SHK fotogrammetri foton om vad var, när, hur, av vem, etc. de gjorts, så kan vi kanske diskutera vidare.

Mvh

Anders Björkman"

*

Ovan brev är obesvarat. Naturligtvis har jag förstått att SHK redan förstört alla bilder av skrovskador, styrbord däck #0, och att de fortsätter att ljuga och mörklägga som vanligt sedan 1994. De är numera skyddade att ljuga och mörklägga enligt svensk lag!

Oavsett, nedan följer några kommentarer kring the SHK Intermediate Report MV Estonia January 2023:

Let's start with this picture just published by SHK February 2023 and given to me:

It is an alleged picture of Estonia's starboard stabilizer fin inside the blue (?) painted hull at deck #0 just above the mud of the sea floor. Origine of photo is unknown. The stabilizer looks in good condition.

The wreck is almost upside down on the sea floor, i.e. the picture is taken from below, under the wrecck and up towards the water surface above by someone in the pocket between the wreck and the mud. Further up is the round bilge and the flat bottom of the wreck. Further down is white starboard side of Estonia covered in the mud. (It could also just be a photo the port fin to confuse us! SHK lies about everything since 1994).

The stabilizers were installed in the hull deck #0 in dry dock 28 years ago January 1994, i.e. are quite new and we should be able to see the weldings of the box of it. Further left say 35 meters towards the bow of the wreck we should see the blue painted hull outside the sauna and 35 meters further right toward the stern we should see the blue painted hull outside the engine room. These are the two areas at deck #0 level which are damaged by explosives inside/out causing the leakages that sank Estonia. Unfortunately SHK cannot publish pictures/photos of these areas. I assume they are destroyed!

*

SHK Intermediate Report comments

My comments

"The starboard stabilizer fin was inside the hull (not in the extended position)"

There is a picture for it! See above!The stabilizer is at deck #0 starboard side visible above the mud.

The structural damages of the hull plates that sank the ferry are forward (sauna) and aft (engine room) of the stabilizer fin. All was filmed 1994 and again 2022.

"Bow ramp was detached from the ship and rested against the starboard side of the bow with a fragment of the corner of the bow ramp detached from the bow ramp and still attached to the ship's hull"

When M/V Estonia wreck was found on the bottom of the sea after the sinking 1994, the bow ramp was intact and closed and secured by ropes to deck #4 and intact hinges on deck #2 in its frame. Divers could not enter the car deck.

JAIC suggested 1994/7 that the visor had ripped completely open the bow ramp, when it fell off.

The bow ramp then closed itself during the sinking!

The bow ramp was apparently completely detached from the wreck around 2020, when the wreck was looked after and protected by Finnish Coast Guard.

"The second major deformation above the granite rock was discovered with the total area of the deformations being at least 22 m long in the distance which was possible to observe"

Where are the photos?

"The lugs of the hinges on ramp's portside corner were strongly deformed and the lugs of the second hinge from the left were damaged"

There is no evidence/photo that any ramp hinges on deck #2 were damaged 1994.

It seems the hinge bolts have 2020 been simply removed at the bottom of the sea to detach the complete ramp from the wreck for divers to enter the wreck.

"Two hinges on the starboard side were missing (torn off with the corner of the ramp)"

There is no evidence/photo that the ramp hinges on deck #2 are damaged. The ramp was closed 1994 with intact hinges and secured around the ramp top end by ropes to deck #4.

"Strong deformations and twisting of the stiffeners was seen in the directions of both sides of the central part of the bottom of the ramp"

It seems the ramp has been deformed inboard by high pressure caused by explosives, when the visor was removed from the wreck at the bottom of the sea 1994!

"There are triangular indentations on the main stringers of the bow ramp on the hinge side which appear to correspond to the triangular contour of the forepeak deck"

There is no evidence that the forepeak deck #2 is damaged by the bow ramp. The ramp hinges are of course located on deck #2 (the main deck on which cars were loaded).

"Numerous deformations and cracks were observed near the edge of Deck 6 on port side. A rupture was observed in the stern corner of Deck 6. "

See fig. 3.2 below. The thin plates were deformed when the deckhouse touched bottom at the sinking.

"Based on the evidence gathered so far, there is no indication of an explosion in the bow area."

See fig. B.2 below.

"Photogrammetry is a technique which makes digital 3D models by using many ordinary 2D photos of the object."

Apparently ~45 000 2-D photos are available but not published as promised end January 2023.

"The location of the outcropping bedrock under the hull matches the location of the deformation on the hull."

 

The hull of the ship is below main deck #2. Compare fig. A.1 below. But where is the hull deformed? There are no photos!

"The location of the bow ramp as the upper extension of the collision bulkhead was based on a practical decision for an exemption from the regulations. Such an exemption entails a condition, which must be recorded in certificates but was not. Therefore, MV ESTONIA was not seaworthy and the certificate was incorrect. If the condition had been noted in the relevant certificate, the vessel would not have been trading the Tallinn - Stockholm route."

 

The bow ramp was the weathertight door of the superstructure forward part above deck #2.

It has nothing to do with any collision bulkhead in the hull which is located behind the forward end of the ship.

MV Estonia was not seaworthy since 1980 due to 22 "watertight" doors in the hull that always were open and >50 life saving rafts that had to be thrown in the water, etc, when abandon ship!

The ferry was just "certified" for protected coastal trading (?) between Finland and Sweden and could not sail anywhere else!

>1 000 passengers were supposed to jump into the sea and swim to these rafts to save themselves.

That system had never been tested! The rafts were just decorations!

"As the bow visor and bow ramp opened, a large opening allowed sea water to ingress into car deck. The vessel listed very quickly and water flooded into the cargo deck as well as accommodation decks through broken windows and doors. The flooding progressed and the vessel sank." 

There is no evidence that the bow visor fell off and that the bow ramp opened and that sea water entered the superstructure >2 m abova waterline. It is a JAIC invention!

The deckhouse was always high above the sea and the windows were broken, when the ship sank! Vessels do not float on windows and do not sink when a window is broken.

"The JAIC report concluded that the lockings to the bow visor were too weakly built because they were based on inadequate calculations. In combination with deviations from construction drawings, the visor was unable to resist the heavy seas. A lack of detailed design requirements allowed the construction to proceed. Further, there was no control of these parts, neither by the flag state nor by the classification society."

Ships do not float on bow visors! And JAIC has never done any strength analysis of the lockings!

Heavy seas/wave impacts (time 31.20) on any ship cause noise and vibrations and you simply slow down to avoid them. It is called seamanship!

 

"Approximately 45 000 high resolution 50 megapixel photos were taken to generate the model of MV ESTONIA."

Where can we see a list of these photos? I am interested in the shell plates starboard side deck #0/1 outside the stabilizer and the sauna fwd and engine room aft of the stabilizer. The "investigators" cannot even show them.

Pictures of the wreck from the intermediate report: 

 
Above we see the starboard side of the MV Estonia hull (decks #0-1), superstructure (decks #2-3) and deckhouse above deck #4 at the bottom of the sea using photogrammetry. There are no damages at all. All lifeboats, rafts and the visor are in place. The starboard stabilizer fin is outside the hull in the extended position. The waterline (white ?) is between decks #1 and 2. Actually the hull was painted blue, the superstructure was painted white with ESTLINE painted in blue, and the deckhouse was painted white/blue with stripes. There is no reason why a digital model cannot use these colors for easy identifications.

 

There is no evidence that the bolt was in use to lock the visor at all 1994. Mr Börje Stenström threw the bolt back into the water.

 

B.2 The bow ramp deck #2 was in the closed and locked position when the wreck sank and was filmed 1994. It then seems that the bow ramp was detached from the wreck around year 2020 and put to hide the hole due to explosives port side deck #3/4 in the superstructure

 

Decks are normally numbered starting with 0 at the inner bottom tanktop (deck #0 of the hull. Deck D is thus deck #4 in the deckhouse. Ships do not float on a deckhouse!

 

There is no information of the location of this photo. Why is the surface not cleaned?

 

The port side deckhouse aft corner deck #6 apparently touched the sea floor at the sinking. The deck house is built of 5 mm thin plates.

 

Faktagruppen har tidigare publicerat foton av Estonias överbyggnad och skrov. Den vita överbyggnadens sida ovan däck #2 (2.3 meter över vattenlinjen) är skadad innifrån ut tydligen av lastbilar som försköts, när slagsidan uppstod.

Skrovet under vattenlinjen är också skadat innifrån och ut och enda möjligheten är, pga en explosion. Tyvärr bedöms inte dessa bilder av de estniska och svenska "experterna" i deras senaste rapport januari 2023.

En hygglig beskrivning av ett annat fartyg som sjönk som en sten är RMS Titanic 1912. Notera att däcken då bokstaverades (A-K) uppifrån och ner. Numera skall däck numreras från tanktoppen (0) underst och uppåt 1, 2, 3 osv. Titanic hade "vattentäta" dörrar men de stängdes aldrig och förklarar varför hon sjönk, dvs hon var bara läck förut, men vatten spreds genom dörrarna, osv. 

Jag häpnar hur oprofessionellt svenska staten, SHK, sköter den kriminella mörkläggningen av Estoniasabotaget 1994-2023 och skyddet av terrorister. Vem kommer att mördas härnäst?

Fortsättning följer tyvärr! Hur länge skall nyanställda, svenska "haveriutredare" ljuga till allt om Estonia, skydda terrorister och försämra sjösäkerheten?

 

 

Tillbaka till Heiwa Co start sida
Tillbaka till Heiwa Co Estoniasida med länkar