Min egen världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2021 e.Kr
Del 6

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

6. Hitlers och Stalins folkmord

(Sammanfattning - Hitler och Stalin mördade en hel del oskyldiga civilister när de krigade - till nästa kapitel eller tillbaka)

Det första folkmordet under 1900 talet utfördes av muslimska turkar i Anatolien. Innan dess hade under 200 år vita, inflyttade amerikaner utrotat de röda indianerna i Nordamerika utan större besvär. Det fungerade utmärkt. Ingen brydde sig! Svensk folkskolehistoria nämner inte ett ord om det.

Och inte heller att minst en million kristna armenier (och greker) dödades systematiskt 1916 och framåt, vilket inte uppmärksammades i, t.ex. media. Armenierna kunde inte fly någonstans medan grekerna kunde fly till Grekland. Folkmord är att ett lands myndigheter mördar människor i en särskild folkgrupp som befinner sig på det territorium man kontrollerar. Syftet är bara att bli av med dem och lägga beslag på deras egendom och värdesaker. Det hade tidigare skett i Ryssland före första världskriget där kosacker bara anföll judiska byar och brände ner dem och mördade alla invånare enligt uppgift. Efter första världskriget fortsatte det i Ryssland under inbördeskriget 1918/22. De "röda" (Lenin/Stalin) beslöt att mörda aristokrater, storgodsägare, präster, liberala och konservativa borgare och småbönder som betraktades som klassfiender och lägga beslag på deras egendom och värdesaker.

Som nämnts ovan utförde Stalin ett andra folkmord med sin planerade hungersnöd/svält 1930/3 i Ukraina som ledde till milliontals offer; minst fem millioner ukrainska småbönder eller hemmansägare/storbönder (kulaker) som producerade livsmedel och deras familjer svalt ihjäl och deras byar och hus brändes ner. Holodomor. Samma öde drabbade ett par millioner kazaker och ryssar. Det nämndes i t.ex. engelska media men ledde ej till protester.

Ett tredje folkmord utfördes av Hitler hösten 1941, när han lät tre millioner sovjetiska krigsfångar svälta ihjäl eller utrotas i provisoriska fångläger. Det var inte heller en hemlighet. Det var enkelt. Man bara lät dem svälta ihjäl. Det sparade krut! Men Hitler gick miste om en massa gratis arbetskraft.

Det fjärde folkmordet - Förintelsen - startade 1942, efter att Hitler förlorat kriget i Ryssland, och avslutades 1945. Folkmord var ju inte sällsynta under 1900-talet. Media undvek bara att rapportera dem. Och eftersom ordentlig dokumentation ofta saknas kan historiker hitta på vad som passar politiskt korrekt senare. Hitler blev en riktig massmördare! Det var enkelt! Ingen rättssäkerhet existerade i Nazityskland sedan 1933! Det var bara att arrestera folk och sända dem till en avrättningsplats eller läger. Folk lydde!

Många tror att Auschwitz var ett tyskt KZ-läger för civila av något slag med en grind med den märkliga överskriften Arbeit macht frei i smitt järn i ena ändan och en öppning med torn för järnvägen i andra ändan.

När Hitlertyskland besegrat Polen september 1939 blev polska och tjeckiska delarna av Oberschlesien tyska, dvs tyska riksgränsen flyttades cirka 100 kilometer österut och söderut, alla polska oberschlesier (de talade inte riktig tyska!) där blev tyska medborgare, och byn Auschwitz utanför, f.d. polska staden Katowitz hamnade i Tysklands nya, sydöstra hörn.

Hitler beslöt att göra ett f.d. polskt militärt övningsområde i Auschwitz till ett stort tyskt koncentrations- och arbetsläger för >50.000 politiska, polska motståndare och tysk industri med HG i spetsen och IG Farben litet bakom betalda av okända krafter byggde fabriker i närheten, där fångarna skulle jobba gratis (som slavar) efter att ha byggt alla fabrikshus, baracker och villor för militären för att bli fria. En liten kremeringsanläggning byggdes. Folk kunde ju dö i lägret. Järnvägskommunikationerna till Auschwitz var goda, pga den lokala kolgruvsindustrin.

Det hela fungerade tills Hitler och HH beslöt 1941, när de visste att deras militära KRIG överallt var förlorat, att systematiskt mörda (utrota enligt Hitlers jargong) alla judar och icke-arier i tyskkontrollerade områden, mha gas (!), med start 1942, inkl. de 170 000 tyska judar som fortfarande befann sig i Tyskland. 360.000 hade ju redan flytt. Kriget mot judarna skulle inte förloras i alla fall. Kunde man inte sända dem till Madagaskar måste man förinta dem och lägga beslag på deras egendom och värdesaker.

För att sända >5 millioner judar till Madagaskar behövdes >100 passagerarfartyg under flera år ... men de fanns inte.

I början - 1942 - bara skickade man dessa tyska judar österut, där de mördades direkt vid ankomst Riga, Kovno, etc. När Auschwitz var färdigt sändes de dit och avlivades/sköts på fläcken. Innan dess tog SS beslag på deras egendom och värdesaker. 1943 hade i stort sett alla tyska judar som inte behövdes i produktionen förintats. Deras egendom såldes på auktion i Tyskland och ariska allmänheten var helt informerad ... men kunde naturligtvis inte göra ett skvatt. Hitlers terror funkade bra.

HH:s SS-trupper tog över och byggde ut hela Auschwitz som blev en ren SS-stad flera hundra hektar stor med plats för en befolkning >100.000, där HH:s gangsters kunde göra vad de ville, t.ex. avrätta folk utan insyn. Fångarna, de som inte redan svält ihjäl, och politiska motståndare flyttades bort och den lokala fångindustrin säckade ihop, när inga riktiga fångar fick jobba där. Nu var det rent slavarbete.

Därefter var det hela mycket enkelt för Hitler, HH & Co. Ett 100-tal SS-gangsters ledde staden och levde i sus och dus. Cirka 6 000 tysktalande unga män från ockuperade länder som Jugoslavien och Rumänien tvångsrekryterades till SS för yttre bevakning av själva SS-stadens kilometerlånga gränser med staket och taggtråd, dvs att hindra att fångar flydde och att nyfikna försökte ta sig in. Dessa unga, tysktalande vaktmän utan familjer i själva Tyskland hade egentligen inget val. De var del av försöket till hemlighållande av det fjärde folkmordet i Europa och Turkiet under 1900-talet.

Sedan började järnvägståg med deporterade judar att anlända från hela Europa, inkl. Frankrike och andra ockuperade länder. Fransk polis hjälpte till att arrestera judar i Frankrike som senare skulle deporteras med järnväg. Samma ägde rum i alla ockuperade länder. SS lade beslag på judarnas egendom och värdesaker i vanlig ordning. De tyskar som ledde fransk polis att arrestera judar (och motståndare) i Frankrike har 50/60 år senare dömts för brott mot mänskligheten!

Säg att ett tåg hade 60 obekväma godsvagnar med 100 personer i varje vagn, så anlände 6.000 personer (!!) till Auschwitz en eftermiddag. Resan kunde ta två, tre ... tio dagar. De trodde att de skulle flytta och starta ett nytt liv och anade knappt vad som skulle hända! Mat för resan fick de ordna själva, dvs de fick svälta. Varje natt stannade tåget på ett ödsligt ställe för att tömma latriner, etc. Vid ankomst tidigt morgon Auschwitz - det finns foton och filmer av dem - sorterades passagerarna; arbetsodugliga, dvs, barn, mödrar, sjuka, svaga, pensionärer, kommunister, liberaler, m.fl, åt ett håll - kanske 4.200 personer (70%!!), resterande 1.800 arbetsdugliga (sic) unga män och kvinnor åt ett helt annat håll flera kilometer bort till baracker, där det kunde bo och slavjobba ett tag, om det nu fanns slavjobb.

Alla, barn, mödrar, pensionärer och andra odugliga och dugliga fick marschera bort i grupper om 400 personer till avlägsna hörn i SS-staden, där de samma eftermiddag, ett par timmar efter ankomst, innan kvällsmålet, leddes till ett "badhus" där de ombads ställa sitt bagage och klä av sig i ett omklädningsrum för "badet". Sedan föstes de in i ett 100 m² stort rum i "badhuset" ... och mördades, dvs gasades (!) ihjäl, mha av Zyklon B, en giftgas. Det tog en timme och leddes av speciella SS-gangsters. Sedan ventilerades gaskammaren med frisk luft (Zyklon B är lättare än luft och försvinner lätt när ytterdörrar öppnas) och tömdes på lik under natten av fångar som tvingades att utföra detta makabra specialjobb för att själva överleva (fast de mördades i sin tur efter ett tag). Liken plogades och släpades bort till en grop i marken utanför gaskammaren och brändes upp i fria luften under natten. Bensinen tillverkades lokalt. Själva gaskammaren spolades samtidigt ren för nya "badgäster". Det hela tog 10 timmar och nästa eftermiddag kunde SS mörda 400 personer till i samma gaskammare. Det fanns minst trettio gaskammare i SS-staden, så ett mycket litet antal SS-gangsters (naturligtvis hjälpta av fångar i specialkommandon) kunde diskret mörda >4.000 personer/dag!

Enligt min mening verkar det hela märkligt. Enklare hade varit att bara svälta ihjäl alla oskyldiga människor som man hade gjort med sovjetiska krigsfångar tidigare. Det hade tagit ett par dagar längre men resultatet hade varit detsamma. Fast kläderna hade blivit smutsigare. Vi vet inte.

En tysk läkare, Horst Fischer, f. 1912, beordrades april 1943 att tjänstgöra i Auschwitz. I jobbet ingick att sortera 'patienterna'; kvinnor med barn och åldringar och andra skulle gasas ihjäl, mördas direkt, övriga (?) skulle arbeta ihjäl sig och dö. HF tröttnade efter ett tag på att sortera folk och flyttade till ett annat koncentrationsläger. Efter andra världskriget gifte sig HF, fick fyra barn och arbetade som läkare på landet utanför Berlin. Han gömde sig inte och bytte varken namn eller födelsedatum. Istället greps han av Stasi 1963 för kontakter med släktingar i väst. Hans förflutna som läkare (?) i Auschwitz uppdagades, en fånge som varit hans assistent bekräftade det och att HF varit med om att sortera minst 100.000 personer till gaskamrarna. HF dömdes till döden och avrättades 1965, mha giljotin! Ett typiskt exempel hur öst och väst samarbetade.

I Auschwitz anlände enligt uppgift maj/juni 1944 totalt 438 000 ungerska judar med tåg - ibland tre tåg per dag. De hade arresterats av ungerska myndigheter på order av Hitler. 380.000 gasades ihjäl och brändes upp vid ankomsten samma dag. Jag tror alla mördades/gasades direkt. Man hade bara ökat takten och antalet gaskammare! De flesta visste vad som skulle hända! De hade kunnat svältits ihjäl men det hade tagit en månad!

I Ungern 1944/5 försökte en ung svensk diplomat, Raoul Wallenberg, RW, stoppa eller minska förödelsen genom att gratis dela ut svenska skyddspass till judar som sökt sig dit från hela östra Europe. De kunde bo i hyrda hus ett par månader för att klara livhanken och deponera sina värdesaker hos RW, vilket SS ogillade. När Stalins Röda Armé "befriade" Ungern 1945 arresterades RW av Stalins hemliga polis och försvann. Precis som värdesakerna, som Stalin stal i känd kommunistisk stil. Inga ungrare och stalinanhängare har senare dömts för brott mot mänskligheten.

Min vän WM född 1926 och död häromåret och uppvuxen i tyska staden Beuten i Oberschlesien (numera Bytom i Polen) 50 kilometer norr om Auschwitz (precis vid den gamla tyska riksgränsen) anade, visste nog vad som skedde i Auschwitz men kunde inte göra något. WM brukade gå på bio i Katowitz och träffade folk från Auschwitz. Stackars WM blev 1944, efter folkskola och fyra års obligatorisk nazistisk arbetstjänst (underbetalt militärt väg/byggarbete för 14-18 åringar), inkallad till tyska armén. WM vågade inte vapenvägra, för då hade han blivit skjuten direkt. WM hamnade senare, efter blodiga nederlag litet överallt i östra Tyskland, traumatiserad i Freiberg, där han hjälpte Stalin att bygga en falsk "atombomb"! Hans fru (f.29) var så ung och fattade inte att massmord begicks borta i öst har hon sagt mig. Censuren fungerade bra inne i Tyskland.

Engelska, fria franska (det gick att lyssna på deras radiosändningar) och svenska media, t.ex., dagstidningen GHST i Göteborg rapporterade om mördandet i Auschwitz redan våren/sommaren 1942, men de flesta i Sverige, inklusive kungahus och regering, reagerade inte även om de senare var fullt informerade av svenska affärsmän och diplomater på plats i Polen och Tyskland. De andra, dvs svenska allmänheten, kunde inte begripa att ett fjärde folkmord begicks. Det var ofattbart och de kände inte till de tre tidigare eftersom media knappast rapporterat dem. Många kanske trodde det var polsk västpropaganda för att minska sympatierna för Hitler. Propaganda, m.h.a. media, var ett vanligt vapen att manipulera folk då ... nu. Totalt 1.100.000 deporterade personer, mest judar, gasades ihjäl och brändes upp i Auschwitz 1942-1944 (enligt tyska uppgifter/Ludwigsburg). De arbetsdugliga (?) bodde som sagt i baracker i andra ändan av SS-staden där de kontrollerades av rent kriminella personer - barackäldste - som terroriserade dem. Blev man sjuk eller arbetsodugliga skickades man direkt till närmsta gaskammare. Hade man otrolig tur kunde man skickas till ett utanförliggande KZläger, t.ex. Freiberg (1 000 kvinnor anlände dit från Auschwitz hösten 1944), där det fanns arbete i rustningsindustrin, efter att alla tyska män sänts iväg till fronten ... och inga gaskammare.

När Stalins Röda armé befriade Auschwitz i januari 1945 (och Freiberg maj 1945) hade SS-folket och deras kriminella hantlangare flytt och bränt ner gaskamrarna med alla register över offren. De var ju bara enkla träbaracker! Det fanns inte många överlevande vittnen och de flesta SS-ansvariga kunde enkelt smita från ansvar, dvs de hade aldrig varit i Auschwitz, etc.

Antisemiter och förintelseförnekare av alla slag hävdar fortfarande 2021 att inga judar mördades i Auschwitz och att inga gaskammare fanns. Man undrar ju varför de ljuger så 70+ år senare. Kan inte media och skolor informera bättre 2021? Nej! Av egen erfarenhet vet jag att det ej fungerar. Myndigheter och media har alltid sina egna särintressen att mörklägga vad det gjort. Har man/jag ett annat intresse - sanningen - gäller det att se upp.

Metoden att mörda judar och andra, mha gas uppfunnen av HH och Reinhard Heydrich, godkänd av Hitler och utförd av SS var alltså mycket enkel och enklare än att skjuta och begrava dem och tydligen snabbare än att bara svälta ihjäl dem. Det fanns inga moraliska betänkligheter. Men om det fungerade i praktiken är oklart. Vinnarna skulle ju skriva historien och alla brott kunde sopas under mattan eller presenteras som det passade.

Judarna, 97% icke tyska medborgare, deporterades f.o.m. 1939 till 'ghetton' i städerna i ockuperade områden, dvs rena KZ- och arbetsläger fast under judisk, egen kontroll. De fick bygga vägar och hus inför attacken mot Ryssland.

När Hitler beslöt att mörda alla judar var det enkelt att tömma dessa 'ghetton'. De som inte redan dött av svält och sjukdomar sändes enligt uppgift per tåg - det tog en dag - till ett av fyra närliggande, rena dödsfabriker i det tidigare av Stalin ockuperade Polen; Belzec (434.000 döda), Sobibor (250.000 döda), Treblinka (925.000 döda) och Majdanek (253.000 döda varav118.000 judar) i nuvarande Ukraina och Vitryssland, där de genast vid ankomst fördes in i en gaskammare, mördades mha gas och sedan brändes upp precis som i Auschwitz (1.100.000 döda) och i Chelmo (152.000 döda) - en annan dödsfabrik på tyskt/polsk mark).

Uppgifterna om antalet döda i läger är tyska/Ludwigsburgs. Adderar man dem blir summan 3.114.000! Dödandet i dessa läger sköttes rent praktiskt av tvångsrekryterade, oftast sovjetmedborgare, som sedan sköts ihjäl i sin tur när dödsfabrikerna förstördes 1943/4, när Stalins soldater ockuperade Polen igen. Fast det hade nog vait enklare att bara svälta ihjäl folket!

Det fanns 15 andra, stora KZ-läger, där folk dog som flugor av undernäring och misshandel, och hundratals mindre KZ-läger. Hur som helst - ingen brydde sig trots att polska agenter meddelade polska regeringen i London som i sin tur meddelade de allierade. Det bara blev tre och ett halvt år 1942-1945 meningslöst KRIG att slösa bort allt krut på.

Hitler förlorade minst 5 millioner soldater 1939-1945, etc, etc. Fler civila än militärer dödades emellertid under andra världskriget. Att flygbomba och bränna ner städer med civil befolkning var populärt - vad det nu skulle tjäna till? Att bomba Hitlers högkvarter och döda Hitler var tydligen inte att tänka på. Då kunde ju kriget ta slut för tidigt och det var ju inte bra för de hemliga krafterna* som tjänade pengar på kriget.

Till del 7 eller tillbaka.